Wi-Fi-yhteyden muodostaminen

Datasiirroissa voidaan käyttää Wi-Fi-verkkoa. Tämä on usein matkapuhelinverkkoja nopeampi tiedonsiirtotapa. Wi-Fi-yhteys on erityisen hyödyllinen paikoissa, joissa yhteyttä matkapuhelinverkkoon ei ole tai yhteysnopeus on hidas. Jotta ohjelmisto- ja karttapäivitykset latautuvat nopeasti ja luotettavasti, Tesla suosittelee Model 3 -auton Wi-Fi-yhteyden säilyttämistä aina, kun se on mahdollista (esimerkiksi silloin, kun auto on yön pysäköitynä).

Yhteyden muodostaminen Wi-Fi-verkkoon:

 1. Kosketa Hallintalaitteet-näkymän yläosassa kohdetta Hallintalaite > Wi-Fi-kuvake. Model 3 alkaa etsiä Wi-Fi-verkkoja. Näkyviin tulevat havaitut verkot, joiden tukiasemien kantaman sisällä auto on.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Kun Wi-Fi-yhteys on muodostettu, Wi-Fi-kuvake näkyy kosketusnäytön yläosassa.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos luettelossa ei näy tunnettua Wi-Fi-verkkoa, siirrä Model 3 lähemmäksi tukiasemaa tai hanki kantaman laajennin.
 2. Valitse Wi-Fi-verkko, jota haluat käyttää, kirjoita salasana (tarvittaessa) ja valitse sitten kosketusnäytöstä Vahvista.
 3. Model 3 muodostaa yhteyden Wi-Fi-verkkoon. Kun Model 3 on verkon kantaman sisällä, se muodostaa verkkoon yhteyden automaattisesti.

Voit muodostaa yhteyden myös piilotettuun verkkoon, jota ei näy löydettyjen verkkojen luettelossa. Valitse Wi-Fi-asetukset, anna näkyviin tulevaan valintaikkunaan verkon nimi, valitse turvallisuusasetus ja valitse sitten Lisää verkko.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos tällaisia verkkoja on useita, Model 3 muodostaa yhteyden viimeksi käytettyyn verkkoon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Teslan huoltokeskuksissa Model 3 muodostaa automaattisesti yhteyden Tesla-huollon Wi-Fi-tukiasemaan.

Mobiilitukiaseman käyttäminen

Voit yhdistää internetiin myös käyttämällä mobiilitukiasemaa tai jakamalla puhelimesi internet-yhteyden langattomasti (tällöin voimassa ovat matkapuhelinoperaattorisi hinnat ja rajoitteet). Jos haluat säilyttää Wi-Fi-yhteyden myös silloin, kun lähdet ajamaan tai peruuttamaan, valitse yhteys Wi-Fi-asetusnäytössä ja kosketa sitten kohdetta Pysy yhdistettynä D-asennossa.