Beste praksis for kaldt vær

For å sikre at Model Y gir deg den best mulige eierskapsopplevelsen under tøffe, kalde værforhold, følger du denne beste praksisen.

Før du kjører

Når snø og is samler seg på bilen, kan bevegelige deler som dørhåndtak, vinduer, speil og vindusviskere fryse fast. For å oppnå maksimal rekkevidde og ytelse er det nyttig å varme opp kupeen og batteriet før du kjører. Det er flere måter å gjøre det på:

 • Berør Planlegg, som er tilgjengelig på skjermene for både lading og klimakontroll, for å angi et tidspunkt når du vil at bilen skal være klar til kjøring (se Planlagt lading og Planlagt avreise).
 • I mobilappen navigerer du til Klima for å tilpasse temperaturen du ønsker å varme kupeen til. Dette varmer også høyspenningsbatteriet etter behov.
 • I mobilappen navigerer du til Klima > Tin bil for å smelte snø, is og frost på frontruten, ladeporten, vinduene og speil. Dette varmer også høyspenningsbatteriet etter behov.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Tesla anbefaler å aktivere klimainnstillinger minst 30–45 minutter før avreise (se Bruk av klimakontroller). Tiden som kreves til forvarming/avkjøling avhenger av utetemperatur og andre faktorer. Mobilappen varsler deg når bilen har nådd ønsket forbehandlingstemperatur.

Ladeport

Hvis ladeportlåsen fryser fast og en ladekabel blir sittende fast i ladeporten, kan du prøve å løsne ladekabelen manuelt. Se Manuell utløsing av ladekabel.

Ved ekstremt kaldt vær eller isete forhold, kan det hende at ladeportlåsen fryser fast. I disse værforholdene kan du smelte isen på ladeportlåsen, slik at ladekabelen kan tas ut og settes inn. Dette gjør du ved å aktivere Avising av bil med mobilappen.

Du kan også forhindre at ladeportlåsen fryser fast ved å bruke Planlegg-innstillinger (se Planlagt lading og Planlagt avreise).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis ladeportlåsen er frosset på plass, kan det hende at den ikke låser ladekabelen på plass når den er satt inn, men den kan fortsatt lades ved lav vekselstrømhastighet, selv om låsen ikke er innkoblet.

Lading

Hvis du bruker Ruteplanlegger (hvis tilgjengelig) til å navigere til en Tesla-ladestasjon, forvarmer Model Y høyspenningsbatteriet for å sikre at batteritemperaturen er optimal og klar til å lade når du ankommer ved laderen. Dette reduserer tiden det tar å lade. Se (se Ruteplanlegger).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla anbefaler å bruke Ruteplanlegger for å navigere til en ladestasjon minst 30–45 minutter før ankomst for å sikre optimal batteritemperatur og optimale ladeforhold. Hvis kjøreturen til ladestasjonen er på mindre enn 30–45 minutter, bør du vurdere å forvarme batteriet før du kjører (se Før du kjører).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Varmesystemet kan produsere damp under visse forhold for biler utstyrt med varmepumpe (for å finne ut om bilen din er utstyrt med en varmepumpe, kan du berøre Kontroller > Programvare > Mer kjøretøyinformasjon). For eksempel kan det komme luktfri damp fra fronten av bilen din mens du lader med en Supercharger i kaldt vær. Dette er normalt og er ingen grunn til bekymring.

Vinduer

I mobilappen går du til Klima, sveiper opp fra bunnen og velger Avis bil, som hjelper til med å smelte snø, is og frost på frontruten, vinduene og speil.

I kalde temperaturer foretar Model Y automatisk en liten justering av vinduenes posisjon for å gjøre det lettere å åpne dører.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Koble alltid til en ekstern lavspenning strømforsyning før du åpner en dør når bilen ikke har strøm, for å unngå å knuse noen ruter.

Bruk mobilappen til å planlegge en serviceavtale der Tesla kan gi vannavvisende belegg til side- og bakrutene (ikke frontruten) for en mindre avgift.

Dører

Under vanskelige vinterforhold kan isopphopning gjøre det vanskelig å åpne dørhåndtak. Du kan bruke mobilappen til å åpne førerdøren i denne situasjonen.
 1. I mobilappen trykker du på og holder inne en av de fire hurtigkontrollknappene og følger instruksjonene for å tilpasse hurtigkontroller med Åpne dør.
 2. Når du står ved bilen, berører du Åpne dør for å åpne førerdøren.

Fjerning av is fra dørhåndtaket

Under vanskelige vinterforhold kan isopphopning i dørhåndtaket forhindre åpning av dørhåndtaket. Prosessen for å frigjøre et Model Y-dørhåndtak er litt annerledes enn andre for å fjerne opphopning av is.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du bruker WD-40 på forhånd på hengseltappene til dørhåndtaket, kan dette forhindre isopphopning i dørhåndtaket.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke forsøk å bruke verktøy eller overdreven kraft for å frigjøre dørhåndtaket fra opphopning av is.

Utfør følgende for å fjerne is fra dørhåndtaket:

Animasjon av følgende prosess
 1. Trykk kraftig på den fremste delen av dørhåndtaket. Det vil gå litt innover for å hjelpe til med å bryte isen.
  Pil som peker foran på dørhåndtaket
 2. Trykk på den bakerste delen av dørhåndtaket for å prøve å åpne slik du normalt ville gjort.
 3. Når dørhåndtaket kan beveges, åpner og lukker du det et par ganger for å frigjøre eventuell gjenværende isopphopning. Forsikre deg om at dørhåndtaket er helt trykket inn (trukket tilbake) før du setter deg inn i kjøretøyet, og kontroller at døren er helt lukket før du kjører av gårde.

Speil

Hvis det forventes oppbygging av is mens bilen er parkert, slår du av Automatisk innfelling av speil. Berør Kontroller > Automatisk innfelling. Is kan forhindre utvendige sidespeil fra å felles inn eller ut.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Sidespeil varmes automatisk opp etter behov under forkondisjonering eller når bakruteaviseren slås på.

Vindusviskere

Dersom du forventer at det bygger seg opp snø eller is når kjøretøyet står parkert, berører du Kontroller > Service > Servicemodus for vindusviskere. Dette hever vindusviskerne mot frontruten slik at de kan tine når frontruten tiner (se Vindusviskere og spylere). Du kan også slå på avrimere for vindusviskere (hvis utstyrt). Se Bruk av klimakontroller.

Dekk og kjettinger

Bruk vinterdekk for å øke trekkraften under forhold med snø og is. Du kan kjøpe vinterdekk i Tesla-butikken (se Dekktype).

Kjettinger gir ekstra trekkraft når du kjører i snødekte eller isete forhold. Sjekk lokale forskrifter for å finne ut om kjetting er anbefalt eller påkrevd i vintermånedene. Se Bruk kjetting for mer informasjon.

Bilens dekktrykk vil falle ved kalde omgivelsestemperaturer. Hvis TPMS-lampen tennes, fyller du luft i dekkene før du kjører. Dekkene vil miste en PSI for hvert fall på 6 °C i utvendig temperatur (se Stell og vedlikehold av dekk). Riktige dekktrykk bidrar til å beskytte dekkene mot hull i veien, og rekkevidden forbedres når dekkene har riktig mengde luft.

Mens du kjører

Kaldt vær kan øke energiforbruket fordi det kreves mer strøm til kjøring, kupé og batterioppvarming. Følg disse forslagene for å redusere energiforbruket:

 • Bruk setevarmere for å holde deg varm. Setevarmere bruker mindre energi enn kupévarmeren. Senking av kupétemperaturen og bruk av setevarmerne reduserer energiforbruket (se Bruk av klimakontroller).
 • Reduser farten og unngå hyppige og raske akselerasjoner.
 • Du kan øke effektiviteten til oppvarming i kupeen ved å redusere valgte akselerasjonsmodus (se Akselerasjonsmodi). Dette lar varmepumpesystemet hente mer varme fra batteriet for effektiv oppvarming av kupeen, i stedet for å opprettholde batteriets evne til å levere topp akselerasjonsytelse. Dette bidrar til å maksimere kjøreeffektiviteten i kaldt vær. Merk at ved påfølgende økning av akselerasjonsmodus, trenger batteriet tid til å varme opp før det økte akselerasjonsnivået er tilgjengelig.

Regenerativ bremsing

Regenerativ bremsing kan være begrenset hvis batteriet er for kaldt. Når du fortsetter å kjøre, varmes batteriet opp, og den regenerative effekten øker (se Regenerativ bremsing).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Begrenset regenerativ bremsing kan unngås hvis du gir nok tid til å forvarme bilen, eller hvis du bruker Planlegg til å forvarme Model Y før avreisetidspunktet (se Planlagt lading og Planlagt avreise).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Montering av vinterdekk kan føre til midlertidig redusert regenerativ bremsekraft, men etter en kort periode med kjøring rekalibreres Model Y for å korrigere dette. Berør Service > Hjul og dekk > Dekk for å velge vinterdekk og gjøre denne prosessen raskere.

Kaldt batteri

ikon av et blått snøfnugg
Et blått snøfnuggikon vises på berøringsskjermen når noe av den lagrede energien i batteriet er utilgjengelig på grunn av at batteriet er kaldt. Denne delen av utilgjengelig energi vises i blått på batterimåleren. Regenerativ bremse-, akselerasjons- og ladingshastighet kan være begrenset. Snøfnuggikonet vises ikke lenger når batteriet er tilstrekkelig varmt.

Etter kjøring

La Model Y stå tilkoblet når den ikke er i bruk. Dette bruker ladesystemet, i stedet for selve batteriet, til å holde batteriet varmt (se Informasjon om høyspenningsbatteri).

Planlagt avreise

Når du er parkert, kobler du til Model Y og bruker Planlegg-innstillingene, som er tilgjengelig på skjermene for både lading og klimakontroll, for å angi et tidspunkt når du vil forvarme Model Y (se Planlagt lading og Planlagt avreise). Du kan også bruke Planlegg for å forhindre at ladeportlåsen fryser. Bilen din bestemmer riktig tidspunkt for å begynne å lade, slik at ladingen fullføres før kl. 6 og kupeen og batteriet er varme innen det angitte avreisetidspunktet.

Oppbevaring

Hvis du lar Model Y stå parkert i en lengre periode, kobler du den til en lader for å forhindre normalt tap av rekkevidde og holde batteriet ved optimal temperatur. Det er trygt å la kjøretøyet stå tilkoblet over lengre tid.

Når den ikke er i bruk, går Model Y inn i hvilemodus for å spare energi. Reduser antall ganger du sjekker kjøretøyets status på mobilappen, da dette automatisk vekker bilen og starter normalt energiforbruk.