Puhelin ja kalenteri

Bluetooth®-yhteensopivuus

Bluetooth-symboli
Voit käyttää Bluetooth-yhteensopivaa puhelinta Model 3 -autossa handsfree-toiminnolla silloin, kun puhelin on sen kantaman ulottuvilla. Vaikka Bluetooth tukee langatonta yhteyttä yleensä jopa noin yhdeksän metrin etäisyydelle asti, sen suorituskyky voi vaihdella käytetystä puhelintyypistä riippuen.

Ennen käyttöä on puhelimen muodostettava laitepari Model 3 -auton kanssa. Tällöin Model 3 toimii yhdessä Bluetooth-puhelimen kanssa (katso Bluetooth-laiteparin muodostaminen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Puhelimen todentaminen avaimeksi (katso Avaimet) ei riitä puhelimen käyttämiseen handsfree-tilassa, puhelimen mediatiedostojen toistamiseen jne., vaan sinun on ensin muodostettava laitepari seuraavien ohjeiden mukaisesti.

Voit muodostaa jopa kymmenen Bluetooth-laiteparia. Jos et ole määrittänyt tiettyä puhelinta ensisijaiseksi Ensisijainen laite -asetuksella tai jos Ensisijainen laite -puhelin ei ole kantaman sisällä, Model 3 yhdistää aina viimeksi käytettyyn puhelimeen (jos se on kantaman sisällä). Jos haluat yhdistää eri puhelimeen, katso Bluetooth®-yhteensopivuus.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Monet puhelimet sulkevat Bluetooth-yhteyden niiden akun varauksen käydessä vähiin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Puhelimien lisäksi voit muodostaa laitepareja Model 3 -auton ja muiden Bluetooth-laitteiden välille. Voit yhdistää esimerkiksi iPod Touchin, iPadin, Android-tabletin jne. ja käyttää niitä musiikin toistoon.

Bluetooth-laiteparin muodostaminen

Laiteparin muodostaminen mahdollistaa Bluetooth-yhteydellä varustetun puhelimen käyttämisen handsfree-tilassa. Silloin voit esimerkiksi soittaa puheluja ja vastata niihin sekä käyttää yhteystietoja ja viimeisimpien puhelujen luetteloa. Lisäksi voit toistaa puhelimeesi tallennettuja mediatiedostoja. Kun laitepari on muodostettu, Model 3 voi ottaa siihen yhteyden aina, kun puhelin on sen kantaman ulottuvilla.

Muodosta laitepari seuraavien ohjeiden mukaisesti istuessasi Model 3 -autossa:

 1. Varmista, että sekä kosketusnäyttö että puhelin ovat päällä.
 2. Ota Bluetooth-yhteys käyttöön puhelimen asetuksista ja aseta puhelin löydettävissä olevaan tilaan.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Joissakin puhelimissa tämä saattaa edellyttää, että siirryt Bluetooth-asetuksiin seuraavien toimenpiteiden ajaksi.
 3. Kosketa Bluetooth-kuvaketta Hallintalaitteet-näkymän yläreunassa.
 4. Valitse kosketusnäytöstä Lisää uusi laite > Aloita haku. Luettelo kantaman sisällä olevista ja käytettävissä olevista Bluetooth-laitteista näkyy Bluetooth-asetusnäkymässä.
 5. Valitse puhelin, jonka kanssa haluat muodostaa laiteparin. Bluetooth-asetusnäkymässä näkyy muutaman sekunnin kuluttua satunnainen numero. Myös puhelimessasi näkyy numero.
 6. Tarkista, että puhelimessa näkyvä numero vastaa Bluetooth-asetusnäkymässä näkyvää numeroa. Vahvista sen jälkeen laiteparin muodostaminen puhelimesi asetuksista.
 7. Mikäli puhelin pyytää sitä, määritä, haluatko antaa Model 3 -autolle luvan käyttää henkilökohtaisia tietojasi, kuten kalenteriasi, yhteystietojasi ja mediatiedostojasi.

Kun laitepari on muodostettu, Model 3 muodostaa automaattisesti yhteyden puhelimeen ja Bluetooth-symboli tulee näkyviin Bluetooth-asetusnäkymään puhelimen nimen viereen. Tämä tarkoittaa, että yhteys on muodostettu.

Voit avata Bluetooth-asetusnäkymän milloin tahansa ja muuttaa liitetyn laitteen asetuksia. Voit esimerkiksi määrittää liitetyn puhelimen ensisijaiseksi Ensisijainen laite -laitteeksi. Se on hyödyllistä tilanteissa, joissa Model 3 -autoon on liitetty useampi kuin yksi puhelin, joita käytetään usein samanaikaisesti. Model 3 yrittää automaattisesti muodostaa ensimmäiseksi yhteyden ensisijaiseen laitteeseen. Jos ensisijaista laitetta ei ole määritetty tai se ei ole kantaman sisällä, Model 3 yhdistää viimeksi käytettyyn puhelimeen (jos saatavilla).

Yhteystietojen ja viimeisimpien puhelujen tuominen

Kun laitepari on muodostettu, voit määrittää Bluetoothin asetusnäytössä, haluatko sallia puhelimen kalenterin, yhteystietojen ja viimeisimpien puhelutietojen käytön. Jos myönnät käyttöoikeuden, voit soittaa ja lähettää viestejä yhteystietoihin ja viimeisimpiin puhelutietoihin tallennetuille henkilöille käyttämällä puhelinsovellusta (katso Bluetooth®-yhteensopivuus). Voi olla tarpeen sallia synkronointi puhelimesta tai hyväksyä ponnahdusikkunan synkronoinnin vahvistus, ennen kuin voit tuoda yhteystiedot. Tämä riippuu käytössä olevan puhelimen tyypistä. Katso lisätietoja puhelimesi käyttöohjeista.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Voit myöntää tai poistaa yhteystietojesi ja viimeisimpien puhelutietojen käyttöoikeuden milloin tahansa avaamalla Bluetooth-yhteyden asetusnäkymän, valitsemalla puhelimen ja muuttamalla sitten halutun asetuksen.

Bluetooth-laiteparin poistaminen

Jos haluat katkaista yhteyden ja käyttää sitä myöhemmin uudelleen, valitse Bluetoothin asetusnäytöstä Katkaise yhteys. Jos et halua enää käyttää puhelintasi Model 3 -auton kanssa, valitse kosketusnäytöstä Unohda laite. Kun laite on poistettu, tulee laitepari muodostaa uudelleen, mikäli haluat käyttää samaa laitetta jälleen Model 3 -auton kanssa (katso Bluetooth-laiteparin muodostaminen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Puhelimesi katkaisee yhteyden automaattisesti, kun poistut Model 3 -autosta.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Laiteparin poistaminen ei vaikuta puhelimen käyttämiseen auton avaimena. Ohjeet todennetun puhelimen laiteparin poistamiseen ovat kohdassa Avaimien hallinta.

Laiteparipuhelimeen yhdistäminen

Model 3 muodostaa yhteyden automaattisesti puhelimeen, jonka olet määrittänyt ensisijaiseksi Ensisijainen laite -laitteeksi Bluetooth-asetusnäytössä. Jos et ole määrittänyt ensisijaista puhelinta, Model 3 muodostaa yhteyden viimeksi yhdistettynä olleeseen puhelimeen, jos se on kantaman sisällä ja sen Bluetooth-yhteys on kytketty käyttöön. Jos viimeisin puhelin ei ole kantaman ulottuvilla, se pyrkii yhdistämään seuraavaan aikaisemmin yhdistettyyn puhelimeen.

Voit muodostaa yhteyden eri puhelimeen koskettamalla Hallintalaitteet-näkymän yläreunassa olevaa Bluetooth-kuvaketta. Bluetooth-asetusnäkymä näyttää luettelon laiteparipuhelimista. Valitse puhelin, johon haluat yhdistää ja valitse Yhdistä. Jos puhelin, johon haluat muodostaa yhteyden, ei ole luettelossa, sinun on muodostettava laitepari puhelimen kanssa. Katso Bluetooth-laiteparin muodostaminen.

Kun puhelin on yhdistetty, Bluetooth-asetusnäkymässä näkyy Bluetooth-symboli puhelimen nimen vieressä merkkinä siitä, että Model 3 on yhdistetty puhelimeen.

Puhelinsovelluksen käyttäminen

kuva puhelimesta
Kun puhelimesi on yhdistetty Model 3 -autoon Bluetooth-yhteyden välityksellä ja olet sallinut puhelimesi tietojen käytön (katso Yhteystietojen ja viimeisimpien puhelujen tuominen), voit käyttää puhelinsovellusta puhelimeesi tallennettujen henkilöiden yhteystietojen näyttämiseen sekä heille soittamiseen.
 • Puhelut – Näyttää puhelut aikajärjestyksessä. Viimeisimmät puhelut ovat luettelon alussa.
 • Viestit – Näyttää viestit aikajärjestyksessä. Viimeisimmät viestit ovat luettelon alussa. Voit lukea, lähettää ja vastaanottaa tekstiviestejä. Tekstiviestin kirjoittamisen sijasta kosketa ohjauspyörän oikealla puolella olevaa mikrofonipainiketta ja sanele viesti.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Kuljettajan keskittymiskyvyn häiriintymisen estämiseksi sekä matkustajien ja muiden tienkäyttäjien turvallisuuden vuoksi kosketusnäyttöä ei saa käyttää tekstiviestien tarkastelemiseen tai lähettämiseen auton liikkuessa. Kiinnitä ajaessasi huomiosi kokonaan tiehen ja liikenteeseen.
 • Yhteystiedot – Yhteystietoluettelo näkyy aakkosjärjestyksessä, ja se voidaan järjestää joko etu- tai sukunimen mukaan. Voit myös valita kirjaimen oikealta ja siirtyä suoraan kyseisellä kirjaimella alkaviin nimiin. Kun kosketat yhteystietoluettelossa olevaa nimeä, kyseisen yhteystiedon käytettävissä olevat numerot näkyvät oikeanpuoleisessa ruudussa yhdessä muiden käytettävissä olevien tietojen (kuten osoitteen) kanssa. Voit soittaa yhteystiedon numeroon koskettamalla numeroa.
 • Suosikit – Näyttää puhelimesi yhteystiedot, jotka olet valinnut suosikeiksi.
 • Kalenteri – Näyttää kalenterimerkinnät puhelimestasi (katso Kalenteri). Jos merkintä sisältää puhelinnumeron tai osoitteen, voit soittaa puhelun tai navigoida kohteeseen koskettamalla vastaavaa tietoa kalenterimerkinnässä.

Soittaminen

Voit aloittaa puhelun seuraavilla tavoilla:

 • Sanomalla äänikomennon (katso Puheohjaus). Äänikomennoilla voit kätevästi soittaa puheluja tai lähettää tekstiviestejä yhteystietoluettelossa oleville henkilöille.
 • Koskettamalla puhelinnumeroa puhelinsovelluksen luettelossa – yhteystiedoissa, puheluissa tai kalenterissa.
 • Käyttämällä Model 3 -auton numeronvalitsinta puhelinsovelluksen puheluluettelossa.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tämä on turvallinen ja laillinen tapa soittaa. Voit myös soittaa puhelun valitsemalla numeron näppäilemällä tai valitsemalla yhteystiedon suoraan puhelimestasi.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Voit soittaa puhelun myös koskettamalla kartalla olevaa nuppineulaa ja valitsemalla puhelinnumeron ponnahdusnäkymästä (mikäli numero on saatavilla).

Puhelun vastaanottaminen

Kun puhelimeesi saapuu puhelu, soittajan numero tai nimi (jos soittaja löytyy puhelimesi yhteystiedoista ja Model 3 -autolla on pääsy yhteystietoihisi) näkyy kosketusnäytöissä.

Vastaa puheluun tai hylkää se valitsemalla näytöltä Answer tai Ignore. Käytössä olevasta puhelimesta ja edellisen puhelun aikana käytössä olevista kaiuttimista riippuen puhelimesi saattaa pyytää sinua valitsemaan, mitä kaiuttimia käytetään saapuvassa puhelussa.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Keskity ajamiseen kaikissa tilanteissa. Puhelimen ohjelmointi tai käyttäminen ajon aikana, silloinkin kun Bluetooth on käytössä, voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen tai kuolemaan.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Noudata ajon aikana kaikissa tilanteissa kaikkia puhelimen käyttöä koskevia paikallisia lakeja, mukaan lukien muun muassa viestien kirjoittamista ja handsfree-käyttöä koskevia lakeja.

Puhelun aikana

Kun puhelu on käynnissä, kosketusnäytöllä näkyy puheluvalikko. Voit valita toiminnon oikeanpuoleisella vierityspainikkeella. Säädä puhelun äänenvoimakkuutta puhelun aikana ohjauspyörän vasemmanpuoleisella vierityspainikkeella.

Kalenteri

kuva tyhjästä kalenterista
Kalenteri näyttää puhelimen (iPhone® tai Android™) kalenteriin merkittyjä tapahtumia kuluvan ja seuraavan päivän osalta. Kalenteri on integroitu kätevästi puhelinsovellukseen, joten voit navigoida seuraavaan tapaamiseesi tai soittaa siihen.

Kalenterin käyttäminen edellyttää seuraavia asioita:

 • Teslan mobiilisovellus on toiminnassa, olet kirjautuneena ja mobiilisovelluksen Kalenterin synkronointi -asetus on käytössä. Sen jälkeen mobiilisovellus voi säännöllisesti ja automaattisesti lähettää kalenteritiedot puhelimesta Model 3 -autoon.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Suosittelemme mobiilisovelluksen uusinta versiota kalenterin kaikkien ominaisuuksien käytettävyyden varmistamiseksi.
 • Puhelimesi on muodostanut Bluetooth-yhteyden Model 3 -autoon (yksityisyydensuojasyistä Model 3 näyttää kalenteritiedot vain siihen yhteydessä olevasta puhelimesta). Jos auto ei ole yhteydessä puhelimeen, valitse Yhdistä puhelin kalenteriluettelosta.
 • Mobiilikäyttö on käytössä (Hallintalaitteet > Turvallisuus > Salli mobiilikäyttö).
 • Sekä puhelimella että autolla on oltava käytössään hyvä verkkoyhteys.

Jos kalenteritapahtumaan on lisätty osoitetieto, tapahtuman kohdalla näkyy navigointinuoli. Se tarkoittaa, että voit käynnistää navigointiopastuksen kalenteritapahtuman paikkaan koskettamalla osoitetta. Jos jokin kalenteritapahtumista on merkitty alkamaan alle tunnin kuluttua ja tapahtumalle on määritetty osoite, kosketusnäyttö ilmoittaa, mikäli kohteeseen on nopeampi reitti liikennetilanteen vuoksi (vaikka navigointitoiminto ei olisi aktiivisessa käytössä).

Jos tapahtumalle on määritetty osoite ja sen on määrä alkaa kahden tunnin sisällä autoon nousemisesta ja ajamiseen valmistautumisesta, Model 3 luo automaattisesti reitin tapahtuman osoitteeseen (katso kohta Automaattinen navigointi).

Koskettamalla tapahtuman infokuvaketta, kaikki siihen liittyvät muistiinpanot tulevat näkyviin. Jos muistiinpanoissa on yksi tai useampia puhelinnumeroita, infokuvake näyttää puhelinkuvakkeen ja ensimmäisenä oleva puhelinnumero näkyy kalenterissa. Voit aloittaa puhelun koskettamalla. Voit myös aloittaa puhelun koskettamalla tapahtuman ponnahdusnäkymässä olevaa numeroa (tämä on hyödyllinen toiminto, kun soitetaan neuvottelupuheluja). Jos kalenteritapahtuman huomautuksiin on lisätty verkko-osoite, voit avata sen verkkoselaimessa koskettamalla linkkiä.