Instruksjoner for transportører

IKKE TRANSPORTER KJØRETØYET MED HJULENE PÅ BAKKEN

Motorene i Model Y genererer strøm når hjulene går rundt. Model Y skal alltid transporteres med alle fire dekk over bakken. Sørg for at dekkene ikke på noe tidspunkt kan gå rundt i løpet av transporten.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
TRANSPORTER ALDRI KJØRETØYET MED DEKKENE I EN POSISJON DER DE KAN GÅ RUNDT. DETTE KAN FØRE TIL BETYDELIG SKADE OG OVEROPPHETING. I SJELDNE TILFELLER KAN OVEROPPHETING FØRE TIL ANTENNING AV OMKRINGLIGGENDE KOMPONENTER.
Model Y som taues med bakhjulene på bakken og forhjulene løftet av en slepebil og en rød «X» for å indikere at dette ikke skal gjøres
Model Y som transporteres med alle fire hjulene på bakken bak et bergingskjøretøy og en rød «X» for å indikere at dette ikke skal gjøres

Ikke transporter Model Y med metoder som ikke er spesifiserte av Tesla. Følg instruksjonene i følgende avsnitt, og legg merke til alle advarsler og forholdsregler. Skader forårsaket av feil transport av bilen, dekkes ikke av garantien.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla er ikke ansvarlig for refundering av tjenester som ikke er utsendt via Teslas veihjelp.

Godkjente transportmetoder

En bil med lasteplan eller lignende transportkjøretøyer er den anbefalte metoden for transport avModel Y. Kjøretøyet kan være vendt begge veier ved bruk av bil med lasteplan.

bil på et kjøretøy med lasteplan

Hvis Model Y må transporteres uten bil med lasteplan, må hjulløftere og traller brukes for å sikre at alle fire hjul er over bakken. Denne metoden kan brukes i maksimalt 55 km, og tralleprodusentens hastighetsklassifisering må ikke overskrides. Ved bruk av denne metoden anbefaler Tesla at kjøretøyet er vendt forover, slik at forhjulene er løftet og bakhjulene på traller.

bil som taues med forhjulene løftet av en slepebil og bakhjulene på traller
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aktiver Transportmodus (se Aktivering av Transportmodus) før du vinsjer Model Y opp på en bil med lasteplan (se Trekking opp på lasteplan forfra og Trekking opp på lasteplan bakfra). Hvis Transportmodus ikke er tilgjengelig eller du ikke får tilgang til berøringsskjermen, må det brukes selvlastende eller vanlige hjultraller for å laste kjøretøyet inn i godkjent transportstilling. Tesla er ikke ansvarlig for skade som forårsakes av eller under transport av Model Y, inkludert skade på eiendom eller skade forårsaket av selvlastende traller eller hjultraller.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Transportmodus er bare beregnet på å vinsje Model Y oppå en bil med lasteplan eller flyttebilen ut av en parkeringsplass. I transportmodus kan hjulene rulle fritt (under 5 km/t) og over svært korte avstander (mindre enn 10 meter). Se Aktivering av Transportmodus. Hvis disse grensene overskrides, kan det føre til betydelig skade og overoppheting som ikke dekkes av garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model Y er utstyrt med høyspenningskomponenter som kan berøres som følge av en kollisjon (se Høyspenningskomponenter). Før Model Y transporteres, er det viktig å anta at disse komponentene er strømførende. Følg alltid sikkerhetsforholdsregler for høy spenning (ha på personlig verneutstyr osv.) til beredskapsfagfolk har evaluert bilen og kan bekrefte at alle systemer med høy spenning ikke lenger er strømførende. Dersom du ikke gjør det, kan det føre til alvorlige personskader.

Aktivering av Transportmodus

Transportmodus holder parkeringsbremsen frakoblet under vinsjing av Model Y opp på en bil med lasteplan. Når Transportmodus er aktiv, vises en melding som angir at kjøretøyet ruller fritt. Slik aktiveres Transportmodus:

 • Lavspenning -strøm kreves. Du kan ikke bruke berøringsskjermen til å aktivere Transportmodus hvis Model Y er tom for strøm.
 • Model Y må registrere en nøkkel. Transportmodus er bare tilgjengelig når en nøkkel registreres.
 • Sørg for at bilen ikke er koblet til en lader. Transportmodus er ikke tilgjengelig hvis Model Y fortsatt er koblet til.

Slik aktiveres Transportmodus:

 1. Sørg for at Model Y står i Park.
 2. Sett på hjulklosser, eller forsikre deg om at Model Y er festet godt.
 3. Trykk inn og hold bremsepedalen nede. Deretter berører du Kontroller > Service > Tauing. Berøringsskjermen viser en melding som minner deg på hvordan du transporterer Model Y på riktig måte.
 4. Trykk på Transportmodus-knappen. Transportmodus er aktiv når denne knappen er blå. Model Y ruller nå fritt og kan rulles eller vinsjes sakte (ikke fortere enn gangfart).

Når du skal avbryte Transportmodus, skifter du giret for Model Y til Park.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis bilen er utstyrt med lavspent blybatteri (se Starthjelp): Hvis Model Y mister lavspenning-strøm etter at Transportmodus aktiveres, avbrytes Transportmodus.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis det elektriske systemet ikke fungerer og du derfor ikke kan brukes berøringsskjermen til å aktivere Transportmodus, bruker du selvlastende eller vanlige hjultraller. Sjekk alltid spesifikasjonene fra produsenten samt anbefalt lastekapasitet før du gjør dette.

Trekking opp på lasteplan forfra

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model Y ikke har lavspenning-strøm, må du ha en ekstern lavspenning-strømforsyning for å åpne panseret eller bruke berøringsskjermen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å unngå skade må du bare trekke bilen opp på en bil med lasteplan ved hjelp av et riktig installert slepeøye. Bruk av chassis-, ramme- eller opphengskomponentene til å trekke kjøretøyet, kan føre til skade.
 1. Finn slepeøyet. Slepeøyet befinner seg i bagasjerommet foran.
  pil som peker mot slepeøyet i bagasjerommet foran
 2. Løs ut dekselet til slepeøyet foran eller bak ved å trykke bestemt på den høyre kanten av lokket til den vippes innover, og deretter forsiktig trekke den oppstående delen mot deg.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Dekselet til slepeøyet foran er koblet til bilens svarte, negative (–) klemme.
  pil som peker på slepeøyedekselet på bilen
 3. Sett slepeøyet helt inn i åpningen, og vri mot klokken til det sitter godt fast.
  slepeøye installert og en pil som viser at det er dreid mot klokken
 4. Fest vinsjkabelen til slepeøyet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Før du tauer, må du kontrollere at slepeøyet er skikkelig fastskrudd.
 5. Aktiver Transportmodus.
 6. Trekk Model Y langsomt opp på lasteplanet.

Trekking opp på lasteplan bakfra

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model Y ikke har lavspenning-strøm, må du ha en ekstern lavspenning-strømforsyning for å åpne panseret eller bruke berøringsskjermen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å unngå skade må du bare trekke bilen opp på en bil med lasteplan ved hjelp av et riktig installert slepeøye. Bruk av chassis-, ramme- eller opphengskomponentene til å trekke kjøretøyet, kan føre til skade.
 1. Finn slepeøyet. Slepeøyet befinner seg i bagasjerommet foran.
  pil som peker mot slepeøyet i bagasjerommet foran
 2. Løs ut dekselet til slepeøyet bak ved å trykke bestemt på den høyre kanten av lokket til den vippes innover, og deretter forsiktig trekke den oppstående delen mot deg.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Biler som er utstyrt med tilhengerfesteholder, kan ikke trekkes fra slepeøyet bak. Bruk bare tilhengerfestet eller tilhengerfesteholderen til å taue bilen til et sikkert sted, f.eks. opp på en bil med lasteplan. Ikke transporter bilen med hjulene på bakken.
  pil som peker på slepeøyedekselet på bilen
 3. Sett slepeøyet helt inn i åpningen, og vri mot klokken til det sitter godt fast.
  slepeøye installert og en pil som viser at det er dreid mot klokken
 4. Fest vinsjkabelen til slepeøyet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Før du tauer, må du kontrollere at slepeøyet er skikkelig fastskrudd.
 5. Aktiver Transportmodus.
 6. Trekk Model Y langsomt opp på lasteplanet.

Feste dekkene

Bilens hjul må festes på lasteplanet ved bruk av den åttepunkts festestroppmetoden:

 • Påse at eventuelle metalldeler på festestroppene ikke kommer i kontakt med lakkerte overflater eller med felgene.
 • Ikke legg festestropper over karosseridelene eller gjennom hjulene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis du fester festestroppene til chassis, fjæring eller andre deler av karosseriet, kan det føre til skader.
visning av bakhjulet med festestroppene montert

Hvis bilen ikke får strøm

Hvis Model Y ikke får lavspenning-strøm, må du utføre følgende trinn for å åpne panseret eller gi starthjelp til det lavspenning-batteriet.

 1. Åpne panseret. Se Åpning av panser uten strøm for mer informasjon om åpning av panseret hvis bilen ikke har strøm.
 2. Gi starthjelp til lavspenning-batteriet (se Starthjelp).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tauepersonell: Se Tom for strøm for mer informasjon om transport av bilen til en ladestasjon og forbereding til lading av bilen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Fordi vinduene automatisk senkes litt når du åpner eller lukker en dør, må du alltid koble til en ekstern lavspenning-strømforsyning før du åpner en dør hvis bilen ikke har strøm, for å unngå å knuse noen ruter (se Starthjelp).