Deler og tilbehør

Deler, tilbehør og endringer

Bruk kun originale deler og tilbehør fra Tesla. Tesla gjennomfører grundig testing av deler for å sikre egnethet, sikkerhet og pålitelighet. Kjøp disse delene fra Tesla, der de blir profesjonelt montert, og der du får ekspertråd om endringer på Model Y. Tilbehør kan kjøpes fra Tesla-forhandlere eller på nett på www.tesla.com.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Noe tilbehør er kanskje ikke nødvendig i ditt markedsområde.

Tesla har ikke mulighet til å teste deler som er produsert av andre leverandører, og tar derfor ikke ansvar hvis du bruker uoriginale deler på Model Y.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Montering av deler og tilbehør eller gjennomføring av endringer som ikke er godkjent, kan påvirke ytelsen til Model Y og sikkerheten til passasjerene. Eventuelle skader som er forårsaket av bruk eller montering av deler som ikke er godkjent, eller som følge av endringer som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Tesla tar ikke ansvar for død, personskader eller skader som oppstår hvis du bruker eller monterer tilbehør eller utfører endringer som ikke er godkjent.

Karosserireparasjoner

Kontakt Tesla eller et Tesla-godkjent verksted hvis Model Y har vært involvert i en kollisjon, for å sikre at den repareres med originale Tesla-deler. Tesla har utvalgte reparasjonssentre som oppfyller strenge krav til opplæring, utstyr, kvalitet og kundetilfredshet.

Noen verksteder og forsikringsselskaper kan foreslå bruk av uoriginalt utstyr eller reparerte deler for å spare penger. Disse delene oppfyller ikke Teslas høye standarder for kvalitet, tilpasning og korrosjonsbestandighet. I tillegg er det slik at uoriginalt utstyr og reparerte deler (samt skader eller feil de forårsaker) ikke dekkes av garantien.

Utskifting av kupéfiltre

Model Y har luftfiltre som forhindrer pollen, industriforurensning, veistøv og andre partikler fra å slippe inn i kupeen gjennom ventilene. Tesla anbefaler å skifte disse filtrene annethvert år (hvert år i Kina). Kupéfiltre kan kjøpes i Tesla Shop.

Slik skifter du kupéfiltrene:

 1. Slå av klimaanlegget.
 2. Flytt passasjersetet foran helt bakover, og fjern gulvmatten foran på passasjersiden.
 3. Bruk et kileverktøy til forsiktig utløsing av trykklemmene som fester dekselet ved benplassen foran på passasjersiden, til instrumentpanelet. Mens du støtter dekselet ved benplassen, kobler du fra de to elektriske kontaktene og flytter dekselet ved benplassen til side.
  • For lyset trykker du ned på tappen mens du løsner kontakten.
  • For høyttaleren vinkler du bilkontakten slik at den lille tappen løsner fra hullet i kontakten i dekselet ved benplassen, mens du løsner kontakten.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  For at skade skal unngås, må du ikke trekke i ledningene når du kobler fra kontaktene. Når du kobler fra kontaktene, må du sørge for å trekke fra plasten på selve kontaktene.
 4. Bruk et kledningsverktøy fra topp til bunn for forsiktig utløsing av panelet på høyre side fra midtkonsollen.
 5. Ta ut den 6 mm skruen som fester dekselet for kupéfilteret til varme-, ventilasjons- og klimaanleggsmodulen (HVAC). Løs deretter ut dekselet for kupéfilteret, og flytt det til side. På noen biler erstatter klaffer den 6 mm skruen: Bruk pekefinger og tommel til å klemme de to klaffene nederst på dekselet for kupéfilteret. Vipp dekselet utover for å ta det av.
 6. Fold det øvre kupéfilterets trekklaffer utover.
 7. Trekk det øvre filteret ut fra HVAC-modulen mens du holder klaffen på det øvre kupéfilteret.
 8. Trekk det nedre filteret oppover og deretter ut fra HVAC-modulen mens du holder den øvre klaffen på det nedre kupéfilteret.
 9. Sikre at pilene på begge de nye filtrene vender mot baksiden av bilen, sett det nedre kupéfilteret inn i HVAC-modulen, og senk det på plass. Sett deretter inn det øvre kupéfilteret ovenfor.
 10. Brett klaffene innover slik at dekselet for kupéfilteret kan monteres.
 11. Monter dekselet for kupéfilteret ved å feste den nedre dekselklaffen og deretter feste den 6 mm skruen. Trekk til skruen med 1,2 Nm / 0,89 ft-lbs. På biler med klaffer i stedet for 6 mm skrue: Manøvrer øvre hakk på dekselet for kupéfilter på plass, og fest deretter klaffene nederst på HVAC-modulen.
 12. Koble de to elektriske kontaktene til komponentene i dekselet ved benplassen foran på passasjersiden, og fest deretter dekselet med trykklemmene.
 13. Rett inn panelet på høyre side etter plasseringssporene foran og bak på midtkonsollen, og trykk deretter ned til alle klemmene er trygt festet.
 14. Monter gulvmatten foran på passasjersiden igjen, og flytt det fremre passasjersetet tilbake på plass.

Bruk av RFID-brikker

Når du fester en RFID-brikke (brukes av mange automatiserte bompengesystemer) i Model Y, plasserer du brikken ved siden av bakspeilet. Dette sikrer beste mulige resultater og gir minst mulig sikthindring når du kjører. Se RFID-produsentens instruksjoner for spesifikk plassering.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan også feste den værbestandige brikken til nummerskiltplaten foran.