Wycieraczki i spryskiwacze

Wycieraczki i spryskiwacze

Aby przejść do ustawień wycieraczek, dotknij przycisku wycieraczek na kierownica.

Prawa strona kierownicy ze strzałką wskazującą na przycisk wycieraczek
 • Naciśnij przycisk wycieraczek, aby przetrzeć przednią szybę. Jeśli wycieraczki już działają zgodnie z ustawieniami i nie jest wybrane ustawienie Auto, naciśnięcie przycisku wycieraczek powoduje cykliczne przełączanie prędkości. Prędkość pracy wycieraczek zmienia się w następującym cyklu: I > II > III > IIII > III > II > I.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk wycieraczek, aby spryskać przednią szybę. Po zwolnieniu przycisku wycieraczki wykonują jeszcze dwa ruchy, a następnie, w zależności od sposobu jazdy i warunków otoczenia, trzeci ruch po kilku następnych sekundach. Możesz również nacisnąć i przytrzymać przycisk wycieraczek, aby uzyskać stały strumień płynu — wycieraczki uruchomią się po zwolnieniu przycisku.

Do ustawień wycieraczek można także przejść, dotykając Sterowanie > Wycieraczki.

Po naciśnięciu na kierownicy przycisku wycieraczek na ekranie dotykowym wyświetlane jest menu wycieraczek umożliwiające dostosowanie ustawień. Obróć lewy przycisk przewijania na kierownica w górę lub w dół, aby wybrać ustawienie.

Karta ustawień wycieraczek z ponumerowanymi objaśnieniami
 1. Wyłącza wycieraczki.
 2. Wybierz tryb pracy wycieraczek:
  • IIII — praca ciągła, szybko.
  • III — praca ciągła, powoli.
  • II — praca przerywana, szybko.
  • I — praca przerywana, powoli.
  • AutoModel 3 wykrywa intensywność opadów i odpowiednio dostosowuje szybkość oraz intensywność wycierania. Naciśnięcie przycisku wycieraczek, gdy działają w trybie Auto, tymczasowo zwiększa ich czułość.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Po włączeniu funkcji automatycznego kierowania wycieraczki działają w trybie Auto. Podczas używania funkcji automatycznego kierowania można ustawić wycieraczki w trybie innym niż Auto, ale przy następnym włączeniu funkcji automatycznego kierowania zostanie przywrócone domyślne ustawienie pracy wycieraczek w trybie Auto.
   Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
   Uwaga
   Tryb Auto jest obecnie w wersji BETA. Użytkownikom mającym wątpliwości co do używania trybu Auto w fazie BETA firma Tesla zaleca, by w razie potrzeby obsługiwali wycieraczki ręcznie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Prędkość i częstotliwość pracy wycieraczek szyby przedniej można również dostosowywać za pomocą poleceń głosowych (patrz Polecenia głosowe).

Od czasu do czasu należy sprawdzać i czyścić krawędzie piór wycieraczek. Zniszczone pióra wycieraczek należy natychmiast wymieniać. Sprawdzanie i wymiana piór wycieraczek zostały szczegółowo opisane w punkcie Pióra wycieraczek przedniej szyby, dysze i płyn.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Przed włączeniem wycieraczek przedniej szyby należy sprawdzić, czy pokrywa przednia jest całkowicie zamknięta, ponieważ włączone wycieraczki mogą ją uszkodzić.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Przed włączeniem wycieraczek należy usunąć lód z szyby. Ostre krawędzie kawałków lodu mogą uszkodzić gumowe części piór wycieraczek.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie należy dopuszczać, by w trudnych warunkach klimatycznych pióra wycieraczek przymarzały lub przyklejały się do szyby.