Hätäpuhelu

Model 3 on varustettu Hätäpuhelu (eCall) -järjestelmällä, joka ottaa automaattisesti yhteyden pelastuspalveluun ja lähettää hätäkeskukselle (Public Safety Answering Point, PSAP) standardin mukaiset tiedot vakavan onnettomuuden tai hätätilanteen sattuessa. Hätäpuhelupalvelut eivät ole käytettävissä kaikilla alueilla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
PSAP:lle toimitetut tiedot sisältävät ajoneuvon tyypin, ajoneuvossa havaittujen matkustajien lukumäärän sekä GPS- ja VIN-tiedot.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Hätäpuhelutoiminto toimii vain matkapuhelinverkossa, jonka signaali on riittävän voimakas.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Hätäpuhelutoimintoa saa käyttää vain hätätilanteessa. Älä aktivoi eCall-hätäpuhelutoimintoa testataksesi puhelujärjestelmää tai ilmoittaaksesi muusta kuin autolle sattuneesta hätätilanteesta. Muihin kuin hätäpuheluihin voidaan soveltaa paikallisia lakeja ja rangaistuksia.

Hätäpuhelutoiminnon käyttö

Hätäpuhelutoiminto käynnistyy automaattisesti, jos turvatyynyt laukeavat tai havaitaan vakava törmäys. .

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Manuaalisella käytöllä voi hälyttää apua vakavassa onnettomuustilanteessa tai tilanteessa, jossa Model 3 -auton matkustaja tarvitsee välitöntä hoitoa (esimerkiksi sydänkohtauksen sattuessa).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla ei ole yhteistyössä Hätäpuhelupalveluiden kanssa. Älä käytä Hätäpuhelutoimintoa, jos haluat ottaa yhteyttä Teslaan (esimerkiksi tiepalvelua halutessasi), koska puhelu siirtyy suoraan kolmannen osapuolen hätänumeroon. Tesla ei ole taloudellisesti vastuussa mistään kuluista, jotka aiheutuvat Hätäpuhelujärjestelmän kautta toimitetuista palveluista.

Hätäpuhelun peruuttaminen

Hätäpuhelun voi peruuttaa vain, jos se on käynnistetty manuaalisesti. Peruuta se painamalla kosketusnäytön kohtaa Peruuta puhelu. Peruuttaminen on mahdollista kosketusnäytöllä näkyvän laskurin ollessa käynnissä. Kun laskuri on saavuttanut nollan, vain viestin vastaanottaja voi peruuttaa annetun hälytyksen.