Lasinpyyhkimet ja -pesimet

Lasinpyyhkimet

Jos haluat pyyhkäistä tuulilasia vain kerran, paina suuntavilkkujen vivun päässä olevaa painiketta ja vapauta se sitten välittömästi. Voit säätää pyyhinten nopeutta Hallintalaitteet-päänäytön pyyhinasetuksista:

I – jaksottainen, hidas

II – jaksottainen, nopea

III – jatkuva, hidas

IIII – jatkuva, nopea

Auto: Model 3 tunnistaa, sataako vai ei. Kun pyyhkimet on asetettu Auto-asetukseen ja tuulilasilla havaitaan nestettä, Model 3 määrittää pyyhkimien parhaan mahdollisen käyttönopeuden. Pyyhkimet eivät liiku, jos Model 3 ei havaitse nestettä tuulilasilla.

Jos haluat päästä käsiksi pyyhkimiin yhdellä kosketuksella, voit lisätä pyyhinten hallinnan Omat sovellukset -alueelle. Katso Omat sovellukset -alueen muokkaaminen.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Voit säätää tuulilasin pyyhkimien nopeutta ja taajuutta myös äänikomennoilla (katso Puheohjaus).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Autopilot-järjestelmä edellyttää, että pyyhkimien asetukseksi on määritetty AUTO jos ajoneuvo on valmistettu noin huhtikuun 2022 jälkeen. Tämä asetus on automaattinen, eikä sitä voi muuttaa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että pyyhkimet ovat pois päältä ennen Model 3 -auton pesua, jotta vältetään pyyhkimien vahingoittuminen.

Tarkasta ja puhdista pyyhkimien sulat säännöllisesti. Jos sulka on vahingoittunut, vaihda se heti uuteen. Tarkempia tietoja pyyhkimien sulkien tarkastamisesta ja vaihtamisesta, katso Pyyhkimien sulat ja pesusuuttimet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Konepellin vahingoittamisen välttämiseksi varmista, että konepelti on täysin suljettuna ennen tuulilasinpyyhkimien käynnistämistä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käyttäessäsi autoa kylmällä ilmalla tarkasta, että pyyhkimien sulat eivät ole jäätyneet tai tarttuneet kiinni tuulilasiin. Poista jää tuulilasista ennen kuin kytket pyyhkimet päälle. Jäässä on teräviä reunoja, jotka voivat vahingoittaa sulkia.

Tuulilasinpesimet

Ruiskuta pesunestettä tuulilasille painamalla suuntavilkkujen vivun päässä olevaa painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Tuulilasia ruiskutettaessa pyyhkimet kytkeytyvät päälle. Painikkeen vapauttamisen jälkeen pyyhkimet suorittavat kaksi lisäpyyhkäisyä ja, ajoneuvon ja ympäristöolosuhteiden mukaan, kolmannen pyyhkäisyn muutaman sekunnin kuluttua.

Suuntavilkkujen vipu ja päähän osoittava nuoli

Täytä pesunestesäiliö säännöllisesti (katso Tuulilasin pesunesteen lisääminen).