Ratt

Justering av stillingen til Ratt

Juster ratt ved å berøre Kontroller og deretter Styring-ikonet.

Bruk venstre rulleknapp på ratt for å flytte ratt til ønsket stilling:

 • Hvis du vil justere høyden/vinkelen på ratt, ruller du den venstre rulleknappen opp eller ned.
 • Hvis du vil flytte ratt nærmere eller lenger bort fra deg, trykker du den venstre rulleknappen til venstre eller høyre.

Du kan også tilpasse hva du vil at venstre rulleknapp skal kontrollere, som status for klima eller dashcam. For å tilpasse holder du nede venstre rulleknapp og navigerer menyen på berøringsskjermen.

ratt med en zoomboks for venstre rulleknapp med blå piler som peker opp, ned, mot venstre, mot høyre
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Unngå justeringer på ratt under kjøring.

Justere hvor mye kraft som trengs for å svinge på rattet

Du kan justere følsomheten til rattsystemet slik at det passer dine preferanser:

 1. På berøringsskjermen berører du Kontroller > Pedaler og styring > Styremodus.
 2. Velg et alternativ for styring:
  • Komfort – reduserer kraften som kreves for å svinge på ratt. Det blir lettere å kjøre og parkere Model Y i byen.
  • Standard – Tesla mener at denne innstillingen gir best kjøreegenskaper og respons under de fleste forhold.
  • Sport – øker kraften som kreves for å svinge på ratt. Model Y får høyere reaksjonsfølsomhet under kjøring i høyere hastigheter.

Rulleknapper

Det er plassert en rulleknapp på hver side av ratt. Bruk tommelen for å dra denne knappen til høyre eller venstre. Du kan også trykke på knappen eller rulle den opp eller ned.

ratt med beskrivelser
 1. Bruk venstre rulleknapp til å:
  • Kontrollere volumet Trykk på rulleknappen for å slå av eller på lyden, rull knappen oppover for å øke volumet eller nedover for å redusere volumet.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Merk
   Rulleknappen justerer volumet for medier, navigasjonsinstruksjoner eller telefonsamtaler, avhengig av hva som er i bruk for øyeblikket. Når du justerer volumet, viser berøringsskjermen volumnivået og om du justerer volum for media, navigasjon eller telefon.
  • Trykk på rulleknappen til høyre for å gå til neste sang, stasjon eller favoritt (avhengig av hva som spilles av). Trykk på rulleknappen til venstre for å gå tilbake til forrige valg.
  • Juster posisjonen til de utvendige speilene (se Justere utvendige speil).
  • Juster posisjonen til ratt (se Justering av stillingen til Ratt).
  • Juster vinkelen på frontlysene (se Frontlysjusteringer).
 2. Bruk høyre rulleknapp til å:
  • Si en talekommando. Trykk på knappen for å starte en talekommando (se Talekommandoer).
  • Når du bruker Aktiv Cruise Control, må du justere den innstilte hastigheten og avstanden du ønsker å holde fra et kjøretøy som kjører foran deg (se Aktiv Cruise Control).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Pilene tilknyttet rulleknappene blir bakgrunnsbelyst under forhold med lav omgivelsesbelysning. Når du vil slå på eller av denne bakgrunnsbelysningen, berører du Kontroller > Lys > Rattlys.

Når du skal starte berøringsskjermen på nytt, trykker du på og holder inne begge rulleknappene til etter at berøringsskjermen blir svart. Se Omstart av berøringsskjermen.

Oppvarmet ratt

For å varme opp rattet berører du vifteikonet på berøringsskjermen for å vise klimakontroller (se Justere klimakontrollinnstillinger). Deretter berører du rattikonet. Når den er på, holder strålevarmen rattet ved en behagelig temperatur.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av produksjonsdato kan det hende at Model Y ikke er utstyrt med oppvarmet ratt.

Horn

Trykk og hold på midtpanelet på rattet for å bruke hornet.

ratt med en pil som peker på midtpanelet