System for fotgjengervarsling

(hvis utstyrt) Systemet for fotgjengervarsling gjør at Model Y avgir lyd når du kjører saktere enn ca. 33 km/t (21 mph) eller når du rygger. Elbiler går rolig, og denne lyden bidrar til å varsle fotgjengere om møtende kjøretøy. Lyden, som aktiveres når Model Y skiftes ut av Park, blir høyere når farten øker.

For biler produsert før ca. november 2021: I situasjoner der du må slå av lyden (for eksempel når motorveitrafikk går i rykk og napp), trykker du på Kontroller > Trygghet > Fotgjengervarsling > Pause. Lyden settes bare på pause for den gjeldende turen. Lyden slås automatisk på igjen for neste kjøretur. Bryteren er kanskje ikke tilgjengelig for biler produsert etter denne datoen.

ikon med en grå bil med «X» ved siden av en høyttaler
Berøringsskjermen viser denne indikatoren når systemet for fotgjengervarsling har blitt stoppet midlertidig og derfor ikke er aktivt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Systemet for fotgjengervarsling er kanskje ikke tilgjengelig i biler produsert før ca. 1. juli 2021.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis lyden ikke kan høres, er fotgjengere kanskje ikke klare over det møtende kjøretøyet, noe som kan øke sannsynligheten for en kollisjon med alvorlig personskade eller død til følge. Stol aldri på at systemet for fotgjengervarsling sikrer at fotgjengere er oppmerksom på bilen din. Hvis systemet for fotgjengervarsling ikke fungerer, må du avtale service.