Etu- ja takaistuimet

Oikea ajoasento

Istuin, pääntuki, turvavyö ja turvatyynyt on suunniteltu toimimaan yhdessä turvallisuutesi maksimoimiseksi. Näiden varusteiden oikea käyttö takaa entistä paremman suojauksen.

Henkilö istuu kuljettajan istuimella, turvavyö kiinni, kädet ohjauspyörällä

Aseta istuin siten, että pystyt pitämään turvavyötä oikein ja asettumaan mahdollisimman kauaksi etuturvatyynystä:

 1. Istu suorassa siten, että molemmat jalkasi ovat lattiaa vasten. Kallista istuinta enintään 30 astetta.
 2. Varmista, että jalkasi ulottuvat helposti polkimille ja että käsivartesi ovat hieman koukistettuina, kun pidät kiinni ohjauspyörästä. Rintakehäsi on oltava vähintään 25 cm etäisyydellä turvatyynyn suojuksesta.
 3. Aseta turvavyön hartiavyö samalle etäisyydelle kaulastasi ja olkapäästäsi. Aseta lantiovyö kireälle lantiosi päälle. Älä aseta sitä vatsasi päälle.

Model 3 on integroidut pääntuet, joita ei voida säätää tai irrottaa.

Etuistuimien säätäminen

Kolme säätönuppia istuimen sivulla
 1. Siirrä istuinta eteen-/taaksepäin ja säädä istuimen korkeus ja kallistus ylä-/alasuunnassa.
 2. Selkänojan säätö.
 3. Ristiselän tuen säätö (jos varusteena).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Tarkista ennen etuistuimien säätämistä, ettei istuimen läheisyydessä ole esteitä (ihmisiä tai esineitä).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä säädä istuinten asentoa ajon aikana. Se kasvattaa riskiä joutua törmäykseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos autolla ajetaan selkänoja taakse kallistettuna, törmäyksestä voi aiheutua vakavia vammoja, sillä tällöin on mahdollista liukua lantiovyön alitse tai puristua kovalla voimalla turvavyötä vasten. Varmista, että istuinta on ajon aikana kallistettu enintään 30 astetta.

Takaistuimien taittaminen alas

Model 3  -autossa on kahdessa osassa eteenpäin taittuva takaistuin.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos autoa ajetaan takaistuimien ollessa taitettuina eteen, auton takaosasta saattaa kuulua aiempaa voimakkaampaa melua ja/tai tärinä saattaa lisääntyä (esimerkiksi tavaratilasta ja jousituksesta).

Poista kaikki esineet istuimilta ja jalkatiloista ennen istuinten taittamista. Etuistuimia on ehkä siirrettävä eteenpäin, jotta takaistuimen selkänojat mahtuvat kääntymään täysin vaakasuoraan.

Kaksi nuolta, jotka osoittavat takaistuinten ulkopuolella olevaan painikkeeseen

Taita takaistuin alas vetämällä kyseisen puolen lukitusvipua ja painamalla istuimen selkänojaa eteenpäin.

Yksi eteenpäin taitettu takaistuin ja alaspäin osoittava nuoli

Takaistuimien nostaminen ylös

Ennen kuin nostat takaistuimen selkänojan ylös, varmista, ettei turvavyö jää jumiin selkänojan taakse.

Nosta selkänojaa, kunnes se lukittuu paikalleen.

Varmista selkänojan lukittuminen yrittämällä vetää sitä eteenpäin.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Muista aina varmistaa, että selkänoja on lukittunut yläasentoon työntämällä tai vetämällä selkänojaa. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen lisää loukkaantumisen vaaraa.

Pääntuet

Etuistuimissa ja toisen rivin reunaistuimissa on integroidut pääntuet, jotka eivät ole säädettävissä.

Keskimmäisessä takaistuimessa on säädettävä pääntuki, jota voidaan nostaa ja laskea tai se voidaan irrottaa. Kun istuinpaikalla on matkustaja, joka ei ole lastenistuimessa, pääntuki on aina pidettävä nostettuna ja lukittuna paikalleen (siten, että tuen keskikohta on matkustajan pään keskikohdan tasalla).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Markkina-alueen ja valmistusmaan mukaisesti autossasi ei ehkä ole säädettäviä tai irrotettavia pääntukia.
Istuimella istuva henkilö ja sininen katkoviiva, joka kulkee pään keskikohdasta pääntuen keskikohtaan
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista, että kaikki pääntuet on asetettu oikein ennen Model 3 -autoon istuutumista tai ajamista. Näin minimoidaan vakavan loukkaantumisen tai kuoleman riski törmäystilanteessa.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kun turvavyöllä kiinnitettävä turvaistuin asennetaan toisen istuinrivin keskipaikalle, on istuimen pääntuki laskettava (kuvattu alla).

Takaistuimen keskimmäisen pääntuen nostaminen/laskeminen

Nosta pääntukea vetämällä sitä ylöspäin, kunnes kuulet napsahduksen sen lukittumisen merkiksi. Tarkista pääntuen turvallinen kiinnitys painamalla sitä alaspäin.

Laske pääntuki pitämällä oikean pylvään juuressa olevaa painiketta painettuna ja painamalla pääntukea alaspäin.

Pääntuen juuressa olevaa painiketta osoittava nuoli ja pääntuen tyynyä myöten alaspäin osoittava nuoli

Pääntuen irrottaminen/kiinnittäminen

Irrota pääntuki seuraavasti:

 1. Nosta pääntuki ylös yllä kuvatulla tavalla.
 2. Pidä oikean pylvään juuressa olevaa painiketta painettuna.
 3. Aseta lyhyt, litteä väline (kuten pieni tasakärkinen ruuvitaltta) vasemman pylvään juureen sisäpuolelle ja vedä pääntukea ylöspäin.
  Pääntuen juuressa olevaa painiketta osoittava nuoli, ruuvitaltta asetettu pääntuen juureen sisäpuolelle, ja pääntuen tyynyä myöten ylöspäin osoittava nuoli

Kiinnitä pääntuki uudelleen seuraavasti:

 1. Aseta molemmat pylväät omiin reikiinsä siten, että pääntuki osoittaa eteenpäin.
 2. Paina pääntukea alaspäin, kunnes se napsahtaa paikoilleen.
 3. Tarkista pääntuen turvallinen kiinnitys vetämällä sitä ylöspäin.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Varmista, että istuimen pääntuki on asennettu oikein, ennen kuin kukaan istuutuu paikalle. Tämän noudattamatta jättäminen kasvattaa törmäystilanteessa vakavan vammautumisen tai kuoleman vaaraa.

Istuinlämmittimet

Etuistuimissa ja takaistuimissa on lämmityselementit, joissa on kolme tehoasetusta. Asetuksella 3 lämmitysteho on suurin ja asetuksella 1 pienin. Lisätietoja istuinlämmittimien käyttämisestä on kohdassa Ilmastointijärjestelmän säätimet.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Pitkäaikaisesta käytöstä aiheutuvien palovammojen välttämiseksi henkilöiden, joilla on todettu perifeerinen neuropatia, sekä henkilöiden, joiden kivun aistimista rajoittaa diabetes, ikääntyminen, neurologinen vamma tai jokin muu sairaus, on toimittava erityisen varovasti käyttäessään ilmastointijärjestelmää ja istuinlämmittimiä.

Istuinpäälliset

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä Model 3 -autossa istuinpäällisiä. Ne voivat rajoittaa istuimien sivuturvatyynyjen täyttymistä törmäystilanteessa. Myös silloin, jos autossa on matkustajan tunnistusjärjestelmä etumatkustajan turvatyynyn toimintatilan määrittämistä varten, istuinpäälliset voivat häiritä tämän järjestelmän toimintaa.