Vinduer

Åpne og lukke

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det er ditt ansvar å sikre at vinduene er lukket etter at du låser bilen.

Trykk inn tilknyttet bryter for å åpne vinduet. Vindusbryterne betjenes på to nivåer:

  • Trykk bryteren helt ned og slipp umiddelbart for å åpne et vindu helt.
  • Trykk inn bryteren forsiktig og slipp når vinduet er i ønsket posisjon, for å åpne et vindu delvis.
piler som peker på de fire vindusbryterne på førerdøren

Trekk i bryteren på samme måte for å lukke det tilknyttede vinduet:

  • Trekk bryteren helt opp og slipp umiddelbart for å lukke et vindu helt.
  • Trekk bryteren forsiktig og slipp når vinduet er i ønsket posisjon, for å lukke et vindu delvis.

Hvis et vindu blir stående åpent utilsiktet, kan Model Y sende et varsel til mobilappen (berør Kontroller > Låser > Varsel om at bilen er åpen, og velg deretter Dører og vinduer).

Du kan også aktivere Lukk vinduer når bilen låses ved å trykke på Kontroller > Låser > Lukk vinduer når bilen låses. Når denne funksjonen er aktivert, lukker bilen automatisk vinduene når Model Y låses.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Se Beste praksis for kaldt vær for informasjon om klargjøring av vinduer for kaldt vær.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å unngå skade senkes vinduet litt automatisk når du åpner eller lukker en dør. Hvis du hever et vindu manuelt mens døren er åpen, må du sørge for at det senkes litt før du lukker døren.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før du lukker et vindu, er det ditt ansvar som fører å sikre at alle passasjerer, spesielt barn, ikke strekker noen kroppsdeler ut av vinduet. Hvis du ikke kontrollerer dette, kan det føre til alvorlig skade.

Lukke vinduene bak

Når du skal hindre passasjerer i å bruke vindusbryterne bak, berører du Kontroller > Låser > Vinduslås. Når du skal låse bakvinduene, berører du Vinduslås på nytt.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For sikkerhets skyld anbefales det at du låser bakvindusbryterne når det er barn i baksetet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke la barn oppholde seg i Model Y uten tilsyn.

Kalibrere vinduer

Hvis et vindu mot formodning skulle oppføre seg uventet (berører den lyse profillisten, ikke åpnes eller lukkes helt, går lengre ned enn normalt når døren åpnes osv.), kan du kalibrere det for å potensielt løse problemet.

Slik kalibrerer du et vindu:

  1. Lukk døren med vinduet det gjelder.
  2. Sitt i førersetet, og lukk førerdøren.
  3. Bruk vindusbryteren på førerdøren, og hev det aktuelle vinduet til det stopper.
  4. Bruk vindusbryteren på førerdøren, og senk det aktuelle vinduet til det stopper.
  5. Gjenta trinn 3, og hev det aktuelle vinduet til det stopper.

Vinduet skal nå være kalibrert. hvis problemet vedvarer etter at du har prøvd kalibreringsprosedyren et par ganger.Kontakt Tesla

UV-indeksklassifisering

Tak, frontruter og vinduer i Model Y fungerer utmerket til beskyttelse mot UV-stråler (ultrafiolett). Glasskomponentene ligger på under 2 på UV-indeksskalaen. Ta en titt på UV-indeksspesifikasjonene for ditt område for mer informasjon. Du er fremdeles ansvarlig for å ta nødvendige forholdsregler for solbeskyttelse.