Akselerasjonsmodi

Berør Kontroller > Pedaler og styring > Akselerasjon for å justere mengden akselerasjon du opplever når du kjører Model Y:

  • Chill: begrenser akselerasjon for en jevn og skånsom kjøreopplevelse
    Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
    Merk
    Når Chill er valgt, vises Chill på berøringsskjermen over kjørehastigheten.
  • Standard: gir normalt akselerasjonsnivå ikke-Performance-modeller.
  • Sport: gir normalt akselerasjonsnivå på Performance-modeller

Du kan øke effektiviteten til oppvarming i kupeen ved å redusere valgte akselerasjonsmodus. Dette lar varmepumpesystemet hente mer varme fra batteriet for effektiv oppvarming av kupeen, i stedet for å opprettholde batteriets evne til å levere topp akselerasjonsytelse. Dette bidrar til å maksimere kjøreeffektiviteten i kaldt vær. Merk at ved påfølgende økning av akselerasjonsmodus, trenger batteriet tid til å varme opp før det økte akselerasjonsnivået er tilgjengelig.