Vaihtaminen

Vaihtaminen käyttämällä kosketusnäyttöä

Kun ajoneuvo on pysäköitynä ja jarrupoljinta painetaan, kosketusnäytön toisessa reunassa näkyy ajotilapalkki. Käytä ajotilapalkkia Model 3 -ajoneuvon ajotilan vaihtamiseen: pyyhkäise ylöspäin eteenpäinajolle, pyyhkäise alaspäin peruutukselle, pysäköi koskettamalla P-kirjainta tai valitse vapaa valitsemalla N. Voit tuoda ajotilapalkin näkyviin pyyhkäisemällä kosketusnäytön reunasta kohti matkustajaa.

Auton kuvaketta osoittava sormi ja ylös- ja alaspäin osoittavat nuolet
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Vaihtaminen eteenpäinajosta peruuttamiseen tai päinvastoin edellyttää, että ajonopeus on alle 8 km/h.

Pysäköi ja Vapaa näkyvät aina kosketusnäytön ajotilapalkissa. Kun ajonopeus on alle 8 km/h, voit vaihtaa Park-pysäköintivaihteelle helposti painamalla ajotilapalkin painiketta samalla kun painat jarrupoljinta. Jos meneillään on hätätilanne ja ajonopeus on yli 8 km/h, voit pysäyttää ajoneuvon hitaasti painamalla ajotilapalkin Pysäköi-painiketta pitkään.

Kosketusnäyttö on ensisijainen tapa vaihtaa ajotilaa. Jos kuitenkin jossain epätavallisessa tilanteessa kosketusnäyttö ei ole käytettävissä etkä voi käyttää sitä, kattokonsolin ajotilanvalitsin aktivoituu automaattisesti ja sitä on käytettävä vaihtamiseen (katso Vaihtaminen käyttämällä kattokonsolia).

Jos yrität valita ajotilan, jota ei ole mahdollista valita senhetkisen ajonopeuden vuoksi, kosketusnäyttö näyttää varoituksen, ajoneuvon sisällä kuuluu merkkiääni ja ajotilaa ei vaihdeta.

Autom. vaihto pois P-asennosta

Autom. vaihto pois P-asennosta on BETA-vaiheessa oleva toiminto ja oletusarvoisesti poissa käytöstä. Kun toiminto on poissa käytöstä, vaihda ajotilaa manuaalisesti kosketusnäytöstä tai kattokonsolin valitsimella. Ota Vaihda autom. pois P-asennosta -toiminto käyttöön valitsemalla kosketusnäytöstä Hallintalaitteet > Polkimet ja ohjaus > Vaihda autom. pois P-asennosta.

Kun Autom. vaihto pois P-asennosta -toiminto on käytössä, Model 3 valitsee eteenpäinajon tai peruuttamisen automaattisesti. Valittu ajotila näkyy kosketusnäytössä, kun kuljettajan ovi on suljettuna ja turvavyö kiinnitettynä.

Voit ohittaa valitun ajotilan painamalla jarrupoljinta ja valitsemalla kosketusnäytön ajotilapalkista haluamasi ajotilan (eteenpäin, taaksepäin, pysäköi; katso Vaihtaminen käyttämällä kosketusnäyttöä).

Vahvista ajotilan valinta ja noudata kosketusnäytössä annettuja ohjeita ennen kaasupolkimen painamista.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Ota ajoneuvosi ja sen ympäristö huomioon, kuten aina ennen ajamaan lähtemistä. Älä luota siihen, että Model 3 osaa automaattisesti valita oikean ajotilan, vaan varmista se ennen ajamaan lähtemistä.

Jos Vaihda autom. pois P-asennosta -toimintoa ei voi käyttää, kosketusnäytössä näkyy viesti.

Model 3 valitsee ajotilan automaattisesti, kun:

 • Vaihda autom. pois P-asennosta on käytössä.
 • Model 3 on pysäköintivaihteella.
 • Kuljettajan turvavyö on kiinnitetty.
 • Jarrupoljin on painettuna.
 • Kaikki ovet ja luukut ovat kiinni.
 • Kattokonsolin ajotilanvalitsin ei ole käytössä (katso Vaihtaminen käyttämällä kattokonsolia).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Model 3 ei valitse ajotilaa automaattisesti Valet Mode -tilassa.

Vaihtaminen käyttämällä kattokonsolia

Kosketusnäytön lisäksi voit valita ajotilan manuaalisesti kattokonsolin P-, R-, N- tai D-painikkeella. Useimmissa tilanteissa nämä painikkeet eivät ole käytettävissä, ennen kuin painat jarrua ja aktivoit ne painamalla yhtä painikkeista. Aktivoimisen jälkeen painikkeiden merkkivalot syttyvät, ja kun valitset P-, R-, N- tai D-ajotilan, sen merkkivalo palaa oranssina.

Tilanteissa, joissa kosketusnäyttö ei ole käytettävissä (kuten silloin, kun siinä on jokin tekninen vika) tai Model 3 on Valet- tai Kuljetustilassa, kattokonsolin ajotilanvalitsin aktivoituu automaattisesti ilman, että sitä tarvitsee koskettaa.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Voit aktivoida kattokonsolin ajotilanvalitsimen myös painamalla samanaikaisesti ja lyhyestiohjauspyörä-ohjauspyörän molempia vierityspainikkeita. Jos kuitenkin painat molempia painikkeita pitkään, ajotilanvalitsin aktivoituu ja kosketusnäyttö käynnistyy uudelleen (katso Kosketusnäytön uudelleenkäynnistäminen).
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Etutavaratilan luukun on oltava suljettuna, jotta kattokonsolia voi käyttää.
Kirjaimet P, R, N ja D keskikonsolissa sekä niiden kuvaselitteet
 1. Pysäköi – P
 2. Taaksepäin – R
 3. Vapaa – N
 4. Eteenpäin – D
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kun kosketusnäyttö on käytettävissä ajotilan valintaan ja olet aktivoinut manuaalisesti kattokonsolin ajotilanvalitsimen, kattokonsolin valitsin poistuu automaattisesti käytöstä, jos et käytä sitä 10 sekunnin kuluessa.

Pysäköi – P

Voit vaihtaa manuaalisesti pysäköintitilaan painamalla jarrupoljinta ja koskettamalla kosketusnäytön ajotilapalkin Pysäköi-painiketta. Jos kosketusnäyttö ei ole käytettävissä, paina kattokonsolissa sijaitsevan ajotilanvalitsimen P-painiketta.

Model 3 vaihtaa automaattisesti pysäköintivaihteelle estääkseen ajoneuvon vierimisen ajettaessa alhaisilla nopeuksilla. Näin käy silloin, kun latauskaapeli kytketään, turvavyö avataan tai ovi avataan ajoneuvon ollessa Drive-ajovaiheella tai vapaalla vaihteella. Varmista, että latauskaapeli on irrotettu, turvavyö kiinnitetty ja ovi suljettu ennen kuin vaihdat vaihteen pois pysäköintivaihteelta.

Pysäköintijarrun kytkeminen, kun nopeus on yli 8 km/h, aiheuttaa hätäjarrutuksen (katso Jarruttaminen ja pysähtyminen).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Jos jarrut eivät toimi kunnolla ja syntyy hätätilanne, voit pysäyttää Model 3 -ajoneuvon painamalla kosketusnäytön ajotilapalkissa sijaitsevaa Pysäköi-painiketta ja pitämällä sitä painettuna. Pysäytä ajoneuvo tällä tavalla vain silloin, kun se on ehdottomasti tarpeellista.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Sinun on aina painettava jarrupoljinta, jotta saat vaihdettua vaihteen pois pysäköintivaihteelta.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Model 3 ei vaihda pois pysäköintivaihteelta, jos latauskaapeli on kytketty tai jos latausportti ei pysty määrittämään, onko latauskaapelia kytketty vai ei. Jos Model 3 ei vaihda pois pysäköintivaihteelta, katso toimintaohjeet kosketusnäytön ohjeista.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Kuljettaja vastaa aina siitä, että ajoneuvo on asetettu pysäköintivaihteelle ennen ajoneuvosta poistumista. Älä koskaan luota Model 3 -ajoneuvon kykyyn valita pysäköintivaihde automaattisesti puolestasi.

Eteenpäin – D

Voit vaihtaa manuaalisesti eteenpäinajotilaan pyyhkäisemällä kosketusnäytön ajotilapalkkia ylöspäin. Jos kosketusnäyttö ei ole käytettävissä, paina kattokonsolissa sijaitsevan ajotilanvalitsimen D-painiketta. Voit valita Drive-ajovaihteen, kun Model 3 on pysäytetty tai peruutusvaihde on valittuna ja auton nopeus on alle 8 km/h.

Taaksepäin – R

Voit vaihtaa manuaalisesti peruutustilaan pyyhkäisemällä kosketusnäytön ajotilapalkkia alaspäin. Jos kosketusnäyttö ei ole käytettävissä, paina kattokonsolissa sijaitsevan ajotilanvalitsimen R-painiketta. Voit valita peruutusvaihteen, kun Model 3 on pysäytetty tai sen nopeus on alle 8 km/h ajovaihteen ollessa valittuna. Voit sulkea Pysäköintiavustin-näkymän itse kosketusnäytöltä koskettamalla yläkulman X-painiketta.

Vapaa – N

Neutral-vapaa-asennossa Model 3 kulkee vapaasti, kun jarrupoljinta ei paineta. Voit vaihtaa vapaalle vaihteelle jollakin seuraavista tavoista:

 • Pyyhkäise kosketusnäytön reunasta kohti matkustajaa tuodaksesi esiin ajotilapalkin, ja valitse Vapaa.
 • Valitse kattokonsolin ajotilanvalitsimen Vapaa-painike.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Sinun on painettava jarrupoljinta, jotta saat vaihdettua vaihteen pois vapaalta, kun Model 3 -ajoneuvo liikkuu hitaammin kuin noin 8 km/h.

Model 3 vaihtaa automaattisesti pysäköintivaihteelle, kun kuljettajan ovi avataan ajoneuvosta poistumista varten, ellei ajoneuvo ole tietyssä tilassa, kuten Transport-kuljetustilassa tai Autopesutilassa, jolloin ajoneuvo voi jäädä vapaalle myös ajoneuvosta poistuttaessa.

Ajoneuvonvaihteiston pitäminen vapaa-asennossa (kuljetustila)

Model 3 -auton vaihteisto voidaan myös jättää vapaa-asentoon, kun poistut autosta. Tällöin auto rullaa vapaasti (tämä voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun auto vedetään hinausauton kyytiin). Kytke tällöin Kuljetustila seuraavasti:

 1. Valitse pysäköintivaihde.
 2. Paina jarrupoljinta.
 3. Valitse Hallintalaitteet > Huolto > Hinaus. Kosketusnäytössä näkyy viesti, jossa muistutetaan Model 3 -ajoneuvon oikeasta kuljetustavasta.
 4. Paina Kuljetustila-painiketta. Se muuttuu siniseksi sen merkiksi, että Model 3 on nyt Kuljetustilassa. Model 3 voi nyt rullata vapaasti ja sitä voidaan siirtää hitaasti (ei kävelynopeutta nopeammin) lyhyitä matkoja tai nostaa (esimerkiksi hinausauton lavalle).

Lisätietoja kuljetustilasta on kohdassa Kuljetustilan kytkeminen käyttöön.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Kuljetustilassa Model 3 -autoa ei voi vaihtaa ajotilaan. Peru ensin Kuljetustila valitsemalla Kuljetustila uudelleen. Ajoneuvo poistuu Kuljetustilasta myös silloin, jos vaihdat kosketusnäytön tai kattokonsolin ajotilanvalitsimen avulla manuaalisesti P-tilaan tai jos kytket seisontajarrun valitsemalla Hallintalaitteet > Turvallisuus > Seisontajarru.