For- og bakseter

Riktig kjørestilling

Setet, nakkestøtten, sikkerhetsbeltet og kollisjonsputene arbeider sammen for å maksimere sikkerheten. Riktig bruk av disse gir bedre beskyttelse.

person som sitter i førersetet, sikkerhetsbelte på, hendene på rattet

Still inn setet slik at du kan bruke sikkerhetsbeltet korrekt, samtidig som du sitter så langt unna frontkollisjonsputen som mulig:

 1. Sitt oppreist med begge føttene på gulvet og seteryggen i oppreist stilling.
 2. Pass på at du enkelt kan nå pedalene og at armene er lett bøyd når du holder i rattet. Brystet ditt skal være minst 25 cm fra midten av kollisjonsputedekselet.
 3. Plasser skulderbeltet halvveis mellom halsen og skulderen. Hoftebeltet skal sitte stramt over hoftene, ikke over magen.

Model Y setene har integrerte nakkestøtter foran som ikke kan justeres eller fjernes.

Justere forsetene

tre justeringsknotter på siden av setet
 1. Flytt setet forover/bakover, og juster setets høyde og vinkel opp/ned.
 2. Juster seteryggen.
 3. Juster korsryggstøtten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke flytt en forseterygg helt frem når setet også er flyttet helt frem. Hvis du gjør det, kan det føre til at øvre del av setet treffer, og potensielt skader, solskjermen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før et forsete justeres, må du kontrollere at området rundt setet er fritt for hindringer (mennesker og gjenstander).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke juster seter under kjøring. Det øker risikoen for kollisjon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis du kjører en bil med seteryggen lagt ned, kan det føre til alvorlige personskader i en kollisjon, da du kan gli under hoftebeltet eller kastes mot sikkerhetsbeltet. Pass på at setet ikke lenes mer enn 30 grader når bilen er i bevegelse.

Kalibrering av seter

Du kan kalibrere førersetet. Dette er nyttig hvis du syns setenes rekkevidde er begrenset eller førerprofilen ikke justerer setet for deg automatisk. Naviger til Kontroller > Service > Førersete-, ratt- og speilkalibrering, og følg instruksjonene på berøringsskjermen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at det ikke befinner seg noe bak eller under førersetet under kalibrering. Hvis du ikke gjør dette, kan det føre til alvorlig personskade.

Justere seterygger på andre rad

Model Y gir plass til inntil tre passasjerer på andre rad. Seteryggen er delt 60/40, så justering av venstre seterygg flytter seteryggene for både venstre og midtre setestilling, mens justering av høyre seterygg flytter bare seteryggen lengst til høyre.

Bruk justeringshåndtakene på det ytre hjørnet av hver ytre seterygg på andre rad for å justere den tilsvarende seteryggen. Når du trekker i og holder håndtaket, beveger du seteryggen til ønsket posisjon, og deretter slipper du håndtaket. Forsikre deg om at seteryggen er godt festet på plass ved å skyve den fremover og bakover.

to piler som hver peker mot en knapp på utsiden av setene på andre rad

Legge ned seterygger på andre rad

For å maksimere lasterommet kan hver seterygg på andre rad felles helt fremover, slik at den ligger flat. Mens du trekker og holder i håndtaket, skyver du den tilsvarende seteryggen helt frem.

ett sete på andre rad felt fremover med pil som peker nedover
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Fjern eventuelle gjenstander fra setene og fotbrønnen bak før setene felles helt fremover. For at seteryggene skal kunne felles helt ned, må du kanskje flytte forsetene forover.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Kjøring med setene på andre rad felt fremover kan øke merkbar lyd og/eller vibrasjon fra bakkant av bilen (bagasjerom, fjæring o.l.).

I tilfeller der du skal ta med lange gjenstander (f.eks. ski) bak i Model Y, kan midtre seterygg også uavhengig felles fremover. Trekk i håndtaket på baksiden av seteryggen for å løsne den, og dra den deretter forover.

blått håndtak på midtseteryggen
midtre sete på andre rad felt fremover med pil som peker nedover

Du kan også felle de andre seteryggene helt fremover ved å trykke på den tilhørende bryteren på venstre side av bakre bagasjerom. Når du trykker på bryteren, svinger seteryggen fremover. Du kan deretter skyve den nedover slik at den legger seg helt flat.

en beskrivelse som viser en bryter på venstre side av bagasjerommet bak
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før du trykker på bryteren for å felle setet bakover, MÅ du holde kroppsdeler (hender, fingre osv.) og gjenstander unna kantene på baksetet. Setet kan svinge forover med betydelig kraft og føre til personskade eller skade på gjenstander.

For å returnere seteryggen til oppreist stilling trekker du den oppover til den låses på plass. Prøv å dra setet fremover for å bekrefte at seteryggen er låst i oppreist stilling.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Pass på at sikkerhetsbeltene ikke setter seg fast bak seteryggen før en seterygg på andre rad rettes opp.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Før du feller setene helt ned, må du sikre at sikkerhetsbeltet er løsnet og at det ikke ligger igjen noe i setet.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg alltid for at seteryggene er låst i oppreist stilling ved å dytte dem forover eller bakover. Hvis dette ikke gjøres, øker faren for personskader.

Nakkestøtter

Forsetene inkluderer integrerte nakkestøtter som du ikke kan justere.

De ytre setene på andre rad inkluderer en justerbar nakkestøtte som kan heves, senkes eller fjernes. Når det sitter en passasjer som ikke bruker barnesete, i et av disse setene, må den tilhørende nakkestøtten justeres (rett inn midten på nakkestøtten etter midten på passasjerens hode) og låses i posisjon. Hvis du skal heve en nakkestøtte på et ytre sete i andre rad, trekker du den oppover til ønsket posisjon. Hvis du skal senke den, trykker du og holder knappen ved basen av den ytre stangen mens du skyver den nedover.

en pil som peker mot en knapp på nakkestøttebasen, med en pil som peker ned på nakkestøtteputen

Midtsetet i andre rad er utstyrt med alternativet for å heve en nakkestøtte. Nakkestøtten er i utgangspunktet stuet i seteryggen, men du kan hente den ved å trekke den oppover.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Når du installerer et barnesete i et sete på andre rad, må du senke hodestøtten. Nakkestøtten må heves og låses på plass når noen sitter i midtre sete bak.

For å stue nakkestøtten i midtsetet i andre rad trykker du på og holder inne knappen på basen til stangen mens du skyver nakkestøtten helt ned.

en pil som peker mot en knapp på nakkestøttebasen, med en pil som peker ned på nakkestøtteputen
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å redusere risikoen for alvorlig personskade eller dødsfall i tilfelle en kollisjon må du forsikre deg om at nakkestøttene er riktig plassert før du kjører.

Fjerning/montering av nakkestøtte

Alle nakkestøtter på setene i andre rad kan fjernes. Slik fjerner du en nakkestøtte:

 1. Løft nakkestøtten helt opp ved å trekke den oppover.
 2. Trykk på og hold nede knappen som befinner seg på basen til en av stolpene.
 3. Sett inn en kort, flat gjenstand (f.eks. et lite, flatt skrujern) i åpningen i basen på motsatt stolpe, og trekk nakkestøtten oppover.
  en pil som peker mot en knapp på nakkestøttebasen, en skrutrekker plassert på den innvendige nakkestøttebasen, med en pil som peker ned på nakkestøtteputen

Slik monterer du nakkestøtten på nytt:

 1. Hold forsiden av nakkestøtten vendt forover, og sett inn begge stengene i de riktige hullene på seteryggen.
 2. Trykk nakkestøtten ned til den klikker på plass.
 3. Trekk nakkestøtten opp for å kontrollere at den sitter fast.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at nakkestøtten er riktig montert før en passasjer setter seg. Hvis dette ikke etterfølges, øker risikoen for personskade eller død i en eventuell kollisjon.

Setevarmere

Setene foran og på andre rad betjenes på tre nivåer fra 3 (høyeste) til 1 (laveste). Hvis du vil bruke setevarmerne, kan du se Bruk av klimakontroller.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å unngå forbrenninger på grunn av langvarig bruk, bør personer som lider av perifer nevropati eller har redusert evne til å føle smerte på grunn av diabetes, alder, nevrologisk skade eller andre omstendigheter, utvise forsiktighet ved bruk av klimakontroll og setevarmere.

Setetrekk

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk setetrekk på et forsete. Det kan være til hinder for de setemonterte kollisjonsputene på siden i tilfelle det oppstår en kollisjon. Hvis bilen er utstyrt med et passasjerlokaliseringssystem som brukes til å bestemme statusen til den fremre kollisjonsputen for passasjer, kan setetrekk forstyrre dette systemet.