Nødanrop

Hvis Model Y er utstyrt med Nødanrop (eCall), et nødanropssystem som automatisk kontakter utrykningspersonell og formidler informasjon til nødsentralen (Public Safety Answering Point, PSAP) i tilfelle en alvorlig ulykke eller nødssituasjon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Avhengig av produksjonsdato og markedsregion kan det hende at din Model Y ikke er utstyrt med systemet for nødanrop.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Informasjon som formidles til PSAP, inkluderer biltype, antall passasjerer som er registrert i bilen, GPS og understellsnummeret.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Nødanrop fungerer bare på et mobilnettverk med tilstrekkelig signal.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk Nødanrop bare ved nødstilfeller. Ikke aktiver eCall for å teste systemet eller rapportere et problem med bilen som ikke er en nødsituasjon. Anrop som gjelder ikke-nødsituasjoner kan være underlagt lokale lover og straffer.

Slik bruker du nødanrop

Hvis bilen din er utstyrt med Nødanrop, aktiveres funksjonen automatisk hvis kollisjonsputer utløses eller det registreres en alvorlig kollisjon.

SOS med en telefon ved siden av
På berøringsskjermens øverste statuslinje trykker du på dette ikonet for å manuelt aktivere Nødanrop ved en alvorlig ulykke eller skade. SOS-ikonet endrer farge til oransje hvis anropssystemet blir midlertidig utilgjengelig eller ikke fungerer som forventet. Trykk på ikonet for mer informasjon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Manuell aktivering er nyttig for å rapportere en alvorlig ulykke eller ringe etter hjelp hvis en person i Model Y trenger umiddelbar medisinsk hjelp (f.eks. ved et hjerteattakk).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Tesla er ikke tilknyttet nødanropstjenester. Ikke bruk Nødanrop til å kontakte Tesla (f.eks. når du ber om veihjelp), siden oppringingen går direkte til tredjeparts nødpersonell. Tesla er ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle kostnader forbundet med tjenester ekspedert via Nødanrop .

Slik avbryter du Nødanrop

Nødanrop kan bare avbrytes hvis det er manuelt aktivert. Trykk på Avbryt samtale på berøringsskjermen når du skal avbryte. Du kan avbryte i løpet av nedtellingen på berøringsskjermen. Etter nedtellingen kan samtalen bare avbrytes av nødsentralen.