Ladeinstruksjoner

Åpne ladeporten

Ladeporten befinner seg på venstre side av Model Y, bak en luke som er en del av baklyset. Parker Model Y slik at ladekabelen lett når frem til ladeporten.

Når Model Y står i park, trykker du på og slipper knappen på Tesla-ladekabelen, for å åpne ladeportluken.

ladekabel med en pil som peker mot knappen

Du kan også åpne ladeportluken ved å bruke en av disse metodene:

 • På berøringsskjermen berører du Kontroller og berører ladeportikonet (lyn).
 • På berøringsskjermen navigerer du til Kontroller > Lading > Åpne ladeport.
 • Trykk på bunnen av ladeportluken når Model Y er låst opp.
 • Hold nede knappen for bagasjerom bak på nøkkelfjernkontrolltilbehøret (selges separat) i 1–2 sekunder.
 • Bruk talekommandoer til å åpne ladeportdøren (se Talekommandoer). Du kan også bruke talekommandoer til å lukke ladeportdøren samt begynne eller stoppe lading.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bildet nedenfor brukes kun som eksempel. Ladeporten kan være litt annerledes, avhengig av markedsregion og produksjonsdato.
bil med ladeport som åpner seg
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla-T-en lyser når du åpner ladeportluken. Hvis du ikke setter inn en ladekabel i ladeporten i løpet av få minutter etter at ladeportluken åpnes, stenges den. I så fall må du bruke berøringsskjermen til å åpne ladeportluken igjen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ved ekstremt kaldt vær eller isete forhold, kan det hende at ladeportlåsen fryser fast. Noen biler er utstyrt med et varmeelement i ladeportinntaket, som slås på når du slår på avising bak ved kalde værforhold. Du kan også tine is på ladeportlåsen ved å aktivere forvarming ved hjelp av mobilappen. Hvis du vil forhindre at dette skjer, bruker du Planlegg-innstillingene, som er tilgjengelig på skjermene for både lading og klimakontroll, til å angi et avreisetidspunkt og aktivere forvarming (se Planlagt lading og Planlagt avreise).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk makt for å åpne ladeportluken.

Koble til

Hvis ønskelig kan du endre ladegrense og ladestrøm ved hjelp av berøringsskjermen (se Ladeinnstillinger).

Hvis du vil lade på en offentlig ladestasjon, kobler du den aktuelle adapteren i bilens ladeport og kobler deretter stasjonens ladekontakt til adapteren. De mest brukte adapterne for hver markedsregion følger med. Avhengig av ladeutstyret du bruker må du kanskje starte og avslutte lading ved hjelp av en kontroll på ladeutstyret.

Hvis du bruker den mobile kontakten, setter du den inn i strømuttaket før du kobler den til Model Y.

Rett inn kontakten i flukt med ladeporten og sett den helt inn. Når kontakten er satt riktig inn, vil ladingen begynne automatisk etter at Model Y:

 • aktiverer en lås som holder kontakten på plass
 • skifter til Park (hvis annen kjøremodus er valgt)
 • varmer opp eller kjøler ned batteriet, alt etter behov Hvis batteriet krever oppvarming eller avkjøling, vil du merke en forsinkelse før ladingen starter.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når Model Y er koblet til, men ikke lader aktivt, trekker den energi fra ladeutstyret i stedet for å bruke energi som er lagret i batteriet. Hvis du for eksempel sitter i Model Y og bruker berøringsskjermen mens den står parkert og er koblet til, tar Model Y energien fra ladeutstyret i stedet for batteriet.

I enkelte tilfeller når Model Y er plugget inn, men bruker veldig lite energi, kan den imidlertid ta den direkte fra batteriet. Hvis du for eksempel lar Model Y stå plugget inn i flere dager uten å bruke den, kan den gradvis ta en liten mengde energi direkte fra batteriet for å støtte bilsystemer.

Når batteriet er tilstrekkelig utladet, begynner den å lade for å nå grensen igjen. Avhengig av når du sjekker kan det hende batteriet ikke har ladet ut nok ennå til å utløse en ladesyklus. Følgelig kan det være litt under ladegrensen selv etter å ha vært plugget inn i en lang periode. Dette er normalt, og Model Y vil begynne å lade igjen når den har ladet ut nok. Alternativt, hvis du vil begynne en ny ladesyklus manuelt, kobler du fra og deretter til Model Y.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kontaktenden av ladekabelen kan skade lakken hvis den slippes ned på Model Y.

Ladeportlys

Etter at du har koblet en ladekabel til Model Y, venter du i noen sekunder og kontrollerer at ladeportlyset begynner å blinke grønt og at bilen lader. Hvis lyset er oransje eller rødt, bør du feilsøke problemet før du forlater bilen, slik at du sikrer en vellykket lading.

 • HVITT (ELLER LYSEBLÅTT): Ladeportluken er åpen. Model Y er klar til å lade, og kontakten er ikke satt inn, eller ladeportlåsen er ulåst, og kontakten er klar til å fjernes.
 • BLÅTT: Laderen er koblet til, men Model Y lader ikke (for eksempel når planlagt lading er aktiv).
 • BLINKENDE BLÅTT: Model Y kommuniserer med laderen, men ladingen har ikke begynt ennå (for eksempel når bilen forbereder seg til lading).
 • BLINKENDE GRØNT: Lading pågår. Etter hvert som ladenivået på Model Y begynner å bli fullt, reduseres blinkefrekvensen.
 • KONTINUERLIG GRØNT: Ladingen er fullført.
 • KONTINUERLIG ORANSJE: Kontakten er ikke skikkelig satt inn. Plasser kontakten riktig i ladeporten, og skyv den helt inn.
 • BLINKENDE ORANSJE: Model Y lader med redusert strøm (kun vekselstrømlading).
 • RØDT: Det ble oppdaget en feil, og ladingen har stoppet. Kontroller berøringsskjermen og se om det vises et varsel.

Ladestatus

Ladestatus vises øverst på skjermbildet for bilstatus når ladeportluken er åpen.

 1. Gjenværende tid: den estimerte tiden som gjenstår for å lade til din angitte grense (se Ladeinnstillinger).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Når du lader til 100 %, kan det være at bilen fortsetter å lade med lav effekt når ladingen vises som fullført. Dette er forventet. Fordi den ytterligere energien etter dette punktet er lav, er det vanligvis ikke fordelaktig å fortsette å lade.
 2. Lading: laderens gjeldende effekt.
 3. Ladehastighet: maksimal strøm tilgjengelig fra tilkoblet ladekabel.
 4. Økt rekkevidde: anslått økning i kjøreavstand som er oppnådd så langt under ladeøkten.
 5. Kjøreavstand: viser totalt estimert kjøreavstand eller energiprosent tilgjengelig (avhengig av visningsinnstilling).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis du vil endre hvordan energienheter vises, trykker du på Kontroller > Skjerm > Energidisplay.
 6. Ladestatus: ladestatusmeldinger (som «Superlading», «Planlagt lading») vises her (se Planlagt lading og Planlagt avreise).

Under lading

Under lading blinker ladeportlampen (Tesla T-logoen) grønt, og berøringsskjermen viser ladestatusen i sanntid. Pulseringstakten for det grønne ladeportlyset avtar når ladenivået begynner å bli fullt. Når ladingen er fullført, slutter lyset å pulsere og lyser i stedet kontinuerlig grønt.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model Y er låst, tennes ikke ladeportlampen.

Hvis ladeportlampen endrer farge til rødt under lading, er det oppdaget en feil. Kontroller berøringsskjermen og se om det vises et varsel som beskriver feilen. En feil kan oppstå på grunn av noe så vanlig som et strømbrudd. Hvis det oppstår et strømbrudd, fortsetter ladingen automatisk når strømmen kommer tilbake.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Varmesystemet kan produsere damp under visse forhold for biler utstyrt med varmepumper (for å finne ut om bilen din er utstyrt med en varmepumpe, kan du berøre Kontroller > Programvare > Mer kjøretøyinformasjon). For eksempel kan det komme luktfri damp fra fronten av bilen din mens du lader med en Supercharger i kaldt vær. Dette er normalt og er ingen grunn til bekymring.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Det er normalt at du hører lyder under ladingen. Spesielt ved høy spenning går kjølekompressoren og viften etter behov for å holde batteriet avkjølt.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Klimaanleggets ytelse påvirkes vanligvis ikke av lading. Ved enkelte omstendigheter (for eksempel ved lading ved høy spenning på en spesielt varm dag) kan det imidlertid hende at luften som kommer fra ventilene, ikke er like kjølig som forventet, og det vises en melding på berøringsskjermen. Dette er normalt og sikrer at batteriet holder seg innenfor et optimalt temperaturområde under lading for å gi det lang levetid og optimal ytelse.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sprøyt aldri væske med høy hastighet (f.eks. høytrykksspyler) mot ladeporten under lading. Hvis du gjør det, kan det føre til alvorlig skade på bilen, ladeutstyret eller eiendom.

Stoppe lading

Du kan når som helst slutte å lade ved å koble fra ladekabelen eller berøre Stopp lading på berøringsskjermen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For å hindre at uvedkommende kobler fra ladekabelen må ladekabellåsen forbli låst, og Model Y være ulåst eller i stand til å gjenkjenne en godkjent telefon før du kan koble fra ladekabelen.

Slik kobler du fra ladekabelen:

 1. Trykk på og hold inne knappen på kontakthåndtaket for å løsne sperren.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan også løsne sperren ved å bruke ikonet med lyn på oversikten for bilstatus på berøringsskjermen eller mobilappen eller ved å trykke på og holde på knappen for bagasjerom bak på key fob.
 2. Dra kontakten ut av ladeporten. Ladeportluken lukkes automatisk.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan også lukke ladeportluken ved å bruke en av disse metodene:
 • På berøringsskjermen berører du ladeportikonet (lyn) på bilstatusoversikten.
 • På berøringsskjermen navigerer du til Kontroller > Lading > Lukk ladeport.
 • Bruk talekommandoer til å lukke ladeportluken (se Talekommandoer).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Lukk aldri ladeportluken manuelt. Det kan oppstå skader hvis du gjør dette.

Slik kobler du fra ladekabelen når du bruker en adapter på en offentlig ladestasjon:

 1. Lås opp Model Y.
 2. Når du holder i ladehåndtaket i én hånd og adapteren i den andre, trykker du på og holder inne knappen på ladehåndtaket og trekker begge utover, slik at du tar ut både håndtaket og adapteren samtidig.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis håndtaket på ladestasjonen skilles fra adapteren og adapteren står igjen i Model Y, bruker du berøringsskjermen til å låse opp ladeporten.
 3. Trykk på og hold inne knappen på laderhåndtaket igjen for å løse ut adapteren fra det offentlige laderhåndtaket.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ladeportluken lukkes automatisk innen omtrent ti sekunder etter at kontakten er tatt ut av ladeporten.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan også lukke ladeportluken ved å bruke en av disse metodene:
 • På berøringsskjermen berører du ladeportikonet (lyn) på bilstatusoversikten.
 • På berøringsskjermen navigerer du til Kontroller > Lading > Lukk ladeport.
 • Bruk talekommandoer til å lukke ladeportluken (se Talekommandoer).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Lukk aldri ladeportluken manuelt. Det kan oppstå skader hvis du gjør dette.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Tesla anbefaler på det sterkeste å la Model Y være tilkoblet når den ikke er i bruk. Da holdes batteriet på optimalt ladenivå.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Model Y skifter ikke ut av Park hvis ladeporten ikke er i stand til å avgjøre om ladekabelen er koblet til. Kontroller at ladekabelen er koblet fra, og følg instruksjonene på berøringsskjermen for å fortsette (se Park.

Ladeinnstillinger

Du får tilgang til ladeinnstillingene ved å berøre Kontroller > Lading når Model Y står i Park. Du kan også berøre batteriikonet på berøringsskjermen for å åpne ladeinnstillinger.

Bil- og ladeinnstillinger
 1. Kjøreavstand: viser total estimert kjøreavstand tilgjengelig.
 2. Angi grense: Juster glidebryteren for lading til ladenivået du ønsker. Innstillingen du velger, gjelder umiddelbare og tidsstyrte ladeøkter.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Se informasjonen på berøringsskjermen i bilen (naviger til Kontroller > Lading) eller mobilappen (berør ikonet for lading) for anbefalte daglige ladegrenser samt ladegrenser for turer.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  En del av batteribildet kan vises som blått. Dette indikerer at en liten del av energien som er lagret i batteriet, ikke er tilgjengelig fordi batteriet er kaldt. Det er normalt og er ingen grunn til bekymring. Når batteriet varmes opp, vil den blå delen forsvinne.

Du kan justere ladeinnstillinger ytterligere:

 • Ladestrøm på stedet: Strømmen stilles automatisk på det maksimale strømnivået som er tilgjengelig fra den tilkoblede ladekabelen, med mindre strømmen tidligere er redusert til et lavere nivå. Berør ved behov - eller + for å endre strømmen (for eksempel kan det være lurt å redusere strømnivået hvis du er bekymret for å overbelaste en strømkurs i boligen som det også er koblet annet utstyr til). Det er ikke mulig å stille ladestrømmen på et nivå som overskrider det som er maksimalt tilgjengelig fra den tilkoblede ladekabelen. Når du endrer strømmen, husker Model Y stedet hvor du endret den. Hvis du lader på samme sted, trenger du ikke å endre dette igjen.

  Når du lader ved hjelp av den mobile kontakten med husstikkontakter, kan bilen automatisk velge en standard ladestrøm. Overstyr denne standardstrømmen til en høyere innstilling ved å tilpasse Ladestrøm på stedet eller gjennom mobilappen.

 • Åpne ladeport, låse opp ladeport og stoppe lading: Når du ikke lader, berører du Åpne ladeport eller Lås opp ladeport for å åpne ladeporten eller for å låse opp ladekabelen fra ladeporten. Du kan også berøre ikonet med lyn i nærheten av ladeporten på oversikten for bilstatus. Bruk Stopp lading når du er ferdig med å lade.
 • Planlegg: Avhengig av innstillingen du velger ved å berøre Bytt til planlagt avreise / planlagt lading, viser dette enten en avgangstid for når bilen skal være ladet og forvarmet/forkjølt, ladet innen et tidspunkt eller et tidspunkt for start av lading (se Planlagt lading og Planlagt avreise).
 • Lad på solenergi på dette stedet: Hvis det er tilgjengelig i ditt område, kan du konfigurere bilen med Tesla Powerwall for å lade med overskytende solenergiproduksjon, ved hjelp av Tesla-mobilappen. Når bilen er koblet til hjemme og Lad på solenergi er valgt, lader bilen opp til minimumsgrensen for lading fra en hvilken som helst kilde, og fortsetter deretter ladingen bare på overskuddsenergi fra solkraft opp til maksimum ladegrense. Hvis Planlagt lading eller Planlagt avreise er konfigurert, bruker bilen bare overskuddsenergi fra solkraft og venter til det angitte tidspunktet til å lade fra en hvilken som helst kilde til minimum ladegrense. Systemkrav utenfor Nord-Amerika: Kjøretøyprogramvare 2023.32 eller høyere, Powerwall-programvare 23.12.10 eller høyere, og Tesla mobilapp 4.30.5 eller høyere.
 • Superlading: viser superladerens brukskostnader, stedet, tidspunktet ladingen startet samt et estimat for øktens kostnad (se Avgift for superlading).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  For å hindre at det blir kø på superladersteder som brukes mye, kan det være at du begrenses til et maksimalt ladenivå på 80 % når du ikke bruker Ruteplanlegger (hvis tilgjengelig i din markedsregion). Se Ruteplanlegger).

Avgift for superlading

Når du lader med en Tesla-superlader, vises informasjon om ladeøkten nederst på ladeskjermbildet. Dette omfatter stedet, tidspunktet ladingen startet samt et estimat for øktens kostnad. Når du avslutter superlading, vises den estimerte kostnaden til økten frem til en ny superladeøkt begynner.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Estimert kostnad gjenspeiler kanskje ikke endelig kostnad for superladeøkten. Endelig pris for superladeøkter finner du i Tesla-kontoen din.

Når du lader på en Tesla superlader, er du underlagt sperreavgifter. Sperreavgifter er ment å oppfordre førere til å flytte bilen fra superladeren når ladingen er fullført. Sperreavgifter gjelder kun når halvparten eller flere av superladerne på et sted er opptatt. Tesla-mobilappen gir beskjed når ladingen nærmer seg fullført, og igjen når ladingen er fullført. Det sendes ytterligere meldinger hvis du pådrar deg sperreavgifter. Sperreavgifter frafaller hvis du flytter bilen innen fem minutter etter fullført lading.

Logg på Tesla-kontoen din for å vise avgifter og detaljer om superladeøkter, konfigurere betalingsmetode og utføre betalinger. Når en betalingsmetode er lagret, betales avgifter automatisk fra kontoen din.

Manuell utløsing av ladekabel

Hvis de vanlige metodene for utløsing av en ladekabel fra ladeporten (bruk av utløsingsknappen for ladehåndtaket, berøringsskjermen eller mobilappen) ikke fungerer, kan du prøve å trykke på og holde inne knappen for bagasjerommet bak på key fobtilbehøret (hvis utstyrt) i 1–2 sekunder. Hvis den fremdeles ikke løses ut, følger du disse trinnene nøye:

 1. Sikre at Model Y ikke aktivt lader ved å se ladeskjermen på berøringsskjermen. Ved behov trykker du på Stopp lading.
 2. Åpne bagasjerommet bak.
 3. Trekk utløserkabelen fra ladeporten nedover for å løsne ladekabelen.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Ikke trekk i utløserkabelen mens du samtidig prøver å fjerne ladekabelen fra ladeporten. Trekk alltid i utløserkabelen før du prøver å fjerne ladekabelen. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til elektrisk støt og alvorlig personskade.
  utløserkabel med en pil som peker ned
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Utløserkabelen kan være forsenket i kledningens åpning.
 4. Trekk ladekabelen ut av ladeporten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Utløserkabelen skal bare brukes i situasjoner der du ikke kan løse ut ladekabelen på vanlig måte. Vedvarende bruk kan skade utløserkabelen eller ladeutstyret.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke utfør denne prosedyren mens kjøretøyet lader eller hvis oransje høyspenningsledere er eksponert. Hvis du ikke følger disse instruksjonene, kan det føre til elektrisk støt og alvorlig personskade eller skade på kjøretøyet. Hvis du er usikker på hvordan du utfører denne prosedyren på en trygg måte, tar du kontakt med nærmeste servicesenter.

Beste fremgangsmåter for lading

 • Unngå at batterinivået blir for lavt (batteriikonet blir gult når den gjenværende kapasiteten til batteriet går ned til 20 % eller lavere).
 • Se informasjonen på berøringsskjermen i bilen (naviger til Kontroller > Lading) eller mobilappen (berør ikonet for lading) for anbefalte daglige ladegrenser samt ladegrenser for turer.
 • Når bilen er koblet til, kontrollerer du at ladeportlyset begynner å blinke grønt (som angir at Model Y lader) før du forlater bilen. Hvis Model Y ikke begynner å lade etter noen sekunder, kan det hende at kontakten ikke er satt helt inn i ladeporten, eller det kan være et problem som forhindrer lading. Sjekk om berøringsskjermen viser et varsel med mer informasjon.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Hvis ladeportlyset begynner å blinke oransje, lader Model Y med redusert strøm. Hvis ladeportlyset lyser blått, er laderen koblet til, men bilen lader ikke (for eksempel når planlagt lading eller planlagt avreise er aktivert). Se #GUID-8A7ADED2-211B-41BF-8595-BC3EF5B09C92 for mer informasjon.
Tips for hurtiglading:
 • Finn hurtigladere ved å filtrere etter tre lyn i søkefeltet for navigasjon.
 • Naviger til hurtigladere for å legge til rette for å forvarme/avkjøle høyspenningsbatteriet. Optimal batteritemperatur kan bidra til raskere lading.
 • Vanligvis fører lavere ladenivå til raskere lading.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Det er ditt ansvar å overvåke bilens ladenivå til enhver tid. Ikke vent til bilen er ladet ut før du kobler den til. Sørg alltid for å ha nok strøm til å komme deg til en lader på trygt vis.
 • Ved superladere må du la det være litt plass bort til andre biler, siden båser ved siden av hverandre kan dele strøm.