Bilstatus

Oversikt

På berøringsskjermen vises statusen til Model Y til enhver tid. Det du ser er avhengig av om bilen:

Når Model Y er parkert viser statusområdet kjøremodus, estimert rekkevidde og en oversikt over bilen med knapper du kan berøre for å åpne bagasjerommene og ladeportdøren. Når du trykker på bremsen, slås Model Y på og indikatorlampene blinker raskt. Med mindre et indikatorlys gjelder for den nåværende situasjonen (for eksempel at et sikkerhetsbelte ikke er festet), skal det slås av. Kontakt Tesla dersom en indikatorlampe ikke slås på eller av.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bildet nedenfor brukes kun som eksempel. Avhengig av bilens utstyr, programvareversjon og markedsregion kan informasjonen som vises, variere noe.
bilens berøringsskjerm med ikoner

Kort

Nederst i bilstatusvisningen finner du også «snarveikort» for rask tilgang til medier, dekktrykkdata, kjøreinformasjon m.m. Sveip kortene til venstre eller høyre for å tilpasse kortsnarveiene.

Indikatorlamper

Følgende indikatorlamper lyser for å gi deg råd eller varsle deg om en bestemt status eller tilstand.

et rødt utropstegn i en rød sirkel med ordet BRAKE under
Det er oppdaget en feil i bremsesystemet eller bremsevæskenivået er lavt. Se Bremsing og stopping. Kontakt Tesla umiddelbart.
et oransje utropstegn i en oransje sirkel med ordet BRAKE under
Det er oppdaget en feil hos bremseforsterkeren. Se Bremsing og stopping.
ordet ABS i en oransje sirkel
Det er oppdaget en feil i ABS (blokkeringsfritt bremsesystem) Se Bremsing og stopping. Kontakt Tesla umiddelbart.
en oransje P i en oransje sirkel
Det er oppdaget en feil med parkeringsbremsen. Kontakt Tesla. Se Parkeringsbrems.
en P i en rød sirkel med ordet PARK under
Parkeringsbremsen aktiveres manuelt. Se Parkeringsbrems.
et oransje utropstegn i en dekksirkel
Varsel for dekktrykk. Trykket til et dekk er utenfor anbefalt trykkintervall. Hvis det oppdages en feil i systemet for dekktrykkovervåking (TPMS), blinker indikatorlampen. Kontakt Tesla ved TPMS-feil. Se Stell og vedlikehold av dekk.
rødt ikon med passasjer med sikkerhetsbelte
En passasjer har ikke festet sikkerhetsbeltet. Se Sikkerhetsbelter.
rødt ikon med passasjer med sikkerhetsbelte og en kollisjonspute
Kollisjonsputesikkerhet. Kontakt Tesla umiddelbart hvis denne indikatorlampen ikke lyser kort når Model Y klargjøres for kjøring, eller hvis den ikke slår seg av. Se Kollisjonsputevarsler.
grønn oval form med en snirklete linje som går gjennom lysstråler
Tåkelys foran er på, hvis montert. Se Lys.
to grønne ovaler med tre linjer hver på utsiden som representerer lys
Parkeringslys er på (sideblinklys, baklys og nummerskiltlys) er på. Se Lys.
et grønt frontlysikon med lysstråler vinklet ned
Nærlys er på.
et blått frontlysikon med horisontale lysstråler
Fjernlysene er på, og er deaktivert eller for tiden utilgjengelig.
et blått frontlys med en A med horisontale lysstråler
er aktivert, og fjernlys er på. Model Y er klar til å slå av fjernlysene hvis det oppdages lys. Se Fjernlys.
et grått frontlys med en A med horisontale lysstråler
er aktivert, men fjernlys er ikke på, fordi lys er registrert foran Model Y. Når det ikke lenger oppdages lys, slås fjernlysene på igjen automatisk. Se Fjernlys.
oransje ikon av bilen sett bakfra med snirklete hjulspor
Denne indikatoren blinker oransje når de elektroniske stabilitetskontrollsystemene minimerer sluring aktivt ved å regulere bremsetrykket og motoreffekten. Se Antispinn. Hvis indikatoren forblir på, er en feil registrert, og du skal kontakte Tesla umiddelbart.
oransje ikon av bilen sett bakfra med snirklete hjulspor og ordet OFF
Elektroniske stabilitetsstyringssystemer reduserer ikke lenger hjulspinn{. Antispinnsystemet på en bil med bakhjulsdrift har blitt slått av, eller Slip Start har blitt aktivert på en bil med firehjulstrekk. Se Antispinn.
blått tilhengerikon
Tilhengermodus (hvis utstyrt) er aktiv (se Tauing og tilbehør).
grå H i en sirkel
Bakkestoppfunksjonen bruker bremsene aktivt Se Bakkestopp.
rødt ikon av bil med åpne dører
En dør eller et bagasjerom er ikke lukket. Se Dører, Bagasjerom bak eller Bagasjerom foran.
blått snøfnuggikon
Et blått snøfnugg vises når noe av strømmen som er lagret i batteriet, kanskje ikke er tilgjengelig på grunn av kalde værforhold. Under disse kalde værforholdene kan ladehastigheten også være begrenset. Hvis Model Y er plugget inn, kan du varme opp batteriet ved slå på klimaanlegget med mobilappen. Snøfnugget forsvinner når batteriet er tilstrekkelig varmt.
grønt ikon med lyn i midten

Vises når regenerativ bremsing er begrenset. Se Regenerativ bremsing for mer informasjon.

oransje skilpaddeikon i en sirkel
Bilens strøm er for øyeblikket begrenset fordi det gjenværende batterinivået er lavt, bilsystemene varmes opp eller kjøles ned eller en feil er registrert av kjøreinverteren.

Se Popup-meldinger og kjøretøyvarsler for mer informasjon om varseldialogbokser på bilens berøringsskjerm.

Kjørestatus

Når Model Y kjører (eller er klar til å kjøre), vil berøringsskjermen vise aktuell kjørestatus og en sanntidsvisualisering av veien slik den blir registrert av Autopilot-komponentene (se Kameraer). Visualiseringen zoomer automatisk inn og ut for å utnytte plassen på berøringsskjermen bedre, og informere deg om når et kjøretøy registreres i blindsonen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Illustrasjonen nedenfor er bare brukt som eksempel. Avhengig av bilens utstyr, programvareversjon og markedsregion kan informasjonen som vises, variere noe.
bilens instrumentpanel og beskrivelser
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du vil vise mer informasjon om veien og omgivelsene, som veimerking, rødt lys, gjenstander (for eksempel søppelbøtter og stolper) osv., berører du Kontroller > Autopilot > Forhåndsvisning av fullstendig selvkjøring (hvis utstyrt).
 1. Strømmåleren viser strømforbruk i sanntid. Under akselerasjon fylles stolpen til høyre for å representere strømmen som brukes. Under hastighetsreduksjon (når Model Y beveger seg og du tar foten bort fra gasspedalen), fylles søylen til venstre med grønnfarge for å representere strøm som tilbakeføres til batteriet med regenerativ bremsing (se Regenerativ bremsing).
 2. Når Autostyring er tilgjengelig, men du ikke har aktivert funksjonen, er symbolet grått. Når Autostyring aktivt styrer Model Y, er ikonet blått(se Autostyring).
 3. Gjeldende valgt kjøremodus: Park, Reverse, Neutral eller Drive.
 4. Kjørehastighet.
 5. Andre biler registrert på veien (hvis aktuelt).
 6. Din Model Y. Fargede linjer utstråler fra bildet på Model Y når objekter oppdages (andre bilister, autovern osv.). Plasseringen til linjene samsvarer med plasseringen til den registrerte gjenstanden. Fargen på linjene (hvite, gule, oransje eller røde) viser hvor nær gjenstanden er Model Y, der hvit er lengst borte og rød er svært nær og krever umiddelbar oppmerksomhet. Se Filskifteassistent.
 7. Når Autostyring er aktivert og registrerer kjørefeltet, vises kjørebanen i blått (se Autostyring).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis Naviger på Autopilot er aktiv, vises kjørefeltet som en enkelt blå linje foran Model Y (se Naviger på Autopilot).
 8. Fartsgrensen som for øyeblikket registreres av Hastighetsassistent (se Hastighetsassistent).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  På veier der kartdata fastslår at en betinget hastighetsgrense er til stede (f.eks. en hastighetsgrense basert på tidspunkt eller værforhold), vises en sekundær hastighetsgrense. Det er førerens ansvar å fastslå om den betingede fartsgrensen gjelder, og justere fartsgrensen deretter.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Ikonet som er tilknyttet den registrerte fartsgrensen, reflekterer stilen på fartsgrenseskilt som brukes i din markedsregion.
 9. Totalt beregnet kjøreavstand (eller energi) tilgjengelig. Trykk på den viste verdien for å endre hvordan tilgjengelig energi vises. Du kan veksle mellom kjøreavstand og prosentandel av gjenværende batterienergi. Du kan også endre hvordan energien vises ved å berøre Kontroller > Skjerm > Energidisplay.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Når du forutser ladebehov, må beregnet rekkevidde kun brukes som en generell retningslinje.
 10. Den angitte kjørehastigheten Dersom Aktiv Cruise Control er tilgjengelig, men du ikke har valgt en kjørehastighet, vil nummeret være grått (se Aktiv Cruise Control).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Vær oppmerksom på viktige varselmeldinger som vises nederst i bilstatusområdet på berøringsskjermen. Hvis du ignorerer disse meldingene, kan det føre til alvorlig skade eller dødsfall.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Selv om berøringsskjermen viser omgivende trafikk, kan noen kjøretøy kanskje ikke vises. Ikke stol på berøringsskjermen for å avgjøre om et kjøretøy er til stede (for eksempel i blindsonen din). Bruk alltid speilet, og se deg over skulderen.