Turvavyöt

Turvavöiden käyttäminen

Turvavöiden ja lasten turvaistuimien käyttäminen on tehokkain tapa suojata matkustajia törmäyksen sattuessa. Turvavöiden käyttäminen onkin lain mukaan pakollista useimmissa maissa.

Sekä kuljettajan että etuistuimen matkustajan istuimet on varustettu kolmipisteisillä rullaturvavöillä. Rullaturvavöiden automaattisen kiristyksen ansiosta matkustajat voivat liikkua mukavasti normaaleissa ajo-olosuhteissa.

Turvavyön rulla estää matkustajien liikkeen lukittumalla automaattisesti, kun Model 3 tunnistaa nopean kiihdytyksen, jarrutuksen, ajamisen kaarteeseen tai törmäyksen.

Turvavyömuistutukset

punainen henkilö turvavyö kiinnitettynä
Kosketusnäytön turvavyömuistutin hälyttää, mikäli jotakin kuljettajan tai matkustajien turvavöistä ei ole kiinnitetty. Jos turvavyötä ei kiinnitetä, vilkkuva turvavyön kuvake ja katkonainen merkkiääni muistuttavat asiasta. Jos turvavyön muistutus jatkuu, vaikka kaikki matkustajat ovat kiinnittäneet turvavyönsä, varmista turvavöiden oikea kiinnitys kiinnittämällä ne uudelleen. Poista myös painavat esineet (kuten salkku) istuimilta. Jos kuvake näkyy yhä, ota yhteyttä Teslaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Matkustajien on käytettävä turvavyötä jokaisella istuinpaikalla.

Turvavyön kiinnittäminen

 1. Varmista istuimen oikea asento (katso Oikea ajoasento).
 2. Vedä turvavyö esiin tasaisesti ja varmista, että se kulkee ilman taitoksia lantion, rinnan ja solisluun keskikohdan yli ja niskan ja hartian välistä.
 3. Aseta vyön kieleke solkeen ja työnnä niitä yhteen, kunnes kuulet lukituksen naksahduksen.
  Henkilö kiinnittää turvavyötä, lähikuvassa nuoli osoittaa kielekkeestä solkeen
 4. Tarkista turvavyön turvallinen kiinnitys vetämällä.
 5. Kiristä ylimääräinen löysä osuus pois vetämällä rinnan yli kulkevaa vyötä rullaa kohti.

Olkavyön ohjaimen korkeuden säätäminen

Model 3 On varustettu säädettävällä olkavyön ohjaimella, jolla varmistetaan turvavyön oikea asento. Turvavyön tulee kulkea tasaisesti solisluun keskikohdan yli oikeassa ajoasennossa istuttaessa (katso Oikea ajoasento. Jos turvavyö ei ole asetettu oikein, säädä olkavyön ohjaimen korkeus:

 1. Vapauta lukitusmekanismi painamalla olkavyön ohjaimen painiketta ja pidä sitä painettuna.
 2. Pidä painiketta painettuna ja siirrä olkavyön ohjainta ylä- tai alasuuntaan tarpeen mukaan, kunnes oikea asento on saavutettu.
  Olkavyön ohjain ja nuolet ylös- ja alaspäin, lähikuvassa näkyy olkavyön ohjainpainike sisään painettuna
 3. Vapauta olkavyön ohjaimen painike, jolloin ohjain lukittuu paikalleen.
 4. Tarkista turvavyön ohjaimen lukitus vetämällä turvavyöstä ja yrittämällä siirtää ohjainta sen painiketta painamatta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista turvavyön oikea asento ja olkavyön ohjaimen lukitus ennen ajoa. Jos turvavyö ei ole asetettu oikein tai olkavyön ohjain ei ole lukittuna paikoilleen, tämä voi heikentää turvavyön tehoa törmäystilanteessa.

Turvavyön avaaminen

Estä vyön äkillinen palautuminen pitämällä kiinni soljen tuntumasta samalla, kun painat soljen painiketta. Vyö palautuu automaattisesti. Varmista, että mikään ei estä vyön palautumista takaisin rullaan. Irrotetun vyön ei pitäisi roikkua löysällä. Jos vyö ei palaudu täysin, ota yhteyttä Teslaan.

Turvavyön käyttö raskauden aikana

Älä aseta turvavyön lantion tai olka-alueen vyötä vatsan seudun yli. Aseta lantion yli kulkeva vyö niin alas lantion seudulle kuin mahdollista, älä vyötärölle. Sijoita olkapään yli kulkeva vyö niin, että se kulkee rintojen välistä ja vatsan seudun ohi. Kysy erityisohjeet lääkäriltäsi.

Raskaana oleva nainen, jonka turvavyö kulkee rintojen välistä ja vatsan sivulle
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan aseta mitään itsesi ja turvavyön väliin törmäyksen vaimentamiseksi.

Turvavöiden esikiristinjärjestelmät

Etuistuimien turvavyöt on varustettu esikiristimillä, jotka toimivat yhdessä turvatyynyn kanssa vakavassa nokkakolarissa. Esikiristimet vetävät turvavyötä automaattisesti sekä vyön kiinnikkeestä että kelasta taaksepäin, mikä vähentää vyön löysyyttä sekä lantio- että olka-alueilla ja vähentää matkustajan eteenpäin suuntautuvaa liikettä.

Takaistuinrivin reunapaikat on varustettu olkavöiden esikiristimillä, jotka vähentävät turvavyön löysyyttä matkustajan eteenpäin suuntautuvan liikkeen vähentämiseksi.

Henkilö istuu autossa turvavyö kiinni, lantiovyön nuolet osoittavat solkeen ja olkaosuuden nuolet turvayön ohjaimeen

Mikäli esikiristimet ja turvatyynyt eivät lauenneet törmäyksen seurauksena, se ei tarkoita sitä, että ne eivät toimi asiaankuuluvalla tavalla. Se tarkoittaa yleensä sitä, että laukeamiseen tarvittavan voiman tyyppi tai voimakkuus ei ollut riittävä.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Turvavöiden esikiristimet on vaihdettava sen jälkeen, kun ne ovat kerran lauenneet. Jos auto on ollut törmäyksessä, tarkistuta aina turvatyynyt, turvavöiden esikiristimet sekä muut järjestelmään liittyvät komponentit ja vaihdata ne tarvittaessa.

Turvavöiden testaaminen

Tarkasta kaikkien turvavöiden oikea toiminta seuraavien kolmen yksinkertaisen testin avulla.

 1. Kiinnitä turvavyö ja vedä rivakasti vyöstä läheltä solkea. Soljen tulisi pysyä lukittuna.
 2. Vedä turvavyö ulos kelalta kiinnittämättä sitä. Tarkista, että uloskelaus tapahtuu takkuilematta. Tarkista vyö myös silmämääräisesti kulumien varalta. Päästä vyö takaisin kelalle ja tarkista, että kelaus tapahtuu sujuvasti ja loppuun asti.
 3. Vedä vyö puoliksi ulos kelalta, ota tukeva ote kielekkeestä ja vetäise sitä rivakasti eteenpäin. Mekanismin tulisi lukkiutua automaattisesti ja estää vyön uloskelautuminen.

Jos vyö ei suoriudu kaikista näistä testeistä, ota välittömästi yhteyttä Teslaan.

Turvavöiden puhdistusohjeet, katso Turvavyöt.

Turvavöiden varoitukset

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kaikkien matkustajien tulisi käyttää aina turvavöitä jopa aivan lyhyilläkin matkoilla. Tämän noudattamatta jättäminen kasvattaa törmäystilanteessa vakavan vammautumisen tai kuoleman vaaraa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kiinnitä pienet lapset sopivaan turvaistuimeen turvaistuimia käsittelevän kappaleen mukaisesti. Noudata aina lasten turvaistuimen valmistajan antamia kiinnitysohjeita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että kaikkia turvavöitä käytetään oikein. Väärin käytetty turvavyö kasvattaa törmäystilanteessa vakavan vammautumisen tai kuoleman vaaraa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä pidä turvavyötä vaatteissa olevien kovien, rikkoutuvien tai terävien esineiden päällä, kuten kynät, avaimet, silmälasit jne. Esineiden päällä olevan turvavyön paine voi aiheuttaa loukkaantumisen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista turvavyö kiertymien varalta koko sen matkalta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Yhteen turvavyöhön saa kiinnittää ainoastaan yhden henkilön kerrallaan. Sylissä istuvan lapsen kiinnittäminen turvavyöhön on vaarallista.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuluneet tai törmäyksessä olleet turvavyöt tulee tarkastuttaa tai vaihdattaa Teslalla siitäkin huolimatta, että niissä ei ole näkyviä vaurioita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuluneelta näyttävät (kuten rispaantuneet), leikkautuneet tai millään lailla vahingoittuneet turvavyöt on vaihdettava Teslan toimesta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vältä turvavyön komponenttien kosketusta kemikaalien, nesteiden, hankaavien aineiden, lian tai puhdistusaineiden kanssa. Jos turvavyö ei palaudu tai lukkiudu solkeen, se on vaihdettava välittömästi. Ota yhteyttä Teslaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä tee sellaisia muutoksia tai lisäyksiä, jotka voivat estää turvavyön mekanismia poistamasta vyön löysyyttä tai turvavyön säätöä löysän osuuden poistamiseksi. Löysällä oleva turvavyö heikentää matkustajan turvallisuutta oleellisesti.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä tee turvavöihin muutoksia, jotka voivat vaikuttaa sen toimintaan tai estää sen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä jälkimarkkinoiden mukavuustuotteita, jotka kiinnitetään turvavöihin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun poissa käytöstä, tulisi turvavöiden olla täysin palautettuina ja roikkumatta. Jos vyö ei palaudu täysin, ota yhteyttä Teslaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Turvavyöjärjestelmässä ei ole osia, jotka käyttäjä voisi huoltaa, ja se saattaa sisältää pyrotekniikkaa. Älä pura, irrota tai vaihda osia.