Bagasjerom bak

Åpne

Når du skal åpne bagasjeromslokket bak, sikrer du at Model Y står i Park før du gjør ett av følgende:

 • Berør tilhørende Åpne-knapp på berøringsskjermen.
 • Trykk to ganger på knappen for bagasjerom bak på nøkkelfjernkontrollen.
 • Berør knappen for bagasjerom bak på mobilappen.
 • Trykk på bryteren under det utvendige håndtaket på bakluke (en gyldig nøkkel må være oppdaget).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før du åpner bakluke i et lukket område (som en garasje), må du sikre at åpningshøyden til bakluke er riktig justert for å unngå lave tak eller gjenstander (se Justering av baklukens åpningshøyde).

Model Y må låses opp eller registrere en nøkkel før du kan bruke bryteren til å åpne bakluke.

baksiden av bilen med zoomboks som viser en detalj på bryteren på det utvendige håndtaket på bakluken
rødt ikon av bil med åpne dører

Når en dør eller et bagasjerom er åpen, viser berøringsskjermen indikatorlampen for åpen dør. Bildet av Model Y på berøringsskjermen viser også at bagasjerommet er åpent.

Hvis du må stoppe en bakluke i bevegelse, trykker du én gang på knappen for bagasjerommet bak på nøkkelfjernkontrollen. Når du deretter trykker to ganger på knappen for bagasjerommet bak, settes den elektriske bakluken i bevegelse igjen, men i motsatt retning (forutsatt at den ikke var nesten helt åpen eller lukket da du stoppet den). Hvis du for eksempel trykker én gang for å stoppe bakluke under åpning, vil den lukke seg når du trykker to ganger.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I nødssituasjoner kan du overstyre en åpne- eller lukkekommando ved å ta tak i den bakluke for å stoppe den på stedet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før du åpner eller lukker bakluke, sjekker du området rundt (for folk og gjenstander). Du må overvåke bakluken proaktivt for å sikre at den ikke kommer borti en person eller et objekt. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til materiell skade eller personskade.

Det er et lavspenning-strømuttak på venstre side i bagasjerommet bak.

strømuttak med lav spenning på venstre side i bagasjerommet bak

Justering av baklukens åpningshøyde

Du kan justere åpningshøyden til bakluke for å gjøre det enklere å komme til eller unngå lave tak eller gjenstander (for eksempel garasjeport eller lampe):

 1. Åpne bagasjerommet, og senk eller hev bakluke manuelt til ønsket åpningshøyde.
 2. Trykk på og hold inne knappen på undersiden av bakluke i tre sekunder til du hører et bekreftende lydsignal.
  en knapp på undersiden av bakluken med bilde av en bil med åpent bagasjerom
 3. Bekreft at du har fastsatt til ønsket høyde ved å lukke bakluke, og så åpne den på nytt.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Avhengig av konfigurasjon (som fjæringshøyde eller hjulvalg), kan bilens bakluke åpnes til ca. 2,3 meter høyt. Juster høyden til bakluken og hindre den i å komme i kontakt med lave tak eller andre gjenstander.

Lukke

Gjør ett av følgende for å lukke bakluke:

 • Berør tilhørende Lukk-knapp på berøringsskjermen.
 • Trykk to ganger på knappen for bagasjerom bak på nøkkelfjernkontrollen.
 • Trykk på bryteren på undersiden av bakluke

Hvis bakluke registrerer en hindring under lukking, slutter den å bevege seg og avgir to varsellyder. Fjern hindringen og prøv å lukke den igjen.

Hattehylle (hvis utstyrt)

Hattehyllen dekker bagasjerommet bak, noe som er nyttig når du vil dekke til verdisaker, holde sola unna dagligvarer eller minimere støy fra raslende gjenstander. Når hyllen skal foldes inn, holder du det runde panelet og skyver hyllen tilbake mot baksetet. Fold det runde panelet oppå den foldede hattehyllen. Når du skal folde ut, bretter du over det runde panelet og trekker hyllen mot deg til den rettes ut.

Når du skal ta den av, bretter du bakpanelet og løfter hattehylla oppover med hånden under hyllas bunn, for å løsne tappene og magnetene i fremre hjørner. Deretter skyver du hattehylla ut.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke sett tunge gjenstander oppå hattehylla.

Få tilgang til bagasjerommet

Du får tilgang til bagasjerommet bak ved å trekke i stroppen bak på bagasjeromstrekket. Du kan deretter legge sammen bagasjeromstrekket forover eller fjerne det fra Model Y.

Sikre all last før du flytter Model Y, og plasser tung last i nedre del av bagasjerommet.

bagasjerom bak med en pil som peker oppover fra stroppen for bagasjeromstrekk

Lastgrenser i bagasjerom bak

Fordel lastvekten så jevnt som mulig mellom fremre og bakre bagasjerom.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke plasser mer enn 40 kg i det nedre rommet i bagasjerommet bak, eller mer enn 130 kg i det øvre bagasjerommet. Det kan oppstå skader hvis du gjør dette.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ved lasting må du alltid ta bilens Teknisk tillatt maksimal lastet vekt (TPMLM) i betraktning (se Spesifikasjoner). TPMLM er maksimalt tillatt totalvekt for bilen, inkludert alle passasjerer, væsker og last.

Utstyr for lastsikring (hvis utstyrt)

bagasjerom bak med bagasjeromstrekk liggende flatt på bagasjeromsgulvet med zoombokser som viser lastkrokene

Model Y har fire kroker plassert i bagasjerommet bak (to mot fronten og to mot bakre del). Disse krokene er konstruert for å feste de fire hjørnene av en stroppenhet, som lastnetting, for å feste gjenstander til bagasjeromsgulvet bak ved normal kjøring på motorvei og i by. Hvis du vil ha mer informasjon, følger du instruksjonene fra en tredjeparts produsent av stroppenheter.

Lastkrokene er konstruert for å feste løse gjenstander i lastområdet. Ikke overskrid bakre bagasjeroms maksimale vektkapasitet (se Få tilgang til bagasjerommet).