Speil

Justere utvendige speil

Juster utvendige speil ved å berøre Kontroller > Speil. Trykk på venstre rulleknapp på ratt for å velge om du skal justere Venstre eller Høyre speil. Bruk deretter venstre rulleknapp på følgende måte for å justere det valgte speilet til ønsket posisjon:

  • Hvis du vil bevege speilet opp eller ned, ruller du venstre rulleknapp opp eller ned.
  • Hvis du vil bevege speilet innover eller utover, trykker du venstre rulleknapp mot venstre eller høyre.
ratt med en zoomboks for venstre rullehjulknapp med blå piler som peker opp, ned, mot venstre, mot høyre
Begge de utvendige speilene kan vippes nedover når bilen settes i Reverse. Når du girer tilbake til en annen kjøremodus, går speilene tilbake til normal posisjon (oppover). Du slår denne funksjonen på eller av ved å berøre Kontroller > Speil > Autom. vipp. speil.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Med en fremtidig programvareoppdatering kan Lagre-knappen beholde speiljusteringene, men den fungerer for øyeblikket ikke.

Bakspeilet og utvendige sidespeil dimmes automatisk for å redusere gjenskinn ved kjøring om natten. For å aktivere eller deaktivere denne funksjonen trykker du på Kontroller > Speil > Automatisk dimming av speil.

Tilgjengeligheten til Automatisk dimming av speil avhenger av markedsregionen og produksjonsdatoen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Begge de utvendige speilene har varme som slås av og på med bakruteaviseren.

Innfellbare speil

Trykk på Kontroller > Fell speilene inn/ut for manuell inn- og utfelling av utvendige speil (for eksempel ved parkering i trange garasjer, trange plasser osv.).

Når du feller inn speilene manuelt, forblir de innfelte til kjørehastigheten når 50 km/t (eller til du feller dem inn manuelt ved å berøre Kontroller > Fell ut speil).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan ikke felle inn et speil når du kjører i over 50 km/t.

For å stille inn speilene slik at de foldes inn automatisk når du går ut av og låser Model Y berører du Kontroller > Speil > Automatisk innfelling av speil. Speilene felles ut automatisk når du låser opp Model Y.

Du kan også stille inn at speilene felles inn automatisk når du ankommer et spesifikt sted, som sparer deg for å måtte felle dem inn manuelt hver gang du ankommer et sted du drar til ofte. Du konfigurerer ved å stoppe på stedet du vil lagre (eller kjøre saktere enn 6 km/t) og felle inn speilene. Lagre sted vises kort under kontrollen Fell inn speil.

Hvis du ikke lenger vil felle inn speilene automatisk, berører du Kontroller > Fell ut speil når de felles inn på det lagrede stedet, og deretter berører du Fjern sted.

Når du forlater det lagrede stedet, felles speilene ut når kjørehastigheten når 6 km/t, eller når du berører Kontroller > Fell ut speil.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Speilene kan felles inn automatisk hvis du returnerer til et lagret sted og kjører i under 50 km/t.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan når som helst overstyre automatisk inn-/utfelling av speil (for eksempel hvis Model Y er tom for strøm) ved å skyve speilenheten bort fra deg for å felle ut, eller trekke den mot deg for å felle inn.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du forventer at is skal samle seg opp mens Model Y står parkert, slår du av Automatisk innfelling av speil. Oppsamling av is kan forhindre at utvendige sidespeil felles inn eller ut. Se Beste praksis for kaldt vær for informasjon om hvordan du sikrer at speilene dine fungerer ordentlig i kaldt vær.

Du kan integrere automatisk innfelling av speil med HomeLink (se Smartgarasje). Gå til HomeLink > Automatisk innfelling av speil når i nærheten for å aktivere.

Bakspeil

Juster bakspeilet manuelt. Når giret er i Drive eller Neutral, dempes bakspeilet automatisk under svake lysforhold avhengig av tiden på døgnet (for eksempel når du kjører om natten).

Sminkespeil

Hvis du vil åpne og belyse sminkespeilet, feller du solskjermen nedover og bruker deretter fliken til å åpne speildekselet. Etter at du har lukket speildekselet, slås lyset av.

pil som peker nedover fra speildekselet på solskjermen