Takatavaratila

Avaaminen

Kun haluat avata takatavaratilan, varmista, että Model 3 on asetettu pysäköintivaihteelle ja tee jokin seuraavista toimenpiteistä:

 • Kosketa kosketusnäytöllä vastaavaa Avaa-painiketta.
 • Paina avainlähettimen takatavaratilan painiketta kahdesti.
 • Kosketa takatavaratilan painiketta mobiilisovelluksessa.
 • Paina takatavaratila:n ulkokahvan alapuolella olevaa kytkintä (edellyttää kelpaavan avaimen tunnistamista).

Model 3 -auton lukitus on avattava tai auton on havaittava avain, ennen kuin takatavaratila voidaan avata kytkimellä.

Auton takaosa ja lähikuva, jossa näkyy takatavaratilan ulkokahvan kytkimen yksityiskohta
Punainen kuvake, jossa ovet avoinna oleva auto

Kun ovi tai tavaratilan luukku on auki, kosketusnäytön avoinna olevan oven merkkivalo palaa. Avattu tavaratila näkyy myös kosketusnäytön Model 3 -auton kuvassa.

Voit pysäyttää sähkötoimisen tavaratilan luukun (jos varusteena) liikkeen painamalla lisävarusteena saatavassa avainlähettimessä olevaa takatavaratilan painiketta kerran. Kun painat takatavaratila-painiketta kaksi kertaa, siirtyy luukku jälleen vastakkaiseen suuntaan (paitsi mikäli se oli ehtinyt pysäytettäessä jo melkein kokonaan kiinni tai auki). Esimerkiksi jos pysäytät avautuvan sähkötoimisen tavaratilan luukun yhdellä painalluksella, se sulkeutuu painaessasi painiketta kaksi kertaa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Hätätilanteessa voit ohittaa avaus- tai sulkukomennon tarttumalla sähkötoimiseen tavaratilan luukkuun (jos varusteena) ja pysäyttämällä sen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ennen sähkötoimisen tavaratilan luukun (jos varusteena) avaamista tai sulkemista on tärkeää tarkistaa, ettei luukun läheisyydessä ole esteitä (ihmisiä tai esineitä). Avattaessa tai suljettaessa luukkua on tärkeää tarkkailla sen liikkumista, jotta se ei pääse osumaan ihmiseen tai esineeseen. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa vaurion tai vakavan loukkaantumisen.

Jos takatavaratila joudutaan avaamaan auton sisältä käsin sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, että Model 3 -autossa ei ole lainkaan virtaa, katso Luukun avaaminen sisäpuolelta hätätilanteessa.

Sulkeminen

Sulje sähkötoiminen tavaratilan luukku (jos varusteena) jollakin seuraavista tavoista:

 • Kosketa kosketusnäytöllä vastaavaa Sulje-painiketta.
 • Paina takatavaratilan ulkokahvan alla olevaa kytkintä.
 • Paina avainlähettimen takatavaratilan painiketta kahdesti.

Jos sähkötoiminen tavaratilan luukku havaitsee sulkeutuessaan esteen, se pysähtyy, ja kuuluu kaksi merkkiääntä. Poista este ja yritä sulkea luukku uudestaan.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista ennen ajoon lähtöä, että luukku on lukittu turvallisesti täysin suljettuun asentoon. Tämä tapahtuu nostamalla luukun alareunaa varovasti ja varmistamalla, ettei se liiku.

Sähkötoimisen tavaratilan luukun nostokorkeuden säätäminen

Voit säätää sähkötoimisen tavaratilan luukun (jos varusteena) avauskorkeuden niin, että yletyt siihen helpommin tai vältät osumisen matalaan kattoon tai esineisiin (esimerkiksi autotallin ovi tai valo):

 1. Avaa tavaratilan luukku ja nosta tai laske se sitten manuaalisesti halutulle avauskorkeudelle.
 2. Paina tavaratilan luukun alapuolella olevaa painiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.
 3. Vahvista haluttu avauskorkeus sulkemalla sähkötoiminen tavaratilan luukku ja avaamalla se sitten uudestaan.

Pääsy kuormatilaan

Pääset käsiksi takatavaratilan sisällä olevaan kuormatilaan vetämällä kuormatilan kannessa olevasta hihnasta. Taita sitten tavaratilan kansi eteenpäin ja poista se Model 3 -autosta.

Kiinnitä koko kuorma ennen Model 3 -auton siirtämistä ja aseta painava kuorma alempaan tavaratilaan.

Takatavaratila ja nuoli, joka osoittaa ylöspäin tavaratilan kannen hihnasta

Jaa kuorman tai matkatavaroiden paino etu- ja takatavaratilojen kesken.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan kuormaa enempää kuin 130 lbs (60 kg) takatavaratilan ylempään tavaratilaan tai yli 285 lbs (130 kg) alempaan tavaratilaan. Se voi aiheuttaa vaurioita.

Luukun avaaminen sisäpuolelta hätätilanteessa

Valaistun, takatavaratilan sisällä olevan mekaanisen vapautusmekanismin avulla luukun voi avata sisältä käsin myös tilanteessa, jossa Model 3 -autossa ei ole lainkaan virtaa. Mekaanisen avauspainikkeen avulla tavaratilassa oleva henkilö voi päästä ulos.

Painike ja kuvake autosta, jonka tavaratila on auki, vasemmalle osoittava sininen nuoli
 1. Avaa lukitussalpa painamalla valaistua painiketta napakasti nuolen suuntaan.
 2. Työnnä takatavaratilan luukku auki.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Painikkeen merkkivalo palaa useita tunteja sen jälkeen, kun se on saanut hetken aikaa auringonvaloa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Estä lasten leikkiminen tavaratilassa tai joutuminen lukituksi sen sisään. Jos lasta ei kiinnitetä turvavöillä, se voi johtaa onnettomuustilanteessa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Autoon loukkuun jäänyt lapsi voi saada lämpöhalvauksen erityisesti silloin, jos ilmastointijärjestelmä ei ole käytössä.