Kupékamera

Model Y kan være utstyrt med et kupékamera som er plassert over bakspeilet.

zoomboks med en kameralinse som peker på plasseringen over bakspeilet

Kupékameraet kan registrere om føreren er uoppmerksom og avgi lydvarsler, slik at du blir påmint om å holde øynene på veien mens Autopilot er aktiv.

Bilder og video fra kameraet forlater som standard ikke selve bilen, og overføres ikke til noen, inkludert Tesla, med mindre du aktiverer deling av data. Hvis du aktiverer deling av data og en sikkerhetskritisk risiko inntreffer (f.eks. en kollisjon), deler Model Y korte videoklipp fra kupékameraet med Tesla, slik at vi kan utvikle fremtidige sikkerhetsfunksjoner og kontinuerlig forbedre intelligensen til funksjoner som er avhengig av kupékameraet. Data kan også bli delt hvis kupékameraet krever diagnostikk for å fungere. Kupékameraet utfører ikke ansiktsgjenkjenning eller annen identitetskontroll. For at personvernet skal ivaretas, er data fra kupékameraet ikke tilknyttet bilens understellsnummer.

Du kan justere innstillingene for deling av data ved å berøre Kontroller > Programvare > Deling av data > Tillate analyser av kupékameraet. Du kan endre innstillingene for deling av data på et hvilket som helst tidspunkt. For å se gjeldende aktive funksjoner som bruker kupékamera, berører du Kontroller > Programvare > Kupékamera.

eksempel på kameravisning når Tillate analyser av kupékameraet er aktivert
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hold kameralinsen ren og fri for hindringer. Fjern eventuelt smuss ved å tørke av kameralinsen med en ren klut.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk kjemikaliebaserte eller slipende rengjøringsmidler. Det kan ødelegge overflaten.