Berøringsskjerm

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Vær alltid oppmerksom på vei- og trafikkforhold når du kjører. For å minimere distraksjoner for sjåføren og garantere sikkerheten til passasjerene i kjøretøyet, samt andre trafikanter, skal du ikke bruke berøringsskjermen til å justere innstillingene mens kjøretøyet er i bevegelse.

Berøringsskjermen brukes til å kontrollere mange funksjoner som i tradisjonelle biler styres ved hjelp av fysiske knapper (f.eks. justering av oppvarming av kupeen og klimaanlegg, frontlys osv.). Du bruker også berøringsskjermen til å kontrollere media, navigere, bruke underholdningsfunksjoner og tilpasse Model Y etter dine preferanser. For håndfri tilgang til vanlige berøringsskjermkontroller, kan du bruke talekommandoer (se Talekommandoer).

Hvis berøringsskjermen ikke reagerer eller har uvanlig atferd, kan du starte den på nytt (se Omstart av berøringsskjermen).

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk noen skjermbeskyttelse på berøringsskjermen. Dette kan føre til utilsiktede trykk på berøringsskjermen, forsinket respons eller manglende respons på trykk, elektrostatisk utlading som kan skade berøringsskjermen, osv. Eventuelle skader som forårsakes av bruk av skjermbeskyttelse, dekkes ikke av garantien.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Illustrasjoner er kun gitt for å forbedre konseptuell forståelse. Avhengig av bilens utstyr, programvareversjon, markedsregion, regionale innstillinger og språkinnstillinger vil detaljene som vises på skjermen, variere.
 1. Statuslinje: Finn bilkontroller og -status i den øvre linjen (se Ikoner i øvre statuslinje).
 2. Navigasjon: Endre retning på kartet, finn eller naviger til en destinasjon, og endre navigasjonsinnstillinger (se Kart og navigasjon).
 3. Bilstatus: Dette området viser dynamisk status på Model Y når du kjører, parkerer, åpner dører, slår på lysene osv. Overvåk dette området når du kjører, da det viser viktig informasjon som kjørehastighet og varselsmeldinger (se Bilstatus). Når bilen står i Park, kan du åpne bagasjerommet eller ladeportluken. Dette området har også «snarveikort» for medier, dekktrykk og kjøreinformasjon.

  Når full selvkjøring aktiveres (hvis utstyrt), viser bilstatusområdet visualiseringer av veien og bilens omgivelser. Du kan utvide / trekke sammen visualiseringen ved å dra bilstatusområdet fra side til side. Utviding av visualiseringen viser mer informasjon om veien og omgivelsene, inkludert veimerking, røde lys og gjenstander (f.eks. søppelbøtter og stolper).

 4. Kontroller: Kontroller ulike funksjoner og tilpass Model Y etter dine preferanser. Kontroller-skjermbildet vises over kartet. Berør et alternativ på skjermbildet Kontroller for å vise de ulike innstillingene og preferanser forbundet med det valgte alternativet.

  Når du vil søke etter en spesifikk innstilling, berører duSøk øverst på Kontroller-skjermbildet. Foreta endringer direkte fra resultatet, eller berør koblingen for å hoppe til det alternativet i Kontroller.

  informasjonsikon
  Når et informasjonikon vises ved siden av en bestemt innstilling, berører du den for å vise en dialogboks som gir nyttige opplysninger om den tilknyttede innstillingen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Mange av kjøretøyets kontroller, innstillinger og preferanser (som klima, media og navigasjon) kan justeres håndfritt ved hjelp av talekommandoer (se Talekommandoer).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan sende tilbakemelding om berøringsskjermen til Tesla ved å holde inne dette ikonet.
 5. Klimakontroller (fører): Bruk venstre og høyre pil for å senke/øke kupétemperaturen. Berør Del i dialogboksen for å vise forskjellige temperaturer for fører og passasjer. Berør temperaturikonet for å tilpasse innstillinger for klimakontroll (se Bruk av klimakontroller). Klimakontrollvisning for passasjer vises når temperaturkontrollene er delt for å vise forskjellige kontroller for fører og passasjer.
 6. Mine apper: Hvis du vil ha ettrykkstilgang til ofte brukte apper og kontroller, kan du velge hva som vises her. Se Tilpasning av Mine apper.
 7. Appstarter: Berør appstarteren for å åpne appskuffen. Berør deretter en app for åpne den. Appen du velger, vises øverst på kartet. Du lukker en app ved å dra den nedover.
 8. Nylig(e) app(er): viser nylig brukte apper. Antall nylige apper som vises her, avhenger av hvor mange apper som er lagt til i Mine apper. Hvis du legger til maksimalt antall apper i Mine apper, vises bare den mest nylige.
 9. Volumkontroll: kontrollerer volumet på mediespilleren og telefonsamtaler (se Volumkontroller). volumet på navigasjonsinstruksjonene kontrolleres separat (se Kart og navigasjon).

Tilpasning av Mine apper

Hvis du vil ha ettrykkstilgang til ofte brukte apper og kontroller, kan du tilpasse hva som vises i Mine apper-området på berøringsskjermens linje nederst.

 1. Gå inn i tilpasningsmodus ved å berøre og holde inne en app eller kontroll i Mine apper-området. Hvis dette området er tomt, berører du Appstarter.
 2. Dra en app eller kontroll fra appskuffen til Mine apper-området i linjen nederst.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Setevarmere valgt fra appskuffen, vises ved siden av temperaturen i stedet for i Mine apper-området.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du har lagt maksimalt antall apper eller kontroller til i Mine apper, blir appen lengst til høyre fjernet når du legger til nok en app.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du fjerner en app eller kontroll fra Mine apper-området ved å berøre og holde inne og deretter trykke på tilhørende X.

Ikoner i øvre statuslinje

en ulåst dør
Berør for å låse / låse opp alle dører og bagasjerom.
16:20
Bilen oppdaterer tiden automatisk. Hvis tidspunktet er feil, kontrollerer du at bilen har Internett- og GPS-tilkobling samt nyeste programvare.
et hus med en pil inni
Vises bare på berøringsskjermens statuslinje når Model Y oppdager en programmert HomeLink innenfor rekkevidde, og berøringsskjermen ikke allerede viser skjermbildet eller en dialogboks for HomeLink. Se Smartgarasje.
en halvsirkel med en mindre sirkel oppå
Vises på statuslinjen på berøringsskjermen bare når Model Y er parkert. Legg til, konfigurer (inkludert Valet-modus og Bruk Easy Entry), eller bytt førerprofiler raskt. Førerprofiler har du også tilgang til øverst på alle Kontroller-skjermbilder. Se Førerprofiler.
sirkel i en sirkel
Tilgjengelig når Model Y er parkert – berør for manuell aktivering eller deaktivering av Sentry Mode for gjeldende kjøresyklus. Hvis du vil slå på (eller av) Sentry Mode automatisk hver gang du forlater kjøretøyet, aktiverer du innstillingen fra Kontroller > Sikkerhet > Sentry Mode. Se Sentry Mode for mer informasjon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du slår Sentry Mode på eller av fra Kontroller > Sentry Mode, vil snarveiene på bilens berøringsskjerm og mobilappen bare fungere for gjeldende kjøresyklus.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
For noen biler som er produsert etter ca. 1. november 2021, kan det være at USB-portene i midtkonsollene bare støtter lading av enheter. Bruk USB-porten i hanskerommet for alle andre funksjoner.
en sirkel med stråler oppover
Viser når Model Y er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
linjer øker i høyde fra venstre mot høyre
Viser når Model Y er koblet til et mobilnettverk. Berør dette ikonet for rask tilgang til Wi-Fi-innstillinger.
linjer øker i høyde fra venstre mot høyre med en linje gjennom den
Vises når Model Ys mobildekning er utilgjengelig. Berør dette ikonet for rask tilgang til Wi-Fi-innstillinger.
en gul person og kollisjonspute med teksten «PASSENGER AIRBAG OFF»
status for frontkollisjonsputen på passasjersiden (se Kollisjonsputer)
SOS med en telefon ved siden av
Berør (hvis utstyrt) bilen din er utstyrt med funksjonen, kan du trykke for å ta kontakt med utrykningspersonell og motta sikkerhetsinformasjon dersom det oppstår en alvorlig ulykke eller alvorlige personskader (se NødanropNødanrop).
mobiltelefon med GPS-ikon på

Dette vises når bilens GPS-posisjon brukes aktivt av brukeren i Tesla-mobilappen, en ekstra fører eller en tredjepartsapp. Dette kan deaktiveres ved å navigere til Trygghet > Tillat mobiltilgang på berøringsskjermen.

Popup-meldinger og kjøretøyvarsler

Popup-meldinger vises på nederst på berøringsskjermen. Det vises for eksempel en påminnelse om sikkerhetsbelte hvis et sikkerhetsbelte er løsnet i et sete med passasjer, et varsel vises for å varsle deg om en innkommende telefonsamtale, en tekstmelding vises (når det er aktuelt), og talekommandoer vises når de er i bruk. Berør eventuelt alternativene på disse popup-meldingene (for eksempel godta/avvise en telefonsamtale, velge et alternativ fra frontlysmenyen osv.). Sveip nedover for å avvise en popup-melding.

Hvis et varsel dukker opp på bilens berøringsskjerm, berører du Lær mer for å få mer informasjon om varselet og hvordan det kan løses. Du kan se en liste over kjøretøyvarsler og -meldinger ved å berøre bjelleikonet øverst på Kontroller.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Ikke alle varsler gir ytterligere informasjon på det nåværende tidspunkt.

Omstart av berøringsskjermen

Du kan starte berøringsskjermen på nytt hvis den ikke svarer eller har uvanlig atferd.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Start bare berøringsskjermen på nytt når bilen er stoppet og i Park. Bilstatusvisningen, sikkerhetsvarslene, ryggekameraet osv. vil ikke være synlige under omstarten.
 1. Sett giret i Park.
 2. Hold nede begge rulleknappene på ratt til berøringsskjermen blir svart. Det har ingen effekt å trykke på bremsepedalen mens du holder nede rulleknappene, og dette er ikke nødvendig.
  ratt med zoomboks med piler som peker på venstre og høyre rulleknapper
 3. Etter noen sekunder vises Tesla-logoen. Vent i omtrent 30 sekunder på at berøringsskjermen startes på nytt. Hvis berøringsskjermen fortsatt ikke reagerer eller har uvanlig atferd etter noen få minutter, prøver du å slå bilen av og på (hvis mulig). Se Slå av og på kjøretøyet.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du trykker på rulleknappene, startes bare berøringsskjermen på nytt. Det starter ikke noen andre av bilens komponenter på nytt, og det slår ikke Model Y av og på.

Tilpasse visnings- og lydinnstillinger

Berør Kontroller > Skjerm for å justere visningsinnstillingene etter dine preferanser:

 • Utseende: Tilpass skjermen til å være Mørk eller Lys. Når Auto er valgt, veksler lysstyrken automatisk basert på lysforholdene ute.
 • Reduser blått lys: Skjermen justeres seg automatisk til å bruke varmere farger når det er mørkt ute.
 • Lysstyrke: Dra glidebryteren for å styre lysstyrkenivået manuelt. Hvis Visningsmodus er satt til Auto, justerer berøringsskjermen ytterligere basert både på lysforholdene ute og din lysstyrkepreferanse. Model Y husker din valgte lysstyrkepreferanse og justerer berøringsskjermen tilsvarende.
 • Skjermrensingmodus: Når denne er aktivert, blir berøringsskjermen mørk og midlertidig deaktivert for å legge til rette for rengjøring. Følg instruksjonene på skjermen for å avslutte Skjermrensingmodus.
 • Skjermspråk: Velg språket som vises på berøringsskjermen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Model Y må være i Park før du kan endre språket. Når du endrer språket, merker du en kort forsinkelse, mens Model Y slår av og starter berøringsskjermen på nytt.
 • Språk for stemmegjenkjenning: Velg språket som skal brukes for talekommandoer.
 • Språk for navigering: Velg språket som navigasjonssystemet bruker for taleinstruksjoner.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  For språk som krever nedlasting, velger du språket i nedtrekkslisten for å starte nedlastingen (Wi-Fi-tilkobling kreves).
 • Tekststørrelse: Velg mellom Standard og Stor for å tilpasse tekststørrelsen på kjøretøyets berøringsskjerm.
 • Tid: Velg om tiden skal vises i 12- eller 24-timers format.
 • Regionformat (hvis tilgjengelig): Velg en region for å definere format for datovisning (mm dd åå / dd-mm-åå osv.) og desimaltegn (5.123, 5,123 osv.).
 • Energidisplay: Velg om gjenværende energi og ladeenheter skal vises enten som prosentandel av gjenværende batterienergi eller som estimat av avstanden du kan kjøre.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Ved beregning av når du trenger å lade, må energiestimatet kun brukes som en generell retningslinje. Mange faktorer påvirker energiforbruket. Se Faktorer som påvirker energiforbruk.
 • Avstand: Velg å vise målinger i metriske (kilometer, centimeter osv.) eller britiske (miles, tommer osv.) enheter.
 • Temperatur: Velg å vise temperatur ved hjelp av fahrenheit eller celsius.
 • Dekktrykk: Velg om dekktrykk skal vises i BAR eller PSI.

I tillegg til å tilpasse visningen, kan du aktivere Joe Mode for å redusere volumet på alle lydvarsler som ikke er relatert til kritiske sikkerhetsproblemer. Berør Kontroller > Sikkerhet > Joe Mode for å aktivere.

Gi navn til bilen

Du kan velge å gi bilen din et eget navn. Trykk på Kontroller > Programvare > Navngi din Tesla på høyre side av berøringsskjermen under bildet av Model Y. Hvis bilen allerede har et navn, berører du det eksisterende navnet for å endre det. Skriv inn det nye navnet i popup-vinduet, og trykk deretter på Lagre. Navnet du gir Model Y, vises også i Tesla-mobilappen.

Slette personlige data

Du kan slette alle personlige data (lagrede adresser, musikkfavoritter, HomeLink-programmering osv.) og gjenopprette fabrikkstandarden på alle tilpassede innstillinger. Dette er nyttig når du overfører eierskapet av Model Y. Berør Kontroller > Service > Fabrikktilbakestilling. Før du sletter, bekrefter Model Y påloggingsinformasjonen din ved å be deg om å skrive inn brukernavnet og passordet som er knyttet til Tesla-kontoen din.