Auton kuormaaminen

Ajoneuvon merkinnät

Kuljettajan on tärkeää tietää ajoneuvon alkuperäiset rengaskoot ja -paineet sekä TPMLM (suurin teknisesti sallittu kokonaismassa) ja TPMAM (akselin suurin teknisesti sallittu massa). Nämä tiedot ovat kahdessa tarrassa, jotka on kiinnitetty ajoneuvoon Model 3.

Molemmat tarrat ovat näkyvillä ovipilarissa, kun etuovi on auki.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Model 3 -autosi on varustettu Teslan lisävarusteina toimitettavilla vanteilla tai renkailla, Model 3 voi olla varustettu lisätarralla, jossa ilmoitetaan, että arvot voivat poiketa tarran ilmoittamista lukemista.
Kaksi ovipilariin kiinnitettyä tarraa, joissa ilmoitetaan, kuinka paljon painoa ajoneuvo voi kuljettaa
  1. Rengastietotarra
  2. Lakisääteinen kilpi
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ylikuormittaminen vaikuttaa haitallisesti Model 3 -auton jarrutukseen ja ohjattavuuteen, mikä voi vaarantaa turvallisuutesi tai aiheuttaa vahinkoa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan lastaa suurta määrää nestettä Model 3 -autoon. Suuri nestevuoto voi aiheuttaa elektronisten komponenttien toimintahäiriön.

Rengastietotarra

Rengastietotarrassa on seuraavat tiedot:

  • Matkustajapaikkojen enimmäismäärä.
  • Alkuperäisten renkaiden koko.
  • Alkuperäisten etu- ja takarenkaiden rengaspaineet kylmänä. Näitä rengaspaineita suositellaan ajo- ja käsittelyominaisuuksien optimoimiseksi.

Tarran muoto:

Esimerkki rengastarrasta

Älä koskaan vaihda tätä tarraa, siitäkään huolimatta, että tulisit käyttämään erilaisia renkaita tulevaisuudessa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Model 3 on kuormattu täyteen kantavuuteensa, varmista, että kaikki renkaat on täytetty niiden suositeltuihin rengaspaineisiin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Rengastietotarraan merkityt rengaspaineet EIVÄT KOSKE perävaunun vetämistä. Perävaunua vedettäessä rengaspaineita on lisättävä. Jos haluat lisätietoja rengaspaineista perävaunua vedettäessä, katso Hinaus ja tarvikkeet.

Lakisääteinen kilpi

Ajoneuvon tunnistenumeron lisäksi lakisääteisessä kilvessä on seuraavat tiedot:

  • TPMLM – Ajoneuvon suurin teknisesti sallittu kokonaismassa. Model 3 -ajoneuvon suurin sallittu kokonaismassa. Tämä sisältää Model 3 -ajoneuvon, sen kaikkien matkustajien, käyttönesteiden ja kuorman painon.
  • TPMAM – Etu- ja taka-akselien suurin teknisesti sallittu massa. TPMAM on suurin paino, jonka kukin akseli pystyy kantamaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vaurioitumisen välttämiseksi älä koskaan kuormaa Model 3 -autoa painavammaksi kuin sen TPMLM tai niin, että kuorma ylittää akselikohtaisen suurimman teknisesti sallitun massan (TPMAM).

Kattotelineet

Model 3 tukee Teslan hyväksymien kattotelineiden käyttöä Teslalta saatavalla kiinnityslisävarusteella. Tätä lisävarustetta on käytettävä kattotelineen kiinnittämiseen. Käytä ainoastaan Teslan hyväksymiä kattotelinejärjestelmiä (katso Osat ja lisävarusteet). Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi aiheuttaa huomattavan vaurion.