Forovervendte kameraer

Kameraplassering

Model Y har et ryggekamera plassert over nummerskiltet bak.

bak på bilen med en zoomboks som viser ryggekameraet

Når du setter giret i Reverse, viser berøringsskjermen bildet fra kameraet. Linjer viser kjørebanen din basert på posisjonen til ratt. Disse linjene justeres etter hvert som du beveger på ratt.

Model Y viser også bilder fra sidekameraene (hvis utstyrt). Bare sveip opp eller ned for å skjule eller vise sidekameravisningene.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Visuell tilbakemelding fra Parkeringshjelp vises også på berøringsskjermen (se Parkeringshjelp).
kameraikon på berøringsskjermen
Du kan vise bildet fra ryggekameraene når som helst ved å åpne appstarteren og berøre kameraappen.

Hvis det vises et svart skjermbilde på berøringsskjermen i stedet for bilder fra ryggekameraet, bruker du bakspeilene og sikrer at omgivelsene er trygge før du fortsetter å rygge. Hvis ryggekameraet fortsetter å være ute av drift, bruker du mobilappen til å avtale service.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Stol aldri på at kameraene informerer deg om området bak deg er fritt for objekter og/eller personer. kameraene kan kanskje ikke oppdage alle objekter eller hindringer som potensielt kan føre til skader. I tillegg kan flere eksterne faktorer redusere ytelsen til kameraene, inkludert en skitten eller tildekket linse. Derfor kan det å stole blindt på at kameraene varsler deg om Model Y nærmer seg et hinder, forårsake skader på bilen og/eller andre objekter, og det kan potensielt forårsake alvorlige personskader. Undersøk alltid området med egne øyne. Se deg over skulderen og bruk alle speilene når du rygger. Bruk kameraene kun som en ekstra hjelp. Det er ikke meningen at det skal erstatte direkte visuell kontroll som du selv utfører, og det er ingen erstatning for forsiktig kjøring.

Kameraobjektivet må holdes rent og fritt for forstyrrende elementer for å sikre et tydelig bilde. Se Rengjøring.