Hinaus ja tarvikkeet

Kantavuus – lisävarusteet

Jos Model 3 -autoosi on asennettu vetokoukkupaketti, voit vetää perävaunua tai kuljettaa esimerkiksi polkupyöriä, suksia ja lumilautoja kuljetustelineellä.

Vetokoukkupaketti sisältää vetokoukun ja 50 mm:n vetokuulan, johon voi asentaa kuljetustelineen. Kuljetustelinettä käytettäessä vetokuulan pystysuora enimmäiskuormitus on 55 kg. Tämä paino ei saa ylittyä, kun Model 3 -auton vetokoukulla kuljetetaan polkupyöriä tai muita esineitä. Matkustajien lukumäärä vaikuttaa ajoneuvon vetokoukun enimmäiskantavuuteen:

18 tai 19 tuuman renkaat 20 tuuman renkaat
Kuvake mustasta autosta ja siihen kiinnitetystä polkupyörästä.

Ajoneuvossa on viisi matkustajaa.

55 kg 20 kg
Kuvake mustasta autosta ja siihen kiinnitetystä polkupyörästä.

Ajoneuvossa on enintään kaksi takamatkustajaa.

55 kg 55 kg

Kun lasket painoa, muista ottaa huomioon kuljetustelineen paino.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Edellä esitetyt painot koskevat Teslan suosittelemia kuljetustelineitä. Ne perustuvat kuljetustelineen massakeskipisteen ja vetokuulan välisiin pysty- ja vaakasuoriin etäisyyksiin (katso esimerkkikuva kohdassa Muut kuin Teslan suosittelemat kuljetustelineet).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model 3 -auton vetokoukun (edellä kuvatun) rakenteellisen kantavuuden ylittäminen saattaa aiheuttaa huomattavia vaurioita.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä yritä asentaa kuljetustelinettä, mikäli Model 3 -autossa ei ole vetokoukkupakettia. Siitä voi aiheutua huomattavaa vahinkoa.

Muut kuin Teslan suosittelemat kuljetustelineet

Kuljetustelineen kokonaismassan laskemisen lisäksi on tärkeää noudattaa vetokoukun enimmäispainoa ja enimmäisetäisyyttä vetokuulasta. Etäisyys lasketaan kuljetustelineen ja siihen kiinnitettyjen esineiden yhteisestä massakeskipisteestä. Jos käytät muuta kuin Teslan hyväksymää kuljetustelinettä, mittaa vetokuulan ja kuljetustelineen massakeskipisteen välinen pysty- ja vaakasuora etäisyys.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Katso lisätietoja, kuten erilliset paino- ja kuormarajoitukset, kuljetustelineesi tuotetiedoista. Muiden kuin Teslan hyväksymien lisävarusteiden käytöstä aiheutuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
Kuva, joka osoittaa lisävarusteen rajat.

Kuljetustelineen kiinnittäminen ja käyttäminen

Kuljetustelineen kiinnittäminen ja käyttäminen edellyttää vetokoukun kiinnittämistä (katso Vetokoukun kytkeminen). Noudata kuljetustelineen mukana toimitettuja ohjeita. Noudata kaikkia kuljetustelinettä koskevia paikallisia säännöksiä ja lakisääteisiä vaatimuksia.

Model 3 -auton hinauspaketti sisältää johdotuksen, joka tarvitaan valoilla varustetun kuljetustelineen käyttämiseen (katso Sähkökytkennät). Paketti on myös yhteensopiva Trailer-tila-ohjelmiston kanssa (katso Trailer-tila).

Keltainen perävaunukuvake.
Kun liität kuljetustelineen johtosarjan vetokoukkuun, Model 3 havaitsee perävaunun valoliitännän. Tällöin kosketusnäyttöön tulee merkkivalo, joka ilmoittaa Trailer-tilan olevan poissa käytöstä.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Voit ostaa lisävarusteita Model 3 -autoosi osoitteessa http://www.tesla.com. Vaikka kolmannen osapuolen tuotteita on saatavana, Tesla suosittelee ja tukee ainoastaan Teslan hyväksymien tuotteiden käyttöä (katso Osat ja lisävarusteet). Ajoneuvon lisävarustetuotteet vaihtelevat markkina-alueittain. Varmista yhteensopivuus tuotetiedoista, ennen kuin yrität kiinnittää muun kuin Teslan suositteleman kuljetustelineen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kun vetokoukkua ei käytetä, sen likaantuminen ja ruostuminen kannattaa estää irrottamalla koukku ja säilyttämällä sitä kuivassa paikassa. Suojaa vetokoukun runko pölysuojalla, jotta siihen ei pääse pölyä ja likaa (katso Vetokoukun irrottaminen).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuljetusteline voi peittää näkymän taustapeilistä sekä takakameroiden ja/tai takaosan ultraäänianturien näkymän. Lisäksi kaikki Autopilot-järjestelmän ominaisuudet eivät välttämättä toimi odotetulla tavalla.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Tesla ei vastaa aineellisista vahingoista tai loukkaantumisista, jotka aiheutuvat kuljetustelineen asentamisesta ja käytöstä tai sen ohjeissa olevista virheistä tai puutteellisista tiedoista, eikä ohjeiden noudattamatta jättämisestä. Kuljetustelineen käytöstä aiheutuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.

Kantavuus – perävaunun vetäminen

Katso Model 3 -auton suurin sallittu perävaunun kokonaismassa, joka sisältää kuorman ja lisävarusteiden massan, ja perävaunun aisapaino (ajoneuvon ostohetkellä luovutetusta) vaatimustenmukaisuustodistuksesta, lakisääteisestä kilvestä (katso Lakisääteinen kilpi) tai vetokoukun merkinnöistä. Noudata suurimman sallitun perävaunun kokonaismassan ja aisapainon lisäksi seuraavia ohjeita:
 • Jos perävaunun paino on yli 750 kg, käytössä on oltava erillinen perävaunun jarrujärjestelmä ja erillisohjain. Noudata perävaunun jarrujen valmistajan ohjeita huolellisesti, jotta voidaan olla varmoja siitä, että jarrujen asennus, säätäminen ja kunnossapito on suoritettu asianmukaisesti.
 • Aisapaino tarkoittaa perävaunun massan vetokoukkuun kohdistamaa, alaspäin suuntautuvaa voimaa. Sen on oltava vähintään 4 % perävaunun kokonaiskuormasta. Enimmäisaisapaino (tai suurin teknisesti sallittu massa kytkentäkohdassa) on 100 kg muissa kuin Performance-mallin autoissa ja 25 kg Performance-mallin autoissa. Jos autossa kuljetetaan runsaasti varusteita, matkustajia tai kuormaa, suurin mahdollinen aisapaino voi olla normaalia pienempi. Se rajoittaa myös suurinta sallittua perävaunun massaa. Suurin sallittu perävaunun massa lasketaan olettaen, että suurin sallittu kokonaismassa (Gross Vehicle Weight Rating, GVWR-arvo) ei ylity (katso Auton kuormaaminen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos ajoneuvon vaatimustenmukaisuustodistuksen, vetokoukun merkintöjen tai lakisääteisen kilven tiedot poikkeavat tässä omistajan käsikirjassa annetuista tiedoista, noudata ensin mainittuihin merkittyjä tietoja.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model 3 -autoa saa käyttää kuorman vetämiseen vain, jos kuljettajalla on tarvittava kokemus ja tieto siitä, miten kuorman vetäminen vaikuttaa ajoneuvoon, miten ajoneuvoyhdistelmä kuormataan ja kiinnitetään sekä miten ajoneuvoyhdistelmää ohjataan ja hallitaan. Teslan ohjeet eivät kata kaikkia kuorman turvallisessa vetämisessä tarvittavia tietoja ja taitoja. Perävaunun vetämisestä aiheutuvat vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä ylikuormita autoa tai perävaunua. Se voi aiheuttaa suorituskyvyn heikentymisen, ajoneuvon vaurioitumisen tai hallinnan menettämisen, mikä voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä käytä vetokoukkua Model 3 -auton siirtämiseen (katso GUID-AF2A18C5-77CA-4FB3-A965-3C88D38B8979.html).

Rengaspaineet perävaunua vedettäessä

Perävaunua vedettäessä auton rengaspaineita on säädettävä lisäkuorman mukaisesti. 18, 19 ja 20 tuuman renkaat sopivat perävaunun vetämiseen. Rengaspaineiden tulee olla oheisen taulukon mukaiset (perävaunua vedettäessä nämä rengaspainetiedot korvaavat rengas- ja kuormaustietotarran tiedot, mikäli tiedoissa on eroja):

Eturenkaat Takarenkaat Rengaspaine kylmänä
235/45R18 235/45R18 42 psi (290 kPa)
235/40R19 235/40R19 42 psi (290 kPa)
235/35R20 235/35R20 42 psi (290 kPa)
245/35R20 245/35R20 42 psi (290 kPa)
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Perävaunua vedettäessä taka-akselin suurin teknisesti sallittu massa saa ylittyä enintään 15 %:lla ja auton suurin teknisesti sallittu kokonaismassa saa ylittyä enintään 100 kg:lla. Näissä tilanteissa auton nopeus saa olla enintään 100 km/h ja takarenkaiden täyttöpaineen on oltava vähintään 20 kPa suurempi kuin tavalliseen käyttöön suositeltu täyttöpaine.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Lisätietoja kuorman vetämisestä talvirenkailla on saatavana Tesla-huollosta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä vedä Model 3 -autolla kuormaa, mikäli sen rengastus poikkeaa edellä annetuista tiedoista.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Tarkista rengaspaineet tarkalla painemittarilla renkaiden ollessa kylmät. Jo 1,6 km:n ajo lämmittää renkaita siten, että se vaikuttaa rengaspaineisiin. Auton pysäköinti aurinkoisessa paikassa tai kuuma sää voivat myös vaikuttaa rengaspaineisiin. Tarkistaessasi lämpimien renkaiden ilmanpainetta voit varautua korkeampiin painelukemiin. Älä laske ilmaa pois lämpimistä renkaista sovittaaksesi niitä suositeltuihin kylmäpainelukemiin. Jos kuuman renkaan paine on pienempi kuin renkaan suositeltu kylmäpaine, rengas voi olla vaarallisen alipaineinen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan vedä perävaunua, mikäli jossakin Model 3 -auton renkaassa on vaurio tai rengas on korjattu tilapäisesti (esimerkiksi renkaanpaikkaussarjalla). Tilapäisesti korjattu rengas ei ole suunniteltu kestämään perävaunun vetämisestä aiheutuvaa kuormitusta. Perävaunun vetäminen vaurioituneella tai tilapäisesti korjatulla renkaalla voi aiheuttaa rengasvaurion ja auton vakauden menettämisen.

Toiminta ennen perävaunun vetämistä

Ennen perävaunun vetämistä on suoritettava seuraavat toimenpiteet:

 • Täytä renkaat siten, että niiden rengaspaineet kylmänä vastaavat kohdan Renkaiden hoito ja huolto tietoja.
 • Noudata kaikkia perävaunun hinausta koskevia säännöksiä ja lakisääteisiä vaatimuksia. Määräyksien noudattamatta jättäminen voi vaarantaa turvallisuutesi.
 • Säädä sivupeilit siten, että autosta on selkeä näkymä taaksepäin eikä huomattavan suuria kuolleita kulmia ole.
 • Ota Trailer-tila käyttöön (katso Trailer-tila).

Varmista seuraavat asiat:

 • Model 3 on vaakasuorassa asennossa, kun perävaunu on kytketty. Jos auton keula on jyrkästi kohonnut ja takaosa huomattavan alhaalla, tarkista, ettei kohdassa Kantavuus – perävaunun vetäminen annettua suurinta sallittua perävaunun massaa ja aisapainoa ole ylitetty.
 • Kaikki vetokoukun osat ja lisävarusteet, turvaketjut ja sähköliittimet (mukaan lukien peruutus- ja sumuvalojen liittimet, mikäli ne sisältyvät varustukseen) ovat hyvässä kunnossa ja kytketty oikein. Jos havaitset ongelmia, älä vedä perävaunua.
 • Perävaunun valot (jarruvalot, suuntavilkut ja kylkivalot) toimivat oikein.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos Model 3 on Trailer-tilassa tai se on havainnut perävaunun valoliitännän, ja Model 3 havaitsee sähkövian perävaunun suuntavilkuissa, viallisen puolen / viallisten puolien suuntavilkut vilkkuvat tavallista useammin (katso Trailer-tila).
 • Perävaunun aisa on lukittu vetokoukun kuulaan.
 • Turvaketjut on kytketty kunnolla perävaunun ja vetoauton väliin. Vedä turvaketjut perävaunun aisan alitse, jotta aisa ei kosketa tiehen, jos se irtoaa vetokoukusta. Jätä turvaketjuihin riittävästi löysää, jotta perävaunu mahtuu kääntymään. Varmista, etteivät ketjut pääse osumaan maahan.
 • Kuorma on kiinnitetty tukevasti.
 • Pyöräkiiloja on saatavana.
 • Perävaunun kuorma on jaettu tasaisesti ja siten, että aisapaino on noin 4–10 % perävaunun kokonaismassasta. Kohdassa Kantavuus – perävaunun vetäminen mainittu suurin sallittu aisapaino ei saa ylittyä.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Jos kuorma on asetettu akselin molemmille puolille tai jos raskaampi osa kuormasta on perävaunun takaosassa, perävaunu voi kallistella. Se voi johtaa auton hallinnan menettämiseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista aina, että perävaunun kuorma on kiinnitetty siten, että se ei pääse siirtymään ajon aikana. Dynaamisen kuorman siirtyminen voi johtaa auton hallinnan menettämiseen, mikä puolestaan voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Hinausohjeet

Model 3 on suunniteltu ensisijaisesti matkustajien kuljettamiseen. Perävaunun vetäminen aiheuttaa ylimääräistä kuormitusta moottorille/moottoreille, voimansiirrolle, jarruille, renkaille ja jousitukselle sekä lyhentää toimintasädettä huomattavasti. Jos vedät autolla perävaunua, toimi varovasti ja noudata näitä yleisiä ohjeita:

 • Hidasta nopeuttasi ja vältä äkillisiä liikkeitä. Muista, että perävaunua vedettäessä auton ohjaus, vakaus, kääntösäde, pysähtymismatka jarrutusteho poikkeavat normaalitilanteesta.
 • Kasvata turvaväli edellä ajavaan ajoneuvoon vähintään kaksinkertaiseksi. Se auttaa ennaltaehkäisemään voimakkaat jarrutukset. Äkilliset jarrutukset voivat johtaa sivuluisuun tai perävaunun aisan kohoamiseen, mikä voi aiheuttaa auton hallinnan menettämisen.
 • Älä tee jyrkkiä käännöksiä. Jyrkissä käännöksissä perävaunu voi koskettaa autoa ja aiheuttaa vaurion. Muista, että perävaunun renkaat kulkevat kaarteissa sisempänä kuin auton renkaat. Aja siis kaarteissa normaalia laajempaa ajolinjaa, jotta perävaunu ei osu katukiveykseen, liikennemerkkiin, puuhun tai muuhun esteeseen.
 • Tarkista perävaunun valojen ja suuntavilkkujen toiminta säännöllisesti.
 • Varmista määräajoin, että lasti on kiinnitetty kunnolla.
 • Älä pysäköi ajoneuvoyhdistelmää rinteeseen (katso Pysäköinti perävaunun kanssa).
 • Varmista säännöllisesti, että kaikki vetämiseen liittyvät osat on kiinnitetty kunnolla.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Vetämisen aikana pysähtymismatka on pidempi. Perävaunua vedettäessä on pidettävä tavallista pitempi turvaväli edellä ajavaan ajoneuvoon sekä vältettävä tilanteita, joissa voi olla tarpeen jarruttaa voimakkaasti. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa törmäykseen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Noudata kaikkia perävaunun vetämistä koskevia paikallisia säännöksiä ja lakisääteisiä vaatimuksia. Määräyksien noudattamatta jättäminen voi vaarantaa turvallisuutesi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä koskaan yritä kytkeä perävaunun jarruja auton jarrujärjestelmään. Se voi aiheuttaa vaurioita autolle ja perävaunulle ja johtaa jarrujärjestelmän toimintahäiriöön, mikä voi aiheuttaa vakavan loukkaantumisen.

Trailer-tila

Trailer-tila on aina kytkettävä käyttöön, kun autolla vedetään perävaunua. Model 3 kytkee Trailer-tilan käyttöön automaattisesti, kun perävaunun pistoke kytketään ajoneuvon ollessa pysäköitynä. Trailer-tila ei poistu automaattisesti käytöstä, kun perävaunun pistoke irrotetaan. Voit kytkeä Trailer-tilan käyttöön tai poistaa sen käytöstä manuaalisesti valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Polkimet ja ohjaus > Trailer-tila. Jokin seuraavista ilmaisimista näkyy kosketusnäytössä:

Sininen perävaunukuvake.
Trailer-tila on kytkettynä.
Keltainen perävaunukuvake.
Model 3 havaitsee, että perävaunun valot on kytketty, mutta Trailer-tila ei ole kytkettynä. On todennäköistä, että kuljetusteline on liitetty.
Punainen perävaunukuvake.
Model 3 havaitsee perävaunun valojen viallisen kytkennän. Kaikki perävaunun valot eivät välttämättä toimi oikein. Pysäytä auto heti, kun se on turvallisesti mahdollista, ja tarkista, onko perävaunun valoissa viallisia kaapeleita tai liittimiä. Jos ongelma on korjattu, mutta punainen kuvake on edelleen näkyvissä, kytke Trailer-tila pois käytöstä ja uudelleen käyttöön. Jos olet lopettanut hinaamisen ja irrottanut perävaunun sähköliitännän, kytke Trailer-tila manuaalisesti pois käytöstä, jotta saat sammutettua punaisen kuvakkeen.

Jos Model 3 on Trailer-tilassa tai se on havainnut perävaunun valoliitännän, ja ajoneuvo havaitsee sähkövian perävaunun suuntavilkuissa, viallisen puolen / viallisten puolien suuntavilkut vilkkuvat tavallista useammin. Jos olet lopettanut hinaamisen ja irrottanut perävaunun sähköliitännän, suuntavilkut vilkkuvat tavallista useammin ja perävaunun punainen merkkivalo näkyy kosketusnäytössä, kunnes Trailer-tila kytketään manuaalisesti pois käytöstä.

Kaikki Autopilot-järjestelmän ominaisuudet sekä auton takana sijaitsevat pysäköintianturit eivät ole välttämättä käytettävissä, kun Trailer-tila on käytössä. Lisäksi nämä toiminnot voivat toimia eri tavalla:

 • Liikennettä havainnoiva vakionopeudensäädin kasvattaa etäisyyttä edelläsi ajavaan ajoneuvoon.
 • Sivutörmäysvaroitukset ovat käytössä, mutta automaattiset ohjaustoiminnot eivät.
 • Automaattisen hätäjarrujärjestelmän (katso kohta Collision Avoidance Assist -törmäyksenestoavustin) jarrutusvoima saattaa olla rajoittunut.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Älä luota pelkästään siihen, että Model 3 pystyy havaitsemaan perävaunun ja kytkemään Trailer-tilan käyttöön. Varmista ennen perävaunun vetämistä, että Trailer-tila on käytössä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Trailer-tilaa ei saa missään tilanteessa kytkeä pois käytöstä, mikäli autolla vedetään perävaunua. Se voi johtaa vakavaan loukkaantumiseen.

Pysäköinti perävaunun kanssa

Älä pysäköi ajoneuvoyhdistelmää rinteeseen, mikäli mahdollista. Jos rinteeseen pysäköinti on kuitenkin ehdottoman välttämätöntä, aseta perävaunun renkaiden eteen pyöräkiilat. Seuraavien vaiheiden suorittamiseen kannattaa pyytää apua:

 • Yksi henkilö pitää jarrupoljinta painettuna.
 • Toinen henkilö asettaa kiilat ajoneuvon renkaiden eteen, alamäen puolelle.
 • Kun kiilat on asetettu paikoilleen, vapauta jarrupoljin ja varmista, että kiilat pitävät auton ja perävaunun paikallaan.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Varmista kiiloja testattaessa, että Vehicle Hold -paikallaanpitoavustin (katso Vehicle Hold -paikallaanpitoavustin) ei ole kytkettynä. Kun paikallaanpitoavustin jarruttaa Model 3 -autoa, kosketusnäytössä näkyy Vehicle Hold -merkkivalo. Voit kytkeä paikallaanpitoavustimen pois käytöstä painamalla jarrupoljinta ja vapauttamalla sen.
 • Aseta vaihteenvalitsin P-asentoon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos ajoneuvoyhdistelmä on pysäköitävä rinteeseen, muista aina varmistaa, että kaikki perävaunun renkaat on kiilattu asianmukaisesti. Tämän ohjeen noudattamatta jättäminen voi johtaa vakavaan vaurioon tai loukkaantumiseen.

Vetokoukun kytkeminen

Model 3 -auton vetokoukkupaketti sisältää 50 mm:n vetokuulalla varustetun vetokoukun. Kun vetokoukku ei ole käytössä, se kannattaa irrottaa ja säilöä kuivaan paikkaan ruosteen ja korroosion ehkäisemiseksi. Suojaa vetokoukun runko pölysuojalla, jotta mekanismiin ei pääse pölyä ja likaa.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käytä aina Model 3 -auton omaa vetokoukkua, kun vedät autolla perävaunua. Älä koskaan kytke autoon mitään muuta vetokoukkua.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Käytä aina turvaketjuja vetäessäsi perävaunua. Asettele turvaketjut ristiin perävaunun aisan alle ja kiinnitä ne perävaunun sidontalenkkeihin kuorman varmistamiseksi.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Suurin sallittu kytkentäkohdan takaylitys on 1 053 mm.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Vetokoukun runko on kiinnitetty auton koriin kuudella mutterilla. Kuva, jossa vetokoukun runko on kiinnitetty koriin korostettuna näkyvillä kiinnikkeillä.

Vetokoukun kiinnittäminen:

Animaatio näyttää seuraavan toimenpiteen.
 1. Irrota vetokoukun rungon pölysuoja asettamalla pieni esine, kuten tasakärkinen ruuvitaltta, pölysuojan molemmilla puolilla oleviin painokiinnikkeisiin. Vapauta painokiinnikkeet kääntämällä niitä, irrota ne ja irrota sitten pölysuoja.
 2. Aseta avain vetokoukun lukkoon ja käännä avainta siten, että sen yläosa on auki-asennon kohdalla.
 3. Vedä lukkosylinteri noin 0,5 cm sovittimen ulkopuolelle ja käännä avainta myötäpäivään, kunnes auki-asennon symboli näkyy lukkosylinterin yläosassa.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Käännä lukkosylinteriä varovasti. Jos lukkosylinteri ei lukitu auki-asentoon, se vetäytyy automaattisesti alkuperäiseen kiinni-asentoon. Tällöin sormesi voi jäädä puristuksiin.
 4. Pidä tiukasti kiinni vetokoukun alaosasta ja aseta rungon sivulla olevat urat kohdilleen.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Älä pidä kiinni lukkosylinterin kohdalta, sillä sen täytyy päästä kiertymään vapaasti.
 5. Paina vetokoukkua vetokoukun runkoon, kunnes lukkosylinteri kiertyy nopeasti vastapäivään ja lukkiutuu automaattisesti kiinni-asentoon.
 6. Tarkista alaspäin vetämällä, että vetokoukku on painettu runkoon sen pohjaan saakka. Se ei saa kääntyä.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Jos vetokoukku ei ole lukittunut paikalleen runkoon, se liikkuu pois paikaltaan alaspäin käännettäessä.
 7. Käännä avainta siten, että nuolet ovat lukkosylinterin kiinni-asennon symbolin kohdalla.
 8. Irrota avain ja ota se talteen (mieluiten auton sisäpuolelle).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Avain voidaan irrottaa vain, jos vetokoukku on lukittu. Siitä voidaan varmistaa, että vetokoukku on kytketty oikein. Älä käytä vetokoukkua, jos avain on paikallaan.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Tesla suosittelee kirjoittamaan avaimen koodin talteen. Tarvitset tätä koodia, jos kadotat avaimet ja sinun on tilattava uudet.
 9. Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Vetokoukku on kiinnitetty auton koriin kuudella pultilla.

Vetokoukun irrottaminen

Irrota vetokoukku, kun sitä ei enää tarvita:

 1. Aseta avain paikalleen ja käännä se auki-symbolin kohdalle.
 2. Pidä tiukasti kiinni vetokoukun alaosasta, jotta se ei pääse putoamaan maahan. Vedä lukkosylinteriä noin 0,5 cm ja kierrä sitä myötäpäivään, kunnes kiinni-symboli siirtyy yläpuolelle. Nyt lukkosylinteri on auki-asennossa ja vetokoukku irtoaa rungosta.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Varoitus
  Käännä lukkosylinteriä varovasti. Jos lukkosylinteri ei lukitu auki-asentoon, se vetäytyy automaattisesti alkuperäiseen kiinni-asentoon. Tällöin sormesi voi jäädä puristuksiin.
 3. Aseta pölysuoja takaisin paikalleen vetokoukun koteloon siten, että painokiinnikkeet lukittuvat paikoilleen napsahtaen, jotta pölysuojan sisälle ei pääse kertymään likaa.
 4. Sulje vetokoukun lukkosylinterin pölysuoja. Säilytä vetokoukkua turvallisessa paikassa.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Huolehdi vetokoukun kunnosta voitelemalla sen pinta säännöllisesti hartsia sisältämättömällä rasvalla.

Sähkökytkennät

Määräykset edellyttävät, että kaikissa perävaunuissa on taka-, jarru- ja kylkivalot sekä suuntavilkut. Perävaunun sähkönsyöttö tapahtuu vetokoukun lähellä olevan, sisäänrakennetun 13-napaisen pistorasian kautta, joka sopii useimpien perävaunumallien pistokkeisiin.

Kuva, jossa näkyvät 13-napainen pistorasia ja kunkin liittimen kuvaselite.
 1. Suuntavilkku vasemmalle
 2. Takasumuvalo
 3. Nastojen 1–8 maadoitus
 4. Suuntavilkku oikealle
 5. Oikea takavalo
 6. Jarruvalot
 7. Vasen takavalo
 8. Peruutusvalot
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Nastojen 9–13 käyttöä ei tueta, koska jarrujen ohjaus ei kuulu tällä hetkellä Model 3 -auton varustukseen.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kaikissa liitäntänavoissa on pienjännite -jännite.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kuljettajan vastuulla on varmistaa, että kaikki sähkökytkennät toimivat asianmukaisesti ja että perävaunun valot toimivat sekä ennen liikkeelle lähtöä että ajon aikana. Sinun on tarkistettava toiminta itse.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos perävaunun valot sammuvat ajon aikana, sulake voi olla palanut. Model 3 ei näytä varoitusta, mikäli sulake on palanut. Ota yhteyttä Tesla-huoltoon.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos perävaunussa havaitaan olevan sumuvalo, Model 3 kytkee auton takasumuvalon pois päältä (jos se sisältyy varustukseen).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Varmista aina, ettei perävaunun sähkökaapeli kosketa maata eikä laahaa maata pitkin. Varmista myös, että kaapeli on riittävän löysällä käännöksiä varten.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Käytä ainoastaan Teslan suunnittelemia sähkökytkentöjä. Älä yritä kytkeä perävaunun sähkösarjaa suoraan auton johtosarjaan johtoliitoksella tai millään muullakaan menetelmällä. Se voi vahingoittaa auton sähköjärjestelmää ja aiheuttaa toimintahäiriöitä.

Vaikutus toimintasäteeseen

Perävaunun vetäminen lisää ajoneuvon painoa ja vastusta. Toimintasäde voi siksi laskea merkittävästi. Todellinen energiankulutus voi vaihdella, vaikka Matkasuunnittelija-sovellus pyrkii säätämään Trailer-tilaan perustuvia arvioita. Suunnittele matkan pituus ja latauskohteet tämän huomioiden.