Takatavaratila

Avaaminen

Kun haluat avata takatavaratilan, varmista, että Model 3 on asetettu pysäköintivaihteelle ja tee jokin seuraavista toimenpiteistä:

 • Kosketa kosketusnäytöllä vastaavaa Avaa-painiketta.
 • Kosketa takatavaratilan painiketta mobiilisovelluksessa.
 • Paina takatavaratila:n ulkokahvan alapuolella olevaa kytkintä (edellyttää kelpaavan avaimen tunnistamista).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ennen kuin avaat takatavaratila -ajoneuvon takatavaratilan suljetussa tilassa (kuten autotallissa), varmista, että takatavaratila -ajoneuvon avautumiskorkeus on säädetty oikein, jotta voidaan estää kosketus mataliin kattorakenteisiin tai muihin esteisiin (katso Sähkötoimisen tavaratilan luukun nostokorkeuden säätäminen).

Model 3 -ajoneuvon lukitus on avattava tai ajoneuvon on havaittava avain, ennen kuin takatavaratila voidaan avata kytkimellä.

Ajoneuvon takaosa ja lähikuva, jossa näkyy takatavaratilan ulkokahvan kytkimen yksityiskohta
Punainen kuvake, jossa ovet avoinna oleva ajoneuvo

Kun ovi tai tavaratilan luukku on auki, kosketusnäytön avoinna olevan oven merkkivalo palaa. Avattu tavaratila näkyy myös kosketusnäytön Model 3 -auton kuvassa.

Jos takatavaratila joudutaan avaamaan auton sisältä käsin sellaisessa epätodennäköisessä tilanteessa, että Model 3 -autossa ei ole lainkaan virtaa, katso Luukun avaaminen sisäpuolelta hätätilanteessa.

Sähkötoimisen tavaratilan luukun nostokorkeuden säätäminen

Voit säätää sähkötoimisen tavaratilan luukun (jos varusteena) avauskorkeuden niin, että yletyt siihen helpommin tai vältät osumisen matalaan kattoon tai esineisiin (esimerkiksi autotallin ovi tai valo):

 1. Avaa tavaratilan luukku ja nosta tai laske se sitten manuaalisesti halutulle avauskorkeudelle.
 2. Paina tavaratilan luukun alapuolella olevaa painiketta kolmen sekunnin ajan, kunnes kuulet äänimerkin.
  Takaluukun alapuolella oleva painike ja kuva takaluukku avoinna olevasta autosta
 3. Vahvista haluttu avauskorkeus sulkemalla sähkötoiminen takaluukku ja avaamalla se sitten uudestaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kokoonpanon mukaan (esimerkiksi pyörien valinta) ajoneuvosi takatavaratila voi aueta noin 2 metrin korkeuteen. Säädä takatavaratilan korkeus, jotta voit estää takatavaratilan luukun kosketuksen mataliin kattorakenteisiin tai muihin esteisiin.

Sulkeminen

 • Kosketa kosketusnäytöllä vastaavaa Sulje-painiketta.
 • Paina kytkintä, joka sijaitsee seuraavan alla: takatavaratila
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista ennen ajoon lähtöä, että luukku on lukittu turvallisesti täysin suljettuun asentoon. Tämä tapahtuu nostamalla luukun alareunaa varovasti ja varmistamalla, ettei se liiku.

Pääsy kuormatilaan

Pääset käsiksi takatavaratilan sisällä olevaan kuormatilaan vetämällä kuormatilan kannessa olevasta hihnasta. Taita sitten tavaratilan kansi eteenpäin ja poista se Model 3 -autosta.

Kiinnitä koko kuorma ennen Model 3 -auton siirtämistä ja aseta painava kuorma alempaan tavaratilaan.

Takatavaratila ja nuoli, joka osoittaa ylöspäin tavaratilan kannen hihnasta

Takatavaratilan kantavuusraja

Jaa kuorman paino mahdollisimman tasaisesti etu- ja takatavaratilojen kesken.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan kuormaa enempää kuin 40 kg takatavaratilan alempaan tavaratilakaukaloon tai enempää kuin 130 kg ylemmälle tasolle. Se voi aiheuttaa vaurioita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ota ajoneuvoa lastatessasi huomioon sen Suurin teknisesti sallittu kokonaismassa (TPMLM) (katso Tekniset tiedot). TPMLM on ajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa sisältäen kaikkien matkustajien, nesteiden ja kuorman massan.

Luukun avaaminen sisäpuolelta hätätilanteessa

Valaistun, takatavaratilan sisällä olevan mekaanisen vapautusmekanismin avulla luukun voi avata sisältä käsin myös tilanteessa, jossa Model 3 -autossa ei ole lainkaan virtaa. Mekaanisen avauspainikkeen avulla tavaratilassa oleva henkilö voi päästä ulos.

Painike ja kuvake ajoneuvosta, jonka tavaratila on auki, vasemmalle osoittava sininen nuoli
 1. Avaa lukitussalpa painamalla valaistua painiketta napakasti nuolen suuntaan ja pitämällä sitä painettuna.
 2. Työnnä takatavaratilan luukku auki painaessasi painiketta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Painikkeen merkkivalo palaa useita tunteja sen jälkeen, kun se on saanut hetken aikaa auringonvaloa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Estä lasten leikkiminen tavaratilassa tai joutuminen lukituksi sen sisään. Jos lasta ei kiinnitetä turvavöillä, se voi johtaa onnettomuustilanteessa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan. Ajoneuvoon loukkuun jäänyt lapsi voi saada lämpöhalvauksen tai menehtyä erityisesti silloin, jos ilmastointijärjestelmä ei ole käytössä.