Informacje o Autopilocie

Autopilot to zestaw zaawansowanych funkcji asystenta kierowcy, którym celem jest zapewnienie bezpieczniejszej i spokojniejszej jazdy. Żadna z tych funkcji nie zapewnia w pełni autonomicznej jazdy Model 3 ani nie zastępuje kierowcy. Wszystkie nowe pojazdy Tesla są standardowo wyposażone w funkcje Autopilota.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zależnie od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w następujące funkcje lub ich działanie może odbiegać od opisu.

Podstawowy Autopilot obejmuje tempomat uwzględniający sytuację drogową oraz automatyczne kierowanie.

 • Tempomat uwzględniający sytuację drogową: Utrzymuje prędkość oraz możliwą do wyregulowania odległość od poprzedzającego pojazdu, jeśli go wykryto (patrz Tempomat uwzględniający sytuację drogową).
 • Automatyczne kierowanie: Utrzymuje prędkość i odległość od poprzedzającego pojazdu, a także inteligentnie utrzymuje pojazd Model 3 na pasie ruchu (patrz Automatyczne kierowanie).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Autopilot podstawowy wymaga aktywnego udziału kierowcy. Trzymaj ręce na kierownica i zwracaj uwagę na warunki drogowe, ruch uliczny w otoczeniu oraz innych użytkowników dróg (w tym pieszych i rowerzystów). Należy być zawsze gotowym do szybkiej interwencji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować szkody materialne, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Autopilot rozszerzony ma dodatkowe funkcje. Opracowano je po to, aby dodatkowo odciążały kierowcę i ułatwiały takie częste działania, jak zmiana pasów czy parkowanie.

 • Asystent zmiany pasa ruchu: Zmienia pas ruchu pojazdu Model 3 po włączeniu przez kierowcę kierunkowskazu, gdy włączona jest funkcja Automatyczne kierowanie (patrz Asystent zmiany pasa ruchu).
 • Nawigacja z Autopilotem: Aktywnie prowadzi pojazd Model 3 od wjazdu na autostradę, wykonując między innymi zmiany pasa ruchu, nawigując na węzłach drogowych oraz automatycznie włączając kierunkowskazy, aż po zjechanie prawidłowym zjazdem (patrz Nawigacja z Autopilotem).
 • Asystent parkowania: Parkuje pojazd Model 3 równolegle lub prostopadle (patrz GUID-0C763E08-D0B8-4404-8180-1054F635C08C.html).
 • Summon: Przemieszcza pojazd Model 3 do przodu lub do tyłu, nawet jeśli nie ma Cię w kabinie. Jest to przydatne w przypadku zaparkowania w wąskim miejscu (patrz Summon).
 • Smart Summon: Wyprowadza pojazd Model 3 z miejsca parkingowego oraz przemieszcza go w bardziej skomplikowanych warunkach, unikając przeszkód i innych pojazdów, aby dojechał do kierowcy lub wstępnie zdefiniowanego celu (patrz Smart Summon).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Autopilot rozszerzony wymaga aktywnego udziału kierowcy. Trzymaj ręce na kierownicy i zwracaj uwagę na warunki drogowe, ruch uliczny w otoczeniu oraz innych użytkowników dróg (w tym pieszych i rowerzystów). Należy być zawsze gotowym do szybkiej interwencji. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować szkody materialne, poważne obrażenia ciała lub śmierć.
Pełna zdolność do samodzielnej jazdy obejmuje:
 • Wykrywanie świateł i znaku stop: Utrzymuje prędkość i ustawioną odległość od poprzedzającego pojazdu oraz utrzymuje pojazd Model 3 na pasie ruchu oraz zwalnia, a także zatrzymuje go na czerwonym świetle i przy znaku stop (patrz Wykrywanie świateł i znaku stop).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Funkcja jazdy w pełni autonomicznej to funkcja wymagająca aktywnego udziału kierowcy. Trzymaj ręce na kierownicy i zwracaj uwagę na warunki drogowe, ruch uliczny w otoczeniu oraz innych użytkowników dróg (w tym pieszych i rowerzystów). Kierowca musi zawsze zwracać uwagę na drogę i być zawsze gotowy do natychmiastowego działania. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować szkody materialne, poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Autopilot korzysta z kamer pojazdu Model 3, które monitorują otoczenie i wykrywają inne pojazdy, pieszych, znaki drogowe oraz takie przeszkody jak bariery czy krawężniki. Kamery są zamontowane z przodu, z tyłu, oraz po bokach pojazdu Model 3 (patrz Kamery).

Model 3 może być również wyposażony w zamontowaną w lusterku wstecznym kamerę kabinową monitorującą skupienie kierowcy. Kierowca jest stale odpowiedzialny za trzymanie rąk na kierownicy, zwracanie uwagi na drogę oraz gotowość do podjęcia natychmiastowego działania w dowolnej chwili.

Gdy Autopilot zostanie włączony, pojazd Model 3 będzie wyświetlać serię ostrzeżeń przypominających o trzymaniu rąk na kierownicy i zwracaniu uwagi na drogę. Jeżeli nie będzie żadnej reakcji ze strony kierowcy, Autopilot się wyłączy i pozostanie niedostępny aż do końca podróży.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Autopilot nie jest systemem ostrzegającym przed kolizją ani pomagającym jej uniknąć. Jego zadaniem jest zwiększenie komfortu i pewności prowadzenia. Nie zwalnia on kierowcy z obowiązku zachowania uwagi, dbania o bezpieczeństwo ani panowania nad pojazdem Nigdy nie należy polegać wyłącznie na Autopilocie, aby prawidłowo zwolnił pojazd Model 3. Należy zawsze obserwować drogę przed pojazdem i być gotowym do interwencji. Zaniedbanie tej czynności może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

Twoim obowiązkiem jest zapoznanie się z ograniczeniami Autopilota i bycie gotowym na przejęcie pełnej kontroli nad sterowaniem w każdej chwili. Więcej ograniczeń, ostrzeżeń i przestróg znajduje się w rozdziale Ograniczenia i ostrzeżenia.

Warunki działania Autopilota

Zawsze przed rozpoczęciem jazdy i skorzystaniem z funkcji Autopilota upewnij się, że wszystkie kamery są czyste i niczym niezasłonięte (patrz Czyszczenie kamery). Zabrudzone kamery i czujniki (zależnie od wyposażenia), a także warunki otoczenia, takie jak deszcz czy wyblakłe oznaczenia pasów drogowych, mogą wpływać na działanie funkcji Autopilota. W przypadku zasłonięcia kamery pojazd Model 3 wyświetla komunikat na ekran dotykowy, a funkcje Autopilota mogą być niedostępne. Więcej informacji dotyczących poszczególnych alarmów, patrz Rozwiązywanie problemów związanych z ostrzeżeniami.

Zanim możliwe będzie korzystanie z funkcji Autopilota, a także po pewnych wizytach serwisowych konieczne jest przejechanie krótkiego dystansu w celu skalibrowania kamer. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Kalibracja kamer w czasie jazdy.

Ponadto funkcje to mogą nie działać zgodnie z oczekiwaniami, gdy:

 • Droga ma ostre zakręty lub znaczne zmiany wysokości.
 • Znaki drogowe i sygnały są niejasne, niejednoznaczne lub słabo utrzymane.
 • Widoczność jest słaba (z powodu ulewy, śniegu, gradu itp. lub słabego oświetlenia dróg w nocy).
 • Pojazd jedzie przez tunel lub po autostradzie w pobliżu barierek, które ograniczają pole widzenia kamer.
 • Jasne światło (na przykład reflektory nadjeżdżającego samochodu lub bezpośrednie promienie słoneczne) oślepia kamery.

Powyższa lista nie zawiera wszystkich możliwych sytuacji, w których działanie funkcji Autopilota może być zakłócone. Aby uzyskać dodatkowe informacje, patrz Ograniczenia i ostrzeżenia.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zależnie od regionu rynku, konfiguracji pojazdu, zakupionych opcji i wersji oprogramowania pojazd może nie być wyposażony w następujące funkcje lub ich działanie może odbiegać od opisu.
Funkcja Autopilota Dostępna, gdy
Tempomat uwzględniający sytuację drogową
 • Podróżujesz z prędkością od 30 km/h do 140 km/h
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Możesz przy niskich prędkościach aktywować tempomat uwzględniający sytuację drogową, jeżeli wykryto poprzedzający pojazd w odległości co najmniej 1,5 m przed pojazdem Model 3.
Automatyczne kierowanie
 • Podróżujesz z prędkością od 30 km/h do 140 km/h
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Możesz przy niskich prędkościach aktywować automatyczne kierowanie, jeżeli wykryto poprzedzający pojazd w odległości co najmniej 1,5 m przed pojazdem Model 3.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Na drogach przebiegających przez strefę zamieszkania, drogach bez środkowej linii dzielącej pasy ruchu lub drogach o nieograniczonym dostępie maksymalna dopuszczalna prędkość podróżna jest ograniczona, a na ekranie dotykowym wyświetlony zostanie komunikat. Ograniczona prędkość to ograniczenie prędkości na drodze plus 10 km/h.
 • Reflektory mają wybrane ustawienie Wł. lub Auto. Pomimo że Autopilot jest dostępny zarówno za dnia, jak i w warunkach słabego oświetlenia (zmierzch lub ciemność), funkcja automatycznego kierowania nie działa lub jest niedostępna, jeśli reflektory ustawione są na Wył.. Po uaktywnieniu funkcji automatycznego kierowania Reflektory adaptacyjne są włączane automatycznie (patrz Światła drogowe ) a tryb pracy wycieraczek zmienia się na Auto.
Nawigacja z Autopilotem
 • Podróżujesz z prędkością od 30 km/h do 140 km/h.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Możesz przy niskich prędkościach aktywować funkcję nawigacji z autopilotem, jeżeli wykryto poprzedzający pojazd w odległości co najmniej 1,5 m przed pojazdem Model 3.
 • Prowadzisz pojazd na autostradzie z kontrolowanym dostępem. Gdy opuścisz autostradę z kontrolowanym dostępem, Nawigacja z Autopilotem przełączy się w automatyczne kierowanie.