Käynnistäminen ja sammuttaminen

Käynnistäminen

Kun avaat oven Model 3 -ajoneuvoon nousemista varten, kosketusnäyttö käynnistyy ja voit käyttää kaikkia hallintalaitteita. Valitse Model 3 -ajoneuvon ajotila painamalla jarrupoljinta ja pyyhkäisemällä kosketusnäytön ajotilapalkkia ylöspäin eteenpäinajoa varten tai alaspäin peruutusta varten (katso Vaihtaminen).

Jos Autom. vaihto pois P-asennosta on käytössä, Model 3 valitsee automaattisesti eteenpäinajon tai peruutuksen ympäristöstä tekemiensä havaintojen perusteella. Kun painat jarrupoljinta, ajoneuvo siirtyy kosketusnäytön ajotilapalkissa näkyvään valittuun ajotilaan (jos kuljettajan ovi on suljettu ja turvavyö kiinnitetty). Paina sitten kaasupoljinta, jolloin ajoneuvo alkaa liikkua valitun vaihteen mukaiseen suuntaan.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ota Autom. vaihto pois P-asennosta -toiminto käyttöön tai poista se käytöstä valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Polkimet ja ohjaus > Autom. vaihto pois P-asennosta.

Kun Autom. vaihto pois P-asennosta -toiminto on käytössä, tarkista ennen liikkeellelähtöä kosketusnäytöstä, että Model 3 on valinnut haluamasi ajotilan (eteenpäinajo tai peruutus). Jos valinta ei ole oikea tai Autom. vaihto pois P-asennosta: ei ole käytössä, valitse ajotila pyyhkäisemällä kosketusnäytön ajotilapalkkia ylöspäin (eteenpäinajo) tai alaspäin (peruutus). Katso Vaihtaminen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos Aja PIN-koodilla on käytössä (katso Aja PIN-koodilla), sinun on syötettävä oikea PIN-koodi kosketusnäytöllä, ennen kuin voit ajaa Model 3 -ajoneuvolla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos passiivinen sisäänkäyntitoiminto on poissa käytöstä etkä paina jarrupoljinta Model 3 -auton käynnistämiseksi noin viiden minuutin kuluessa, kosketusnäytössä näkyy viesti ja sinun on ensin lukittava Model 3 avaimella ja sitten avattava lukitus uudelleen, ennen kuin voit ajaa autoa.

Kaikki Model 3 -auton ajamiseen tarvittava tieto näkyy kosketusnäytössä.

Ajo estetty – Edellyttää todentamista

Jos Model 3 ei tunnista avainta, kun painat jarrua (puhelinavainta ei tunnisteta tai kaksi minuuttia on kulunut siitä, kun käytit avainkorttia), kosketusnäytössä näkyy viesti, joka kertoo, että ajaminen edellyttää todentamista.

Jos näet tämän viestin, aseta avainkortti jompaankumpaan lataustelineeseen, jossa RFID-lähetin voi lukea sen. Kahden minuutin todennusjakso käynnistyy uudelleen, ja voit käynnistää Model 3 -ajoneuvon jarrupoljinta painamalla.

Avainkortin asettaminen keskikonsoliin todentamista varten ennen ajoon lähtöä.

Sille, että Model 3 ei havaitse puhelinavainta voi olla useita syitä (esimerkiksi alhainen akun varaus tai tyhjä akku, minkä vuoksi Bluetooth-yhteys ei toimi).

Pidä puhelinavain tai avainkortti aina mukanasi. Ajamisen jälkeen tarvitset avainta Model 3 -ajoneuvon uudelleenkäynnistämiseen. Kun poistut ajoneuvosta, ota avain mukaasi Model 3 -ajoneuvon lukitsemiseksi joko manuaalisesti tai automaattisesti.

Sammuttaminen

Kun olet lopettanut ajamisen ja valinnut pysäköintivaihteen, poistu vain ajoneuvosta. Kun poistut Model 3 -ajoneuvosta puhelinavain mukanasi, ajoneuvon virta katkaistaan automaattisesti ja samalla sammutetaan myös kosketusnäyttö.

Model 3 sammuu myös automaattisesti oltuaan pysäköitynä 30 minuutin ajan. Tämä tapahtuu myös istuessasi kuljettajan istuimella.

Model 3 -auton ollessa pysäytettynä voit katkaista sen virran istuessasi yhä kuljettajan istuimella, vaikka tämä ei olekaan yleensä tarpeen. Valitse Hallintalaitteet > Turvallisuus > Virran katkaiseminen. Model 3 käynnistyy uudelleen hetken kuluttua automaattisesti jarrupoljinta painamalla tai kosketusnäyttöä koskettamalla.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model 3 vaihtaa automaattisesti pysäköintivaiheelle, kun se havaitsee kuljettajan poistuvan ajoneuvosta (esimerkiksi kun kuljettajan turvavyö ei ole kiinnitettynä ja ajoneuvo on lähes paikallaan). Jos vaihdat vapaalle vaihteelle, ajoneuvo valitsee pysäköintivaihteen, kun avaat oven poistuaksesi. Jos haluat pitää ajoneuvon vaihteen vapaalla, sinun on otettava kuljetustila käyttöön (katso Kuljetusohjeita).

Auton uudelleenkäynnistys

Käynnistä Model 3 uudelleen, jos se toimii epätavallisesti tai näyttää luokittelemattoman hälytyksen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos kosketusnäyttö ei vastaa komentoihin tai toimii epätavallisesti, käynnistä se uudelleen ennen ajoneuvon virran katkaisemista ja uudelleen kytkemistä (katso Kosketusnäytön uudelleenkäynnistäminen).
  1. Valitse pysäköintivaihde.
  2. Valitse kosketusnäytössä Hallintalaitteet > Turvallisuus > Virran katkaiseminen.
  3. Odota vähintään kaksi minuuttia tekemättä mitään autolle. Älä esimerkiksi avaa ovia, kosketa jarrupoljinta tai kosketusnäyttöä.
  4. Käynnistä ajoneuvo kahden minuutin jälkeen painamalla jarrupoljinta tai avaamalla ovi.