Antispinn

Slik fungerer den

Antispinnsystemet overvåker kontinuerlig hastigheten til for- og bakhjulene. Hvis Model Y opplever tap av trekkraft, vil systemet minimere hjulspinn ved å kontrollere bremsetrykket og motorkraften. Som standard er antispinnsystemet på. Under normale forhold bør det forbli på for å sikre maksimal sikkerhet.

oransje ikon av bilen sett bakfra med snirklete hjulspor
Denne gule lampen for elektronisk stabilitetskontroll blinker på berøringsskjermen når antispinnsystemet aktivt kontrollerer bremsetrykket og motorkraften for å minimere hjulspinn. Hvis lampen forblir tent, har det blitt oppdaget en feil på antispinnsystemet. Kontakt Tesla Service.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Antispinn kan ikke forhindre kollisjoner som skyldes uforsiktig kjøring eller brå svinging i høye hastigheter.

Deaktivering av antispinn

Under normale forhold bør antispinnsystemet forbli på. Slå kun av antispinn i omstendigheter der du ønsker at hjulene skal spinne, som f.eks. følgende:

  • start på løse overflater, for eksempel grus eller snø
  • kjøring i dyp snø, sand eller gjørme
  • rugging ut av et hull eller dype hjulspor
  • kjøring utenfor veien

På biler med bakhjulsdrift slår du av antispinn og lar hjulene spinne ved å berøre Kontroller > Pedaler og styring > Slip Start.

På biler med firehjulsdrift kan du velge ett av disse alternativene, avhengig av omstendighetene:

  • Slip Start er konstruert for å gjøre det enklere å få løs Model Y fra gjørme, snø, is osv. Når du slår på Slip Start, kan hjulene spinne, slik at du kan få Model Y ut av en situasjon der hjulene sitter fast.
  • Terrengassistent er konstruert for å gi generelle forbedringer ved kjøring utenfor veien. I tillegg til å la hjulene spinne, balanserer Terrengassistent momentet mellom motoren foran og bak, slik at veigrepet optimaliseres. Terrengassistent forbedrer veigrepet på ujevne og myke underlag, der én side av bilen kan miste grepet, mens den andre fortsatt har det. Når Terrengassistent er på, gir gasspedalen mer gradvis moment. Dette er nyttig for krypekjøring ved lave hastigheter (f.eks. over steinete overflater). Når modusen er aktivert, vises TERRENG på berøringsskjermen over kjørehastigheten.

Når omstendighetene som krevde aktivering av Slip Start eller Terrengassistent ikke er der lenger, anbefales det på det sterkeste at du slår av innstillingen for å aktivere antispinn på nytt. Hvis du lar disse innstillingene være på, aktiveres antispinn automatisk ved neste kjøretur.

oransje ikon av bilen sett bakfra med snirklete hjulspor og ordet OFF
Når du slår på Slip Start eller Terrengassistent, viser berøringsskjermen en indikatorlampe for å angi at antispinnsystemet ikke lenger forhindrer hjulspinn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Selv om du kan bruke Slip Start og Terrengassistent ved alle hastigheter, er det mindre effektivt ved høyere hastigheter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Slip Start og Terrengassistent er ikke tilgjengelig når du aktivt bruker Autopilot.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du aktiverer cruise control når Slip Start eller Terrengassistent er på, slås funksjonen av, og antispinn aktiveres på nytt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Automatisk nødbremsing og Unngåelse av filskifte er ikke tilgjengelig når Terrengassistent er slått på.