Vindusviskere og spylere

Vindusviskere

Det finnes flere måter for å åpne viskerinnstilinger:
  • Trykk på knappen på enden av blinklyshendelen.
  • Berør Kontroller > Viskere.
  • Legg til viskere i nedre linje. Se Tilpasning av Mine apper.

Når du skal justere viskerinnstillingene, trykker du venstre rullehjul på rattet til venstre eller høyre, bruker berøringsskjermen eller bruker talekommandoer (se Talekommandoer).

Knappen på enden av blinklyshendelen har to nivåer. Trykk delvis for én enkelt viskerbevegelse uten spylervæske. Trykk helt ned for både viskerbevegelse og spyling.

I – periodisk, langsom

II – periodisk, rask

III – kontinuerlig, langsom

IIII – kontinuerlig, rask

Auto: Model Y registrerer om det regner eller ikke. Når vindusviskerne er satt til Auto og væske registreres på frontruten, fastslår Model Y den optimale frekvensen det skal viskes med. Hvis Model Y ikke registrerer væske på frontruten, beveger ikke vindusviskerne seg.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Autopilot krever at viskerne er satt til Auto. Denne innstillingen er automatisk, og du kan ikke endre den.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Merk
Auto-innstillingen er for øyeblikket i BETA. Hvis du er usikker på bruk av Auto-innstillingen mens den er i BETA-fasen, anbefaler Tesla å betjene viskerne manuelt etter behov.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
Sørg for at viskerne er slått av før Model Y vaskes, slik at du unngår fare for å skade dem.

Kontroller og rengjør kanten på viskerbladene regelmessig. Hvis et blad er skadet, må det umiddelbart byttes ut. Se Vindusviskerblader, spylerdyser og spylervæske for detaljer om kontroll og utskifting av viskerblader.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
For at panseret ikke skal skades, må du sikre at det er fullstendig lukket før du bruker vindusviskerne.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
ADVARSEL
I tøffe klimaer må du sørge for at viskerbladene ikke er frosne eller sitter fast i frontruten. Fjern is fra frontruten før du bruker vindusviskerne. Is har skarpe kanter som kan skade gummien på bladene.

Frontrutespylere

Trykk på knappen på enden av blinklyshendelen for å spraye spylervæske på frontruten. Denne knappen har to nivåer. Trykk delvis for én enkelt viskerbevegelse uten spylervæske. Trykk helt ned for både viskerbevegelse og spyling. Mens frontruten vaskes, slås viskerne på. Mens frontruten sprayes, slås viskerne på. Når du slipper knappen, visker viskerne to ekstra ganger, og deretter, avhengig av bil- omgivelsesforhold, et tredje visk noen få sekunder senere.

blinklys med pil som peker mot tupp

Fyll på spylervæske regelmessig (se Fylle på spylervæske for frontrute).