Stell og vedlikehold av dekk

Visning av dekktrykk

Dekktrykk vises på berøringsskjermen i kortområdet på bilstatusvisningen, eller ved å berøre Kontroller > Service. Hvert dekks trykk vises i visualiseringen av Model Y, i tillegg til når dekktrykkene ble målt sist. Berøringsskjermen viser også bilens anbefalte dekktrykk for kalde dekk, så du enkelt kan finne ut hvor mye luft du skal fylle. Du kan velge om du vil vise dekktrykk med Bar eller PSI ved å berøre Kontroller > Skjerm > Dekktrykk.

Du kan også vise dekktrykk i Tesla-mobilappen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Du kan måtte kjøre litt før visualiseringen viser dekktrykkverdiene.

Opprettholdelse av dekktrykk

Pass på at dekkene har riktig trykk i henhold til det som vises på informasjonsmerket for dekk, selv om det er ulikt det som står på selve dekket. Denne etiketten er plassert på dørstolpen på førersiden og er synlig når førerdøren er åpen.

Hvis du kjører med tilhenger, må du ikke bruke dekktrykket som er angitt på informasjonsmerket for dekk. Se heller dekktrykkene i delen om tauing i (se Tauing og tilbehør).

merke på midtre dørstolpe
oransje ikon med utropstegn inni et dekksymbol
Indikatorlampen for dekktrykk på berøringsskjermen varsler deg hvis ett eller flere dekk har for lavt trykk.

Indikatorlampen for dekktrykk blir ikke slått av med en gang når du justerer dekktrykket. Etter at du har fylt luft til anbefalt dekktrykk, må du kjøre fortere enn 25 km/t i en kort stund for å aktivere dekktrykkovervåkingssystemet (TPMS), som slår av indikatorlampen for dekktrykk.

Hvis indikatorlampen blinker i ett minutt når du slår på Model Y, er det oppdaget en feil i TPMS (se TPMS-feil).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Bilens dekktrykk vil falle ved kalde omgivelsestemperaturer. Hvis TPMS-lampen tennes, fyller du luft i dekkene før du kjører. Dekkene vil miste en PSI for hvert fall på 6 °C i utvendig temperatur. Riktige dekktrykk bidrar til å beskytte dekkene mot hull i veien, og rekkevidden forbedres når dekkene har riktig mengde luft.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For lavt trykk er den vanligste årsaken til dekkfeil og kan føre til at dekket overopphetes, som igjen kan forårsake sprekker, separasjon eller punkteringer. Det kan gi plutselig tap av kontroll over bilen og økt risiko for skade. For lavt dekktrykk reduserer også bilens rekkevidde og levetiden til dekkene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Kontroller dekktrykket med en nøyaktig trykkmåler når dekkene er kalde. Det skal kun 1,6 km med kjøring til, før dekkene er varme nok til at trykket påvirkes. Parkering i direkte sollys eller varmt vær kan også påvirke dekktrykket. Du kan forvente høyere trykk hvis du må kontrollere varme dekk. Ikke slipp ut luft fra varme dekk for å oppnå dekktrykket som er anbefalt for kalde dekk. Et varmt dekk ved eller under det anbefalte trykket har farlig lavt trykk.

Kontrollere og justere dekktrykk

Følg disse trinnene når dekkene er kalde og Model Y har stått stille i mer enn tre timer:

oransje ikon med utropstegn inni et dekksymbol
 1. Se informasjonsmerket for dekk plassert på midtre dørstolpe på førersiden, for måldekktrykk.
 2. Fjern ventilhetten.
 3. Bruk en nøyaktig dekktrykksmåler, og trykk den på ventilen for å måle trykket.
 4. Fyll eller ta ut om nødvendig luft for å få anbefalt dekktrykk.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan slippe ut luft ved å trykke på metalltappen i midten av ventilen.
 5. Kontroller trykket på nytt ved hjelp av den nøyaktige dekktrykkmåleren.
 6. Gjenta trinn 3 og 4 etter behov til dekktrykket er riktig.
 7. Monter ventilhetten på nytt, for å forhindre at det kommer smuss inn i ventilen. Kontroller ventilen regelmessig og se etter skader og lekkasje.

Kontrollere og vedlikeholde dekk

Kontroller slitebanen og sidene til dekkene regelmessig, og se etter tegn på uregelmessigheter (utbulinger), fremmedlegemer, kutt eller slitasje.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke kjør Model Y hvis et av dekkene er skadet, svært slitt eller ikke har riktig trykk. Kontroller dekkene regelmessig og se etter slitasje, kutt, utbulinger eller synlig trådstruktur.

Dekkslitasje

Tilstrekkelig mønsterdybde er viktig for korrekt dekkytelse. Dekk med mønsterdybde på under 3 mm, har større sjanse for vannplaning under våte forhold, og bør ikke brukes. Dekk med mønsterdybde på under 4 mm, yter ikke godt i snø og slaps, og bør ikke brukes når du kjører i vinterforhold.

Model Y leveres opprinnelig med dekk som har slitasjeindikatorer støpt inn i slitebanen. Når sporet er slitt ned til 3 mm, begynner indikatorene på overflaten av slitebanen å bli synlige. Det ser ut som et sammenhengende gummibånd over dekkets bredde. Tesla anbefaler å skifte dekkene før slitasjeindikatorene blir synlig, for optimal ytelse og sikkerhet.

Du kan forbedre bilens kjøreegenskaper og minimere vannplaning ved våte forhold ved å montere dekkene med mest slitebane bak på bilen.

Dekkrotasjon, balanse og hjulinnretting

Tesla anbefaler å rotere dekkene etter 10 000 km eller hvis forskjellen på slitebanedybden er 1,5 mm eller større (det som kommer først).

Dekkrotasjon er en vesentlig del av dekkvedlikehold. Det bidrar til å opprettholde jevn slitasje på slitebanemønsteret, som forbedrer dekkets generelle slitasjekvalitet, reduserer veistøy og maksimerer dekkenes levetid.

På biler med ulike hjul og ikke-retningsbestemte dekk kan dekkene skiftes fra side til side (venstre til høyre) men ikke fra foran til bak (eller omvendt), siden størrelsen til for- og bakdekkene er ulik. Venstre-til-høyre-rotering kan øke levetiden til slitebanen ved å endre rotasjonsretningen for hvert dekk og balansere skulderslitasje.

Ubalanserte hjul (merkes noen ganger som vibrasjon i ratt) påvirker kjøreegenskapene og levetiden til dekkene. Selv med jevn bruk, kan hjulene komme i ubalanse. De skal derfor balanseres etter behov.

Hvis dekkslitasjen er ujevn (bare på én side av dekket) eller er unormalt stor, bør du sjekke innrettingen av hjulene. Hvis dekkene trenger service, som rotering eller utskifting, tilbakestiller du dekkonfigurasjonen (se Dekkonfigurasjon) for å forbedre kjøreopplevelsen.

Punkterte dekk

En punktering fører til slutt til at dekket mister trykk, og derfor er det viktig å kontrollere dekktrykket ofte. Reparer eller skift punkterte eller skadde dekk så fort som mulig.

Det er ikke sikkert at de slangeløse dekkene lekker når de punkterer dersom gjenstanden som punkterte dekket, står igjen i dekket. Reduser hastigheten umiddelbart dersom du kjenner en plutselig vibrasjon eller forstyrrelser under kjøring, eller hvis du mistenker at dekket er skadet. Kjør langsomt, unngå kraftig bremsing og skarpe svinger, og stopp så fort det er trygt å kjøre til siden. Sørg for at Model Y transporteres til et Tesla-servicesenter eller til et verksted i nærheten.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
I noen tilfeller kan du reparere små punkteringer midlertidig selv (mindre enn 6 mm) ved hjelp av dekkreparasjonssettet fra Tesla (tilleggsutstyr). Da kan du kjøre Model Y langsomt til Tesla eller et verksted i nærheten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke kjør med et punktert dekk som ikke har blitt reparert, selv om dekket ikke har mistet trykket. Et punktert dekk kan når som helst miste trykket.

Flate områder

Hvis Model Y står stille i lengre perioder, kan dekkene få flate områder. Når Model Y kjører, kan disse flate områdene forårsake en vibrasjon som gradvis forsvinner når dekkene blir varme og får tilbake den opprinnelige formen.

Fyll dekkene til det maksimale trykket som er angitt på dekket, for å minimere flate områder under oppbevaring. Før kjøring må du slippe ut luft igjen, for å justere til anbefalte nivåer før kjøring.

Øke kjørelengden for dekk

For å forbedre kjørelengden til dekkene må du passe på at dekkene har anbefalt dekktrykk, følge fartsgrensene og anbefalte hastigheter og unngå:

 • brå kjøring eller kraftig akselerasjon
 • raske svinger og kraftig bremsing
 • hull og gjenstander i veien
 • sammenstøt med fortauskanter ved parkering
 • tilsmussing av dekkene med væsker som kan gi skader

Skifte dekk og felger

Dekk blir dårligere over tid, på grunn av effektene fra ultrafiolett lys, ekstreme temperaturer, høy belastning og miljømessige forhold. Det anbefales at dekk skiftes ut hvert sjette år, eller oftere om nødvendig, selv om slitedybden er over minimum.

Når et dekksett blir slitt, skifter du alle fire dekkene samtidig. Velg et Tesla-godkjent dekk som er designet spesifikt for din bil. De fleste Tesla-godkjente dekk kan identifiseres med en Tx spesifikasjon (for eksempel T0, T1, T2). Tesla-godkjente dekk er utviklet for å redusere veistøy og optimalisere manøvrering, kjøring og rekkevidde.

Hvis dekkene må skiftes ut tidlig, for eksempel på grunn av punktering, anbefaler vi å skifte dekkene i par med mindre de andre dekkene er innenfor 1,5 mm av slitebanedybden til det nye dekket. Når du skifter dekk, er det viktig å ha samme merke og modell som de eldre dekkene. Plasser alltid et par av de nye dekkene bak hvis alle fire dekkene har samme størrelse. Balanser alltid hjulet og dekket etter at et dekk er skiftet ut. Kontakt en profesjonell dekkforhandler og -montør for mer hjelp. Hvis du skifter ut dekkene eller monterer andre dekk, tilbakestiller du dekkonfigurasjonen (se Dekkonfigurasjon). Dette tilbakestiller de innlærte dekkinnstillingene og forbedrer kjøreopplevelsen med de nye dekkene. Det kan ta inntil 24 timer etter dekkskifte eller -reparasjon før dekksmøremiddelet har tørket helt og dekkene oppnår maksimalt feste til felgene. Unngå raske akselerasjoner i denne perioden. Dette er for å unngå at dekket sklir på felgen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Uansett antall dekk som skiftes ut, anbefales et komplett sett matchende dekk for optimal ytelse.

Hvis det brukes andre dekk enn de som er spesifisert, må du kontrollere at belastnings- og hastighetsområdene til dekket (se Hva dekkmerkingen betyr) er tilsvarende eller overgår den opprinnelige spesifikasjonen.

For spesifikasjoner for originalfelgene og -dekkene montert på Model Y, kan du se Felger og dekk.

Hvis du skifter dekk, må TPMS-sensorene (systemet for overvåking av dekktrykk) tilbakestilles for å sørge for at de gir nøyaktige advarsler når dekk har for lavt trykk (se Automatisk tilbakestilling av TPMS-sensorer).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Montering av vinterdekk med aggressiv blandings- og slitebanedesign kan føre til midlertidig redusert regenerativ bremsekraft. Bilen er imidlertid utformet for kontinuerlig selvkalibrering, og etter bytte av dekk vil den i økende grad gjenopprette regenerativ bremsekraft etter noen akselerasjoner i rett linje med moderat dreiemoment. For de fleste bilførere skjer dette etter en kort periode med normal kjøring, men bilførere som normalt akselererer lett, må kanskje bruke litt hardere akselerasjoner mens rekalibreringen pågår. Gå til Service > Hjul og dekk > Dekk for å velge vinterdekk og gjøre denne prosessen raskere.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For din egen sikkerhet må du kun bruke dekk og felger som tilsvarer originalspesifikasjonene. Dekk som ikke matcher originalspesifikasjonen, kan påvirke driften av TPMS.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Aldri overstig hastigheten som er anbefalt for dekkene. Hastigheten er oppført på sideveggen til dekkene (se Hva dekkmerkingen betyr).

Asymmetriske dekk

Noen av dekkene til Model Y er asymmetriske og må monteres på felgen med riktig sidevegg vendt ut. Sideveggen til dekket er merket med ordet OUTSIDE. Pass på at nye dekk er riktig montert på felgene.

pil som peker mot ordet «Outside» på sideveggen til et dekk
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Veigrepet reduseres betraktelig hvis dekkene ikke er montert riktig på felgene.

Demontere og montere aero-hjulkapsler

Hvis Model Y er utstyrt med aero-hjulkapsler, må du ta dem av for å komme til hjulmutrene.

Slik fjerner du en aero-hjulkapsel:

 1. Ta godt tak i aero-hjulkapselen med begge hendene.
 2. Trekk aero-hjulkapselen mot deg for å løsne festeklipsene.
  aero-hjulkapsler med pil som peker bort fra dekket

Slik installerer du en aero-hjulkapsel:

 1. Rett inn aero-hjulkapselen i flukt med ventiltappen.
 2. Trykk hardt på midten av hjulkapselen for å feste den, og jobb deg deretter utover og trykk hardt på ytterkanten på hver eike. Det kan hende du må holde på motsatt side av hjulkapselen til alle eikene er festet.
 3. Trykk hardt på midten av kapselen med hendene (ikke slå hjulkapselen med hendene) for å forsikre deg om at den er festet.
 4. Som en siste sjekk drar du raskt i hver eike for å bekrefte at den er festet.
Tesla «T» på aero-hjulkapsel innrettet etter ventiltappen på dekket med en pil som peker fra hjulkapselen mot dekket
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å forhindre at aero-hjulkapselen faller av må du forsikre deg om at den er skikkelig festet før du kjører.

Ta av og montere hjulmutterdeksler

Hvis Model Y er utstyrt med hjulmutterdeksler, må du ta dem av for å komme til hjulmutrene.

Slik tar du av et hjulmutterdeksel:

 1. Plasser den buede delen av verktøyet for hjulmutterdeksler (plassert i hanskerommet for noen biler, eller du kan bruke en liten unbrakonøkkel) inn i den lavere omkretsen rundt midten av hjulmutterdekselet.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Verktøyet for hjulmutterdeksler kan også kjøpes på bildelebutikker eller på Internett.
  pil som peker fra hjulmutterverktøy mot rund fordypning under basen til Tesla «T» på hjulmutterdeksel
 2. Vri verktøyet for hjulmutterdekselet slik at enden av den buede delen vender bort fra Tesla-T-en.
 3. Trekk verktøyet for hjulmutterdeksler bestemt bort fra hjulet til hjulmutterdekselet vises.
  trekke hjulmutterverktøyet utover for å fjerne hjulmutterdekselet

Slik installerer du hjulmutterdekselet:

 1. Juster hjulmutterdekselet på plass.
 2. Skyv på hjulmutterdekselet til det knepper helt på plass.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  ADVARSEL
  Forsikre deg om at hjulmutterdekselet er helt sikkert festet før du kjører, for å forhindre at det faller av.

Hjulkonfigurasjon

Hvis du monterer nye hjul eller bytter dem ut med andre hjul, kan du oppdatere bilens hjulkonfigurasjon ved å berøre Kontroller > Service > Hjul og dekk > Hjul. Dette gjør at Model Y lærer seg de nye hjulene og gir mer nøyaktige statusoppdateringer om hjulene. Velg et hjul fra nedtrekksmenyen som passer til de nye hjulene som du har tenkt å montere på Model Y. Ved å velge nye hjul i hjulkonfigurasjonen endrer du også hjulene som vises på kjøretøyets avatar på berøringsskjermen.

Vær oppmerksom på om kjøretøyet er utstyrt med ulike hjul, det vil si at hjulene er av ulik størrelse foran og bak. Kontroller hjulstørrelsene foran og bak etter merkene på hjulenes sidevegg for å se om de stemmer overens eller har ulike størrelser. Hvis hjulene er ulike, må du passe ekstra godt på å sikre at de nye hjulene som monteres, er ulike på samme måte som de forrige hjulene.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du endrer kjøretøyets hjulkonfigurasjon, kan det påvirke beregninger av rekkevidde, varselnivåer for dekktrykk og visualisering av kjøretøy.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk bare Tesla-godkjente hjul når du monterer eller bytter hjul. Bruk av hjul som ikke er godkjent av Tesla, kan føre til alvorlig skade. Tesla er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av bruk av hjul som ikke er godkjent av Tesla.

Dekkonfigurasjon

Hvis du vil se hvor langt du har kjørt siden forrige dekkrotasjon eller -skifte, berører du Kontroller > Service og ser under Siste dekkservice. Når dekkene på Model Y er rotert, skiftet ut eller byttet, oppdaterer du bilens dekkonfigurasjon ved å berøre Tilbakestill, eller ved å berøre Hjul og dekk > Dekk på samme skjermbilde. Slik kan bilen tilbakestille innlærte dekkinnstillinger og forbedre kjøreopplevelsen. Dette sletter og tilbakestiller også bilens varsel for slitebaneslitasje frem til du har kjørt 10 000 km og lav slitebanedybde registreres igjen.

Sørg for å vite om bilen har vinterdekk montert eller ei. Vinterdekk er merket med et fjell- og snøfnuggikon på dekkenes sidevegg. Se Vinterdekk for mer informasjon.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Når du endrer bilens dekkonfigurasjon, kan det påvirke nivåene til akselerasjon og regenerativ bremsing midlertidig, og du må bare gjøre det etter at dekkene er roterte eller skiftet ut.

Dekktrykkovervåking

Alle dekkene skal kontrolleres månedlig, mens det er kaldt, og fylles til anbefalt trykk, som finnes på informasjonsmerkingen for dekk på stolpen til førerdøren (se Opprettholdelse av dekktrykk). Hvis bilen har dekk i en annen størrelse enn størrelsen som er indikert på etiketten på bilen eller for dekktrykk, må du beregne riktig dekktrykk for disse dekkene.

Som en ekstra sikkerhetsfunksjon har bilen et TPMS som viser et varsel på berøringsskjermen (dekktrykkvarsel) når ett eller flere dekk har for lavt trykk. Når indikatorlampen for dekktrykk vises på berøringsskjermen og varsler om dekktrykket, skal du stoppe og kontrollere dekkene så fort som mulig, og fylle på luft til anbefalt trykk (se Opprettholdelse av dekktrykk). Videre kjøring når dekkene har for lavt trykk, gjør at dekket overopphetes og kan føre til feil. For lavt dekktrykk reduserer også rekkeviddeeffektiviteten og levetiden til dekket og kan påvirke kjøreegenskaper og stoppevne.

oransje ikon med utropstegn inni et dekksymbol
Hvis Model Y registrerer feil med TPMS, blinker denne indikatorlampen i ett minutt når Model Y slås på.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Montering av tilbehør som ikke er godkjent av Tesla, kan forstyrre TPMS.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Unngå å plassere strømdrevne USB-enheter i nærheten av kortleseren på midtkonsollen (se Nøkkelkort), siden strømdrevne USB-enheter kan forstyrre systemet for dekktrykkovervåking.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
TPMS er ikke en erstatning for egnet dekkvedlikehold, inkludert manuell sjekk av dekktrykk og regelmessig kontroll av tilstanden til dekkene. Det er førerens ansvar å opprettholde riktig dekktrykk, også når dekktrykket ikke er lavt eller så høyt nok til at TPMS har utløst et dekktrykkvarsel på berøringsskjermen.

Automatisk tilbakestilling av TPMS-sensorer

Etter du har byttet ut én eller flere felger (men ikke etter dekkskift), blir TPMS-sensorene innlært på nytt for å sikre at dekktrykkvarslene er nøyaktige. TPMS-sensorer tilbakestilles automatisk innen to minutter etter at du kjører i over 25 km/t.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis Model Y er utstyrt med ettermarkedsdekk med en annen størrelse enn det som er trykket på informasjonsmerket for dekk, er det førerens ansvar å avgjøre riktig dekktrykk. Ikke kjør på offentlig vei når dekkene ikke er fylt til riktig trykk.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke stol på at TPMS-sensorene avgjør nøyaktige trykk og utløser varsler. Det er førerens ansvar å opprettholde riktige dekktrykk (se Opprettholdelse av dekktrykk). For høyt eller lavt dekktrykk kan føre til at man mister kontroll eller at dekkene skades, som kan føre til alvorlig personskade.

Skifte en dekksensor

Bruk mobilappen til å avtale service for å avgjøre om en dekksensor må skiftes ut, hvis varselindikatoren for dekktrykk stadig vises. Hvis andre enn Tesla-servicesentre reparerer eller skifter et dekk, vil dekksensoren kanskje ikke fungere før Tesla har utført konfigurasjonsprosedyren.

TPMS-feil

Model Y har også en TPMS-feilindikator for å indikere når systemet ikke fungerer som det skal.

oransje ikon med utropstegn inni et dekksymbol
TPMS-feilindikatoren er kombinert med indikatorlampen for dekktrykk. Når systemet registrerer en feil, blinker indikatoren i omtrent ett minutt, og den lyser deretter sammenhengende. Denne sekvensen fortsetter etter oppstart av bilen, så lenge feilen vedvarer. Når TPMS-feilindikatoren er på, er det ikke sikkert at systemet registrerer eller varsler om lavt dekktrykk som normalt.

TPMS-feil kan oppstå av flere grunner, inkludert montering av dekk eller felger som hindrer at TPMS fungerer skikkelig. Kontroller alltid feilindikatorlampen for TPMS når ett eller flere dekk eller hjul er skiftet for å sikre at skiftet ikke hindrer normal drift av TPMS.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis et dekk er skiftet eller reparert med andre dekktetningsmidler enn det som leveres av Tesla, og det registreres lavt dekktrykk, kan det hende at dekksensoren er skadet.

Dekktype

Forstå dekktypen

Typen dekk som bilen opprinnelig er utstyrt med, avhenger av bilmodell og markedsregion. Det er viktig å forstå dekkenes evner og om de egner seg for kjøring om sommeren, hele året eller om vinteren. På dekkets sidevegg finner du informasjon om dekkets ytelsesegenskaper (se Hva dekkmerkingen betyr).

Sommer- og helårsdekk

Sommerdekk og helårsdekk er utformet for maksimal ytelse på tørre og våte veier, men ikke for god ytelse under vinterforhold. Helårsdekkene er utviklet for å gi tilstrekkelig trekkraft i de fleste forhold året rundt, men gir kanskje ikke samme trekkraftnivå som vinterdekk i forhold med snø og is. Helårsdekk er merket med ALL SEASON og/eller M+S (mud and snow) på dekkets sidevegg.

Ved kjøring i lave temperaturer og på veier med snø eller is på, anbefaler Tesla bruk av vinterdekk.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
I lave temperaturer, eller på snø og is, gir ikke sommer- og helårsdekk tilstrekkelig trekkraft. Det er viktig å velge og montere passende dekk for vinterforhold for sikker og optimal ytelse av Model Y.

Vinterdekk

Bruk vinterdekk for å øke trekkraften under forhold med snø og is. Når du monterer vinterdekk, monter alltid et komplett sett med fire dekk samtidig. Vinterdekkene må ha samme diameter, merke, oppbygging og dekkmønster på alle fire hjul.

snøfnugg inni et fjellsymbol
Vinterdekk er merket med et fjell-/snøfnuggsymbol på dekkets sidevegg.

Når du kjører med vinterdekk, kan du oppleve mer veistøy, kortere dekklevetid og mindre trekkraft på tørre veier.

Hvis bilen er utstyrt med vinterdekk, kan du se varselmerket for dekket, som du finner på dørstolpen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Montering av vinterdekk med aggressiv blandings- og slitebanedesign kan føre til midlertidig redusert regenerativ bremsekraft. Kjøretøyet er imidlertid designet for å kalibrere seg selv på nytt for å gjenopprette regenerativ bremsekraft etter en kort periode med normal kjøring.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis du monterer vinterdekk eller skifter ut dekkene, tilbakestiller du dekkonfigurasjonen ved å navigere til Kontroller > Service > Hjul- og dekkonfigurasjon > Dekk (se Dekkonfigurasjon). Dette tilbakestiller de innlærte dekkinnstillingene og forbedrer kjøreopplevelsen med de nye dekkene.

Kjøre i lave temperaturer

Dekkytelsen reduseres i lave temperaturer. Det fører til dårligere veigrep og økt svakhet for skader ved sammenstøt. Dekk med høy ytelse (sommerdekk) har redusert veigrep i temperaturer under 5 °C og anbefales ikke på snø-/isforhold. Dekk kan hardne midlertidig når de er kalde, og kan lage en rotasjonslyd de første kilometerne til dekkene varmes opp.

Bruk kjetting

Tesla har testet og godkjent følgende kjettinger for bedring av trekkraften ved kjøring på snø. Kjettingene skal bare brukes på bakdekkene. Godkjente kjettinger kan kjøpes hos Tesla.

Dekkstørrelse Anbefalt kjetting
19"/20" KONIG XG-12 PRO SIZE 252
21" KONIG K-SUMMIT XXL K66
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Hvis Model Y er utstyrt med aero-hjulkapsler, må du ta dem av før du monterer kjettinger (se Demontere og montere aero-hjulkapsler). Ellers kan det føre til skade som ikke dekkes av garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke sett kjettinger på sommerdekk – det kan oppstå skader hvis du gjør dette.

Følg instruksjonene og advarslene fra produsenten av kjettingene når du setter kjetting på hjulene. Monter dem så jevnt og stramt som mulig.

Ved bruk av kjetting:

 • Kontroller kjettingene for løse fester og skadde koblinger før hver bruk.
 • Unngå tung last i Model Y (tung last kan redusere klaringen mellom dekkene og karosseriet).
 • Ikke kjør kjøretøyet uten kjettingene riktig montert.
 • Kjør sakte. Ikke kjør fortere enn i 48 km/t.
 • Fjern kjettingene så fort forholdene tillater det.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Kjettinger er forbudt i noen jurisdiksjoner. Sjekk lokale lover før du monterer kjettinger.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Bruk av kjettinger som ikke er anbefalt eller som er beregnet for dekk i andre størrelser, kan skade opphenget, karosseriet, felgene og/eller bremselinjene. Skade som skyldes bruk av kjettinger som ikke er anbefalt eller som er feil montert, dekkes ikke av garantien.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Ikke bruk kjettinger på fordekkene.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Du må aldri slippe ut luft av dekkene for å sette på kjettingene. Når du fyller på luft igjen, kan det være at kjettingene sitter for stramt og fører til skade på dekket.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at kjettingene ikke berører komponenter i opphenget eller bremselinjene. Stopp og undersøk umiddelbart dersom kjettingene lager unormale lyder som kan indikere kontakt med Model Y.