Huoltovälit

Huoltovälit

Tesla suosittelee seuraavia huoltokohteita ja -välejä, mikäli ne soveltuvat ajoneuvoosi, jotta Model 3 -ajoneuvon luotettavuus ja tehokkuus voidaan jatkossakin taata.

Lisätietoja ajoneuvon hälytyksistä on kohdassa Hälytysten vianmääritys.

 • Jarrunesteen kunnon tarkistus 4 vuoden välein (vaihda tarvittaessa)*.
 • Ilmastointilaitteen kuivauspussin vaihto 4** vuoden välein.
 • Sisätilan ilmansuodattimen vaihto 2 vuoden välein.
 • Puhdista ja voitele jarrusatulat vuosittain tai 12 500 mailin (20 000 kilometrin) välein, jos ajoneuvolla ajetaan suolatuilla teillä talvisin.
 • Vaihda renkaiden paikkoja aina 10 000 kilometrin välein tai kun ero urasyvyydessä on vähintään 1,5 mm sen mukaan, kumpi täyttyy ensin.

** Ilmastointilaitteen kuivauspussin vaihtovälin voi pidentää 6 vuoteen ajoneuvoissa, jotka on valmistettu noin vuosien 2017 ja 2021 välisenä aikana.

* Jarrujen voimakas käyttö hinauksen, alamäkiajon tai suorituskyvyn äärirajoilla ajamisen vuoksi – etenkin kuumissa ja kosteissa olosuhteissa – saattaa edellyttää jarrunesteen tarkistusta ja vaihtoa tavallista useammin.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Takuu ei kata akun jäähdytysnestesäiliön avaamisesta koituvia vahinkoja.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Yllä kuvatut huoltovälit perustuvat tyypillisiin ajotapoihin ja -tilanteisiin. Huoltotarve määräytyy useiden tekijöiden mukaan, joita ovat muun muassa ajotapa, ajoneuvon käyttö ja ympäristön olosuhteet. Yllä kuvatut huoltokohteet voivat edellyttää huoltotoimia määritettyä huoltoväliä useammin tai harvemmin. Yllä olevaa luetteloa ei myöskään pidä tulkita kaiken kattavana, eikä se sisällä kuluvia osia, jollaisia ovat esimerkiksi tuulilasinpyyhkijät, jarrupalat, pienjännitteinen akku (mallikohtaisesti) jne.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Muiden kuin Teslan hyväksymien huoltoasentajien aiheuttamat vahingot tai virheet eivät kuulu takuun piiriin.

Lisätietoja itse suoritettavista huoltotoimenpiteistä on kohdassa https://www.tesla.com/support/do-it-yourself-guides.

Varaa huoltoaika

Huoltoajan varaaminen mobiilisovelluksen kautta on helppoa. Kun Huolto on valittu, voit valita tarvitsemasi huollon tyypin. Noudata mobiilisovelluksen ohjeita. Anna huoltotiimille mahdollisimman yksityiskohtaisia tietoja, jotta se voi tunnistaa ongelman. Seuraavassa esimerkkejä:

 • Valokuvia, äänitteitä tai videoita.
 • Päivämäärät, ajankohdat ja aikavyöhyke (milloin ongelma ilmeni).
 • Käyttö- ja sijaintimaa.
 • Arvioitu nopeus, jolla autoa ajettiin (jos sovellettavissa).
 • Ympäristöolosuhteet (sade, lumi, pakkanen jne.).
 • Tien nimi ja tyyppi (jos sovellettavissa).
 • Kaistamerkintöjen laatu (jos sovellettavissa).
 • Käytetyt auton asetukset.
 • Tunnistettavat oireet.

Lisätietoa huoltoajan varaamisesta on osoitteessa https://www.tesla.com/support/service-visits.

Päivittäiset tarkastukset

 • Tarkista akun varaus kosketusnäytöstä tai mobiilisovelluksesta.
 • Tarkista kaikkien renkaiden kunto ja rengaspaineet (katso Renkaiden hoito ja huolto).
 • Tarkista, että kaikki ajoneuvon ulkopuoliset valot, äänimerkki, suuntavilkut sekä pyyhkijät ja pesurit toimivat.
 • Tarkista, palaako kosketusnäytössä merkkivaloja tai auton hälytyksiä.
 • Tarkista jarrujen toiminta, mukaan lukien seisontajarru.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Koska Model 3 käyttää regeneratiivista jarrutusta (katso Regeneratiivinen jarrutus), jarrulevyjä käytetään yleensä harvemmin verrattuna perinteisiin jarrujärjestelmiin. Tesla suosittelee painamaan jarrupoljinta usein, jotta mekaaniset jarrut aktivoituvat ja jarrulevyt ja roottorit kuivuvat. Näin voidaan estää ruosteen ja korroosion ilmenemistä.
 • Tarkista turvavyön toiminta (katso Turvavyöt).
 • Etsi Model 3 -auton alta epänormaaleja nestevuotoja, jotka saattavat olla merkki vuodosta. Pienen vesilätäkön muodostuminen auton alle on normaalia (johtuu ilmastointijärjestelmän kosteudenpoistoprosessista).
 • Tarkista Model 3 -auton ulkopuoli ja puhdista heti kaikki syövyttävät aineet (kuten lintujen jätökset, pihka, pikijäämät, kuolleet hyönteiset, teollisuuspäästöt), jotka voivat vahingoittaa ulkopintaa (katso Puhdistaminen).

Viikoittain suoritettavat tarkastukset

 • Jos sää on kostea, puhdista Autopilot-kamerat kerran viikossa (katso Kameran puhdistaminen). Puhdista ne kuivalla säällä kerran kuukaudessa.

Kuukauden välein suoritettavat tarkastukset

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Huomautus
Ohjaamon jäähdyttämisen lisäksi ilmastointijärjestelmän kompressori jäähdyttää myös akkua. Sen vuoksi kuumalla säällä ilmastointijärjestelmän kompressori voi kytkeytyä käyttöön, vaikka olet poistanut sen käytöstä. Tämä on normaalia. Järjestelmä jäähdyttää ensisijaisesti akkua varmistaakseen sen lämpötilan pysymisen ihanteellisella toiminta-alueella, mikä puolestaan lisää akun käyttöikää ja takaa sen parhaan mahdollisen suorituskyvyn. Saatat myös kuulla, kuinka Model 3 inisee tai vesi kiertää järjestelmässä, vaikka järjestelmä ei ole käytössä. Nämä äänet ovat normaaleja ja kuuluvat, kun sisäiset jäähdytysjärjestelmät kytkeytyvät käyttöön tukemaan ajoneuvon eri toimintoja, kuten pienjännite:n akun ylläpito ja korkeajänniteakun lämpötilan tasaaminen.

Nesteiden vaihtovälit

Ainoastaan Tesla-korjaamo tai ammattimainen autokorjaamo saa tarkistaa akun jäähdytysnesteen ja jarrunesteen määrän. Yksityiskohtaiset huoltotiedot ovat huolto-oppaassa.

 • Akun jäähdytysneste: Akun jäähdytysnestettä ei useimmissa tapauksissa tarvitse vaihtaa ajoneuvon käyttöiän aikana.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Huomautus
  Takuu ei kata akun jäähdytysnestesäiliön avaamisesta koituvia vahinkoja.
 • Jarruneste: Älä lisää jarrunestettä itse.

Ohjelmisto

Ohjelmiston päivittäminen on tärkeää, jotta ajoneuvon osien oikeanlainen toiminta ja pitkäikäisyys voidaan varmistaa. Ohjelmistopäivitys on asennettava ensi tilassa. Katso Ohjelmistopäivitykset.

Tesla voi päivittää tai asentaa uudelleen ajoneuvon ohjelmiston osana huoltoon kuuluvaa normaalia vianmääritys-, korjaus- ja kunnossapitomenettelyä.

Korkeajännitteisen laitteen sähköturvallisuus

Model 3 -autosi on suunniteltu ja rakennettu ennen kaikkea sen turvallisuutta silmällä pitäen. Huolehdi kuitenkin seuraavista varotoimenpiteistä korkeajännitteisen järjestelmän aiheuttaman loukkaantumisriskin vuoksi:

 • Lue kaikki Model 3 -auton varoitusmerkintöjen ohjeet ja noudata niitä. Merkinnät ovat autossa sinun turvallisuutesi vuoksi.
 • Korkeajännitteisessä järjestelmässä on osia, jotka eivät ole käyttäjän huollettavissa. Älä pura, irrota tai vaihda korkeajännitteisiä komponentteja, kaapeleita tai liittimiä. Korkeajännitekaapelit ovat oransseja, jotta ne on helppo tunnistaa.
 • Älä koske törmäystilanteessa korkeajännitejohtoihin tai niihin liitettyihin liittimiin tai komponentteihin.
 • Tulipalon syttyessä soita välittömästi hätänumeroon.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Irrota latauskaapeli aina ennen kuin toimit Model 3 -auton alla, myös silloin kun lataus ei ole käynnissä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Pidä kädet ja vaatteiden osat poissa jäähdytyspuhaltimien ulottuvilta. Jotkut puhaltimet toimivat silloinkin, kun Model 3 on pois päältä.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Varoitus
Jotkin ajoneuvossa käytettävät nesteet (akkuhappo, akun jäähdytysneste, jarruneste, tuulilasin pesunesteen lisäaineet jne.) ovat myrkyllisiä, eikä niitä saa joutua hengitykseen, nieluun tai kontaktiin avohaavojen kanssa. Turvallisuutesi vuoksi lue aina nestepakkausten ohjeet ja noudata niitä.