Huolto

Ohjelmisto

Ohjelmiston päivittäminen on tärkeää, jotta ajoneuvon osien oikeanlainen toiminta ja pitkäikäisyys voidaan varmistaa. Ohjelmistopäivitys on asennettava ensi tilassa. Katso Ohjelmistopäivitykset.

Tesla voi päivittää tai asentaa uudelleen ajoneuvon ohjelmiston osana huoltoon kuuluvaa normaalia vianmääritys-, korjaus- ja kunnossapitomenettelyä.

Huoltovälit

Autoa on tavallisesti huollettava tarpeen mukaan. Tesla kuitenkin suosittelee seuraavia huoltokohteita ja -välejä, mikäli ne soveltuvat autoosi, jotta Model 3 -auton luotettavuus ja tehokkuus voidaan jatkossakin taata.

 • Jarrunesteen tarkistus kahden vuoden välein (vaihda tarvittaessa) tai jarrunesteen vaihto kahden vuoden välein, jos autoa käytetään hinaukseen.
 • Ilmastointilaitteen kuivauspussin vaihto 6 vuoden välein.
 • Sisätilan ilmansuodattimen vaihto 2 vuoden välein.
 • Puhdista ja voitele jarrusatulat vuosittain tai 12 500 mailin (20 000 kilometrin) välein, jos autolla ajetaan suolatuilla teillä talvisin
 • Vaihda renkaiden paikkoja aina 10 000 kilometrin välein tai kun ero urasyvyydessä on vähintään 1,5 mm sen mukaan, kumpi täyttyy ensin.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Yllä kuvatut huoltovälit perustuvat normaaleihin ajotapoihin ja -tilanteisiin. Yllä olevaa luetteloa ei myöskään pidä tulkita kaiken kattavana, eikä se sisällä kuluvia osia, jollaisia ovat esimerkiksi tuulilasinpyyhkijät ja jarrupalat.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Muiden kuin Teslan hyväksymien huoltoasentajien aiheuttamat vahingot tai virheet eivät kuulu takuun piiriin.

Varaa huoltoaika

Huoltoajan varaaminen mobiilisovelluksen kautta on helppoa. Kun Varaa huolto on valittu, voit valita tarvitsemasi huollon tyypin. Noudata mobiilisovelluksen ohjeita. Anna mahdollisimman paljon tietoja, kuten:

 • Valokuvia, äänitteitä tai videoita.
 • Päivämäärät, ajankohdat ja aikavyöhyke (milloin ongelma ilmeni).
 • Käyttö- ja sijaintimaa.
 • Arvioitu nopeus, jolla autoa ajettiin (jos sovellettavissa).
 • Ympäristöolosuhteet (sade, lumi, pakkanen jne.).
 • Tien nimi ja tyyppi (jos sovellettavissa).
 • Kaistamerkintöjen laatu (jos sovellettavissa).
 • Käytetyt auton asetukset.
 • Tunnistettavat oireet.

Lisätietoja huoltoajan varaamisesta on osoitteessa https://www.tesla.com/support/service-visits.

Päivittäiset tarkastukset

 • Tarkista akun varaus kosketusnäytöstä tai mobiilisovelluksesta.
 • Tarkista kaikkien renkaiden kunto ja rengaspaineet (katso Renkaiden hoito ja huolto).
 • Tarkista, että kaikki auton ulkopuoliset valot, äänimerkki, suuntavilkut sekä pyyhkijät ja pesurit toimivat.
 • Tarkista, palaako kosketusnäytössä merkkivaloja tai auton hälytyksiä.
 • Tarkista jarrujen toiminta, mukaan lukien seisontajarru.
 • Tarkista turvavyön toiminta (katso Turvavyöt).
 • Etsi Model 3 -auton alta epänormaaleja nestevuotoja, jotka saattavat olla merkki vuodosta. Pienen vesilätäkön muodostuminen auton alle on normaalia (johtuu ilmastointijärjestelmän kosteudenpoistoprosessista).
 • Tarkista Model 3 -auton ulkopuoli ja puhdista heti kaikki syövyttävät aineet (kuten lintujen jätökset, pihka, pikijäämät, kuolleet hyönteiset, teollisuuspäästöt), jotka voivat vahingoittaa maalipintaa (katso Puhdistaminen).

Kuukauden välein suoritettavat tarkastukset

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ohjaamon jäähdyttämisen lisäksi ilmastointijärjestelmän kompressori jäähdyttää myös akkua. Sen vuoksi kuumalla säällä ilmastointijärjestelmän kompressori voi kytkeytyä käyttöön, vaikka olet poistanut sen käytöstä. Tämä on normaalia. Järjestelmä jäähdyttää ensisijaisesti akkua varmistaakseen sen lämpötilan pysymisen ihanteellisella toiminta-alueella, mikä puolestaan lisää akun käyttöikää ja takaa sen parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Saatat myös kuulla, kuinka Model 3 inisee tai vesi kiertää järjestelmässä, vaikka järjestelmä ei ole käytössä. Nämä äänet ovat normaaleja ja kuuluvat, kun sisäiset jäähdytysjärjestelmät kytkeytyvät käyttöön tukemaan ajoneuvon eri toimintoja, kuten pienjännite:n akun ylläpito ja korkeajänniteakun lämpötilan tasaaminen.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jos huomaat nestetasojen huomattavaa vähentymistä tai renkaiden epäsäännöllistä kulumista, ota yhteyttä Teslaan välittömästi.

Nesteiden vaihtovälit

Akun jäähdytysnestettä ei useimmissa tapauksissa tarvitse vaihtaa auton käyttöiän aikana. Jarruneste on tarkistettava 2 vuoden välein ja vaihdettava tarvittaessa*.

*Jos autoa käytetään hinaukseen, jarruneste on vaihdettava kahden vuoden välein tarkistuksesta huolimatta.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Takuu ei kata akun jäähdytysnestesäiliön avaamisesta koituvia vahinkoja.

Korkeajännitteisen laitteen sähköturvallisuus

Model 3 -autosi on suunniteltu ja rakennettu ennen kaikkea sen turvallisuutta silmällä pitäen. Huolehdi kuitenkin seuraavista varotoimenpiteistä korkeajännitteisen järjestelmän aiheuttaman loukkaantumisriskin vuoksi:

 • Lue kaikki Model 3 -auton varoitusmerkintöjen ohjeet ja noudata niitä. Merkinnät ovat autossa sinun turvallisuutesi vuoksi.
 • Korkeajännitteisessä järjestelmässä on osia, jotka eivät ole käyttäjän huollettavissa. Älä pura, irrota tai vaihda korkeajännitteisiä komponentteja, kaapeleita tai liittimiä. Korkeajännitekaapelit ovat oransseja, jotta ne on helppo tunnistaa.
 • Älä koske törmäystilanteessa korkeajännitejohtoihin tai niihin liitettyihin liittimiin tai komponentteihin.
 • Tulipalon syttyessä soita välittömästi hätänumeroon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Irrota latauskaapeli aina ennen kuin toimit Model 3 -auton alla, myös silloin kun lataus ei ole käynnissä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Pidä kädet ja vaatteiden osat poissa jäähdytyspuhaltimien ulottuvilta. Jotkut puhaltimet toimivat silloinkin, kun Model 3 on pois päältä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jotkut ajoneuvossa käytettävät nesteet (akkuhappo, akun jäähdytysneste, jarruneste, tuulilasin pesunesteen lisäaineet jne.) ovat myrkyllisiä, eikä niitä saa joutua hengitykseen, nieluun tai kontaktiin avohaavojen kanssa. Turvallisuutesi vuoksi lue aina nestepakkausten ohjeet ja noudata niitä.