Oppnå maksimal rekkevidde

Faktorer som påvirker energiforbruk

Under kjøring:

 • Økt kjørehastighet
 • Omgivelsesforhold, som kaldt eller varmt vær og vind
 • Bruk av klimakontroller for å varme eller avkjøle kupeen
 • Kjøring i oppoverbakker: Kjøring i oppoverbakker krever mer energi og reduserer rekkevidden raskere. Kjøring i nedoverbakker lar imidlertid bilen din få tilbake en del av den brukte energien gjennom regenerativ bremsing (se Regenerativ bremsing).
 • Korte turer eller køtrafikk: Det krever energi å få kupeen og batteriet til en spesifisert temperatur når bilen startes. Det kan være at du ser høyere gjennomsnittlig energiforbruk når bilen brukes til svært korte turer eller i tung trafikk.
 • Tung last
 • Vinduer rullet ned
 • Felger og dekk ikke vedlikeholdt
 • Tilpassede innstillinger eller tilbehør fra tredjeparter (takgrinder eller bagasjeromsstativer, tredjeparts hjul)

Mens bilen er parkert og ikke plugget inn i en lader:

 • Forvarming/avkjøling av kupeen eller bruk av klimakontroller
 • Summon.
 • Infotainment- og klimakontrollsystemet i bilen
 • Sentry-modus
 • Forespørsler fra Tesla- eller tredjeparts mobilapp

Tips for å maksimere rekkevidden

Du kan maksimere kjørerekkevidden ved hjelp av de samme kjørevanene du bruker til å spare drivstoff i bensindrevne biler. Slik oppnår du maksimal rekkevidde:

 • Reduser farten og unngå hyppige og raske akselerasjoner. Vurder å bruke Chill-modus (berør Kontroller > Pedaler og styring > Akselerasjon) og Hastighetsassistent (se Hastighetsassistent) for å hjelpe deg med å kontrollere hastigheten og akselerasjonen.
 • Hvis det er trygt: Moduler gasspedalen i stedet for å bruke bremsepedalen når du reduserer hastigheten gradvis. Når Model Y er i bevegelse og du ikke trår på gasspedalen, reduserer regenerativ bremsing farten til bilen og sender overskuddsenergi tilbake til batteriet (se Regenerativ bremsing).
 • Begrens bruken av ressurser som varme og klimaanlegg. Det er mer effektivt å bruke sete- og ratt-varmerne (hvis utstyrt) til å holde varmen enn å bruke klimaanlegget til å varme kupeen.
 • Med bilen plugget inn bruker du mobilappen til å forvarme/avkjøle bilen din for å sikre at kupeen har en behagelig temperatur og at vinduene blir tint (om nødvendig) før du kjører, ved å berøre Klima > og tilpasse preferansene dine (se Mobilapp).
 • Berør Planlegg, som er tilgjengelig på skjermene for både lading og klimakontroll, for å angi et tidspunkt når du vil at bilen skal være klar til kjøring (se Planlagt lading og Planlagt avreise).
 • Angi Stoppmodus til Hold for å dra fordel av regenerativ bremsing ved lave kjørehastigheter (se Stoppmodus).
 • Påse at hjulene er innrettet etter spesifikasjonen, dekkene har anbefalt trykk (se Stell og vedlikehold av dekk) og roteres når det er nødvendig (se Serviceintervaller for vedlikehold).
 • Installer aero-hjulkapsler (hvis de følger med) for å redusere vindmotstand (se Demontere og montere aero-hjulkapsler).
 • Gjør bilen lettere ved å fjerne unødvendig last.
 • Hev alle vinduene helt.
 • Funksjoner som Sentry Mode og Kupéopphetelsesvern kan påvirke rekkevidden. Deaktiver funksjoner når de ikke brukes.
 • Hold kjøretøyet plugget inn når den er inaktivt, for å forhindre høyt energiforbruk.

Det er normalt at estimert rekkevidde avtar noe de første månedene før det utjevner seg. Over tid kan du se en gradvis, men naturlig, reduksjon i rekkevidde ved full lading – dette avhenger av faktorer som kjørelengde og alder på batteriet. Model Y vil informere deg i det usannsynlige tilfellet at et maskinvareproblem forårsaker overdreven forringelse av batteri eller rekkevidde.

Strømmåleren på berøringsskjermen gir tilbakemelding om energibruk.

Rekkeviddesikring

Kjørerekkevidden som vises i Model Y, er et estimat av gjenværende batteristrøm, baseres den på EPA-beregnet forbruk. Den tar kanskje ikke hensyn til de personlige kjøremønstrene dine eller eksterne forhold. Rekkevidden som vises på berøringsskjermen, kan reduseres raskere enn den faktiske avstanden som kjøres. Åpne energiappen for å vise grafen som viser beregnet rekkevidde basert på nylig energiforbruk.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Beregnet kjørelengde er basert på EPA-klassifisert forbruk i USA, som avviker fra tester som annonseres og utføres i andre jurisdiksjoner.

Bilen din overvåker kontinuerlig energinivået og avstanden til kjente ladesteder.

ikon med et lyn
Berør Ladere i navigasjonens søkefelt for å veksle mellom typer ladere, inkludert superladere og destinasjonsladesteder.

Dersom det er en sjanse for at du kjører utenfor rekkevidden til kjente ladestasjoner, vil en melding i berøringsskjermen vise en melding om at du kan få opp en liste over ladestasjoner innen rekkevidde. Når du har valgt en ladestasjon fra listen, vil Model Y tilby navigasjonsinstruksjoner, og de detaljerte kjøreanvisningene viser mengden strøm det antas vil være igjen når du kommer frem til ladestasjonen.

Ruteplanleggeren (hvis tilgjengelig i din markedsregion) legger turen gjennom superladerstasjoner for å minimere mengden tid du bruker på å lade og kjøre. For å aktivere berører du Kontroller > Navigasjon > Ruteplanlegger.

Energiapp

Energiappen gir en visuell fremstilling av bilens energiforbruk i sanntid og beregnet energibruk.

ikon av grønn tagget linje med prikker under
 1. Finn energiappen i nedre linje ved å berøre startprogrammet for apper (de tre prikkene).
 2. Trykk for å åpne energiappen, og velg mellom de ulike fanene. Energidiagrammets fargede linje representerer kjøringens faktiske energiforbruk, mens den grå linjen representerer antatt bruk.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Merk
  Du kan tilpasse diagrammets verdier ved å berøre Kontroller > Skjerm > Energidisplay.
 • Drive: Overvåk energiforbruket under kjøring. Du kan følge med på energiforbruket i sanntid, oppdelt i kategorier, og du kan sammenligne med ulike basisanslag samt vise rekkeviddetips tilpasset din kjøring, for å forstå hvordan du kan forbedre energieffektiviteten.
  1. Velg Tur når du navigerer til en destinasjon for å sammenligne faktisk bruk med estimert anslag.
  2. Velg Beregnet for å sammenligne faktisk energi- eller rekkeviddeforbruk med estimert kjøreavstand (eller energi) tilgjengelig.
  3. Velg mellom Nåværende kjøring for å vise data fra nåværende kjøring eller Siden siste lading for å inkludere data siden bilen sist ble ladet.
  4. Vis Rekkeviddetips for å forstå innvirkninger på batteriforbruk og forslag til å maksimere rekkevidde og effektivitet.
 • Park: Overvåk mengden energi som går tapt mens Model Y står parkert.
  1. Velg mellom Siden siste kjøring eller Siden siste lading.
  2. Vis hvor mye tomgangsenergi som er forbrukt mens bilen er parkert, og forslag for hvordan energitap kan reduseres.
 • Forbruk: viser hvor mye energi Model Y har brukt i løpet av de siste 10, 25 eller 50 km.
  1. Berør Momentan rekkevidde for å justere beregnet rekkevidde. Momentan rekkevidde bruker bare de aller siste datapunktene for å estimere anslått rekkevidde.
  2. Berør Gjennomsnittlig rekkevidde for å bruke de siste 10, 25 eller 50 km av energiforbruk for å gi en mer nøyaktig anslått rekkevidde.