Lasting av bilen

Bilmerking

Det er viktig å forstå bilens originale dekkstørrelse og -trykk, og TPMLM (teknisk tillatt maksimal lastet vekt) og TPMAM (teknisk tillatt maksimal vekt på akselen). Denne informasjonen finner du på to merker festet til Model Y.

Begge merkene er synlige på dørstolpen når fordøren er åpen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model Y har Tesla-tilbehørsfelger eller -dekk, kan det være at Model Y har et ekstra merke som angir at verdiene kan avvike fra det som oppgis på merket.
to merker på midtre dørstolpe som angir hvor mye vekt bilen tåler
  1. Dekkinformasjonsmerke
  2. Typegodkjenningsmerke
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Overlasting av Model Y har negativ effekt på bremse- og kjøreegenskaper, noe som kan påvirke sikkerheten din eller forårsake skade.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Oppbevar aldri store mengder væske i Model Y. Søl av mye væske kan føre til feil på elektriske komponenter.

Dekkinformasjonsmerke

Dekkinformasjonsmerket kan opplyse om følgende:

  • Det maksimale antallet sitteplasser for fører/passasjer.
  • Opprinnelige dekkdimensjoner.
  • Dekktrykk i kald tilstand for opprinnelige for- og bakdekk. Disse trykkene anbefales for å optimalisere styre- og kjøreegenskaper.

Merkeformat:

eksempel på dekkmerking

Denne merkingen må aldri modifiseres, selv om du bruker andre dekk i fremtiden.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Hvis Model Y er lastet til full lastekapasitet, må du dobbeltsjekke alle dekk for å sikre at de er fylt opp til anbefalte trykknivåer.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Dekktrykkene som er angitt på informasjonsmerket for dekk, GJELDER IKKE for tauing. Når du kjører med tilhenger, må dekktrykket økes. Hvis du vil ha informasjon om dekktrykk ved tauing, kan du se Tauing og tilbehør.

Typegodkjenningsmerke

I tillegg til understellsnummer har typegodkjenningsmerket følgende informasjon:

  • TPMLM – Teknisk tillatt maksimal lastet vekt. Maksimalt tillatt totalvekt for Model Y. Denne beregnes som vekten av Model Y, alle passasjerer, driftsvæsker og last.
  • TPMAM – Teknisk tillatt maksimal vekt på akselen, for for- og bakakselen. TPMAM er den maksimalt fordelte vekten som hver aksel kan bære.
et eksempel på et typegodkjenningsmerke
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For å unngå skader må du aldri laste Model Y slik at den er tyngre enn TPMLM eller overskrider de enkelte TPMAM-vektene.

Takgrind

Model Y støtter bruk av Tesla-godkjente takgrinder ved hjelp av monteringstilbehør fra Tesla. For å montere takgrinder må du bruke dette tilbehøret, og du må bare bruke takgrindsystemer som har blitt godkjent av Tesla (se Deler og tilbehør). Hvis dette ikke overholdes, kan det føre til betydelig skade.