Kaistanpitoavustin

Model 3 tarkkailee ajokaistasi merkintöjä sekä ympäröiviä alueita muiden ajoneuvojen tai muiden kohteiden varalta.

Kun kuolleessa kulmassa tai aivan Model 3 -auton vieressä havaitaan esine (kuten toinen ajoneuvo tai kaide), kosketusnäytössä olevasta auton kuvasta säteilee värillisiä varoitusviivoja. Viivojen sijainti näyttää havaitun kohteen sijainnin. Viivojen väri (valkoinen, keltainen, oranssi tai punainen) ilmoittaa kohteen etäisyyden Model 3 -autoon. Valkoinen tarkoittaa suurinta etäisyyttä ja punainen sitä, että kohde on erittäin lähellä ja tilanne edellyttää välittömiä toimenpiteitä. Nämä värilliset viivat näytetään vain, kun auton nopeus on noin 12–140 km/h. Kun automaattiohjaus on toiminnassa, nämä värilliset viivat näytetään myös alhaisemmissa nopeuksissa kuin 12 km/h. Värilliset viivat eivät kuitenkaan näy, jos Model 3 -auto on pysähtyneenä (esimerkiksi ruuhkan vuoksi).

Näyttökuva säteilevistä viivoista, jotka ilmoittavat havaitusta esteestä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että kaikki kamerat ja anturit ovat puhtaita. Likaiset kamerat ja anturit sekä ympäristön olosuhteet, kuten sadekeli tai haalistuneet kaistamerkinnät, voivat vaikuttaa Autopilot-järjestelmän suorituskykyyn.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kaistanpitoavustimen toiminnot on tarkoitettu ainoastaan apuvälineiksi. Niitä ei ole tarkoitettu korvaamaan kuljettajan omia havaintoja. Varmista aina ennen kaistan vaihtoa katsomalla sivupeileistä ja olan yli, että kaistanvaihto on turvallista.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä milloinkaan luota pelkästään siihen, että Lane Assist -kaistanpitoavustin varoittaa siitä, että ajat epähuomiossa kaistamerkintöjen ulkopuolella tai että ajoneuvosi vieressä tai kuolleessa kulmassa on toinen ajoneuvo. Monet ulkoiset tekijät voivat häiritä kaistanpitoavustimen toimintaa (katso Rajoitukset ja epätarkkuudet). Kuljettaja vastaa itse siitä, että säilyttää havaintokykynsä riittävän hyvänä, tarkkailee omaa ajokaistaansa ja huomioi muut tielläliikkujat. Tämän laiminlyönti voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Ohjaustoiminnot

Kaistanpitoavustin suorittaa ohjaustoimintoja, jos Model 3 ajautuu viereiselle kaistalle (tai lähelle viereistä kaistaa), jossa on havaittu este, kuten toinen ajoneuvo. Tällaisessa tilanteessa Model 3 ohjaa automaattisesti ajettavalla kaistalla turvallisempaan kohtaan. Tämä ohjausominaisuus on toiminnassa, kun Model 3 -auton nopeus on 48–140 km/h ajettaessa pääteillä, joissa on selkeät kaistamerkinnät. Kun ohjaustoiminnot kytkeytyvät, kosketusnäytössä näkyy lyhyesti varoitusviesti.

Kaistaltapoistumisen välttämistoiminto

Kaistaltapoistumisen välttämistoiminto varoittaa kuljettajaa, jos Model 3 on ajautumassa pois kaistalta tai kaistan reunalle.

Kaistaltapoistumisen välttämistoiminto on toiminnassa, kun nopeus on 64–145 km/h ajettaessa teillä, joissa on selkeät kaistamerkinnät. Voit kytkeä kaistavahdin käyttöön ja määrittää sen toimintatilan valitsemalla Hallintalaitteet > Autopilot > Kaistaltapoistumisen välttämistoiminto ja valitsemalla sitten toisen seuraavista toiminnoista:

 • Pois: Kuljettajaa ei varoiteta kaistalta poistumisesta tai mahdollisesta törmäyksestä viereisellä kaistalla olevan ajoneuvon kanssa.
 • Varoitus: Jos etupyörä ylittää kaistamerkinnän, ohjauspyörä värisee.
 • Avustin: Järjestelmä korjaa ohjausta pitääkseen Model 3 -auton turvallisessa asemassa, jos Model 3 siirtyy viereiselle kaistalle tai tien reunaan.

Kun kaistaltapoistumisen välttämistoiminto on käytössä ja liikennettä havainnoiva Traffic-Aware Cruise Control -vakionopeudensäädin on aktiivinen, kaistanpitoavustin tarkistaa myös käsien olemisen ohjauspyörällä, jos Model 3 ajautuu pois kaistalta ja suuntavilkkua ei ole kytketty. Jos toiminto ei havaitse käsiä, kosketusnäytössä näkyy useita varoituksia, jotka muistuttavat automaattiohjauksella ajettaessa näytettäviä varoituksia. Jos toiminto ei havaitse käsiä useankaan tarkistuksen jälkeen, Model 3 hidastaa vaiheittain, kunnes nopeus on 25 km/h alle havaitun nopeusrajoituksen tai asetetun vakionopeudensäätimen nopeuden, ja kytkee hätävilkut käyttöön.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kaistaltapoistumisen välttämistoiminto ei varoita kaistalta poistumisesta eikä tee korjaavia ohjausliikkeitä, jos kyseisen puolen suuntavilkku on käytössä, koska se tulkitsee silloin kaistanvaihdon tarkoitukselliseksi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kaistaltapoistumisen välttämistoiminnon tarkoitus on suojella matkustajia, mutta se ei toimi kaikissa tilanteissa. Kuljettajan on pysyttävä aina tarkkaavaisena ja pidettävä auto hallinnassaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Pidä ohjauspyörä käsissäsi ja tarkkaile liikennettä jatkuvasti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ohjaustoiminnot ovat vähäisiä, eikä niitä ole tarkoitettuModel 3 -auton siirtämiseen pois ajettavalta kaistalta. Älä luota pelkästään ohjaustoimintoihin sivutörmäyksen välttämiseksi.

Kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminto

Kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminto pyrkii välttämään mahdollisen törmäyksen tekemällä automaattisesti korjaavia ohjausliikkeitä seuraavissa tilanteissa:

 • Model 3 on poistumassa kaistalta ja saattaa törmätä viereisellä kaistalla samaan suuntaan kulkevaan ajoneuvoon (huolimatta siitä, onko suuntavilkku kytketty tai ei).
 • Model 3 on siirtymässä vastaantulevalle kaistalle, suuntavilkkua ei ole kytketty, ja vastaantuleva ajoneuvo on havaittu.
 • Model 3 on poistumassa tieltä ja suuntavilkkua ei ole kytketty (eli ajoneuvo esimerkiksi kulkee erittäin lähellä tien reunaa ja törmäyksen vaara on olemassa).

Kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminto kytkeytyy käyttöön jokaisen ajokerran alussa. Voit kytkeä toiminnon pois käytöstä vain käynnissä olevan ajokerran ajaksi valitsemalla Hallintalaitteet > Autopilot > Kaistaltapoistumisen hätävälttäminen.

Kun kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminto tekee ohjausliikkeen, järjestelmä antaa äänimerkin ja kosketusnäyttö näyttää varoituksen ja korostaa kaistamerkinnän punaisella.

Kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminto on toiminnassa, kun Model 3 -auton nopeus on 64–145 km/h ajettaessa teillä, joissa on selkeät kaistamerkinnät.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminto ei korvaa tarkkaavaista ajotapaa ja hyvää harkintakykyä. Pidä katseesi suunnattuna tiehen ajon aikana. Älä koskaan luota pelkästään kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminnon kykyyn estää törmäys. Useat tekijät saattavat heikentää tai häiritä ominaisuuden toimintaa. Luottaminen pelkästään kaistaltapoistumisen hätävälttämistoiminnon kykyyn estää törmäys voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.

Kuolleen kulman kamera ja törmäyksestä varoittava varoitusääni

Jos haluat suuntavilkkua käyttäessäsi näyttää vastaavanpuoleisen sivukameran kuvan, valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Kuolleen kulman kamera.

Jos haluat kuulla äänimerkin, kun autosi kuolleen kulman kohdalla on havaittu ajoneuvo ja törmäys on mahdollinen, valitse Hallintalaitteet > Autopilot > Kuolleen kulman törmäyksestä varoittava varoitusääni.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuolleen kulman varoituskamera ei poista huolellisen ajamisen ja olkapään yli tehtävien tarkistusten tarvetta kaistaa vaihdettaessa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuolleen kulman törmäyksestä varoittava varoitusääni ei havaitse kaikkia törmäyksiä. Kuljettajan vastuulla on pysytellä tarkkaavaisena ja tehdä tarkistukset olkapään yli kaistaa vaihtaessaan.

Rajoitukset ja epätarkkuudet

Kaistanpitoavustintoiminnot eivät aina pysty havaitsemaan kaistamerkintöjä täsmällisesti. Järjestelmä saattaa antaa tarpeettomia tai virheellisiä varoituksia seuraavissa tilanteissa:

 • Huono näkyvyys ja huonosti erottuvat kaistamerkinnät (vesi- tai lumisateen, sumun tms. vuoksi). Ultraääniantureiden (jos varusteena) täsmällinen tunnistusalue määräytyy ympäristön olosuhteiden mukaan.
 • Kirkas valo (kuten vastaantulijan ajovalot tai suora auringonpaiste) häiritsee kameran toimintaa.
 • Model 3 -auton edessä oleva toinen ajoneuvo peittää kameran kuva-alan.
 • Tuulilasi peittää kameran kuva-alan (huurre, lika, tarra tms.).
 • Kaistamerkinnät ovat erittäin kuluneet, niistä on näkyviä aiempia merkintöjä, niitä on muutettu tietyön vuoksi tai ne muuttuvat nopeasti (esimerkiksi erkanevien, risteävien tai liittyvien kaistojen vuoksi).
 • Kapea tai mutkainen tie.
 • Kaistamerkintöjen päälle tummia varjoja muodostavat kohteet tai maastonmuodot.

Kaistanpitoavustin voi antaa virheellisiä varoituksia tai jättää niitä antamatta seuraavissa tilanteissa:

 • Yksi tai useampi ultraäänianturi (jos varusteena) tai kamera on vaurioitunut, likaantunut tai peittynyt (esim. mudan, jään, lumen tai etumaskin suojan, liian paksun maalikerroksen tai liimattavien tuotteiden, kuten päällysteiden, tarrojen tai kumipinnoitteiden, vuoksi).
 • Antureiden toimintaa häiritsevät sääolosuhteet (rankkasade, lumi, sumu, kuumuus tai kylmyys).
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai ultraääniaaltoja muodostavat laitteet.
 • Model 3 -autoon kiinnitetty este häiritsee ja/tai estää anturin toimintaa (kuten pyöräteline tai tarra).

Lisäksi kaistanpitoavustin ei välttämättä ohjaa Model 3 -autoa pois vieressä ajavan ajoneuvon vierestä tai se voi tehdä tarpeettomia tai virheellisiä ohjausliikkeitä seuraavissa tilanteissa:

 • Model 3 -autolla ajetaan jyrkkiin käännöksiin tai sillä ajetaan kaarteeseen suhteellisen suurella nopeudella.
 • Kirkas valo (kuten vastaantulijan ajovalot tai suora auringonpaiste) häiritsee kameran toimintaa.
 • Auto ajautuu toiselle kaistalle, mutta kaistalla ei ole estettä (kuten toista ajoneuvoa).
 • Toisella kaistalla oleva ajoneuvo siirtyy eteesi tai ajautuu omalle ajokaistallesi.
 • Model 3 ei kulje nopeudella, jolla kaistanpitoavustin on tarkoitettu käytettäväksi.
 • Yksi tai useampi ultraäänianturi (jos varusteena) on vaurioitunut, likaantunut tai peittynyt (esim. mudan, jään, lumen tai etumaskin suojan, liian paksun maalikerroksen tai liimattavien tuotteiden, kuten päällysteiden, tarrojen tai kumipinnoitteiden, vuoksi).
 • Antureiden toimintaa häiritsevät sääolosuhteet (rankkasade, lumi, sumu, kuumuus tai kylmyys).
 • Antureiden (jos varusteena) toimintaa häiritsevät muut sähkölaitteet tai ultraääniaaltoja muodostavat laitteet.
 • Model 3 -autoon kiinnitetty este (kuten pyöräteline tai tarra) peittää anturin tai häiritsee sen toimintaa.
 • Huono näkyvyys ja huonosti erottuvat kaistamerkinnät (vesi- tai lumisateen, sumun tms. vuoksi).
 • Kaistamerkinnät ovat erittäin kuluneet, niistä on näkyviä aiempia merkintöjä, niitä on muutettu tietyön vuoksi tai ne muuttuvat nopeasti (esimerkiksi erkanevien, risteävien tai liittyvien kaistojen vuoksi).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Edellä olevat luettelot eivät kata kaikkia mahdollisia tilanteita, joissa kaistanpitoavustimen toiminnoissa saattaa esiintyä häiriöitä. On useita syitä siihen, miksi kaistanpitoavustin ei välttämättä toimi tarkoitetulla tavalla. Kuljettaja vastaa itse törmäyksien välttämisestä säilyttämällä havaintokykynsä hyvänä ja tarkkailemalla tietä, jotta voisi ennakoida tarvittavat toimenpiteet mahdollisimman ajoissa.