Intelligent hastighetsassistent

Hvordan Intelligent hastighetsassistent virker

Model Y viser en fartsgrense på berøringsskjermen og varsler deg hvis bilen overskrider fartsgrensen. Fartsgrenseadvarsler med lyd kan dempes hver kjøresyklus, men ikke deaktiveres.

berøringsskjerm med pil som peker på fartsgrense
Unntatt Storbritannia, Nord-Irland, Island, Tyrkia, Israel: Det høres et lydvarsel når du overskrider den fastsatte fartsgrensen, og fartsgrenseskiltet blinker.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hver gang opphører lydvarselet for fartsoverskridelse etter noen sekunder eller når Model Y sakker farten med bremsepedalen til under den spesifiserte grensen.
Hvis du trykker på fartsgrenseskiltet, stopper lydvarselet og visningen for fartsoverskridelse for resten av kjøreturen. Advarslene om fartsoverskridelse aktiveres automatisk på nytt ved begynnelsen av hver kjøresyklus (hver gang bilen står i Park og du går bort fra den).
Bare i Storbritannia, Nord-Irland, Island, Tyrkia, Israel: vises når du overskrider den fastsatte fartsgrensen, og fartsgrenseskiltet blinker.
Indikerer en antatt fartsgrense.
Når dette vedvarer, er Intelligent hastighetsassistent ikke tilgjengelig.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
På veier der kartdata fastslår at en betinget fartsgrense er til stede (f.eks. en fartsgrense basert på tidspunkt eller værforhold), vises en sekundær fartsgrense nedenfor den første fartsgrensen. Det er førerens ansvar å fastslå om den betingede fartsgrensen gjelder, og justere fartsgrensen deretter. Du må kanskje oppdatere de inkluderte kartene for å vise betingede fartsgrenser (Kartoppdateringer).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke stol på Intelligent hastighetsassistent for fastsetting av riktig fartsgrense eller kjørehastighet. Kjør alltid i en trygg hastighet, basert på trafikk- og føreforhold.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bilen oppgraderes kontinuerlig via trådløse programvareoppdateringer. Last ned oppdateringene så snart de blir tilgjengelige (se Programvareoppdateringer og Kartoppdateringer).

Gjennomsnittshastighet i sanntid

Når du kjører gjennom en sone med gjennomsnittsmåling, viser Model Y gjennomsnittshastigheten din på berøringsskjerm under den oppdagede fartsgrensen.

berøringsskjerm viser også hvor langt det er igjen av sonen med gjennomsnittsmåling.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Premium-tilkobling kreves. For å aktivere denne funksjonen må du slå på Unngå trafikk ved å berøre Kontroller > Navigasjon > Unngå trafikk (se Kart og navigasjon).

Begrensninger og unøyaktigheter

I følgende situasjoner virker kanskje ikke Intelligent hastighetsassistent som den skal, eller den kan gi unøyaktig informasjon:

  • Sikten er dårlig og fartsgrenseskiltene er ikke godt synlige (på grunn av kraftig regn, snø, tåke osv.).
  • Kraftig lys (f.eks. lys fra møtende kjøretøy eller direkte sollys) påvirker sikten til kameraene.
  • Model Y er for nær kjøretøyet foran, som blokkerer sikten til kameraene.
  • Frontruten hindrer kameraenes sikt (duggete, skitten, dekket av et klistremerke osv.).
  • Fartsgrenseskiltene er dekket av gjenstander.
  • Fartsgrensene som er lagret i kartdatabasen, er feil eller utdaterte.
  • Trafikkskilt som ikke er i standard, gjenkjennelig format, som digitale eller midlertidige hastighetsskilt.
  • En vei eller fartsgrense har nylig blitt forandret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Listen ovenfor representerer ikke en inngående liste over situasjoner som kan hindre at Intelligent hastighetsassistenten fungerer som det skal. Det kan være mange andre årsaker til at Intelligent hastighetsassistent ikke gir advarsler.