Starthjelp

Fremgangsmåten for å gi starthjelp avhenger av om bilen er utstyrt med blybatteri eller litiumionbatteri. Du kan finne ut hvilket batteri bilen bruker ved å trykke på Kontroller > Programvare > Mer kjøretøyinformasjon. Begge fremgangsmåtene er beskrevet i denne delen.

Følgende instruksjoner antar at du bruker en ekstern lavspenning-strømforsyning (f.eks. bærbar starthjelp). Hvis du skal gi Model Y starthjelp med et annet kjøretøy, må du se i instruksjonene til produsenten av det kjøretøyet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model Y kan ikke brukes til å gi andre kjøretøy starthjelp. Det kan føre til skade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Unngå kortslutninger når du gir Model Y starthjelp. Hvis kabler kobles til feil starthjelppol, ledninger berører hverandre osv., kan det føre til skade på Model Y.

Starthjelp til lavspenningsbatteriet (bly)

Biler produsert ved Gigafactory Shanghai før ca. oktober 2021 og ved Fremont-fabrikken før ca. desember 2021, er utstyrt med et blybatteri med lav spenning.

Hvis du skal gi Model Y starthjelp med et annet kjøretøy, må du se i instruksjonene til produsenten av det kjøretøyet. Følgende instruksjoner antar at du bruker en ekstern lavspenning-strømforsyning (f.eks. bærbar starthjelp).

animasjon som viser den følgende prosedyren
 1. Åpne panseret (se Åpning av panser uten strøm).
 2. Fjern vedlikeholdspanelet ved å trekke det oppover for å løse ut kantklipsene som holder det på plass.
 3. Hvis utstyrt med HEPA-filter – fold HEPA-filterpakningen mot bilens front for å få tilgang til lavspenning-batteriet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Det er begrenset plass til å få tilgang til lavspenning-batteriet. Vurder å fjerne trykklemmene fra bakskjermen, slik at du får bedre tilgang.
 4. Koble lavspenning-strømforsyningens røde, positive (+) kabel til den røde, positive (+) terminalen på lavspenning-batteriet.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  For at Model Y ikke skal skades, må du ikke la den positive kabelen komme i kontakt med andre metallkomponenter, som f.eks. batteriets festebrakett.
 5. Koble lavspenning-strømforsyningens svarte, negative (-) kabel til den svarte, negative (-) terminalen på lavspenning-batteriet.
 6. Slå på den eksterne strømforsyningen (se produsentens instruksjoner). Trykk på berøringsskjermen for å aktivere den.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Det kan ta flere minutter før bilen forsynes med nok strøm til å aktivere berøringsskjermen.
 7. Når ekstern lavspenning-strøm ikke lenger er nødvendig, kobler du begge kablene fra terminalene på batteriet. Begynn med den svarte, negative (-) kabelen.
 8. Sett kledningspanelet på kupéinntaket tilbake til sin originale plassering, og trykk det ned til det sitter fast.
 9. Sett vedlikeholdspanelet tilbake til sin originale plassering, og trykk det ned til det sitter fast.
 10. Lukk panseret.

Starthjelp til lavspenningsbatteriet (litiumion)

Biler produsert ved Gigafactory Shanghai etter ca. oktober 2021 og ved Fremont-fabrikken etter ca. desember 2021, er utstyrt med et litiumionbatteri med lav spenning.

 1. Åpne panseret (se Åpning av panser uten strøm).
 2. Fjern vedlikeholdspanelet ved å trekke det oppover for å løse ut kantklipsene som holder det på plass.
 3. Hvis utstyrt med HEPA-filter – fold HEPA-filterpakningen mot bilens front for å få tilgang til lavspenning-starthjelppolen.
  bilde som viser en hånd med hanske, som folder HEPA-filterpakningen
 4. Trekk bak den svarte forseglingen for å få frem den positive starthjelppolen. Ta av det røde dekselet og koble den eksterne, lavspente strømforsyningens røde positive (+) kabel til den røde positive (+) starthjelppolen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  For å unngå å skade bilen må du ikke la den positive kabelen komme i kontakt med andre metallkomponenter.
  positiv strømforsyningskabel som med lav spenning kobles til en positiv terminal
 5. HEPA-filterbolten (vist nedenfor) fungerer som negativ (-) starthjelppol. Koble den lavspente strømforsyningens svarte negative (–) kabel til den svarte negative (–) HEPA-starthjelppolen.
  negativ strømforsyningskabel som med lav spenning kobles til en negativ terminal
 6. Slå på den eksterne strømforsyningen (se produsentens instruksjoner) i kun 20 sekunder, og slå deretter av eller koble fra strømforsyningen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Hvis du lar strømforsyningen være på i mer enn 20 sekunder, vil lavspenningsbatteriet kanskje ikke kunne selvgjenopprette, og bilen kan kanskje ikke skifte til Drive. Hvis det skjer, må du koble fra lavspenningsbatteriet etter at du har koblet fra strømforsyningen og deretter koble lavspenningsbatteriet til igjen slik at du kan gjøre enda et forsøk på selvgjenoppretting av batteriet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis du prøver å aktivere Transportmodus (for å vinsje bilen opp på en bil med lasteplan), trenger ikke lavspenningsbatteriet selvgjenopprette. La strømforsyningen være koblet til kontinuerlig til bilen er festet.
 7. Åpne førerdøren og vent i to minutter.
 8. Sørg for at bilen er i stand til å bytte til Drive.
 9. Sett vedlikeholdspanelet tilbake til sin originale plassering, og trykk det ned til det sitter fast.
 10. Lukk panseret.