Advarsel om søvnighet hos fører

Advarsel om søvnighet hos fører er konstruert for å varsle førere som virker søvnige. Advarsel om søvnighet hos fører overvåker førerens oppmerksomhet samt kjøreatferd for å avgjøre mønster som kan tyde på søvnighet. Når søvnighet hos fører oppdages, vises et varsel på berøringsskjermen i kortområdet, og et lydvarsel høres.

Advarsel om søvnighet hos fører kobles inn ved kjøring i over 65 km/t når det kjøres i minst 10 minutter og Autopilot ikke er aktiv.

Søvnighet hos sjåfør registrert

Ta en pause

Hvis du ser dette varselet, kan du vurdere å stoppe og hvile før du fortsetter. Varselet forsvinner så snart søvnighetsmønstrene er borte.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når et varsel gis og hastigheten faller under 60 km/t, er ikke systemet aktivt.

Du kan deaktivere advarsler om søvnighet hos fører ved å berøre Kontroller > Sikkerhet > Advarsel om søvnighet hos fører for gjeldende kjøresyklus (hver gang bilen er i Park og du går bort). Advarsel om søvnighet hos fører aktiveres automatisk på nytt ved starten av hver kjøresyklus.

Hvis Advarsel om søvnighet hos fører ikke er tilgjengelig, viser berøringsskjermen et visuelt varsel.

Advarsel om søvnighet hos sjåfør utilgj.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Aktive sikkerhetsegenskaper bruker kupékameraet til å overvåke førerens oppmerksomhet. Kupékameraet utfører ikke ansiktsgjenkjenning eller annen identitetskontroll. Bilder og video fra kameraet forlater som standard ikke selve bilen, og overføres ikke til noen, inkludert Tesla, med mindre du aktiverer deling av data. Du kan justere innstillingene for deling av data ved å berøre Kontroller > Programvare > Deling av data > Tillate analyser av kupékameraet. Du kan endre innstillingene for deling av data på et hvilket som helst tidspunkt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Det er ditt ansvar å være årvåken, kjøre trygt og til enhver tid ha kontroll over bilen. Stol aldri på at advarsel om søvnighet hos fører skal sørge for trygg kontroll over bilen. Hold alltid øye med veien foran deg, og vær klar til å iverksette korrigerende tiltak til enhver tid. Hvis ikke kan det føre til alvorlig skade eller død.

Begrensninger og unøyaktigheter

Advarsel om søvnighet hos fører varsler kanskje ikke i følgende tilfeller:

  • Én eller flere av kameraene er skadet, skitne eller blokkert (av gjørme, is eller snø eller av bildekker, for mye lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker, gummibelegg osv.).
  • Værforholdene (kraftig regn, snø eller tåke) påvirker bilens systemer.
  • En gjenstand som er montert på Model Y, påvirker og/eller forstyrrer et kamera (f.eks. et sykkelstativ eller et klistremerke på støtfangeren).
  • Sikten er dårlig, og fartsgrenseskiltene er ikke klart synlige (på grunn av kraftig regn, snø, tåke osv.).
  • Veimerkingene er svært slitt, har synlige merkinger fra tidligere, er justert på grunn av veiarbeid eller endres raskt (for eksempel filer som deler seg, krysser hverandre eller samles).
  • Et problem med ett eller flere av bilens systemer hindrer Advarsel om søvnighet hos fører i å fungere som det skal.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Listen ovenfor representerer ikke alle mulige situasjoner som kan påvirke Advarsel om søvnighet hos fører, og det kan finnes mange grunner til at det kanskje ikke fungerer som det skal. Det er førerens ansvar å gjøre alt for å unngå kollisjoner ved å være årvåken og følge med på veibanen og filene, slik at vedkommende kan forutse om det må iverksettes korrigerende tiltak så tidlig som mulig.