Feilsøking av varsler

APP_w009Automatisk nødbremsing utilgjengeligFunksjonen kan gjenopprettes på neste tur

Dette betyr denne alarmen:

Automatisk nødbremsing er utilgjengelig for resten av den pågående kjøreturen. Dette varselet indikerer ikke spesifikt om andre bremsefunksjoner eller egenskaper er utilgjengelige.

Dette varselet kan utløses av flere grunner. Andre varsler kan utløses for forhold som også gjør at Automatisk nødbremsing er utilgjengelig.

Dette gjør du:

Vanligvis trenger du ikke å foreta deg noe. Automatisk nødbremsing vil vanligvis være tilgjengelig igjen neste gang du starter bilen og begynner å kjøre.

Hvis dette varselet vedvarer gjennom flere kjøreturer, eller oppstår med økende hyppighet over flere kjøreturer, anbefales det at du avtaler service så snart det passer.

Se Kollisjonsvarselassistent for mer informasjon.

APP_w048Autopilot-funksjoner midlertidig utilg.Funksjoner kan gjenopprettes vid neste tur

Dette betyr denne alarmen:

Autopilot-funksjonene er for øyeblikket utilgjengelige for bilen. Avhengig av konfigurasjonen av bilen kan de deaktiverte funksjonene inkludere følgende:

 • Autostyring
 • Aktiv Cruise Control
 • Automatisk nødbremsing
 • Forovervendt kollisjonsvarsel
 • Filskiftevarsling

Dette gjør du:

Dette varselet kan komme av flere grunner. Se etter ytterligere varsler som kan indikere årsaken til denne tilstanden.

Autopilot-funksjonene gjenopprettes vanligvis på neste kjøretur. Hvis dette varselet blir værende på flere kjøreturer, bør du bestille service så snart det passer.

Hvis du ønsker mer informasjon og den fullstendige listen over Autopilot-funksjoner, kan du se Om Autopilot.

APP_w207Autostyring midlertidig utilgjengelig

Dette betyr denne alarmen:

Autostyring er midlertidig utilgjengelig. Dette kan være en midlertidig tilstand forårsaket av en ekstern faktor, for eksempel følgende:

 • manglende eller falmet veimerking
 • smale eller svingete veier
 • dårlig sikt på grunn av regn, snø, tåke eller andre værforhold
 • ekstremt høye eller lave temperaturer
 • sterke lys på grunn av andre bilers frontlys, direkte sollys eller andre lyskilder

Dette varselet vises også hvis du overskrider maksimal hastighetsgrense for Autostyring med Autostyring aktiv. I dette tilfellet vil Autostyring ikke være tilgjengelig resten av kjøreturen.

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Hvis Autostyring ikke er tilgjengelig innen du kommer til destinasjonen, og forblir utilgjengelig i løpet av neste planlagte kjøring, bør du se etter følgende:

 • skader eller tilstoppinger på grunn av smuss, gjørme, is, snø eller andre miljøpåvirkninger
 • hindringer forårsaket av noe montert på bilen, f.eks. et sykkelstativ
 • hindringer forårsaket av påføring av lakk eller klebeprodukter, som omslag, klistremerker eller gummibelegg, på bilen
 • støtfanger som er skadet eller skjev

Hvis du ikke ser noen åpenbare hindringer, eller du finner skade på bilen, bestiller du service så snart det passer. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

Se Autopilot-funksjoner for mer informasjon.

APP_w218Autostyring fartsgrense overskredetTa kontroll over rattet

Dette betyr denne alarmen:

Autostyring er ikke tilgjengelig fordi bilen har overskredet den maksimale fartsgrensen for denne førerassistansefunksjonen.

Dette gjør du:

Ta kontroll over ratt umiddelbart, og behold kontrollen til du når målet.

I de fleste tilfeller vil Autostyring ikke være tilgjengelig resten av kjøreturen. Når du skal tilbakestille den, stopper du bilen helt og setter giret i Park. Når du setter giret i Drive for å kjøre videre til neste mål, skal Autostyring være tilgjengelig igjen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis dette varselet blir aktivt når du kjører i Tyskland, skal Autostyring bli tilgjengelig igjen så snart bilen kjører under hastighetsgrensen til Autostyring.

Hvis Autostyring ikke er tilgjengelig under den neste kjøreturen og forblir utilgjengelig under de neste kjøreturene, må du bestille service så snart det passer. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

Se Autopilot-funksjoner for mer informasjon.

APP_w222Cruisekontroll ikke tilgjengeligRedusert synlighet for frontkamera

Dette betyr denne alarmen:

Aktiv Cruise Control og Autostyring er ikke tilgjengelige fordi ett eller flere av frontkameraene i bilen er blokkert eller tildekket av eksterne forhold.

Aktiv Cruise Control og Autostyring vil være utilgjengelige så lenge et frontkamera ikke har tilstrekkelig sikt. Kameraene kan ha begrenset eller ingen sikt på grunn av følgende:

 • smuss eller rusk på kameraets overflate
 • miljøpåvirkninger som regn, tåke, snø eller dugg
 • sterkt sollys eller gjenskinn fra andre lyskilder
 • forhold med lite eller begrenset lys, inkludert ubelyste eller dårlig belyste veier når det er mørkt
 • kondensering (vanndråper eller dugg) på kameraets overflate
 • ensformige omgivelser, inkludert tunnelvegger eller midtdelere

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Det går fint å kjøre bilen.

Dette er ofte et midlertidig problem som løser seg selv. Hvis varselet ikke forsvinner innen kjøreturen er over, gjør du følgende:

 • Kontroller og rengjør frontkameraområdet øverst i midten på frontruten før du planlegger neste kjøretur.
 • Sjekk kameraoverflaten for kondens, smuss eller annet rusk, og prøv å fjerne eventuelle hindringer.

Se Rengjøring av et kamera for mer informasjon om fjerning av smuss eller rusk fra det området på bilen.

Selv om kondens inni frontkameradekselet ikke kan tørkes bort, forsvinner den ofte fortere hvis du følger disse trinnene:

 1. Forvarm kupeen med temperaturen angitt til Høy and klimaanlegget PÅ.
 2. Slå på frontruteaviseren.

Hvis dette varselet vedvarer under påfølgende kjøreturer, men det ikke er noen synlig frontkamerahindring, må du bestille service så snart det passer. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

APP_w224Cruisekontroll ikke tilgjengeligFortsett å kjøre for å kalibrere kameraene

Dette betyr denne alarmen:

Aktiv Cruise Control og Autostyring er ikke tilgjengelige fordi kameraene på bilen ikke er fullstendig kalibrert.

Kjøretøyet må manøvrere med stor presisjon når funksjoner som Aktiv Cruise Control og Autostyring er aktive. Før disse funksjonene kan brukes for første gang, må kameraene fullføre en innledende selvkalibrering. Av og til kan ett eller flere kameraer bli ukalibrert.

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Det går fint å kjøre bilen.

Aktiv Cruise Control og Autostyring vil være utilgjengelige til kamerakalibrering er fullført.

Når kalibreringen er fullført, skal Aktiv Cruise Control og Autostyring være tilgjengelige.

En fremdriftsindikator for kalibrering vises på berøringsskjermen. Kalibrering fullføres vanligvis etter å ha kjørt 32–40 km (20–25 miles), men avstanden varierer avhengig av vei- og miljøforhold. Hvis man kjører på en rett vei med svært godt synlige filmerkinger, hjelper det for eksempel kameraet med å kalibreres raskere.

Hvis varselet vedvarer og kamerakalibreringen ikke er fullført etter å ha kjørt 160 km (100 miles) eller mer, eller Aktiv Cruise Control og Autostyring fortsatt ikke er tilgjengelige etter fullført kamerakalibrering, må du planlegge service så snart du har anledning. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

APP_w304Kamera blokkert eller tildekketRengjør kameraet eller vent til den klarner

Dette betyr denne alarmen:

Ett eller flere av bilens kameraer har begrenset eller ingen sikt på grunn av eksterne faktorer. Når bilens kameraer ikke kan gi nøyaktig visuell informasjon, kan det være at noen eller alle Autopilot-funksjoner er midlertidig utilgjengelige.

Kameraene kan ha begrenset eller ingen sikt på grunn av følgende:

 • smuss eller rusk på kameraets overflate
 • miljøpåvirkninger som regn, tåke, snø eller dugg
 • sterkt sollys eller gjenskinn fra andre lyskilder
 • forhold med lite eller begrenset lys, inkludert ubelyste eller dårlig belyste veier når det er mørkt
 • kondensering (vanndråper eller dugg) på kameraets overflate
 • ensformige omgivelser, inkludert tunnelvegger eller midtdelere

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Det går fint å kjøre bilen. Dette er ofte et midlertidig problem som forsvinner når kondensen fordamper, eller når en spesifikk påvirkning eller egenskap i omgivelsene ikke lenger er til stede.

Hvis varselet ikke går bort innen du kommer til destinasjonen, må du sjekke kameraoverflatene for kondens, smuss eller annet rusk. Se Kameraer for kameraplasseringer.

Rengjør kameraene etter behov før du planlegger neste kjøretur. Se Rengjøring av et kamera for anbefalte rengjøringsprosedyrer.

Hvis varselet fortsatt er der etter rengjøring av kameraene, ser du om det er kondens på de innvendige overflatene til kameradekslene i dørstolpen. Selv om kondens inni kameradekslene ikke kan tørkes bort, forsvinner den ofte raskere hvis du følger disse trinnene:

 1. Forvarm kupeen ved å slå på klima, angi temperaturen til høy og sørge for at klimaanlegget er på.
 2. Slå på frontruteaviseren.
 3. Rett luftventilene mot dørstolpekameraene.

Se Rengjøring av et kamera for mer informasjon om å fjerne kondens fra kameradeksler.

Hvis varselet ikke forsvinner før slutten av den neste planlagte kjøreturen, selv om du har rengjort indikert(e) kamera(er) og fulgt anbefalte trinn for å fjerne kondens, må du planlegge service ved neste anledning. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

BMS_a066Maks. ladenivå og rekkevidde kan reduseresOK å kjøre – avtal service snart

Dette betyr denne alarmen:

Bilen har oppdaget en tilstand i høyspenningsbatteriet som begrenset batteriets ytelse. Som følge av dette kan maksimalt ladenivå og maksimal rekkevidde bli redusert. Service kreves for å gjenopprette full ytelse.

Dette gjør du:

Det går fint å kjøre bilen.

Hvis dette varselet fortsetter å vises, bør du planlegge service så snart du har anledning. Uten service kan du oppleve ytterligere reduksjon i bilens maksimale ladenivå og rekkevidde.

Se Informasjon om høyspenningsbatteri for mer informasjon om høyspenningsbatteriet.

BMS_a067Ytelsen til batt. med høy spenning er begr.OK å kjøre – avtal service snart

Dette betyr denne alarmen:

Bilen har oppdaget en tilstand i høyspenningsbatteriet som begrenset batteriets ytelse. Service kreves for å gjenopprette full ytelse.

Bilens maksimale rekkevidde kan være redusert, og det kan ta lengre tid å lade bilen enn tidligere. Maksimal ladehastighet varierer, som alltid, basert på sted, strømkilde og ladeutstyr.

Dette gjør du:

Det går fint å kjøre bilen.

Det anbefales at du avtaler service så snart det passer. Uten service kan du oppleve at bilen får redusert maksimal rekkevidde og ladeytelse, og redusert effekt og akselerasjon under kjøring kan også begynne å vise seg.

Når dette varselet vises, holder du bilen ladet ved 30 % kapasitet eller høyere for å unngå avvik mellom estimert rekkevidde som vises på bilens berøringsskjerm, og det faktiske ladenivået til høyspenningsbatteriet.

Se Informasjon om høyspenningsbatteri for mer informasjon om høyspenningsbatteriet.

BMS_a068Batteri med høy spenning trenger serviceAkselerasjon og ladeytelse redusert

Dette betyr denne alarmen:

Bilen har oppdaget en tilstand i høyspenningsbatteriet som begrenset batteriets ytelse.

Du kan oppleve at bilens topphastighet er redusert og at bilen reagerer tregere enn før på akselerasjonsanmodninger.

Bilens maksimale rekkevidde kan være redusert, og det kan ta lengre tid å lade bilen enn tidligere. Maksimal ladehastighet varierer, som alltid, basert på sted, strømkilde og ladeutstyr.

Service kreves for å gjenopprette full ytelse.

Dette gjør du:

Det går fint å kjøre bilen.

Det anbefales at du avtaler service så snart det passer. Uten service kan du oppleve at bilen får redusert effekt, akselerasjon, rekkevidde og ladeytelse.

Når dette varselet vises, holder du bilen ladet ved 30 % kapasitet eller høyere for å unngå avvik mellom estimert rekkevidde som vises på bilens berøringsskjerm, og det faktiske ladenivået til høyspenningsbatteriet.

Se Informasjon om høyspenningsbatteri for mer informasjon om høyspenningsbatteriet.

BMS_a069Lavt batterinivåLad nå

Dette betyr denne alarmen:

Bilen har oppdaget at høyspenningsbatteriet ikke har nok strøm til å kunne fortsette å kjøre. Dette varselet vises vanligvis fordi ladenivået til bilens høyspenningsbatteri er redusert gjennom normal bruk.

Bilen vil ikke kunne kjøre eller fortsette å kjøre før den lades.

Hvis dette varselet vises mens du kjører, må bilen slås av. Et separat varsel for bilen kan vises for å indikere denne tilstanden. Det er også mulig at bilen stopper uventet.

Hvis dette varselet vises når bilen står parkert, kan det være at du ikke kan kjøre.

Dette gjør du:

Lad bilen umiddelbart. Lading av bilen skal gjenopprette muligheten for kjøring.

Hvis dette varselet vises ved påfølgende kjøreturer, til tross for at batteriets ladenivå vises som 5 % eller høyere, bestiller du service ved første anledning.

Se Informasjon om høyspenningsbatteri for mer informasjon om høyspenningsbatteriet.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CC_a001Lader ikke – utilstrekkelig jordingBekreft korrekte ledninger og kontaktjording

Dette betyr denne alarmen:

Ingen jordforbindelse oppdaget i veggkontakten.

Dette gjør du:

Få Wall Connector inspisert av en elektriker for å sikre at den er riktig jordet. Elektrikeren skal sikre at det er riktig jording på kretsbryteren eller strømfordelingsskapet og også sikre riktig tilkobling til Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a002Lader ikke – utilstrekkelig jordingKoble til igjen, eller bytt ladeutstyr

Dette betyr denne alarmen:

Jordingsfeil. Strøm lekker gjennom på et usikkert sted. Mulig linje til jord eller nøytral til jordfeil.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med elektrikeren eller Tesla.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a003Kan ikke lade – GFCI til Wall Connector-feilKoble til igjen, eller bytt ladeutstyr

Dette betyr denne alarmen:

Jordingsfeil. Strøm lekker gjennom på et usikkert sted. Mulig linje til jord eller nøytral til jordfeil.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med elektrikeren eller Tesla.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a004Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.

 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a005Kan ikke lade – GFCI til Wall Connector-feilKoble til igjen, eller bytt ladeutstyr

Dette betyr denne alarmen:

Jordingsfeil. Strøm lekker gjennom på et usikkert sted. Mulig linje til jord eller nøytral til jordfeil.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen. Hvis problemet vedvarer, tar du kontakt med elektrikeren eller Tesla.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a006Kan ikke lade – overstrøm på Wall ConnectorKoble til igjen, eller bytt ladeutstyr

Dette betyr denne alarmen:

Overspenningsvern.

Dette gjør du:

Reduser bilens innstilling for ladestrøm. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a007Lader ikke – for høy spenningSpenning må være innenfor Wall Connector-effekt

Dette betyr denne alarmen:

Over- eller underspenningsvern.

Dette gjør du:

Ta kontakt med elektriker for å sikre riktig spenning på strømbryter som betjener veggkontakten.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a008Lader ikke – for lav spenningSpenning må være innenfor Wall Connector-effekt

Dette betyr denne alarmen:

Over- eller underspenningsvern.

Dette gjør du:

Ta kontakt med elektriker for å sikre riktig spenning på strømbryter som betjener veggkontakten.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a009Lader ikke – feil inngangsledningInngangsledninger til Wall Connector må fikses

Dette betyr denne alarmen:

Inngang feilkoblet: mulig at linje og nøytral er byttet.

Dette gjør du:

Ledningsnettet mellom stikkontakten og veggkontakten er feil montert. Ta kontakt med elektriker.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a010Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.

 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a011Kan ikke lade – Wall Connector for varmLa Wall Connector kjøle ned og prøv på nytt

Dette betyr denne alarmen:

Beskyttelse mot overoppheting (lås av).

Dette gjør du:

Kontroller at Wall Connector ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten. Hvis problemet vedvarer under normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C), må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a012Kan ikke lade – Wall Connector for varmWall Connector-ledninger må kontrolleres

Varselet Høy temperatur registrert av Wall Connector angir at bygningens forbindelse til Wall Connector begynner å bli for varm, så ladingen har stoppet for å beskytte kablingen og Wall Connector.

Dette er vanligvis ikke et problem med bilen eller Wall Connector, men heller et problem med bygningens kabling. Dette kan skyldes løs forbindelse fra bygningens kabling til Wall Connector, og kan repareres kjapt av en elektriker.

For å få tilbake normal ladedrift kan du prøve følgende trinn.

Hvis Wall Connector er plugget inn i et vegguttak, må du passe på at

 • pluggen er satt helt inn i stikkontakten/uttaket
 • plugg-/uttaksområdet ikke er blokkert eller dekket av noe
 • det ikke er noen varmekilde i nærheten

Hvis problemet fortsetter eller Wall Connector er fastkoblet, kontakter du en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til Wall Connector. De skal sikre at alle ledninger er riktig koblet til og trukket i henhold til monteringsveiledningen for Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a013Lader ikke – ladehåndtak for varmtSe etter rusk på ladehåndtak og -port

Dette betyr denne alarmen:

Beskyttelse mot overoppheting (lås av).

Dette gjør du:

Pass på at kontakten er skjøvet helt inn i ladeinntaket i bilens ladeport, ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten. Hvis problemet vedvarer under normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C), må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a014Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.

 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a015Lader ikke – problem med tilkobling til bilSett ladekabel helt inn i ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

Det oppstod en kommunikasjonsfeil mellom veggkontakten og bilen.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.

 1. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen.
 2. Hvis problemet vedvarer og annet ladeutstyr er tilgjengelig, kobler du bilen til en annen Wall Connector eller en mobil kontakt for å kontrollere at bilen kan kommunisere med annet ladeutstyr.
 3. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a016Lader ikke – problem med tilkobling til bilSett ladekabel helt inn i ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

Det oppstod en kommunikasjonsfeil mellom veggkontakten og bilen.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.

 1. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen.
 2. Hvis problemet vedvarer og annet ladeutstyr er tilgjengelig, kobler du bilen til en annen Wall Connector eller en mobil kontakt for å kontrollere at bilen kan kommunisere med annet ladeutstyr.
 3. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a017Lader ikke – problem med tilkobling til bilSett ladekabel helt inn i ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

Det oppstod en kommunikasjonsfeil mellom veggkontakten og bilen.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.

 1. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen.
 2. Hvis problemet vedvarer og annet ladeutstyr er tilgjengelig, kobler du bilen til en annen Wall Connector eller en mobil kontakt for å kontrollere at bilen kan kommunisere med annet ladeutstyr.
 3. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a018Lader ikke – problem med tilkobling til bilSett ladekabel helt inn i ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

Det oppstod en kommunikasjonsfeil mellom veggkontakten og bilen.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.

 1. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen.
 2. Hvis problemet vedvarer og annet ladeutstyr er tilgjengelig, kobler du bilen til en annen Wall Connector eller en mobil kontakt for å kontrollere at bilen kan kommunisere med annet ladeutstyr.
 3. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a019Lader ikke – problem med tilkobling til bilSett ladekabel helt inn i ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

Det oppstod en kommunikasjonsfeil mellom veggkontakten og bilen.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.

 1. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen.
 2. Hvis problemet vedvarer og annet ladeutstyr er tilgjengelig, kobler du bilen til en annen Wall Connector eller en mobil kontakt for å kontrollere at bilen kan kommunisere med annet ladeutstyr.
 3. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a020Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.

 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a021Lader ikke – ingen Wall Connector er primærSjekk at primær har strøm og er tilgjengelig

Dette betyr denne alarmen:

Lastfordelingsnettverk (kretsbryterfordeling): Du trenger én (og bare én) Wall Connector angitt som primærkontakt.

Dette gjør du:

Bare én Wall Connector kan stilles inn med primærkonfigurasjon. Få elektrikeren til å bekrefte at:

 1. Bare en av Wall Connectors er angitt som primærkontakt.
 2. Alle andre Wall Connectors koblet til den primære enheten, er satt til paret posisjon (posisjon F).

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a022Lader ikke – mer enn én primærenhetSjekk at bare én Wall Connector er primær

Dette betyr denne alarmen:

Lastfordelingsnettverk (kretsbryterfordeling): Du trenger én (og bare én) Wall Connector angitt som primærkontakt.

Dette gjør du:

Bare én Wall Connector kan stilles inn med primærkonfigurasjon. Få elektrikeren til å bekrefte at:

 1. Bare en av Wall Connectors er angitt som primærkontakt.
 2. Alle andre Wall Connectors koblet til den primære enheten, er satt til paret posisjon (posisjon F).

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a023Lader ikke – for mange Wall ConnectorSørg for maks. tre parede enheter til primær

Dette betyr denne alarmen:

Lastfordelingsnettverk (kretsbryterfordeling): Mer enn tre Wall Connectors er paret med samme primærenhet.

Dette gjør du:

Ta kontakt med elektrikeren for å få én eller flere parede Wall Connectors flyttet til en annen krets og koblet fra (paring opphevet) dette lastfordelingsnettverket (kretsbryterfordeling).

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a024Lader ikke – lav spenning på Wall ConnectorStrøminnstillinger på primærenhet må økes

Dette betyr denne alarmen:

Feil dreiebryterinnstilling.

Dette gjør du:

Få elektrikeren til å justere Wall Connectors interne dreiebryter til en gyldig driftstrøminnstilling. Elektrikeren må først sørge for at Wall Connector er slått av. Sammenhengen mellom bryterinnstilling og strøm skal være trykt på innsiden av Wall Connector. Elektrikeren bør også se delen Innstilling av driftsstrøm i Wall Connectors monteringshåndbok.

Hvis Wall Connector er satt opp for lastfordeling (kretsbryterfordeling) og paret med andre Wall Connectors, må dreiebryteren til primærenheten angis til en driftsstrøminnstilling som lar hver parede Wall Connector motta minst 6 A ladestrøm.

Eksempel: Tre Wall Connectors er paret for lastfordeling. Primærenheten må angis til en strøm på minst 3 * 6 A = 18 A eller høyere.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a025Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.

 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a026Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.

 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a027Kan ikke lade – problem med Wall ConnectorWall Connector trenger service

Dette betyr denne alarmen:

Maskinvareproblem i veggkontakt. Følgende kan være mulige problemer:
 1. Kontaktoren fungerer ikke.
 2. Selvtesten til den interne jordfeilovervåkingskretsen mislyktes.
 3. Den termiske sensoren er koblet fra.
 4. Andre problemer med maskinvarekomponenter.

Dette gjør du:

Et internt problem ble oppdaget av Wall Connector.

 1. Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.
 2. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren for Wall Connector, venter i ti sekunder og slår deretter kretsbryteren PÅ igjen. Prøv deretter å koble Wall Connector til bilen på nytt.
 3. Hvis problemet vedvarer, får du en elektriker til å sikre at alle ledninger er ordentlig koblet til og trukket til i henhold til instruksjonene i Wall Connectors monteringshåndbok.
 4. Når elektrikeren har fullført arbeidet og gjenopprettet strømtilførselen til Wall Connector, forsøker du å lade på nytt ved å koble Wall Connector til kjøretøyet igjen.
 5. Hvis problemet vedvarer, må det utføres service på Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a028Lader ikke – feil bryterinnstillingDreiebryter på Wall Connector må justeres

Dette betyr denne alarmen:

Feil dreiebryterinnstilling.

Dette gjør du:

Få elektrikeren til å justere Wall Connectors interne dreiebryter til en gyldig driftstrøminnstilling. Elektrikeren må først sørge for at Wall Connector er slått av. Sammenhengen mellom bryterinnstilling og strøm skal være trykt på innsiden av Wall Connector. Elektrikeren bør også se delen Innstilling av driftsstrøm i Wall Connectors monteringshåndbok.

Hvis Wall Connector er satt opp for lastfordeling (kretsbryterfordeling) og paret med andre Wall Connectors, må dreiebryteren til primærenheten angis til en driftsstrøminnstilling som lar hver parede Wall Connector motta minst 6 A ladestrøm.

Eksempel: Tre Wall Connectors er paret for lastfordeling. Primærenheten må angis til en strøm på minst 3 * 6 A = 18 A eller høyere.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a029Lader ikke – problem med tilkobling til bilSett ladekabel helt inn i ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

Det oppstod en kommunikasjonsfeil mellom veggkontakten og bilen.

Dette gjør du:

Prøv å lade på nytt ved å koble Wall Connector fra bilen og koble til på nytt.

 1. Hvis problemet vedvarer, slår du AV kretsbryteren som betjener Wall Connector, venter i ti sekunder og slår kretsbryteren PÅ igjen før du prøver å koble Wall Connector til bilen igjen.
 2. Hvis problemet vedvarer og annet ladeutstyr er tilgjengelig, kobler du bilen til en annen Wall Connector eller en mobil kontakt for å kontrollere at bilen kan kommunisere med annet ladeutstyr.
 3. Hvis problemet vedvarer, må service utføres.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a030Lader ikke – primær/paret enhet passer ikkeSikringen må være tilpasset Wall Connector

Dette betyr denne alarmen:

Lastfordelingsnettverk (kretsbryterfordeling): De parede Wall Connectors har forskjellige maksimale strømkapasiteter.

Dette gjør du:

Bare Wall Connectors med samme maksimale strømkapasiteter kan pares i lastfordelingsnettverk (kretsbryterfordeling). Få elektrikeren til å sjekke typeetikettene på Wall Connectors for å sikre at strømkapasitetene passer sammen. Det anbefales videre at elektrikeren bare parer Wall Connectors med samme delenummer, for enkelt å sikre at parede enheter er kompatible.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a041Ladehast. redusert – veggkontakt varmWall Connector-ledninger må kontrolleres

Dette betyr denne alarmen:

Varselet Wall Connector har oppdaget høy temperatur angir at bygningens forbindelse til Wall Connector begynner å bli for varm, så ladingen har fått redusert hastighet for å beskytte kablingen og Wall Connector.

Dette er vanligvis ikke et problem med bilen eller Wall Connector, men heller et problem med bygningens kabling. Dette kan skyldes løs forbindelse fra bygningens kabling til Wall Connector, og kan repareres kjapt av en elektriker.

Dette gjør du:

Kontakt en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til Wall Connector. De skal sikre at alle ledninger er riktig koblet til og trukket i henhold til monteringsveiledningen for Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CC_a043Wall Connector-konfigurering må fullføresSe installasjonsveil. for å aktivere lading

Dette betyr denne alarmen:

Konfigurasjonen av Wall Connector er ufullstendig.

Dette gjør du:

Wall Connector må settes i drift for riktig konfigurering av sikringsstørrelse og tilkoblingstype for jording.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se idriftssettingsprosedyren i monteringshåndboken for Wall Connector. Hvis dette problemet vedvarer, kan du kontakte en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til Wall Connector. De må sikre at effekten og jordingstilkoblingene er riktig konfigurert i henhold til monteringshåndboken til Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CP_a004Ladeutstyr ikke gjenkjentPrøv på nytt eller bytt utstyr

Dette betyr denne alarmen:

Ladeporten kan ikke registrere om en ladekabel er satt inn eller hvilken type ladekabel som er koblet til.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Hvis dette varselet vises mens en ladekabel er koblet til, må du avgjøre om problemet skyldes ladeutstyret eller bilen. Prøv å lade kjøretøyet med annet eksternt ladeutstyr (inkludert ladekabel, ladestasjon eller ladebås).

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos utstyret.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Hvis dette varselet vises når en ladekabel ikke er koblet til, eller hvis du mistenker at problemet ligger hos bilen, Inspiser ladeportens inntak og ladekabelkontakten for hindringer som rusk, fuktighet og/eller fremmedlegemer. Sørg for at eventuelle hindringer i ladeportens inntak er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn kabelen i ladeporten på nytt.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CP_a010Kommunikasjonsfeil i ladeutstyrPrøv på nytt eller bytt utstyr

Dette betyr denne alarmen:

Bilen kan ikke lades fordi den ikke kan kommunisere effektivt med det eksterne ladeutstyret. Den registrerer ikke et gyldig kontrollpilotsignal fra ladeutstyret.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Bekreft først at mangelen på effektiv kommunikasjon forårsakes av ladeutstyret, og ikke et problem med bilen. Det er vanligvis tilfellet.

Prøv å lade kjøretøyet med annet eksternt ladeutstyr (inkludert ladekabel, ladestasjon eller ladebås).

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos utstyret.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Hvis du mistenker at problemet ligger hos bilen, Inspiser ladeportens inntak og ladekabelkontakten for hindringer som rusk, fuktighet og/eller fremmedlegemer. Sørg for at eventuelle hindringer i ladeportens inntak er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn kabelen i ladeporten på nytt.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CP_a043Feil på ladeportens dørsensorLadeport kanskje ikke fungere som forventet

Dette betyr denne alarmen:

En av ladeportens dørsensorer fungerer ikke som normalt. Når dette skjer, er ladeporten kanskje ikke i stand til å registrere dørposisjonen til ladeporten, og ladeporten fungerer kanskje ikke som forventet.

 • Ladeportlåsen kan av og til forbli innkoblet når ladeportluken åpnes.
 • Ladeportlyset lyser kanskje bare av og til når ladeportluken er åpen.

Dette gjør du:

Prøv å lukke ladeportluken og åpne den igjen.

Se Åpne ladeporten for mer informasjon.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CP_a046Kommunikasjonsbrudd med ladeutstyrKontroller strømkilden og ladeutstyret

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen stoppet fordi kommunikasjonen mellom kjøretøyet og det eksterne ladeutstyret ble avbrutt.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Bekreft om det eksterne ladeutstyret har strøm ved å se etter statuslamper, skjermer eller andre indikatorer på utstyret.

Hvis utstyret ikke er forsynt med strøm, kan du prøve å gjenopprette strømkilden til det eksterne ladeutstyret.

 • Hvis du forsøker å lade ved en offentlig ladestasjon og strømmen ikke kan gjenopprettes, kan du kontakte stasjonsoperatøren.
 • Hvis du prøver å lade ved en privat stasjon (for eksempel hjemme) og strøm ikke kan gjenopprettes, må du kontakte en elektriker.

Hvis utstyret har strømtilførsel, kan du prøve å lade bilen ved hjelp av annet eksternt ladeutstyr.

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos utstyret.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

CP_a051Ladeport åpnes kanskje ikke når knappen trykkes påBruk en annen metode for å åpne ladeporten

Dette betyr denne alarmen:

En av ladeportens dørsensorer kommuniserer ikke som den skal. Ladeporten registrerer kanskje ikke forespørselen om å åpne når ladeportluken trykkes inn.

Dette gjør du:

Du kan fortsatt bruke alle andre vanlige metoder for å åpne ladeportluken:

 • Bruk bilens berøringsskjerm.
 • Bruk Tesla-mobilappen.
 • Mens kjøretøyet er ulåst trykker du på ladehåndtaksknappen på hvilken som helst Tesla-ladekabel, inkludert en Wall Connector, mobil kontakt eller Superlader.
 • Hold og trykk på bagasjeromsknappen på nøkkelfjernkontrollen.

Se Åpne ladeporten for mer informasjon.

CP_a053Lader ikke – stasjon ikke tilkoblet strømKontroller strømkilde, eller prøv en annen

Dette betyr denne alarmen:

Kan ikke starte lading fordi ladeutstyret ikke er klart. Et ladehåndtak er registrert, men ladestasjonen kommuniserer ikke med kjøretøyet. Problemet kan skyldes følgende:

 • Ladestasjonen ikke er tilkoblet strøm.
 • Kontrollpilotsignalet mellom ladestasjonen og kjøretøyet er avbrutt.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Prøv å lade bilen med annet ladeutstyr eller på en annen ladestasjon.

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos utstyret.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Hvis du bruker en mobil kontakt eller Wall Connector, må du først sjekke statuslampene foran. Hvis det ikke er noen synlige statuslamper, må du kontrollere strømkilden og ta kontakt med en elektriker for å inspisere bygningens kabling til Wall Connector for å bekrefte at alle ledningene er riktig tilkoblet og trukket til.

Hvis du bruker annet eksternt ladeutstyr, må du sjekke brukerhåndboken til produktet for å bekrefte at stasjonen har strøm. Ta kontakt med en elektriker for å inspisere bygningens kabling og ladeutstyret etter behov.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

CP_a054Feil ved låsing av ladekabelFør ladekabel helt inn eller sjekk for hindring

Dette betyr denne alarmen:

Ladeportlåsen klarer ikke å låse ladekabelen i ladeportinntaket. Hvis låsen ikke er koblet til, vil vekselstrømlading (for eksempel lading med en mobilkontakt eller Wall Connector) være begrenset til 16 A, og hurtiglading/superlading vil ikke være tilgjengelig.

Ladeportlampen pulserer oransje hvis dette varselet vises under vekselstrømlading og vil lyse oransje konstant hvis dette varselet vises når du prøver hurtiglading/superlading.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Forsøk å sette ladekabelen helt inn i ladeportens inntak på nytt.

Hvis bilen begynner å lade og ladeportlyset pulserer grønt, kan det hende at ladekabelen ikke er satt helt inn før. Vekselstrømlading skal ikke lenger være begrenset, og hurtiglading/superlading skal være tilgjengelig.

Hvis ladingen fremdeles er begrenset eller bilen ikke lader i det hele tatt, Inspiser ladeportens inntak og ladekabelkontakten for hindringer som rusk, fuktighet og/eller fremmedlegemer. Sørg for at eventuelle hindringer i ladeportens inntak er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn kabelen i ladeporten på nytt.

Hvis lading fremdeles er begrenset eller bilen ikke vil lade i det hele tatt, må du sikre at ladeportlåsens kabel for manuell utløsing (plassert til venstre i bagasjerommet) ikke er trukket i. Sørg for at håndtaket (vanligvis ringformet eller en stropp) for kabelen for manuell utløsing er fri for hindringer og at ingenting er festet til den (som et lastenett eller en paraply). Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av manuell utløsing av ladeporten, kan du se Manuell utløsing av ladekabel.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CP_a055Kommunikasjonsbrudd med ladeutstyrKontroller strømkilden og ladeutstyret

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen stoppet fordi kommunikasjonen mellom kjøretøyet og det eksterne ladeutstyret ble avbrutt.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Bekreft om det eksterne ladeutstyret har strøm ved å se etter statuslamper, skjermer eller andre indikatorer på utstyret. Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Hvis utstyret ikke er forsynt med strøm, kan du prøve å gjenopprette strømkilden til det eksterne ladeutstyret.

 • Hvis du forsøker å lade ved en offentlig ladestasjon og strømmen ikke kan gjenopprettes, kan du kontakte stasjonsoperatøren.
 • Hvis du prøver å lade ved en privat stasjon (for eksempel hjemme) og strøm ikke kan gjenopprettes, må du kontakte en elektriker.

Hvis utstyret har strømtilførsel, kan du prøve å lade bilen ved hjelp av annet eksternt ladeutstyr.

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos utstyret.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

CP_a056Lading stoppet – ladekabel frakobletLukk ladeport – trykk br.ped. og prøv på nytt

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen har stoppet fordi kjøretøyet registrerte at tilkoblingen mellom ladeporten og ladekabelen ble brutt uventet.

Dette gjør du:

Før du kobler fra en ladekabel, må du stoppe ladingen.

På noe eksternt ladeutstyr kan ladingen stoppes ved å trykke på knappen på ladehåndtaket.

Du kan også stoppe ladingen fra berøringsskjermen i kjøretøyet, Tesla-mobilappen eller ladestasjonen.

Se Stoppe lading for mer informasjon.

CP_a058Kunne ikke AC-lade. Koble fra og prøv igjenEller prøv hurtiglading/superlading

Dette betyr denne alarmen:

Vekselstrømlading ikke mulig fordi kjøretøyet har registrert en av de følgende tilstandene og har prøvd å lade for mange ganger uten å lykkes:

 • Ladeporten kan ikke registrere om en ladekabel er satt inn eller hvilken type ladekabel som er koblet til.
 • Kjøretøyet kan ikke registrere et gyldig pilotkontrollsignal fra ladestasjonen, så det kan ikke kommunisere effektivt med det eksterne ladeutstyret.
 • Kommunikasjon mellom kjøretøyet og det eksterne ladeutstyret er brutt.
 • Det eksterne ladeutstyret har rapportert om en feil som hindrer kjøretøyet i å lade.

Når dette varselet vises, vil det alltid være minst ett annet varsel som identifiserer en mer spesifikk tilstand.

Dette gjør du:

Hvis du vil ha mer informasjon og forslag til feilsøking, kan du sjekke på bilens berøringsskjerm under Kontroller > Service > Varsler om det er andre nylige varsler som gjelder lading.

CP_a066Ladeutstyret er ikke klartSe laderens instruksjoner for å starte lading

Dette betyr denne alarmen:

Lading kan ikke starte fordi ladestasjonen melder fra til kjøretøyet om at enten er det eksterne ladeutstyret ikke klart, eller lading er ikke autorisert. Kontrollpilotsignalet som kommuniserer mellom ladestasjonen og kjøretøyet indikerer at kjøretøyet ikke har tillatelse til å starte lading.

Dette kan skje fordi:

 • Ladestasjonen aktivt utsetter lading. Dette kan for eksempel skje fordi stasjonen har en funksjon for planlagt lading aktivert.
 • Ladestasjonen krever ytterligere aktivering før ladeøkten kan starte. Det kan være behov for ytterligere godkjenning før stasjonen begynner å lade bilen, som et ladekort, et mobilapp eller et kredittkort.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Sjekk ladestasjonen for instruksjoner som forklarer trinnene som kreves for å aktivere lading. Se for eksempel etter en berøringsskjermterminal, LED-statusindikatorer, skriftlige instruksjoner eller et betalingsgrensesnitt som kan gi veiledning. Hvis du ikke kan aktivere lading på den aktuelle ladestasjonen, kan du prøve å lade bilen med annet ladeutstyr eller på en annen ladestasjon.

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos utstyret.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CP_a078Kabel blokkert – ladeportlås kan ha frossetPrøv å bruke Tin bil-knappen i mobilappen

Dette betyr denne alarmen:

Ladeportlåsen kan ikke løsne ladekabelen, og det er registrert kald omgivelsestemperatur.

Dette gjør du:

Sett ladekabelen helt inn i ladeportinntaket igjen for å fjerne eventuell belastning på kabelen. Prøv på nytt å løsne ladekabelen.

Hvis ladekabelen fortsatt ikke kan tas ut, kan ladeportlåsen ha frosset.

Når is på ladeportlåsen skal fjernes, trykker du på knappen Tin bil i Tesla-mobilappen for å avise bilen i ca. 30 til 45 minutter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bruk Tin bil i mobilappen til å avise bilen. Justering av innstillinger for klimastyring på bilens berøringsskjerm er ikke like effektivt.

Det kan også være mulig å tine is som berører ladeportlåsen, ved å slå på avising bak via bilens berøringsskjerm. Noen biler er utstyrt med varmeelement på ladeportinntaket, som slås på når du slår på avising bak ved kaldt vær.

Hvis du vil ha mer informasjon om lading ved kaldt vær, kan du se Beste praksis for kaldt vær.

Hvis ladekabelen fortsatt ikke kan tas ut, prøver du ladeportens manuelle utløsingskabel i bagasjerommet.

 1. Forsikre deg om at bilen ikke lades aktivt.
  • Gå til ladeskjermbildet på bilens berøringsskjerm.
  • Ved behov trykker du på Stopp lading.
 2. Åpne bagasjerommet bak.
 3. Trekk utløserkabelen fra ladeporten nedover for å løsne ladekabelen.
  • Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Utløserkabelen befinner seg på venstre side av bagasjerommet bak. Den kan være forsenket i en liten åpning i den innvendige kledningen i bagasjerommet.
 4. Trekk ladekabelen ut av ladeporten.

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av manuell utløsing av ladeporten, kan du se Manuell utløsing av ladekabel.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CP_a079Ladehast. redusert – ladeport kan ha frossetPrøv å bruke Tin bil-knappen i mobilappen

Dette betyr denne alarmen:

Ladeportlåsen klarer ikke å sikre ladekabelen i ladeportinntaket, og det er registrert kald omgivelsestemperatur. Hvis låsen ikke er koblet inn, vil vekselstrømlading (for eksempel lading med en mobilkontakt eller Wall Connector) være begrenset til 16 A, og hurtiglading/superlading vil ikke være tilgjengelig.

Ladeportlampen pulserer oransje hvis dette varselet vises under vekselstrømlading og vil lyse oransje konstant hvis dette varselet vises når du prøver hurtiglading/superlading.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Dette gjør du:

Forsøk å sette ladekabelen helt inn i ladeportens inntak på nytt. Hvis bilen begynner å lade og ladeportlyset pulserer grønt, kan det hende at ladekabelen ikke er satt helt inn før. Vekselstrømlading skal ikke lenger være begrenset, og hurtiglading/superlading skal være tilgjengelig.

Hvis lading fremdeles er begrenset eller bilen ikke vil lade i det hele tatt, må du sikre at ladeportlåsens kabel for manuell utløsing (plassert til venstre i bagasjerommet) ikke er trukket i. Sørg for at håndtaket (vanligvis ringformet eller en stropp) for kabelen for manuell utløsing er fri for hindringer og at ingenting er festet til den (som et lastenett eller en paraply). Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av manuell utløsing av ladeporten, kan du se Manuell utløsing av ladekabel.

Hvis ladingen fremdeles er begrenset eller bilen ikke lader i det hele tatt, Inspiser ladeportens inntak og ladekabelkontakten for hindringer som rusk, fuktighet og/eller fremmedlegemer. Sørg for at eventuelle hindringer i ladeportens inntak er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn kabelen i ladeporten på nytt.

Hvis du har sett etter og fjernet eventuelt rusk eller fremmedlegemer, men ladingen fortsatt er begrenset eller bilen ikke vil starte i det hele tatt, kan ladeportlåsen ha frosset. Når is på ladeportlåsen skal fjernes, trykker du på knappen Tin bil i Tesla-mobilappen for å avise bilen i ca. 30 til 45 minutter.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bruk Tin bil i mobilappen til å avise bilen. Justering av innstillinger for klimastyring på bilens berøringsskjerm er ikke like effektivt.

Det kan også være mulig å tine is som berører ladeportlåsen, ved å slå på avising bak via bilens berøringsskjerm. Noen biler er utstyrt med varmeelement på ladeportinntaket, som slås på når du slår på avising bak ved kaldt vær.

Hvis du vil ha mer informasjon om lading ved kaldt vær, kan du se Beste praksis for kaldt vær.

Hvis varselet fortsatt vises, skal begrenset vekselstrømlading fortsatt være tilgjengelig.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CP_a101Ladehast. redusert – veggkontakt varmWall Connector-ledninger må kontrolleres

Dette betyr denne alarmen:

Varselet Wall Connector har oppdaget høy temperatur angir at bygningens forbindelse til Wall Connector begynner å bli for varm, så ladingen har fått redusert hastighet for å beskytte kablingen og Wall Connector.

Dette er vanligvis ikke et problem med bilen eller Wall Connector, men heller et problem med bygningens kabling. Dette kan skyldes løs forbindelse fra bygningens kabling til Wall Connector, og kan repareres kjapt av en elektriker.

Dette gjør du:

Kontakt en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til Wall Connector. De skal sikre at alle ledninger er riktig koblet til og trukket i henhold til monteringsveiledningen for Wall Connector.

Monteringsveiledninger for Wall Connector finner du her.

CP_a102Kan ikke lade – Wall Connector for varmWall Connector-ledninger må kontrolleres

Dette betyr denne alarmen:

Varselet Wall Connector har oppdaget høy temperatur angir at bygningens forbindelse til Wall Connector begynner å bli for varm, så ladingen har fått redusert hastighet for å beskytte kablingen og Wall Connector.

Dette er vanligvis ikke et problem med bilen eller Wall Connector, men heller et problem med bygningens kabling. Dette kan skyldes løs forbindelse fra bygningens kabling til Wall Connector, og kan repareres kjapt av en elektriker.

Dette gjør du:

Kontakt en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til Wall Connector. De skal sikre at alle ledninger er riktig koblet til og trukket i henhold til monteringsveiledningen for Wall Connector.

For mer informasjon kan du se monteringsveiledning for veggkontakten.

CP_a143Ladeadapteret er utsatt for lysbueBruk annet ladeutstyr

Dette betyr denne alarmen:

Lading er ikke tilgjengelig fordi bilen har registrert fare for elektrisk lysbue i den tredjeparts ladeadapteren som brukes til å koble et ladehåndtak av typen Combined Charging System (CCS) til bilens ladeport.

En elektrisk lysbue kan inntreffe hvis du forøker å koble fra mens lading er aktiv med den tredjeparts ladeadapteren, og en elektrisk lysbue kan forårsake alvorlig personskade og/eller skade på eiendom.

Dette gjør du:

Følg trinnene nedenfor for å begrense denne risikoen:

 • Sørg for at ladingen stoppes fullstendig.
  1. Bruk bilens berøringsskjerm til å bekrefte at ladingen har stoppet, eller til å stoppe ladingen ved behov.
  2. Bruk skjermen og kontrollene på ladestasjonen til å bekrefte at ladingen har stoppet, eller til å avslutte eventuelle aktive ladeøkter.
 • Sørg for at du ikke kan se noe blinkende grønt eller blått lys (LED) på bilens ladeport.
 • Koble ladeadapteren fra bilens ladeport.
 • Bekreft på nytt at ladestasjonen ikke angir noen aktiv ladeøkt.
 • Koble ladeadapteren fra ladehåndtaket.

Bruk annet ladeutstyr til å lade bilen. Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

CP_a151Feil ved ladeport registrert – Service krevesAC-lading fung. kanskje ikke / Ok for superch.

Dette betyr denne alarmen:

Bilens ladeport trenger service. Ladeporten kan ikke opprette gyldig kontrollpilotsignal og kommunisere effektivt med noen typer utstyr for vekselstrømlading og strømkilder.

Når dette varselet vises, kan vekselstrømlading og likestrømhurtiglading med ikke-Tesla-ladestasjoner være begrenset eller utilgjengelig.

Dette gjør du:

Det anbefales at du bestiller service for inspeksjon av bilens ladeport så snart det passer.

I mellomtiden skal Supercharging fortsette å være tilgjengelig. Supercharging-steder kan vises på kartet på bilens berøringsskjerm. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Vekselstrømlading kan også være tilgjengelig med en Gen 2 mobil kontakt eller Gen 3 Wall Connector. Det anbefales imidlertid at du sørger for at bilens ladeport kan kommunisere med ladeproduktet ditt fra Tesla. Prøv å lade med Gen 2 mobil kontakt eller Gen 3 Wall Connector, og kontroller at bilen lader som forventet før du stoler på at det fungerer.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

CP_a164Ladehåndtak fort. reg. etter foresp. om frakoblingBruk ladeportens kabel for man. utl ved behov

Dette betyr denne alarmen:

Bilens ladeport detekterer en ladekabel / ladehåndtaket er fremdeles koblet til etter å ha mottatt flere forespørsler om å løse ut ladekabelen, slik at den kan kobles fra.

Dette varselet kan angi at ladeportlåsen ikke løser ut ladekabelen som forventet.

Dette gjør du:

Hvis ladekabelen ikke kan kobles fra ladeporten etter flere forsøk på å løse den ut, prøver du manuell utløsing med kabelen i bagasjerommet.

 1. Forsikre deg om at bilen ikke lades aktivt.
  • Gå til ladeskjermbildet på bilens berøringsskjerm.
  • Ved behov trykker du på Stopp lading.
 2. Åpne bagasjerommet bak.
 3. Trekk utløserkabelen fra ladeporten nedover for å løsne ladekabelen.
  • Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Utløserkabelen befinner seg på venstre side av bagasjerommet bak. Den kan være forsenket i en liten åpning i den innvendige kledningen i bagasjerommet.
 4. Trekk ladekabelen ut av ladeporten.

Hvis du vil ha mer informasjon om bruk av manuell utløsing av ladeporten, kan du se Manuell utløsing av ladekabel.

Hvis ladekabelen fortsatt ikke kan tas ut, kan ladeportlåsen ha frosset.

Når is på ladeportlåsen skal fjernes, trykker du på knappen Tin bil i Tesla-mobilappen for å avise bilen i ca. 30 til 45 minutter.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bruk Tin bil i mobilappen til å avise bilen. Justering av innstillinger for klimastyring på bilens berøringsskjerm er ikke like effektivt.

Det kan også være mulig å tine is som berører ladeportlåsen, ved å slå på avising bak via bilens berøringsskjerm. Noen biler er utstyrt med varmeelement på ladeportinntaket, som slås på når du slår på avising bak ved kaldt vær.

Hvis du vil ha mer informasjon om lading ved kaldt vær, kan du se Beste praksis for kaldt vær.

Hvis varselet forekommer gjentatte ganger over flere kjøreturer og forsøk på lading, anbefales det anbefales at du bestiller service for inspeksjon av bilens ladeport så snart det passer.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

Hvis du bruker annet eksternt ladeutstyr, kan du se produsentens vedlagte dokumentasjon for feilsøkingstips.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

DI_a138Motor foran deaktivert – OK å kjøreKjøretøyets ytelse kan være begrenset

Dette betyr denne alarmen:

Bilens motor foran er ikke tilgjengelig. Effekt, hastighet og akselerasjon kan være redusert siden bilen bruker motoren(e) bak til å fortsette å kjøre.

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Det går fint å kjøre bilen.

Dette varselet kan forårsakes av en midlertidig tilstand som løser seg selv automatisk. Hvis dette varselet forsvinner under kjøreturen, eller ikke lenger er til stede når neste kjøretur starter, skyldtes det sannsynligvis en midlertidig tilstand. Ingen tiltak er nødvendig.

Dette varselet kan også angi en tilstand som krever kontroll og service av motoren foran. Hvis dette varselet vedvarer over flere kjøreturer, anbefaler det at du bestiller service. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

DI_a166Kjøretøy parkert automatisk for å hindre bortrullingFest setebeltet og lukk døren for å forbli i giret

Dette betyr denne alarmen:

Bilen har satt giret automatisk i Park (P) fordi det registrerte at føreren var på vei ut av bilen eller ikke lenger var til stede. Dette er forventet atferd under diverse omstendigheter.

Bilen setter giret automatisk i Park hvis alle følgende forhold foreligger:

 • Autoparkering er ikke aktiv.
 • Bilen kjører saktere enn 2,25 km/t (1,4 mph) i Drive eller Reverse.
 • Siste føreraktivitet ble registrert for mer enn 2 sekunder siden. Føreraktivitet omfatter følgende:
  • trykk på bremse- og/eller gasspedalen
  • manuell styring av bilen

og minst to av følgende forhold foreligger:

 1. Førerens setebelte registreres som ikke festet.
 2. Føreren registreres som ikke til stede.
 3. Førerdøren registreres som åpen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bilen setter også giret automatisk i Park når en ladekabel kobles til ladeporten.

Dette gjør du:

Hvis du vil ha mer informasjon om automatisk girskift til Park, kan du se Skifte.

DI_a175Cruisekontroll ikke tilgjengelig

Dette betyr denne alarmen:

Cruisekontroll, inkludert Aktiv Cruise Control, er for tiden utilgjengelig.

Cruisekontroll kan være utilgjengelig av følgende årsaker:

 • Føreren avbrøt forespørselen.
 • Føreren løsnet setebeltet.
 • Bagasjerommet foran, bagasjerommet bak eller en dør er åpen.
 • Bilen kjører under minstehastigheten for cruisekontroll på 30 km/t (18 mph).
 • Omgivelsesforhold, som begrenset sikt, har oppstått.
 • Valet-modus er aktiv.

Dette gjør du:

Ta styringen og kjør bilen manuelt.

Når eventuelle forhold som forhindrer aktivering av cruisekontroll ikke lenger er til stede, bør cruisekontroll være tilgjengelig. Hvis dette varselet fortsetter gjennom påfølgende turer, bør du planlegge service så snart du har anledning. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

Se Aktiv Cruise Control for mer informasjon.

DI_a184Autopark avbruttTa kontroll

Dette betyr denne alarmen:

Autoparkering er avbrutt.

Autoparkering kan ha blitt avbrutt av følgende årsaker:

 • Føreren trykket på Avbryt-knappen på berøringsskjermen.
 • Føreren brukte girspaken eller flyttet ratt.
 • Føreren trykket på gasspedalen, trykket på bremsepedalen eller åpnet en dør.
 • Bilen befinner seg i en bratt bakke/helling.
 • Værforhold påvirker sikten.
 • Fortauskanten kan ikke detekteres.
 • En tilhenger er koblet til bilen.

Dette gjør du:

Parker, eller fullfør parkeringen, av bilen manuelt. Når parkeringen er fullført, setter du på bremsen og setter giret i Park. Ellers vil bilen fortsatt rulle fritt.

Autoparkering skal være tilgjengelig neste gang du kjører.

Se Slik avbryter du parkering og Begrensninger og advarsler for mer informasjon.

DI_a185Autopark avbrutt

Dette betyr denne alarmen:

Autoparkering er avbrutt, og elektronisk parkeringsbrems er aktivert.

Autoparkering kan ha blitt avbrutt av følgende årsaker:

 • Føreren trykket på Avbryt-knappen på berøringsskjermen.
 • Føreren brukte girspaken eller flyttet ratt.
 • Føreren trykket på gasspedalen, trykket på bremsepedalen eller åpnet en dør.
 • Bilen befinner seg i en bratt bakke/helling.
 • Værforhold påvirker sikten.
 • Fortauskanten kan ikke detekteres.
 • En tilhenger er koblet til bilen.

Dette gjør du:

Parker, eller fullfør parkeringen, av bilen manuelt.

Autoparkering skal være tilgjengelig neste gang du kjører.

Se Slik avbryter du parkering og Begrensninger og advarsler for mer informasjon.

DI_a190Mønsterdybde på bakdekk for liten – Avtal serviceInspiser dekkene for rotasjon/utskifting

Dette betyr denne alarmen:

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Dette varselet indikerer IKKE et punktert dekk.

Kjøretøyet har registrert at bakdekkene har opplevd mer slitasje over tid enn fordekkene, og at de overgår den anbefalte forskjellen.

Dette gjør du:

Det anbefales at mønsterdybden på alle dekk inspiseres. Mens dekkene slites under normal kjøring, slites bakdekkene vanligvis raskere enn fordekkene.

Dekkrotasjon er viktig for å balansere dekkslitasjen jevnt over alle dekkene. ​Når ulike dekk (ulike størrelser foran og bak) er montert, vil jevnlig rotering av for- og bakdekk mellom bilens venstre og høyre side fortsatt gjøre dekkslitasjen jevnere og gi lengre levetid for dekkene.

Hvis ikke dekkene roteres som anbefalt, skaper det risiko for vannplaning og tap av kontroll over kjøretøyet på våte veier. Hvis ikke dekkene roteres, reduseres også dekkenes levetid, noe som krever utskifting før tiden.

Det anbefales at du avtaler service via Tesla-mobilappen eller hos en uavhengig serviceleverandør for å få dekkene rotert når:

 • forskjellen i mønsterdybde mellom et hvilket som helst for- og bakdekk overskrider 1,5 mm
 • kjøretøyet har blitt kjørt i mer enn 10 000 km (6250 miles) siden forrige rotasjon

Dekkene må kanskje skiftes ut hvis det fastslås at mønsterdybden på bakdekkene er på et nivå som ikke er trygt, og noen av følgende forhold foreligger:

 • Dekkrotasjon er ikke lenger tilstrekkelig.
 • Ulike dekk (forskjellige størrelser foran og bak) montert på bilen gjør dekkrotasjon foran/bak utilgjengelig.

Etter dekkinspeksjon og eventuell nødvendig dekkservice, skal bilens dekkonfigurasjon oppdateres for å optimalisere bilens innstillinger for dekkene, og fjerne varselet i minst 6250 miles. Se Stell og vedlikehold av dekk for mer informasjon.

Det anbefales ikke at du stoler på dette varselet istedenfor rutinekontroller av dekkmønsterdybde. Varselet skal bare være til stede når bilen estimerer at dekkenes anbefalte serviceintervall har forfalt for lenge siden.

Dette varselet kalibreres for Tesla-dekk og forventes ikke å fungere med dekk av andre typer eller størrelser, inkludert kombinasjoner av ulike dekkmerker eller -modeller. Det vises kanskje ikke, eller vises kanskje for tidlig, hos biler med dekk som ikke er anbefalt av Tesla. Se Felger og dekk for mer informasjon om anbefalte dekk.

DI_a245Vehicle Hold-funksjon utilgjengeligHold bremsepedalen inne når du står i ro

Dette betyr denne alarmen:

Dette gjør du:

Fortsett til destinasjonen din. Det går fint å kjøre bilen.

Hvis dette varselet fortsetter gjennom påfølgende turer, bør du planlegge service så snart du har anledning. Det går fint å kjøre bilen i mellomtiden.

For mer informasjon kan du se Bakkestopp.

DIF_a251 / DIR_a251Giroljeservice anbefalesAvtal service

Dette betyr denne alarmen:

Bilen har registrert en tilstand som krever inspeksjon av giroljen.

Dette gjør du:

Det anbefales at du avtaler service.

Det går fint å kjøre med dette varselet. Hvis du fortsetter å kjøre i en lengre periode med dette varselet, kan det imidlertid føre til permanent skade på girkassen/drivverket.

EPBL_a195 / EPBR_a195Kjøretøy parkert automatisk for å hindre bortrullingFest setebeltet og lukk døren for å forbli i giret

Dette betyr denne alarmen:

Bilen har satt giret automatisk i Park (P) fordi det registrerte at føreren var på vei ut av bilen eller ikke lenger var til stede. Dette er forventet atferd under diverse omstendigheter.

Bilen setter giret automatisk i Park hvis alle følgende forhold foreligger:

 • Autoparkering er ikke aktiv.
 • Bilen kjører saktere enn 2,25 km/t (1,4 mph) i Drive eller Reverse.
 • Siste føreraktivitet ble registrert for mer enn 2 sekunder siden. Føreraktivitet omfatter følgende:
  • trykk på bremse- og/eller gasspedalen
  • manuell styring av bilen

og minst to av følgende forhold foreligger:

 1. Førerens setebelte registreres som ikke festet.
 2. Føreren registreres som ikke til stede.
 3. Førerdøren registreres som åpen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bilen setter også giret automatisk i Park når en ladekabel kobles til ladeporten.

Dette gjør du:

Hvis du vil ha mer informasjon om automatisk girskift til Park, kan du se Skifte.

ESP_a118Assistent for lav bremseytelse er aktivertHold bremsepedal godt inne for å stoppe

Dette betyr denne alarmen:

Hydraulic Fade Compensation er aktiv. Denne assistentfunksjonen for bremsing aktiveres midlertidig for å sikre at du har full bremsekapasitet under forhold der redusert bremseytelse er registrert av kjøretøyet.

Når denne assistentfunksjonen aktiveres, kan du føle at bremsepedalen trekkes bort fra foten og merke en kraftig økning i bremsetrykket. Du vil kanskje også høre en pumpelyd fra bremsehydraulikkenheten foran på kjøretøyet. Dette vil vanligvis bare vare noen få sekunder avhengig av veioverflaten og hastigheten. Dette er helt normalt og er ikke en indikasjon på et problem med kjøretøyet.

Dette gjør du:

Fortsett å tråkke på bremsepedalen som normalt, og ikke «pump» (trykk og slipp flere ganger) pedalen, siden det vil avbryte funksjonen.

Dette varselet forsvinner når kjøretøyet stopper eller du ikke tråkker på bremsepedalen lenger. Det kan vises inntil fem sekunder etter.

Redusert bremseytelse er vanligvis midlertidig og kan oppstå av en rekke ulike grunner, inkludert høy bremsetemperatur etter kraftig bremsing eller svært kalde eller våte kjøreforhold. Det kan også være en indikasjon på at bremseklossene eller rotorene er så utslitt at det er behov for normal utskifting.

Hvis du fortsetter å oppleve redusert bremseytelse som ikke forbedres over tid, må du ta kontakt med Tesla Service for en bremseinspeksjon når det passer for deg.

Se Hydraulic Fade Compensation for mer informasjon.

PCS_a016Lader ikke – muligens dårlig nettstrømkvalitetPrøv på nytt eller annet ladested/superlading

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen har stoppet fordi en tilstand forhindrer at bilen lades med vekselstrøm. Hurtiglading/superlading skal fortsatt fungere som forventet.

Dette kan oppstå på grunn av problemer med strømforsyningen som er forårsaket av det eksterne ladeutstyret eller av strømnettet. I noen tilfeller kan denne tilstanden også skyldes bruk av elektriske enheter som bruker mye strøm.

Hvis disse sannsynlige årsakene er utelukket, kan en tilstand i selve bilen også påvirke vekselstrømladingen.

Dette gjør du:

Hvis dette varselet kommer sammen med et varsel som spesifiserer hva det er som påvirker vekselstrømladingen, bør du begynne med å undersøke det spesifikke varselet.

Flere feilsøkingstips basert på utstyrstype:

 • Hvis du bruker en mobil kontakt, kan du prøve å lade bilen med et annet vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos det opprinnelige vegguttaket.
  • Hvis kjøretøyet fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos mobilkontakten.
 • Hvis du bruker en Wall Connector, kan du prøve å lade bilen med annet ladeutstyr – for eksempel en mobil kontakt med strøm fra et separat vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos Wall Connector.

Hvis problemet er knyttet til det opprinnelige vegguttaket eller veggkontakten, bør du kontakte en elektriker som kan undersøke kablingen.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis dette varselet fortsatt vises når du prøver å lade på forskjellige steder og med forskjellige typer ladeutstyr, anbefales det at du bestiller service.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

PCS_a017Lading stoppet – strømstans under ladingKontroller strømkilden og ladeutstyret

Dette betyr denne alarmen:

Strømmen har gått under lading. Dette kan være fordi ladeutstyret mistet strømmen fra kilden (for eksempel en stikkontakt) eller grunnet et problem med ladeutstyret.

Dette gjør du:

Dette varselet er ofte ledsaget av andre varsler som kan hjelpe deg med å identifisere og feilsøke problemet. Begynn med å undersøke andre viste varsler relatert til ladeproblemer.

Alternativt kan du sjekke statuslampene for mobil kontakt eller Wall Connector for å bekrefte strømmen til enheten, og også se i eierhåndboken for feilsøkingsinformasjon basert på blinkkoder. Hvis du bruker annet (ikke-Tesla) eksternt ladeutstyr, må du se etter en skjerm eller annet brukergrensesnitt som gir hjelp til feilsøking.

Hvis det åpenbart ikke er strøm til ladeutstyret, må du sjekke strømbryteren til vegguttaket/Wall Connector for å forsikre deg om at den ikke er utløst.

Flere feilsøkingstips basert på utstyrstype:

 • Hvis du bruker en mobil kontakt, kan du prøve å lade bilen med et annet vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos det opprinnelige vegguttaket.
  • Hvis kjøretøyet fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos mobilkontakten.
 • Hvis du bruker en Wall Connector, kan du prøve å lade bilen med annet ladeutstyr – for eksempel en mobil kontakt med strøm fra et separat vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos Wall Connector.

Hvis problemet er knyttet til det opprinnelige vegguttaket eller veggkontakten, bør du kontakte en elektriker som kan undersøke kablingen.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

PCS_a019Strømnett eller bilproblem begr. AC-ladingKoble fra og prøv på nytt / prøv annen lading

Dette betyr denne alarmen:

Ladehastigheten er redusert på grunn av en tilstand som påvirker bilens evne til å lade med vekselstrøm. Hurtiglading/superlading skal fortsatt fungere som forventet.

Dette kan oppstå på grunn av problemer med strømforsyningen som er forårsaket av det eksterne ladeutstyret eller av strømnettet. I noen tilfeller kan denne tilstanden også skyldes bruk av elektriske enheter som bruker mye strøm.

Hvis disse sannsynlige årsakene er utelukket, kan en tilstand i selve bilen også påvirke vekselstrømladingen.

Dette gjør du:

Hvis dette varselet kommer sammen med et varsel som spesifiserer hva det er som påvirker vekselstrømladingen, bør du begynne med å undersøke det spesifikke varselet.

Flere feilsøkingstips basert på utstyrstype:

 • Hvis du bruker en mobil kontakt, kan du prøve å lade bilen med et annet vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos det opprinnelige vegguttaket.
  • Hvis kjøretøyet fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos mobilkontakten.
 • Hvis du bruker en Wall Connector, kan du prøve å lade bilen med annet ladeutstyr – for eksempel en mobil kontakt med strøm fra et separat vegguttak.
  • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos Wall Connector.

Hvis problemet er knyttet til det opprinnelige vegguttaket eller veggkontakten, bør du kontakte en elektriker som kan undersøke kablingen.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis dette varselet fortsatt vises når du prøver å lade på forskjellige steder og med forskjellige typer ladeutstyr, anbefales det at du bestiller service.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

PCS_a032Dårlig nettstrømkvalitet oppdagetPrøv annen ladestasjon eller annet sted

Dette betyr denne alarmen:

Ladehastigheten er redusert eller ladingen er avbrutt på grunn av en tilstand som påvirker bilens evne til å lade med vekselstrøm. Hurtiglading/superlading skal fortsatt fungere som forventet.

Den integrerte laderen i bilen har registrert forstyrrelser i strømforsyningen fra strømnettet. Disse forstyrrelsene påvirker ladeprosessen til bilen.

Typiske årsaker til slike forstyrrelser i strømforsyningen omfatter følgende:

 • problemer med bygningens kabling og/eller vegguttaket
 • problemer med det eksterne ladeutstyret
 • andre store apparater som går på strøm, som vaskemaskiner eller klimaanlegg, som midlertidig trekker mye strøm eller ellers forstyrrer strømnettet
 • eksterne forhold som påvirker strømnettet

Dette gjør du:

Siden dette varselet vanligvis er spesifikt for eksternt ladeutstyr og strømkilder og vanligvis ikke indikerer et problem med kjøretøyet som kan løses ved å bestille service, anbefales det at du

 • prøver å lade med andre vegguttak
 • prøver å lade på nytt (kobler fra og til for å prøve på nytt) når andre store apparater som går på strøm, ikke trekker strøm
 • prøver å lade med flere forskjellige typer ladeutstyr på forskjellige steder

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

PCS_a052Eksternt ladeutstyr tilfører ikke strømKontroller strømkilde eller bytt utstyr

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen kan ikke begynne fordi en tilstand forhindrer at bilen lades med vekselstrøm. Hurtiglading/superlading skal fortsatt fungere som forventet.

Bilen har forespurt vekselstrøm fra det eksterne ladeutstyret, men den integrerte laderen registrerer ikke noen nettspenning fra utstyret.

Dette kan noen ganger forårsakes av et maskinvareproblem som er spesifikt for det eksterne ladeutstyret og som forhindrer at ladeutstyret kan slå strøm til bilen på eller av ved forespørsel. Det kan også oppstå på grunn av en annen tilstand som påvirker det eksterne ladeutstyret, strømkilden det er koblet til eller selve bilen.

Dette gjør du:

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Prøv å lade med flere forskjellige typer ladeutstyr.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

PCS_a053Ladehast. redusert – uventet spenningsfallFjern skjøteledninger / få ledn. kontrollert

Dette betyr denne alarmen:

Ladehastigheten er redusert fordi den integrerte laderen i kjøretøyet har registrert et stort spenningsfall under lading.

Sannsynlige årsaker til dette inkluderer følgende

 • problemer med bygningens kabling og/eller vegguttaket
 • en skjøteledning eller annen kabling som ikke kan støtte den ønskede ladestrømmen

Dette problemet kan også skyldes at det er slått på elektriske enheter som trekker mye strøm fra samme avgreining men kjøretøyet lades.

Dette gjør du:

Hvis dette problemet har oppstått flere ganger på den vanlige ladestasjonen din, må du ta kontakt med en elektriker for inspeksjon av det elektriske anlegget. Vedkommende bør kontrollere følgende:

 • installert ladeutstyr og tilkoblingen til bygningens kabling
 • bygningens kabling, inkludert vegguttaket som brukes med en mobil kontakt
 • den elektriske forbindelsen til strømledningen der den går inn i bygningen

Diskuter med elektrikeren om ladestrømmen på kjøretøyet skal senkes eller om installasjonen skal oppgraderes for å støtte høyere ladestrøm.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

PCS_a054Lading stoppet pga. stort spenningsfallFjern skjøteledninger / få ledn. kontrollert

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen er avbrutt fordi den integrerte laderen i kjøretøyet har registrert et uvanlig stort spenningsfall.

Sannsynlige årsaker til dette inkluderer følgende

 • problemer med bygningens kabling og/eller vegguttaket
 • en skjøteledning eller annen kabling som ikke kan støtte den ønskede ladestrømmen

Dette problemet kan også skyldes at det er slått på elektriske enheter som trekker mye strøm fra samme avgreining men kjøretøyet lades.

Dette gjør du:

Hvis dette problemet har oppstått flere ganger på den vanlige ladestasjonen din, må du ta kontakt med en elektriker for inspeksjon av det elektriske anlegget. Vedkommende bør kontrollere følgende:

 • installert ladeutstyr og tilkoblingen til bygningens kabling
 • bygningens kabling, inkludert vegguttaket som brukes med en mobil kontakt
 • den elektriske forbindelsen til strømledningen der den går inn i bygningen

Diskuter med elektrikeren om ladestrømmen på kjøretøyet skal senkes eller om installasjonen skal oppgraderes for å støtte høyere ladestrøm.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

PCS_a073Feil i eksternt ladeutstyr oppdagetPrøv annet ladeutstyr

Dette betyr denne alarmen:

AC-ladingen kan ikke begynne fordi en tilstand forhindrer at bilen lades med vekselstrøm. Hurtiglading/superlading skal fortsatt fungere som forventet.

Den integrerte laderen i bilen registrerer inngangsspenning på ladeporten når det ikke har blitt forespurt strøm fra det eksterne ladeutstyret, noe som indikerer at det eksterne ladeutstyret ikke fungerer som forventet.

Dette kan noen ganger forårsakes av et maskinvareproblem som er spesifikt for det eksterne ladeutstyret og som forhindrer at ladeutstyret kan slå strøm til bilen på eller av ved forespørsel. Det kan også oppstå på grunn av en annen tilstand som påvirker det eksterne ladeutstyret eller selve bilen.

Dette gjør du:

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Prøv å lade med flere forskjellige typer ladeutstyr.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

PCS_a090Sakte lading – vekselstrømfaser uten strømKontroller strømkilden og ladeutstyret

Dette betyr denne alarmen:

Ladehastigheten er redusert på grunn av en tilstand som påvirker bilens evne til å lade med vekselstrøm. Hurtiglading/superlading skal fortsatt fungere som forventet.

Den integrerte laderen i bilen har registrert at én eller flere strømomformere ikke mottar den nødvendige inngangsspenningen. Under trefaset lading kan for eksempel en fase mangle fra inngangsvekselstrømmen fra den eksterne kilden. Dette kan oppstå på grunn av en tilstand som påvirker det eksterne ladeutstyret, strømkilden det er koblet til eller selve bilen.

Dette gjør du:

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Prøv å lade med flere forskjellige typer ladeutstyr.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for mobil kontakt eller veggkontakt, kan du se produktets brukerhåndbok i veiledninger for lade- og adapterprodukter.

PM_a092 / PMF_a092 / PMR_a092Feil med drivlinjen reg. – Avtal serviceFeilen kan vedv. selv om funksj. gjenoppr.

Dette betyr denne alarmen:

Bilens drivlinje trenger service. Effekt, hastighet og akselerasjon kan være redusert, og bilen kan måtte slås av under kjøring.

Dette varselet angir en vedvarende tilstand som krever inspeksjon og service av drivlinjen.

Selv om varselet forsvinner etter gjeldende kjøretur og ikke kommer tilbake på senere kjøreturer, må service utføres for å utbedre drivlinjeproblemet bilen har oppdaget.

Dette gjør du:

Det anbefales at du bestiller service for bilens drivlinje så snart det passer.

Uten service kan bilen fortsette å ha redusert effekt, hastighet og akselerasjon, det kan oppstå forhold som krever at den slås av under kjøring, eller den kan bli ute av stand til å kjøre.

UI_a004Åpent bagasjerom foranVær forsiktig

Dette betyr denne alarmen:

Bilens bagasjerom foran (panser) registreres som åpent under kjøring.

Dette varselet angir at minst én av de to låsene som sikrer panseret, den primære og/eller sekundære låsen til bagasjerommet foran, ikke kan bekreftes lukket (bekreftes som fullstendig sikret) når giret settes til noe annet enn Park.

Dette gjør du:

Da denne tilstanden kan føre til at bagasjerommet foran åpner seg under kjøring, anbefales det at du kjører forsiktig til du kan stoppe kjøretøyet trygt og sette giret i Park.

Når bilen er parkert, kontrollerer du bagasjerommet foran (panseret) for å forsikre deg om at det er fullstendig lukket (begge låsene er helt i inngrep). Se Instruksjoner for lukking for Bagasjerom foran hvis du vil ha mer informasjon.

Varselet skal forsvinne når giret settes til Park. Det kan imidlertid komme tilbake når du begynner å kjøre hvis du ikke kontrollerer og sikrer panseret fullstendig først.

Hvis dette varselet vedvarer gjennom flere kjøreturer, eller oppstår med økende hyppighet over flere kjøreturer, anbefales det at du avtaler service så snart det passer.

Se Bagasjerom foran for mer informasjon om bagasjerommet foran.

UI_a006Service krevesAvtal service nå

Dette betyr denne alarmen:

Dette varselet angis eksternt av Tesla når det oppdages en tilstand som krever service på kjøretøyet ditt.

Dette varselet kan angis på grunn av ulike forhold. Når du avtaler service, skal mer informasjon være tilgjengelig.

Dette varselet kan bare fjernes av en servicetekniker etter at service er utført på kjøretøyet ditt.

Dette gjør du:

Ettersom dette varselet kan vises på grunn av forskjellige forhold, anbefales det at du avtaler service så snart som mulig.

UI_a137Aktiv servicetilkobling til kjøretøyetService utfører fjerndiagnostikk

Dette betyr denne alarmen:

En servicetekniker er fjerninnlogget på kjøretøyet ditt for å utføre diagnostikk eller reparasjon. Du kan merke noe tap av Infortainment-funksjonalitet mens tilkoblingen pågår, men dette varselet indikerer ikke et problem med kjøretøyet ditt.

Det går fint å kjøre bilen.

Dette gjør du:

Dette varselet fjernes automatisk når teknikeren har fullført kjøretøydiagnostikken eller -reparasjonen. Det kan være nødvendig å starte berøringsskjermen på nytt for å gjenopprette Infortainment-funksjonaliteten etter at varselet har forsvunnet. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Starte berøringsskjermen på nytt i kjøretøyets Gjør det selv-veiledning.

Hvis dette varselet ikke forsvinner etter 24 timer, anbefales det å avtale service via Tesla-mobilappen eller hos et uavhengig verksted. Vær oppmerksom på at alternativene for uavhengige verksteder kan variere avhengig av bilkonfigureringen og plasseringen din.

UMC_a001Kan ikke lade med mobil kontaktFor dårlig uttaksjording – prøv annet uttak

Dette betyr denne alarmen:

Den mobile kontakten har registrert at strømuttaket har utilstrekkelig jording, som sannsynligvis er forårsaket av utilstrekkelig eller manglende jordingskontakt.

Dette tyder ikke på et problem med den mobile kontakten eller bilen, men i stedet på et problem med vegguttaket eller elinstallasjonen den mobile kontakten er koblet til.

Dette gjør du:

Få en elektriker til å inspisere elinstallasjonen. Elektrikeren må sørge for at det er ordentlig jording i sikringen eller strømfordelingsskapet, og også sikre riktig tilkobling til uttaket, før du prøver å koble til den mobile kontakten igjen.

Hvis du må lade i mellomtiden, prøver du et annet uttak på et annet sted eller med en annen type ladestasjon.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_a002Kan ikke lade – Mobile Connector GFCI feiletKoble håndtak fra ladeport og prøv på nytt

Dette betyr denne alarmen:

Bilen kan ikke lade fordi jordfeilbryteren (GFCI) i den mobile kontakten er utløst.

Akkurat som jordfeilbryteren i et vegguttak er denne funksjonen utformet for å stoppe strømflyten hvis det oppstår et problem. Den har avbrutt ladingen for å beskytte bilen din og ladeutstyret.

Det er flere grunner til at dette skjer. Problemet kan være i ladekabelen, ladehåndtaket, ladeporten eller en av bilens komponenter.

Dette gjør du:

Inspiser ladeporten og ladehåndtaket for vann som har samlet seg opp, eller uvanlig fuktighetsnivå. Hvis du finner for mye fukt, må du vente og la både innsiden av ladeporten og den eksponerte delen av ladehåndtaket tørke tilstrekkelig før du prøver igjen.

Inspiser ladeutstyret for skade.
 • Hvis kabelen er skadet eller forringet, må du ikke bruke den. Prøv annet ladeutstyr i stedet for.
 • Hvis kabelen er i god stand, prøver du å lade igjen med samme mobile kontakt.

Hvis problemet vedvarer og forhindrer lading, prøver du å lade med annet ladeutstyr.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_a004Kan ikke lade med mobil kontaktFor høy spenning / Prøv annet vegguttak

Dette betyr denne alarmen:

Bilen kan ikke lade, eller ladingen avbrytes, fordi den mobile kontakten enten
 • registrerer at spenningen i vegguttaket er for høy
 • registrerer et uventet fall i nettspenning fra vegguttaket

Dette gjør du:

Prøv å lade bilen med et annet vegguttak. Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos det opprinnelige vegguttaket. Kontakt en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til dette uttaket.

Hvis bilen fremdeles ikke lader når du prøver et annet vegguttak, prøver du å lade på et annet sted.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_a005Kan ikke lade med mobil kontaktFor lav spenning / Prøv annet vegguttak

Dette betyr denne alarmen:

Bilen kan ikke lade, eller ladingen avbrytes, fordi den mobile kontakten enten

 • ikke oppdager høy nok nettspenning fra vegguttaket
 • oppdager et uventet fall i nettspenning fra vegguttaket

Dette gjør du:

Prøv å lade bilen med et annet vegguttak. Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos det opprinnelige vegguttaket. Kontakt en elektriker for å inspisere forbindelsen fra bygningens kabling til dette uttaket.

Hvis bilen fremdeles ikke lader når du prøver et annet vegguttak, prøver du å lade på et annet sted.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_a007Kontrollboks til mobil kontakt for varmLa mobil kontakt kjøle ned før mer lading

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen er avbrutt fordi den mobile kontakten har registrert høy temperatur inni kontrollboksen.

Dette gjør du:

Kontroller at den mobile kontakten ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten. Hvis problemet vedvarer under normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C), må service utføres.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_a008Kan ikke lade – veggkontakt for varmInspeksjon av uttak og ledninger anbefalt

Dette betyr denne alarmen:

Varselet Mobil kontakt har oppdaget høy temperatur angir at uttaket som brukes til lading, begynner å bli for varmt, så ladingen har stoppet for å beskytte uttaket.

Dette tyder ikke på et problem med den mobile kontakten eller bilen, men i stedet på et problem med vegguttaket eller elinstallasjonen den mobile kontakten er koblet til.

Et varmt uttak kan være forårsaket av en plugg som ikke er satt helt inn, en løs forbindelse fra bygningens kabling til veggkontakten, eller et uttak som begynner å bli utslitt.

Dette gjør du:

Sørg for at adapteren er plugget helt inn i uttaket. Hvis ladingen ikke går tilbake til normal hastighet, kontakter du en elektriker for å inspisere uttaket og forbindelsene til bygningens kabling til uttaket, og utføre nødvendige reparasjoner.

Hvis uttaket er utslitt, skal det byttes ut med et uttak av høy kvalitet. Vurder å oppgradere til en Tesla Wall Connector for enklere lading med den høyeste hastigheten.

UMC_a009Kan ikke lade – ladehåndtak for varmtSe etter rusk på ladehåndtak og -port

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen er avbrutt fordi den mobile kontakten har registrert høy temperatur i ladehåndtaket som er koblet til bilens ladeport.

Dette gjør du:

Sørg for at den mobile kontakten er satt helt inn i bilens ladeportinntak.

Inspiser ladeportinntaket og håndtaket til den mobile kontakten for eventuelle hindringer eller fukt. Sørg for at eventuelle hindringer i ladeporten eller håndtaket til den mobile kontakten er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn håndtaket til den mobile kontakten i ladeporten på nytt.

Kontroller at den mobile kontaktens ladehåndtak ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten.

Hvis varselet vedvarer i normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C) og inntreffer ved flere ladeforsøk, kan det tyde på en tilstand som påvirker den mobile kontakten eller bilen. Det anbefales at du avtaler service så snart det passer.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_a010Adapter for mobil kontakt er varmKjøl ned – sett adapter inn i mobil kontakt

Dette betyr denne alarmen:

Ladingen er avbrutt fordi den mobile kontakten har registrert høy temperatur i forbindelsen mellom veggkontaktadapteren og kontrollboksen.

Dette gjør du:

Sørg for at veggkontaktadapteren er riktig tilkoblet den mobile kontaktens kontrollboks.

Kontroller også at veggkontaktadapteren ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten.

Når du har koblet fra strømkilden (vegguttak), ser du etter hindringer eller fukt i tilkoblingen til veggkontaktadapteren og forbindelsen til den mobile kontaktens kontrollboks. Sørg for at eventuelle hindringer fjerner og eventuell fukt får tørke. Prøv så å sette inn veggkontaktadapteren i den mobile kontakten, og prøv deretter å koble til strømkilden (veggutak).

Når temperaturen til den mobile kontaktens kontrollboks er redusert, og eventuelle hindringer er fjernet, skal varselet forsvinne, og lading skal være mulig.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_a011Kommunikasjonsfeil i ladeutstyrPrøv på nytt eller bytt utstyr

Dette betyr denne alarmen:

Bilen kan ikke lades fordi den ikke kan kommunisere effektivt med den mobile kontakten. Den mobile kontakten kan ikke bekrefte via nærhetsregistrering at ladehåndtaket er riktig koblet til bilen.

Dette gjør du:

Bekreft først at mangelen på effektiv kommunikasjon forårsakes av den mobile kontakten, og ikke et problem med bilen. Det er vanligvis tilfellet.

Du kan bekrefte dette ved å prøve å lade bilen ved hjelp av annet eksternt ladeutstyr.

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos den mobile kontakten.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Inspiser ladeportinntaket og den mobile kontaktens håndtak for eventuelle hindringer (bruk lommelykt ved behov). Sørg for at eventuelle hindringer er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn håndtaket til den mobile kontakten i ladeporten på nytt.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

UMC_a012Kommunikasjonsfeil i ladeutstyrPrøv på nytt eller bytt utstyr

Dette betyr denne alarmen:

Bilen kan ikke lades fordi den ikke kan kommunisere effektivt med den mobile kontakten. Den mobile kontakten registrerer at den ikke kan generere eller opprettholde en et gyldig kontrollpilotsignal.

Dette gjør du:

Bekreft først at mangelen på effektiv kommunikasjon forårsakes av den mobile kontakten, og ikke et problem med bilen. Det er vanligvis tilfellet.

Du kan bekrefte dette ved å prøve å lade bilen ved hjelp av annet eksternt ladeutstyr.

 • Hvis bilen begynner å lade, lå problemet sannsynligvis hos den mobile kontakten.
 • Hvis bilen fremdeles ikke lader, kan problemet ligge hos bilen.

Inspiser ladeportinntaket og den mobile kontaktens håndtak for eventuelle hindringer (bruk lommelykt ved behov). Sørg for at eventuelle hindringer er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn håndtaket til den mobile kontakten i ladeporten på nytt.

Dette varselet er vanligvis spesifikt for eksternt ladeutstyr og eksterne strømkilder og indikerer vanligvis ikke et problem med bilen som kan løses ved å bestille service.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

Se Ladeinstruksjoner for mer informasjon om lading.

UMC_a013Veggkontaktadapter-feil - Ladehast. redusertSett adapter inn i mobil kontakt og prøv igjen

Dette betyr denne alarmen:

Den mobile kontakten kan ikke kommunisere med veggkontaktadapteren. Fordi den mobile kontakten ikke kan overvåke temperaturen til veggkontaktadapteren, blir ladestrømmen automatisk redusert til 8 A.

Dette gjør du:

 1. Koble den mobile kontakten, inkludert veggkontaktadapteren, fullstendig fra vegguttaket.
 2. Sørg for at forbindelsen mellom veggkontaktadapteren og hoveddelen av den mobile kontakten er sikker.
  1. Koble veggkontaktadapteren fullstendig fra hoveddelen av den mobile kontakten.
  2. Sett veggkontaktadapteren helt inn i hoveddelen av den mobile kontakten ved å trykke den inn i uttaket til den går i inngrep.
 3. Forsøk å lade på nytt ved å koble den mobile kontakten, inkludert veggkontaktadapteren, fullstendig inn i vegguttaket.
 4. Hvis varselet vedvarer, forsøker du å bruke en annen veggkontaktadapter (se trinnene ovenfor for å sikre at adapteren er fullstendig tilkoblet den mobile kontakten).
  1. Hvis varselet ikke lenger er til stede, ligger problemet sannsynlig hos veggkontaktadapteren du brukte tidligere.
  2. Hvis varselet vedvarer, ligger problemet sannsynligvis hos den mobile kontakten.

Ved behov skaffer du en annen veggkontaktadapter eller mobil kontakt.

I mellomtiden kan du forsette å lade med det samme utstyret. Ladestrømstyrken vil bli redusert da ladestrømmen er begrenset til 8 A mens denne tilstanden vedvarer.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_a014Veggkontaktadapter-feil - Ladehast. redusertSett adapter inn i mobil kontakt og prøv igjen

Dette betyr denne alarmen:

Den mobile kontakten kan ikke kommunisere med veggkontaktadapteren. Fordi den mobile kontakten ikke kan identifisere typen vegguttak som veggkontaktadapteren er koblet til, blir ladestrømmen automatisk redusert til 8 A.

Dette gjør du:

 1. Koble den mobile kontakten, inkludert veggkontaktadapteren, fullstendig fra vegguttaket.
 2. Sørg for at forbindelsen mellom veggkontaktadapteren og hoveddelen av den mobile kontakten er sikker.
  1. Koble veggkontaktadapteren fullstendig fra hoveddelen av den mobile kontakten.
  2. Sett veggkontaktadapteren helt inn i hoveddelen av den mobile kontakten ved å trykke den inn i uttaket til den går i inngrep.
 3. Forsøk å lade på nytt ved å koble den mobile kontakten, inkludert veggkontaktadapteren, fullstendig inn i vegguttaket.
 4. Hvis varselet vedvarer, forsøker du å bruke en annen veggkontaktadapter (se trinnene ovenfor for å sikre at adapteren er fullstendig tilkoblet den mobile kontakten).
  1. Hvis varselet ikke lenger er til stede, ligger problemet sannsynlig hos veggkontaktadapteren du brukte tidligere.
  2. Hvis varselet vedvarer, ligger problemet sannsynligvis hos den mobile kontakten.

Ved behov skaffer du en annen veggkontaktadapter eller mobil kontakt. I mellomtiden kan du forsette å lade med det samme utstyret. Ladestrømstyrken vil bli redusert da ladestrømmen er begrenset til 8 A mens denne tilstanden vedvarer.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_a015Veggkontaktadapter-feil - Ladehast. redusertSett adapter inn i mobil kontakt og prøv igjen

Dette betyr denne alarmen:

Den mobile kontakten kan ikke kommunisere med veggkontaktadapteren. Fordi den mobile kontakten ikke kan identifisere typen vegguttak som veggkontaktadapteren er koblet til, blir ladestrømmen automatisk redusert til 8 A.

Dette gjør du:

 1. Koble den mobile kontakten, inkludert veggkontaktadapteren, fullstendig fra vegguttaket.
 2. Sørg for at forbindelsen mellom veggkontaktadapteren og hoveddelen av den mobile kontakten er sikker.
  1. Koble veggkontaktadapteren fullstendig fra hoveddelen av den mobile kontakten.
  2. Sett veggkontaktadapteren helt inn i hoveddelen av den mobile kontakten ved å trykke den inn i uttaket til den går i inngrep.
 3. Forsøk å lade på nytt ved å koble den mobile kontakten, inkludert veggkontaktadapteren, fullstendig inn i vegguttaket.
 4. Hvis varselet vedvarer, forsøker du å bruke en annen veggkontaktadapter (se trinnene ovenfor for å sikre at adapteren er fullstendig tilkoblet den mobile kontakten).
  1. Hvis varselet ikke lenger er til stede, ligger problemet sannsynlig hos veggkontaktadapteren du brukte tidligere.
  2. Hvis varselet vedvarer, ligger problemet sannsynligvis hos den mobile kontakten.

Ved behov skaffer du en annen veggkontaktadapter eller mobil kontakt. I mellomtiden kan du forsette å lade med det samme utstyret. Ladestrømstyrken vil bli redusert da ladestrømmen er begrenset til 8 A mens denne tilstanden vedvarer.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_a016Kontrollboks til mobil kontakt for varmMaksimal ladehastighet redusert

Dette betyr denne alarmen:

Ladestrømmen er midlertidig redusert fordi den mobile kontakten har registrert økt temperatur inni kontrollboksen.

Dette gjør du:

Kontroller at den mobile kontakten ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten. Hvis problemet vedvarer under normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C), må service utføres.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_a017Ladehast. redusert – veggkontakt for varmInspeksjon av uttak og ledninger anbefalt

Dette betyr denne alarmen:

Varselet Høy temperatur registrert av mobil kontakt angir at uttaket som brukes til lading, begynner å bli for varmt, så ladingen har fått redusert hastighet for å beskytte uttaket.

Dette er vanligvis ikke et problem med bilen eller den mobile kontakten, men heller et problem med uttaket. Et varmt uttak kan være forårsaket av en plugg som ikke er satt helt inn, en løs forbindelse fra bygningens kabling til veggkontakten, eller et uttak som begynner å bli utslitt.

Dette gjør du:

Sørg for at adapteren er plugget helt inn i uttaket. Hvis ladingen ikke går tilbake til normal hastighet, kontakter du en elektriker for å inspisere uttaket og forbindelsene til bygningens kabling til uttaket, og utføre nødvendige reparasjoner.

Hvis uttaket er utslitt, skal det byttes ut med et uttak av høy kvalitet. Vurder å oppgradere til en Tesla Wall Connector for enklere lading med den høyeste hastigheten.

UMC_a018Ladehast. redusert – håndtak for varmtSe etter rusk på ladehåndtak og -port

Dette betyr denne alarmen:

Ladestrømmen er midlertidig redusert fordi den mobile kontakten registrert økt temperatur i ladehåndtaket som er koblet til bilens ladeport.

Dette gjør du:

Sørg for at den mobile kontakten er satt helt inn i bilens ladeportinntak.

Inspiser ladeportinntaket og håndtaket til den mobile kontakten for eventuelle hindringer eller fukt. Sørg for at eventuelle hindringer i ladeporten eller håndtaket til den mobile kontakten er fjernet samt at eventuell fukt har fått tørke, og prøv deretter å sette inn håndtaket til den mobile kontakten i ladeporten på nytt.

Kontroller at den mobile kontaktens ladehåndtak ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten.

Hvis varselet vedvarer i normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C) og inntreffer ved flere ladeforsøk, kan det tyde på en tilstand som påvirker den mobile kontakten eller bilen. Det anbefales at du avtaler service så snart det passer.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

UMC_a019Adapter for mobil kontakt er varmMaksimal ladehastighet redusert

Dette betyr denne alarmen:

Ladestrømmen er redusert fordi den mobile kontakten har registrert høy temperatur i forbindelsen mellom veggkontaktadapteren og kontrollboksen.

Dette gjør du:

Sørg for at veggkontaktadapteren er riktig tilkoblet den mobile kontaktens kontrollboks.

Når du har koblet fra strømkilden (vegguttak), ser du etter hindringer eller fukt i tilkoblingen til veggkontaktadapteren og forbindelsen til den mobile kontaktens kontrollboks.

Det anbefales å fjerne eventuelt rusk/fremmedlegemer. Sørg for at eventuelle hindringer fjerner og eventuell fukt får tørke. Prøv så å sette inn veggkontaktadapteren i den mobile kontakten, og prøv deretter å koble til strømkilden (veggutak).

Kontroller også at veggkontaktadapteren ikke er dekket av noe, og at det ikke er noen varmekilder i nærheten. Hvis varselet vedvarer i normale omgivelsestemperaturer (under 38 °C) og inntreffer ved flere ladeforsøk, kan det tyde på en tilstand som påvirker den mobile kontakten eller bilen. Det anbefales at du avtaler service så snart det passer.

Du kan også prøve å lade bilen med en Tesla Supercharger eller en ladestasjon på destinasjonen. Du kan finne alle disse på kartet på berøringsskjermen i bilen. Se Kart og navigasjon for mer informasjon.

Hvis du vil ha mer informasjon om feilsøking for statuslamper for mobil kontakt og ladeproblemer, kan du se produktets brukerhåndbok.

VCFRONT_a180Redusert effekt i elsystemKjøretøyet kan stoppe uventet

Dette betyr denne alarmen:

Det elektriske systemet kan ikke opprettholde spenningen som kreves for å støtte alle kjøretøyfunksjonene.

Hvis dette varselet vises mens du kjører, kan kjøretøyet stoppe uventet.

Hvis dette varselet vises når kjøretøyet er i Park eller når det først aktiveres, er det mulig at kjøretøyet ikke har tilstrekkelig strøm for å begynne å kjøre. Et separat kjøretøyvarsel kan vises for å indikere den tilstanden.

Dette gjør du:

Det anbefales at du eliminerer eller reduserer bruken av ikke-essensielle funksjoner. Dette kan hjelpe kjøretøyet å opprettholde tilstrekkelig strøm for essensielle funksjoner.

Hvis varselet forblir aktivt, må du bestille service umiddelbart. Uten service kan kjøretøyet stoppe uventet eller vil kanskje ikke starte på nytt.

VCFRONT_a182Avtal service for bytte av batt. m lav sp.Program oppdat. ikke før batteriet er skiftet

Dette betyr denne alarmen:

Lavspenningsbatteriet har redusert ytelse og må skiftes ut. Bilens programvare oppdateres ikke før lavspenningsbatteriet er skiftet ut.

Dette gjør du:

Det anbefales at du skifter ut lavspenningsbatteriet ved neste anledning.

Du kan avtale service via Tesla-mobilappen eller hos et uavhengig verksted som tilbyr utskifting av lavspenningsbatterier for kjøretøyet ditt. Vær oppmerksom på at alternativene for uavhengige verksteder kan variere avhengig av kjøretøykonfigureringen og plasseringen din.

Hvis lavspenningsbatteriet ikke har nok elektrisk kraft til å starte bilen eller åpne dørene, må du følge instruksjonene i Starthjelp.

Se Informasjon om høyspenningsbatteri for mer informasjon om batterisystemet.

VCFRONT_a191Redusert effekt i elsystemKjøretøyet slås av

Dette betyr denne alarmen:

Lavspenningsbatteriet kan ikke levere den elektriske støtten som kreves for å kjøre eller fortsette å kjøre. Kjøretøyet slås av for å spare energi for andre essensielle funksjoner enn kjøring.

Kjøretøyet kan ikke kjøre eller fortsette å kjøre mens denne tilstanden vedvarer.

Dette gjør du:

Hvis dette varselet vises mens du kjører, må kjøretøyet stoppes umiddelbart. Det anbefales at du:
 • stopper bilen trygt
 • bruker mobilappen til å kontakte Teslas veihjelp umiddelbart eller ber om annen veihjelp hvis du foretrekker det

Hvis du ikke stopper bilen trygt i løpet av kort tid, kan kjøretøyet stoppe uventet. Det er også mulig at kjøretøyet ikke vil starte på nytt når du har parkert.

Når dette varselet vises, kan det elektriske systemet ikke opprettholde spenningen som kreves for å støtte alle kjøretøyfunksjonene. Mange kjøretøyfunksjoner fungerer kanskje ikke lenger.

Det er mulig at kjøretøyet mister all strøm. Hvis det skjer, kan du fortsatt bruke manuell utløsing av dører hvis det er nødvendig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Åpne dører fra kupéen.

Dette varselet kan vises på grunn av ulike kjøretøyforhold. Sjekk om det er andre aktive kjøretøyvarsler for mer informasjon og ytterligere anbefalte handlinger.

Hvis varselet blir værende, anbefales du å bestille service umiddelbart. Uten service kan kjøretøyet kanskje ikke kjøre, det kan stoppe uventet eller vil kanskje ikke starte på nytt.

VCFRONT_a192Elsystemet kan ikke støtte alle funksjonerSlår av funksjoner for å spare strøm

Dette betyr denne alarmen:

Elsystemet kan ikke støtte alle kjøretøyfunksjoner. Kjøretøyet slår av ikke-essensielle funksjoner for å spare energi for essensielle funksjoner.

Hvis du kjører når dette varselet er til stede, kan kjøretøyet stoppe uventet. Det er også mulig at kjøretøyet ikke vil starte på nytt når du har parkert.

Ikke-essensielle funksjoner er kanskje ikke tilgjengelige, inkludert setevarmere, klimaanlegg i kupeen eller underholdning. Dette er forventet for å hjelpe kjøretøyet å opprettholde tilstrekkelig strøm for essensielle funksjoner, inkludert muligheten til å betjene frontlys, vinduer og dører, varsellys og bagasjerom foran (frunk).

Det er mulig at kjøretøyet mister all strøm. Hvis det skjer, kan du fortsatt bruke manuell utløsing av dører hvis det er nødvendig. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Åpne dører fra kupéen.

Dette gjør du:

Dette varselet kan vises på grunn av ulike kjøretøyforhold. Sjekk om det er andre aktive kjøretøyvarsler for mer informasjon og ytterligere anbefalte handlinger.

VCFRONT_a216Bilen starter kanskje ikke – service krevesProblem med elsystem registrert

Dette betyr denne alarmen:

Et unormalt stort og vedvarende strømtrekk under kjøring eller ved Supercharging/hurtiglading har gjort bilens elsystem ute av stand til å støtte alle egenskaper og funksjoner.

Bilen vil ikke starte på nytt før elsystemet har fått service.

Klimaanlegg i kupeen og posisjonering av luftuttak, elektrisk bakluke og justeringer av rattstamme kan være begrenset eller utilgjengelig.

Andre egenskaper og funksjoner kan også være utilgjengelige, eller ytelsen kan være påvirket. Disse omfatter følgende:

 • elektriske dører
 • elektriske vinduer
 • forsete (bevegelse og oppvarming)
 • setevarmere bak
 • bevegelse av sidespeil

Dette gjør du:

Det anbefales at du avtaler service så snart det passer. uten service vil bilen forbli ute avstand til å starte på nytt, og elsystemet vil forbli ute av stand til å støtte alle egenskaper og funksjoner.

Noen eller alle elektriske dører og vinduer i bilen kan miste strømmen. Hvis det skjer, kan du fortsatt bruke manuell utløsing av dører hvis det er nødvendig. Se Åpne dører fra kupéen for mer informasjon.

VCFRONT_a220Elsystemet kan ikke støtte alle funksjonerAvtal service

Dette betyr denne alarmen:

Lavspenningsbatteriet er ikke tilgjengelig og kan ikke gi elektrisk støtte for kjøretøyets funksjoner.

Det er mulig at kjøretøyet vil stoppe uventet. Det er også mulig at kjøretøyet ikke vil starte på nytt etter den aktuelle kjøreturen.

Du vil kanskje merke at noen ikke-essensielle funksjoner ikke er tilgjengelige. Dette er forventet fordi kjøretøyet sparer energi for essensielle funksjoner.

Dette gjør du:

Det anbefales at du eliminerer eller reduserer bruken av ikke-essensielle funksjoner. Dette kan hjelpe kjøretøyet å opprettholde tilstrekkelig strøm for andre essensielle funksjoner enn kjøring til det kan utføres service.

Hvis varselet blir værende, anbefales du å bestille service umiddelbart. Uten service kan kjøretøyet kanskje ikke kjøre, det kan stoppe uventet eller vil kanskje ikke starte på nytt.

VCFRONT_a402Reservestrøm til elsystem utilgjengeligKjøretøyet vil bruke mer strøm på tomgang

Dette betyr denne alarmen:

Reservestrømkilden til elsystemet, lavspenningsbatteriet, er ikke tilgjengelig eller kan ikke levere spenningen som kreves for å støtte alle kjøretøyfunksjoner.

Den primære kilden til strøm, høyspenningsbatteriet, vil fortsette å støtte kjøretøyfunksjoner selv når kjøretøyet er inaktivt. Se Informasjon om høyspenningsbatteri for mer informasjon om høyspenningsbatteriet.

Du vil kanskje merke at noen ikke-essensielle funksjoner ikke er tilgjengelige. Dette er forventet fordi kjøretøyet sparer energi for essensielle funksjoner.

Du vil kanskje også merke at bilen forbruker mer energi enn vanlig når du ikke kjører, eller at den har lavere beregnet rekkevidde enn du normalt vil forvente etter lading. Dette er normalt når dette varselet vises, og det vil fortsette til resevestrømkilden er gjenopprettet.

Det er en mulighet for at et problem som påvirker den primære strømkilden, kan føre til at kjøretøyet stopper uventet.

Dette gjør du:

Det anbefales at du begrenser eller unngår bruk av ikke-essensielle funksjoner. Dette kan hjelpe kjøretøyet å opprettholde tilstrekkelig strøm for essensielle funksjoner.

Det anbefales at du bestiller service ved første anledning slik at reservestrømkilden til elsystemet kan gjenopprettes.

VCFRONT_a496Kjøretøyet klargjøres til å bli slått avSTOPP BILEN TRYGT

Dette betyr denne alarmen:

Elsystemet kan ikke levere tilstrekkelig støtte for å kjøre eller fortsette å kjøre. Kjøretøyet forbereder seg på å slås av for å spare energi for andre essensielle funksjoner enn kjøring.

Kjøretøyet kan ikke kjøre eller fortsette å kjøre mens denne tilstanden vedvarer.

Dette gjør du:

Hvis dette varselet vises mens du kjører, må kjøretøyet stoppes så snart som mulig. Det anbefales at du:
 • stopper bilen trygt ved første mulighet
 • bruker mobilappen til å kontakte Teslas veihjelp umiddelbart eller ber om annen veihjelp hvis du foretrekker det

Hvis du ikke stopper bilen trygt i løpet av kort tid, kan kjøretøyet stoppe uventet. Det er også mulig at kjøretøyet ikke vil starte på nytt når du har parkert.

Det er mulig at kjøretøyet mister all strøm. Hvis det skjer, kan du fortsatt bruke manuell utløsing av dører hvis det er nødvendig. Se Åpne dører fra kupéen for mer informasjon.

Dette varselet kan vises på grunn av ulike kjøretøyforhold. Sjekk om det er andre aktive kjøretøyvarsler for mer informasjon og ytterligere anbefalte handlinger.

VCFRONT_a592Kan ikke kjøre – service nødvendigProblem med elsystem registrert

Dette betyr denne alarmen:

Et unormalt stort og vedvarende strømtrekk har gjort bilens elsystem ute av stand til å støtte alle egenskaper og funksjoner.

Så lenge dette varselet er til stede, kan ikke bilen kjøre, og den kan ikke starte på nytt.

Klimaanlegg i kupeen, elektrisk bakluke og justeringer av rattstamme kan være begrenset eller utilgjengelig. Mange egenskaper og funksjoner på venstre side av bilen kan være utilgjengelig, eller ytelsen kan være berørt. Disse omfatter følgende:

 • elektriske dører
 • elektriske vinduer
 • forsete (bevegelse og oppvarming)
 • setevarmere bak
 • bevegelse av sidespeil

Dette gjør du:

uten service vil bilen forbli ute avstand til å kjøre, og elsystemet vil forbli ute av stand til å støtte alle egenskaper og funksjoner.

Noen eller alle elektriske dører og vinduer i bilen kan miste strømmen. Hvis det skjer, kan du fortsatt bruke manuell utløsing av dører hvis det er nødvendig. Se Åpne dører fra kupéen for mer informasjon.

VCFRONT_a593Kan ikke kjøre – service nødvendigProblem med elsystem registrert

Dette betyr denne alarmen:

Et unormalt stort og vedvarende strømtrekk har gjort bilens elsystem ute av stand til å støtte alle egenskaper og funksjoner.

Så lenge dette varselet er til stede, kan ikke bilen kjøre, og den kan ikke starte på nytt.

Klimaanlegg i kupeen, elektrisk bakluke og justeringer av rattstamme kan være begrenset eller utilgjengelig. Mange egenskaper og funksjoner på venstre side av bilen kan være utilgjengelig, eller ytelsen kan være berørt. Disse omfatter følgende:

 • elektriske dører
 • elektriske vinduer
 • forsete (bevegelse og oppvarming)
 • setevarmere bak
 • bevegelse av sidespeil

Dette gjør du:

uten service vil bilen forbli ute avstand til å kjøre, og elsystemet vil forbli ute av stand til å støtte alle egenskaper og funksjoner.

Noen eller alle elektriske dører og vinduer i bilen kan miste strømmen. Hvis det skjer, kan du fortsatt bruke manuell utløsing av dører hvis det er nødvendig. Se Åpne dører fra kupéen for mer informasjon.

VCFRONT_a596Kan ikke kjøre – service nødvendigProblem med elsystem registrert

Dette betyr denne alarmen:

Et unormalt stort og vedvarende strømtrekk har gjort bilens elsystem ute av stand til å støtte alle egenskaper og funksjoner.

Så lenge dette varselet er til stede, kan ikke bilen kjøre, og den kan ikke starte på nytt.

Posisjonering av luftuttak kan være begrenset eller utilgjengelig. Mange egenskaper og funksjoner på høyre side av bilen kan være utilgjengelig, eller ytelsen kan være berørt. Disse omfatter følgende:

 • elektriske dører
 • elektriske vinduer
 • forsete (bevegelse og oppvarming)
 • setevarmere bak
 • bevegelse av sidespeil

Dette gjør du:

Det anbefales at du avtaler service så snart det passer. uten service vil bilen forbli ute avstand til å kjøre, og elsystemet vil forbli ute av stand til å støtte alle egenskaper og funksjoner.

Noen eller alle elektriske dører og vinduer i bilen kan miste strømmen. Hvis det skjer, kan du fortsatt bruke manuell utløsing av dører hvis det er nødvendig. Se Åpne dører fra kupéen for mer informasjon.

VCFRONT_a597Kan ikke kjøre – service nødvendigProblem med elsystem registrert

Dette betyr denne alarmen:

Et unormalt stort og vedvarende strømtrekk har gjort bilens elsystem ute av stand til å støtte alle egenskaper og funksjoner.

Så lenge dette varselet er til stede, kan ikke bilen kjøre, og den kan ikke starte på nytt.

Posisjonering av luftuttak kan være begrenset eller utilgjengelig. Mange egenskaper og funksjoner på høyre side av bilen kan være utilgjengelig, eller ytelsen kan være berørt. Disse omfatter følgende:

 • elektriske dører
 • elektriske vinduer
 • forsete (bevegelse og oppvarming)
 • setevarmere bak
 • bevegelse av sidespeil

Dette gjør du:

Det anbefales at du avtaler service så snart det passer. uten service vil bilen forbli ute avstand til å kjøre, og elsystemet vil forbli ute av stand til å støtte alle egenskaper og funksjoner.

Noen eller alle elektriske dører og vinduer i bilen kan miste strømmen. Hvis det skjer, kan du fortsatt bruke manuell utløsing av dører hvis det er nødvendig. Se Åpne dører fra kupéen for mer informasjon.

VCSEC_a221Dekktrykket er for lavtSjekk trykk, og fyll på luft etter behov

Dette betyr denne alarmen:

Dette varselet indikerer IKKE et punktert dekk.

Overvåkingssystemet for dekktrykk (TPMS) har registrert at lufttrykket i ett eller flere av dekkene dine er minst 20 % lavere enn det anbefalte trykket for kalde dekk.

Se Opprettholde dekktrykk for detaljert informasjon om hvordan du finner anbefalt trykk for kalde dekk (RCP), hvordan du sjekker dekktrykk samt hvordan dekkene får riktig mengde luft.

Dette varselet kan vises i kaldt vær fordi dekkene trekkes sammen naturlig når det blir kaldt slik at dekktrykket reduseres.

Dette gjør du:

Fyll luft for å opprettholde det anbefalte trykket for kalde dekk. Selv om reduksjon i dekktrykk er forventet i kaldt vær, skal det anbefalte trykket for kalde dekk opprettholdes til enhver tid.

Varselet kan forsvinne mens du kjører. Dette er fordi dekkene varmes opp og dekktrykket øker. Selv om varselet forsvinner, må dekkene fylles med luft når de er avkjølt igjen.

Varselet skal forsvinne når overvåkingssystemet for dekktrykk registrerer at hvert enkelt dekk er fylt til anbefalt trykk for kalde dekk.

 • Varselet og indikatorlampen for dekktrykk kan fortsatt vises umiddelbart etter at du har fylt dekkene til anbefalt trykk for kalde dekk, men de skal forsvinne når du har kjørt et kort stykke.
 • Du må kanskje kjøre over 25 km/t (15 mph) i minst 10 minutter før overvåkingssystemet for dekktrykk måler og rapporterer det oppdaterte dekktrykket.

Hvis du ser dette varselet for det samme dekket, må du få inspisert dekket for en sakte lekkasje. Du kan oppsøke en lokal dekkbutikk eller bestille service med Tesla-mobilappen.

Se Stell og vedlikehold av dekk for mer informasjon om dekktrykk og fylling.

VCSEC_a228Lufttrykk i dekk veldig lavtSTOPP TRYGT – se etter punktert dekk

Dette betyr denne alarmen:

Dette varselet indikerer at ett eller flere dekk har svær lavt lufttrykk eller er punktert.

Overvåkingssystemet for dekktrykk (TPMS) har registrert at lufttrykket i ett eller flere av dekkene dine er vesentlig lavere enn det anbefalte trykket for kalde dekk.

Dette gjør du:

Du må stoppe så snart som mulig. Stopp på et trygt sted og sjekk om du har et punktert dekk.

Du kan be om Teslas veihjelp (mobilt hjul, lånehjul, tauing) ved behov. Se Kontakte Teslas veihjelp for mer informasjon.

Hvis det ikke er en nødsituasjon, anbefales det at du oppsøker en lokal dekkbutikk for assistanse eller bestiller service ved hjelp av Tesla-mobilappen.

Se Opprettholde dekktrykk for detaljert informasjon om hvordan du finner anbefalt trykk for kalde dekk (RCP), hvordan du sjekker dekktrykk samt hvordan dekkene får riktig mengde luft.

Varselet skal forsvinne når overvåkingssystemet for dekktrykk har en konsekvent dekktrykkmåling for hvert av dekkene på minst 30 psi.

 • Varselet og indikatorlampen for dekktrykk kan fortsatt vises umiddelbart etter at du har fylt dekkene til anbefalt trykk for kalde dekk, men de skal forsvinne når du har kjørt et kort stykke.
 • Du må kanskje kjøre over 25 km/t (15 mph) i minst 10 minutter før overvåkingssystemet for dekktrykk måler og rapporterer det oppdaterte dekktrykket.

Se Stell og vedlikehold av dekk for mer informasjon om dekktrykk og fylling.