Apukäynnistäminen

Seuraavissa ohjeissa oletetaan, että käytössä on ulkoinen pienjännite -virtalähde (kuten kannettava apukäynnistin). Katso ajoneuvon valmistajan ohjeita, jos Model 3 -ajoneuvon apukäynnistykseen käytetään toista ajoneuvoa.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model 3 ei voida käyttää toisen ajoneuvon apukäynnistykseen. Siitä voi aiheutua vahinko.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vältä oikosulkuja Model 3 -ajoneuvon apukäynnistyksen aikana. Model 3 saattaa vaurioitua, jos kaapelit esimerkiksi kytketään vääriin liittimiin tai ne koskettavat toisiaan.

Pienjänniteakun (litiumioniakku) apukäynnistäminen

Shanghain Gigafactoryssa noin lokakuun 2021 ja Fremontin Factoryssa noin joulukuun 2021 jälkeen valmistetuissa ajoneuvoissa on pienjänniteakkuna litiumioniakku.

 1. Avaa konepelti (katso Konepellin avaaminen virran ollessa katkaistuna).
 2. Irrota huoltosuojus vetämällä sitä ylöspäin siten, että sitä paikallaan pitävät kiinnikkeet irtoavat.
 3. Irrota punainen suojus ja kytke ulkoisen pienjännitevirtalähteen punainen, positiivinen (+) kaapeli punaiseen, positiiviseen (+) apukäynnistysnapaan.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Älä päästä positiivista kaapelia koskettamaan muihin metalliosiin, jotta ajoneuvo ei vaurioidu.
  pienjännitevirtalähteen positiivinen kaapeli kiinni positiivisessa navassa.
 4. Kytke ulkoisen pienjännitevirtalähteen musta, negatiivinen (-) kaapeli jarrunestesäiliön vieressä olevaan pulttiin. Pultti toimii apukäynnistyksen aikana maadoituspisteenä.
  pienjännitevirtalähteen negatiivinen kaapeli kiinni negatiivisessa navassa.
 5. Kytke ulkoisen pienjännitevirtalähteen musta, negatiivinen (-) kaapeli
 6. Kytke ulkoinen virtalähde päälle (katso valmistajan ohjeet) vain 20 sekunnin ajaksi. Kytke sen jälkeen virtalähde pois päältä tai irrota virtalähde.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Jos pidät ulkoisen virtalähteen kytkettynä yli 20 sekunnin ajan, pienjänniteakku ei välttämättä palaudu itsestään käyttöön ja ajoneuvon eteenpäinajovaihdetta ei ehkä voi kytkeä. Jos näin käy sen jälkeen, kun virtalähde on kytketty pois käytöstä, irrota pienjänniteakku ja kytke se sitten takaisin käyttöön, jotta akku voi yrittää uudelleen palautua käyttöön.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos yrität kytkeä kuljetustilaa käyttöön (jotta ajoneuvon voi nostaa hinausauton kyytiin), pienjänniteakun ei tarvitse palautua käyttöön. Pidä ulkoinen virtalähde kytkettynä, kunnes ajoneuvo on kiinnitetty paikalleen.
 7. Avaa kuljettajan ovi ja odota kaksi minuuttia.
 8. Varmista, että ajoneuvossa on eteenpäinajovaihde valittuna.
 9. Aseta huoltosuojus takaisin alkuperäiselle paikalleen ja paina sitä alaspäin, kunnes se lukittuu paikoilleen.
 10. Sulje konepelti.