Tauing og tilbehør

Transportkapasitet – tilbehør

Med tauepakken kan du taue en tilhenger eller transportere tilbehør (sykler, ski, snowboard o.l.) med din Model Y.

Tauepakken inneholder en tilhengerfesteholder med 50 mm kulekobling som kan ha en tilbehørsholder på. Når du transporterer tilbehør, er kulekoblingen utformet til å bære vertikale belastninger på opptil 72 kg. Kontroller alltid at maksimumsvekten ikke overskrides når du transporterer sykler eller andre ting på Model Y-festet. Maksimal vektkapasitet for tauefestet er 72 kg.

Når du beregner vekt, må du huske å inkludere vekten til tilbehørsholderen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Vektene som vises ovenfor, er for Tesla-anbefalte tilbehørsholdere. De er basert på mål av den vertikale og horisontale avstanden mellom tilbehørsholderens tyngdepunkt og kulen på festet (se eksempelbildet i Tilbehørsholdere som ikke er Tesla-godkjent for referanse).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Dersom maksimalvekten som Model Y-festet er ment å bære (som beskrevet tidligere), overskrides, kan det føre til betydelig skade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke prøv å montere en tilbehørsholder på en Model Y som ikke er utstyrt med tauepakken. Det kan føre til betydelig skade.

Tilbehørsholdere som ikke er Tesla-godkjent

I tillegg til å kalkulere vekten er det viktig å sikre at tilbehørets samlede belastning ikke overskrider den spesifiserte vekten og avstanden fra kulen på festet. Avstanden er kalkulert basert på tyngdepunktet til tilbehørsholderen og artiklene som er festet på den. For tilbehørsholdere som ikke er godkjent av Tesla, må du måle den vertikale og horisontale avstanden fra kulen på tauefestet til tilbehørets tyngdepunkt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Konsulter produktinformasjonen til tilbehørsholderen for mer informasjon, som ytterligere vekt- eller belastningsbegrensninger. Skader forårsaket av bruk av en tilbehørsholder som ikke er godkjent av Tesla, dekkes ikke av garantien.
bilde som viser aktuelle begrensninger for tilbehøret

Montering og bruk av tilbehørsholder

Når en tilbehørsholder skal monteres og brukes, må tauefestet være koblet til (se Koble til tauefestet). Følg deretter instruksjonene som fulgte med tilbehørsholderen. Følg alle forskrifter og lovpålagte krav i det aktuelle området som gjelder for transport av tilbehør.

Tauepakken for Model Y omfatter de nødvendige ledningene for å bruke en tilbehørsholder utstyrt med lys (se Elektriske forbindelser). Pakken inneholder også programvarekompatibilitet for tilhengermodus (se Tilhengermodus).

ikon av en gul tilhenger
Når du kobler til en tilbehørsholders ledningsnett, registrerer Model Y en tilkobling for tilhengerlys, og denne indikatoren tennes på berøringsskjermen for å vise at Tilhengermodus er deaktivert.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Gå til http://www.tesla.com for å kjøpe tilbehør til kjøretøyet ditt. Tredjepartsprodukter er tilgjengelige, men Tesla anbefaler og støtter bare Tesla-godkjente produkter (se Deler og tilbehør). Tilbehørsproduktene som er tilgjengelig for kjøretøyet, varierer etter markedsregion. Før du prøver å montere en holder som ikke er Tesla-anbefalt, må du gå gjennom produktinformasjonen for å sikre at den er kompatibel.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når tilhengerfestet ikke er i bruk, bør det tas av og oppbevares på et tørt sted for å forhindre støv og korrosjon. La støvdekselet være på tilhengerfestehuset for å forhindre at smuss og rusk kommer inn i låsen (se Koble fra tauefestet).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
En holder kan hindre sikten fra bakspeilet, ryggekameraene og/eller ultralydsensorene. I tillegg kan det være at noen av Autopilot-funksjonene ikke fungerer som ventet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla tar ikke noe ansvar for materielle skader eller personskader som resultat av montering og bruk av en tilbehørsholder, for eventuelle unnlatelser i instruksjonene som følger med tilbehørsholdere, eller for at du ikke følger instruksjonene. Skader forårsaket av bruk av en tilbehørsholder, dekkes ikke av garantien.

Transportkapasitet – tilhenger

Tilhengerbremser Tauekapasitet
uten tilhengerbremser 750 kg
med tilhengerbremser 1600 kg
Se typegodkjennelsen (følger med ved kjøp av bilen), typegodkjenningsmerket (se Lasting av bilen) eller tauefestemerket for å se hele tilhengervekten – inkludert all last og ekstra tilbehør – og vekten på tilhengertrekkstangen som Model Y kan bære trygt. I tillegg til den maksimale totale tilhengervekten og vekten til tilhengertrekkstangen må du følge de følgende retningslinjene:
 • For tilhengere som veier mer enn 750 kg, må et separat tilhengerbremssystem med uavhengig kontroller brukes. Grensen for tauing med bruk av tilhengerbremser er 1600 kg. Følg instruksjonene fra produsenten av tilhengerbremsene nøye for å sikre at tilhengerbremsene er riktig installert, justert og vedlikeholdt.
 • Vekten på trekkstangen er kraften nedover som vekten til tilhengeren utøver på tilhengerfestet. Den må være minst 4 % av total tilhengerlast. Maksimal trekkstangvekt (eller teknisk tillatt masse på koblingspunktet) er 160 kg. Hvis man har en betydelig mengde utstyr, passasjerer eller last i tauekjøretøyet, kan det redusere vekten på trekkstangen som den kan håndtere, og det reduserer også den maksimale tauekapasiteten. Maksimal tauekapasitet er beregnet under forutsetning at TPMLM (teknisk tillatt maksimal lastet vekt) ikke er overskredet (Se Lasting av bilen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis informasjonen i typegodkjenningen, tilhengermerket eller typegodkjenningsmerket ikke stemmer overens med informasjonen i denne eierhåndboken, har de nevnte dokumentene forrang.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du skal bare bruke Model Y til tauing hvis du har erfaring og kunnskap om hvordan tauing påvirker kjøretøyet, og er i stand til å laste, sikre og manøvrere kjøretøyet og lasten. Teslas instruksjoner omfatter ikke all kunnskap og alle ferdigheter som trengs for trygg tauing. Skader forårsaket av kjøring med tilhenger dekkes ikke av garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke overbelast bilen eller tilhengeren. Det kan føre til dårlige kjøreegenskaper, skade på bilen og tap av kontroll over bilen med alvorlige personskader til følge.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk tilhengerfestet til å transportere Model Y (se Instruksjoner for transportører).

Dekktrykk under tauing

Under kjøring med tilhenger må dekktrykkene justeres for å ta hensyn til den ekstra belastningen. Dekk på 18", 19", 20" eller 21" er godkjent til tauing. Fyll dekkene til trykkene som vises nedenfor (ved avvik har disse trykkene forrang foran trykkene som er oppgitt på informasjonsmerket for dekk og last):

Frontdekk Bakdekk Dekktrykk i kalde dekk
255/45R19 XL 255/45R19 XL 42 psi (290 kPa)
255/40R20 XL 255/40R20 XL 42 psi (290 kPa)
255/35R21 XL 275/35R21 XL 42 psi (290 kPa)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du kjøring med tilhenger, kan den teknisk tillatte maksimumsvekten på bakakselen overskrides med maksimalt 15 %, og den teknisk tillatte lastede massen på bilen kan overskrides med maksimalt 100 kg. I disse tilfellene kan ikke bilhastigheten overskride 100 km/t, og trykket på bakdekkene må være minst 20 kPa over dekktrykket som anbefales for normal bruk.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Kontakt Tesla Service for informasjon om tauing med vinterdekk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk Model Y til tauing hvis den er utstyrt med dekk som ikke er oppført ovenfor.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kontroller dekktrykket med en nøyaktig trykkmåler når dekkene er kalde. Når du kjører 1,6 km, varmer det opp dekkene tilstrekkelig til å påvirke dekktrykk. Parkering i direkte sollys eller varmt vær kan også påvirke dekktrykket. Du kan forvente høyere trykk hvis du må kontrollere varme dekk. Ikke slipp ut luft fra varme dekk for å oppnå dekktrykket som er anbefalt for kalde dekk. Et varmt dekk ved eller under det anbefalte trykket kan ha farlig lavt trykk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Prøv aldri å kjøre med en tilhenger når et dekk på Model Y er defekt eller er midlertidig reparert (f.eks. ved hjelp av et dekkreparasjonssett). Et midlertidig reparert dekk er ikke beregnet på å tåle tauebelastningen. Tauing med et defekt eller midlertidig reparert dekk kan føre til dekksvikt og tap av stabilitet på bilen.

Før kjøring med tilhenger

Før kjøring med tilhenger må du gjøre følgende:

 • Fyll dekket til dekktrykket for kalde dekk, som er spesifisert i Stell og vedlikehold av dekk.
 • Følg alle forskrifter og lovpålagte krav som gjelder for kjøring med tilhenger. Hvis du ikke følger forskriftene, kan det gå utover sikkerheten din.
 • Juster sidespeilene slik at du har klar sikt bakover uten en betydelig blindsone.
 • Aktiver Tilhengermodus (se Tilhengermodus).

Bekreft følgende:

 • Model Y står horisontalt med tilhengeren festet. Hvis bilen vippes oppover fremme og nedover bak, må du kontrollere at du ikke overskrider den maksimale tauekapasiteten og belastningen på trekkstangen, som er oppgitt i Transportkapasitet – tilhenger.
 • Alle deler og fester, sikkerhetskjettinger og elektriske tilkoblinger (inkludert rygge- og tåkelys, hvis utstyrt) for tilhengerfestet er i god stand og riktig tilkoblet. Ikke kjør med tilhengeren hvis det er noen åpenbare problemer.
 • Tilhengerlysene (bremselys, blinklys og markeringslys) fungerer som de skal.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis Model Y er i Tilhengermodus eller har registrert en tilkobling av tilhengerlys, og Model Y registrerer en elektrisk feil i tilhengerens blinklys, vil blinklysene for de(n) berørte siden(e) blinke fortere enn normalt (se Tilhengermodus).
 • Tilhengertrekkstangen er sikkert festet på tilhengerkulen.
 • Sikkerhetskjettinger er riktig koblet mellom tilhenger og tauekjøretøyet. Kryss sikkerhetskjettingene under trekkstangen for å bidra til å hindre den i å berøre veien hvis den kobles fra tilhengerfestet. La det være nok slakk i sikkerhetskjettingene til å svinge, og sikre at kjettingene ikke skraper mot bakken.
 • All last er festet.
 • Hjulklosser er tilgjengelig.
 • Tilhengerlasten er jevnt fordelt slik at vekten på tilhengertrekkstangen er rundt 4–10 % av den totale tilhengervekten uten å overskride de maksimale vektene på trekkstangen, som er oppført i Transportkapasitet – tilhenger.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Last som er balansert over hjulene, eller som er tyngre bak, kan føre til krengning på tilhengeren og resultere i tap av kontroll over bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sikre alltid at lasten er festet i tilhengeren og ikke vil forskyve seg. Dynamisk forskyvning av lasten kan føre til tap av kontroll over bilen og resultere i alvorlige personskader.

Retningslinjer for tauing

Model Y er først og fremst beregnet på transport av passasjerer. Kjøring med tilhenger utsetter motoren(e), drivverket, bremsene, dekkene og fjæringen for ekstra belastning og reduserer rekkevidden betydelig. Hvis du bestemmer deg for å kjøre med en tilhenger, må du være forsiktig og følge disse generelle retningslinjene:

 • Reduser kjørehastigheten, og unngå brå manøvrer. Husk at når du kjører med tilhenger, er styringen, stabiliteten, svingradiusen, stopplengden og bremseytelsen forskjellig fra kjøring uten tilhenger.
 • Øk følgeavstanden ved å holde minst dobbelt så lang avstand til kjøretøyet foran. Dette bidrar til å unngå situasjoner som krever kraftig bremsing. Bråbremsing kan føre til skrensing eller at tilhengeren havner på tvers av veien.
 • Unngå skarpe svinger. Skarpe svinger kan føre til at tilhengeren kommer borti bilen og forårsaker skade. Husk at tilhengerhjulene vil være nærmere innsiden på svingen enn bilhjulene. Foreta derfor bredere svinger for å forhindre at tilhengeren treffer fortauskanter, trafikkskilt, trær eller andre gjenstander.
 • Kontroller tilhengerlysene og blinklysene på tilhengeren regelmessig for å forsikre deg om at pærene fortsatt fungerer.
 • Kontroller regelmessig at lasten er festet.
 • Unngå å parkere i en helling (se Parkering med en tilhenger).
 • Kontroller regelmessig at alle tauekomponentene er skikkelig fastskrudd.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Tauing krever at du øker bremselengden. Øk følgeavstanden og unngå situasjoner som potensielt kan forårsake kraftig bremsing, når du kjører med tilhenger. Dersom du ikke gjør det, kan det føre til en kollisjon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Følg alle forskrifter og lovpålagte krav i den aktuelle jurisdiksjonen, som gjelder spesifikt for kjøring med tilhenger. Hvis du ikke følger forskriftene, kan det gå utover sikkerheten din.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Prøv aldri å koble tilhengerbremser på bilens bremsesystem. Det kan føre til skader på bilen og tilhengeren og føre til feil på bremsesystemet med alvorlige personskader som resultat.

Tilhengermodus

Tilhengermodus må alltid være aktiv ved kjøring med tilhenger. Når du kobler til den elektriske koblingen på en tilhenger mens bilen står i Park, aktiverer Model Y automatisk Tilhengermodus. Når du kobler fra tilhengerens elektriske kobling, deaktiveres ikke Tilhengermodus automatisk. Aktiver eller deaktiver Tilhengermodus manuelt ved å berøre Kontroller > Dynamikk > Tilhengermodus på berøringsskjermen. Én av de følgende indikatorene vises på berøringsskjermen:

ikon av en blå tilhenger
Tilhengermodus er aktiv.
ikon av en gul tilhenger
Model Y registrerer en tilkobling av tilhengerlys, men tilhengermodus er deaktivert. Det er sannsynlig at transporttilbehøret er koblet til.
ikon av en rød tilhenger
Model Y registrerer en defekt elektrisk tilkobling for tilhengerlysene. Noen eller alle tilhengerlys fungerer kanskje ikke som de skal. Stopp bilen så snart dette er trygt, og inspiser tilhengerlysene med tanke på defekte kabler eller dårlige koblinger. Hvis problemene er løst og det røde ikonet vedvarer, slår du av og på Tilhengermodus igjen. Hvis du er ferdig med tauing og har koblet fra tilhengerens elektriske kontakt, deaktiverer du Tilhengermodus manuelt for å fjerne det røde ikonet.

Hvis Model Y er i Tilhengermodus eller har registrert en tilkobling av tilhengerlys, og kjøretøyet registrerer en elektrisk feil i tilhengerens blinklys, vil blinklysene for de(n) berørte siden(e) blinke fortere enn normalt. Hvis du er ferdig med tauing og har koblet fra tilhengerens elektriske kontakt, vil blinklysene blinke fortere enn normalt, og den røde tilhengerindikatoren vil vises på berøringsskjermen til Tilhengermodus deaktiveres manuelt.

Noen Autopilot-funksjoner, i tillegg til funksjon for parkeringssensor bak, er kanskje ikke tilgjengelige når Tilhengermodus er aktivert. I tillegg fungerer disse funksjonene annerledes:

 • Aktiv Cruise Control øker følgeavstanden til kjøretøyet foran deg.
 • Sidekollisjonsadvarsel er aktiv, men automatiske inngrep i styringen er deaktivert.
 • Bremsekraften fra den automatiske nødbremsingen (se Kollisjonsvarselassistent) kan være begrenset.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke stol på at Model Y skal registrere tilhengeren og aktivere tilhengermodus automatisk. Kontroller alltid for å sikre at tilhengermodus er aktivert før kjøring med tilhenger.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må ikke under noen omstendigheter gå ut av tilhengermodus under kjøring med tilhenger. Det kan føre til alvorlig personskade.

Parkering med en tilhenger

Unngå å parkere i en helling hvis det er mulig. Hvis det likevel er absolutt nødvendig å parkere i en helling, må du plassere hjulklosser under tilhengerhjulene. Disse trinnene bør du vurdere å få hjelp til:

 • Én person trykker inn og holder nede bremsepedalen.
 • En annen person plasserer hjulklossene under hjulene på nedsiden av kjøretøyets dekk.
 • Slipp bremsepedalen når klossene er på plass, og kontroller at klossene holder vekten av bilen og tilhengeren.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Når du tester klossene, må du sikre at bakkestoppfunksjonen (se Bakkestopp) ikke er aktivert. Hvis bakkestoppfunksjonen bremser Model Y, vil indikatoren for denne funksjonen vises i berøringsskjermen. For å koble ut bakkestoppfunksjonen trykker du inn bremsepedalen før du slipper den igjen.
 • Sett bilen i Park.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis det er nødvendig å parkere i en helling, må du alltid forsikre deg om at alle tilhengerhjulene er sikret godt med klosser. Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til alvorlig materiell skade eller personskade.

Koble til tauefestet

Tauepakken for Model Y inkluderer et vektbærende tilhengerfeste med en 50 mm kulekobling. Når tilhengerfestet ikke er i bruk, bør den tas av og oppbevares på et tørt sted for å forhindre rust og korrosjon. La støvdekselet være på tilhengerfestehuset for å forhindre at smuss og rusk kommer inn i låsen.

bilde av kulefestet
Tilhengerfestet er festet til kjøretøyets karosseri med seks bolter.
bilde av tilhengerfestet montert på karosseriet med festene uthevet
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Maksimalt tillatt overheng bak for koblingspunktet er 1064 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bruk alltid sikkerhetskjettinger når du tauer. Kryss kjettingene under tilhengerens trekkstang, og fest dem til tilhengerens øyne for å sikre tilhengerlasten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må bruke tilhengerfestet til Model Y når du kjører med tilhenger. Prøv aldri å sette på en annen type tilhengerfeste.

Slik setter du på tilhengerfestet:

 1. Bruk en tynn gjenstand, for eksempel en smørkniv eller flat skrutrekker, til å lirke rundt kantene til koblingskuledekselet, og løs ut de 15 klipsene som fester dekselet til bakfangeren. Oppbevar støvdekselet på et sikkert sted.
  bilde som viser at begge fester på støvdekselet skal løsnes
 2. Sett nøkkelen inn i låsesylinderen på holderen, og drei sylinderen slik at toppen av nøkkelen er på linje med åpen-posisjonen.
 3. Trekk låsesylinderen ca. 0,5 cm ut av adapteren, og drei med klokken til opplåst-ikonet står øverst på låsesylinderen.
  bilde som viser låsesylinderen med piler som viser at den skal dreies med klokken
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Vær forsiktig når du dreier låsesylinderen. Hvis den ikke låses i åpen-posisjon, går den automatisk tilbake til den opprinnelige lukkede posisjonen, og du kan få fingrene i klem.
 4. Grip tilhengerfestet nedenfra med et fast grep, og rett inn de tilsvarende utsnittene på tilhengerfestehuset.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Ikke grip låsesylinderen, for den må dreie fritt.
 5. Skyv tilhengerfestet inn i tilhengerfestehuset til låsesylinderen roterer raskt mot klokken og låses automatisk i lukket posisjon.
 6. Kontroller at tilhengerfestet er satt helt inn i huset ved å trekke i tilhengerfestet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis tilhengerfestet ikke låses i huset, faller det ut når du trekker det ned.
 7. Drei nøkkelen slik at pilene er innrettet med låsikonet på låsesylinderen.
 8. Ta ut nøkkelen, og oppbevar den på et sikkert sted (helst inni bilen).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Nøkkelen kan bare tas ut hvis tilhengerfestet er låst. Dette indikerer riktig tilkobling. Ikke bruk tilhengerfestet hvis nøkkelen ikke er tatt ut.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Tesla anbefaler at du noterer ned nøkkelkoden. Du trenger denne nøkkelkoden hvis du mister nøklene og må bestille en ny.
  bilde som viser tilhengerfestenøkkelen
 9. Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Tilhengerfestet er festet til bilens karosseri med seks bolter.

Koble fra tauefestet

Ta av tilhengerfestet etter sleping:

 1. Sett i nøkkelen, og drei for å rette inn toppen av nøkkelen med opplåst-ikonet.
 2. Hold fast nederst på tilhengerfestet (for å hindre at det faller ned på bakken), trekk låsesylinderen ut rundt 0,5 cm, og drei den med klokken til låsikonet bytter til toppen. Nå er låsesylinderen låst i åpen-posisjon, og tilhengerfestet faller ut av huset.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Vær forsiktig når du dreier låsesylinderen. Hvis den ikke låses i åpen-posisjon, går den automatisk tilbake til den opprinnelige lukkede posisjonen, og du kan få fingrene i klem.
 3. Sett støvdekselet på tilhengerfestehuset igjen for å forhindre at det samles opp smuss i huset, ved å trykke inn trykklemmene.
 4. Lukk støvdekselet på låsesylinderen til tilhengerfestet, og oppbevar tilhengerfestet på et sikkert sted.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Vedlikehold tilhengerfestet ved å smøre overflaten regelmessig med smørefett uten harpiks.

Elektriske forbindelser

Forskriftene krever at alle tilhengere skal være utstyrt med baklys, bremselys, sidemarkeringslys og blinklys. For å sørge for strøm for tilhengerlys er det en innebygd 13-pinners ledningskontakt i nærheten av tilhengerfestestøttens ledningsplugger, for de fleste typer tilhengere. Det er førerens ansvar å sikre at alle elektriske tilkoblinger og alle tilhengerlys fungerer før og under tauing. Du må foreta manuelle kontroller.

bilde som viser den innebygde 13-pinners ledningskontakten og en beskrivelse for hver terminal
 1. Venstre blinklys
 2. Bakre tåkelys
 3. Jording for pinnene 1–8
 4. Høyre blinklys
 5. Høyre signallys bak
 6. Bremselys
 7. Venstre baklys
 8. Ryggelys

Alle pinner har lavspenning-strøm. Tap av tilhengerlys ved tauing kan være på grunn av feil i kablingen til tilhengeren eller for høyt strømforbruk av lysene som er koblet til tilhengeruttakene. Når dette skjer, vises et rødt Tilhengermodus-ikon på berøringsskjermen. Fiks eventuelle problemer med kablingen, og/eller reduser antallet lys koblet til tilhengeruttakene. Slå deretter Tilhengermodus av og på igjen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Pinne 9–13 (hvis utstyrt) støttes kanskje ikke for øyeblikket.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Biler med lavspent blybatteri har hjelpestrøm. Biler med lavspente litium-ion-batterier har ikke hjelpestrøm for øyeblikket. Du kan finne ut hvilket batteri bilen er utstyrt med ved å berøre Kontroller > Programvare > Mer kjøretøyinformasjon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis det oppdages tåkelys på tilhengeren, deaktiverer Model Y de bakre tåkelysene (hvis montert).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kontroller alltid at strømkabelen til tilhengeren ikke er i berøring med eller sleper mot bakken, og at det er nok slakk i kabelen til å svinge.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk bare de elektriske tilkoblingene som er utviklet av Tesla. Ikke prøv å koble direkte eller å koble det elektriske ledningsnettet til en tilhenger med noen annen metode. Det kan skade bilens elektriske system og forårsake feil.

Innvirkning på rekkevidde

Tauing av tilhenger øker kjøretøyets vekt og luftmotstand. Dette fører til at kjørerekkevidden kan reduseres betraktelig. Selv om Ruteplanlegger (hvis tilgjengelig i din markedsregion) forsøker å justere beregningene basert på tilhengermodus, kan det faktiske energiforbruket variere. Planlegg lengden på turen og ladedestinasjoner i henhold til dette.