Telefon, kalendarz oraz konferencje online

Korzystanie z aplikacji telefonicznej

obraz telefonu
Gdy telefon jest połączony z pojazdem Model 3 przez Bluetooth (patrz Bluetooth) i użytkownik zezwolił na dostęp do informacji w telefonie (patrz Import kontaktów i ostatnich połączeń), można użyć aplikacji telefonicznej, aby wyświetlić i nawiązywać połączenia w trybie głośnomówiącym z każdym kontaktem znajdującym się w telefonie.
 • Rozmowy: Wyświetla ostatnie połączenia w porządku chronologicznym, z najnowszym połączeniem wymienionym jako pierwszym.
 • Wiadomości: Wyświetla wiadomości w porządku chronologicznym, z najnowszą wiadomością wymienioną jako pierwszą. Możesz przeglądać, wysyłać i odbierać wiadomości tekstowe. Zamiast ręcznego wpisywania wiadomości tekstowej możliwe jest dotknięcie przycisku mikrofonu po prawej stronie kierownica, aby wprowadzić tekst głosowo.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  Ostrzeżenie
  Podczas jazdy nie należy przeglądać ani wysyłać wiadomości tekstowych, ponieważ rozpraszałoby to uwagę kierowcy i narażało bezpieczeństwo pasażerów i innych użytkowników drogi. Podczas jazdy przez cały czas zwracaj uwagę na warunki panujące na drodze.
 • Kontakty: Lista kontaktów jest uporządkowana alfabetycznie i można ją posortować według imion lub nazwisk. Ponadto wybranie litery po prawej stronie listy pozwala szybko przewinąć ją do nazwisk rozpoczynających się od tej litery. Po naciśnięciu nazwy kontaktu w okienku po prawej stronie pojawiają się dostępne numery oraz inne informacje na jego temat (np. adres). Naciśnięcie numeru kontaktu powoduje nawiązanie połączenia.
 • Ulubione: Wyświetla kontakty z telefonu, które zostały oznaczone jako Ulubione.
 • Kalendarz: Wyświetla pozycje kalendarza z telefonu (patrz Kalendarz). Jeśli wpis zawiera numer telefonu lub adres, możesz nawiązać połączenie telefoniczne lub nawigować do celu, dotykając odpowiedniej informacji we wpisie kalendarza.

Wykonywanie połączeń telefonicznych

Dostępne są następujące sposoby wykonywania połączeń telefonicznych:

 • Wydanie polecenia głosowego (patrz Polecenia głosowe). Polecenia głosowe stanowią wygodną i niewymagającą użycia rąk opcję dzwonienia lub wysyłania wiadomości tekstowych do zapisanych kontaktów.
 • Dotknięcie numeru telefonu wyświetlanego na liście w aplikacji telefonicznej — Kontakty, Rozmowy lub Kalendarz.
 • Użycie klawiatury aplikacji telefonicznej na ekranie pojazdu Model 3.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeśli jest to bezpieczne i zgodne z przepisami, połączenie można również nawiązać wpisując numer lub wybierając kontakt bezpośrednio z telefonu.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Połączenie telefoniczne można też wykonać, dotykając pinezki na mapie i wyświetlając numer, który pojawi się na wyskakującym ekranie (jeśli jest dostępny).

Odbierania połączeń telefonicznych

W chwili wykrycia przez telefon połączenia przychodzącego, na ekranie dotykowym pojawia się numer telefonu lub nazwisko osoby dzwoniącej (o ile osoba dzwoniąca jest zapisana na liście kontaktów w telefonie, a pojazd Model 3 ma dostęp do tej listy).

Należy dotknąć na ekranie dotykowym opcji Answer lub Ignore, aby odebrać lub odrzucić połączenie. W zależności od używanego telefonu i głośników używanych podczas ostatniego połączenia, telefon może zapytać, które głośniki mają być używane do obsługi przychodzącego połączenia.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas jazdy kierowca powinien stale koncentrować się na drodze. Korzystanie z telefonu podczas jazdy, nawet gdy ma on włączoną obsługę Bluetooth, może spowodować poważne obrażenia lub śmierć.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Należy przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów dotyczących korzystania z telefonów podczas prowadzenia pojazdu, w tym przepisów zakazujących wysyłania wiadomości tekstowych i wymagających obsługi wyłącznie bez użycia rąk.

Opcje dostępne w trakcie połączenia

W trakcie połączenia, jego status jest wyświetlany na ekranie dotykowym. Obracając lewy przycisk przewijania podczas rozmowy, można regulować poziom głośności połączenia. Odchylenie lewego przycisku przewijania pozwoli wyciszyć lub usunąć wyciszenie połączenia, a odchylenie prawego zakończy połączenie.

Kalendarz

obraz pustego kalendarza
Kalendarz wyświetla zaplanowane wydarzenia z kalendarza telefonu (iPhone® lub Android™) na bieżący i następny dzień. Kalendarz jest wygodnie zintegrowany z aplikacją telefonu, dzięki czemu można połączyć się ze spotkaniem, korzystając z wpisu w kalendarzu. Jest on również zintegrowany z systemem nawigacji, dzięki czemu można nawigować do miejsca, w którym odbywa się wydarzenie.
 1. Upewnij się, że telefon jest sparowany z Model 3
 2. Sprawdź zalogowanie do aplikacji mobilnej Tesla.
 3. W aplikacji mobilnej Tesla wybierz kolejno opcje Profil > Ustawienia > Synchronizacja kalendarza.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji kalendarza, użytkownik powinien korzystać z najnowszej wersji aplikacji mobilnej.
 4. Przejdź do opcji Ustawienia w telefonie i zezwól na dostęp / udziel uprawnień na udostępnianie kalendarza w aplikacji mobilnej Tesla. Aplikacja mobilna może okresowo wysyłać dane z kalendarza telefonu do pojazdu Model 3 (odbywa się to automatycznie).

Jeśli wydarzenie w kalendarzu zawiera adres, wyświetlana jest strzałka nawigacyjna wskazująca, że możesz dotknąć adresu, aby przejść do lokalizacji wydarzenia. Jeśli wydarzenie w kalendarzu ma miejsce w ciągu najbliższej godziny i ma unikalny adres, ekran dotykowy powiadamia użytkownika o lepszej trasie ze względu na korki, nawet jeśli użytkownik nie korzysta aktywnie z nawigacji.

Jeśli wydarzenie ma unikalny adres i odbywa się w ciągu dwóch godzin od wejścia do pojazdu i przygotowania do jazdy, Model 3 automatycznie kieruje użytkownika pod adres wydarzenia (patrz Nawigacja automatyczna).

Naciśnięcie ikony informacji o zdarzeniu pozwala wyświetlić wszystkie uwagi związane z danym zdarzeniem. Jeśli w uwagach znajduje się jeden lub więcej numerów telefonu, na ikonie informacji wyświetlana jest ikona telefonu, a w kalendarzu wyświetlany jest pierwszy ze znalezionych numerów. Dotknięcie pozwala rozpocząć rozmowę. Użytkownik może także nawiązać połączenie telefoniczne, dotykając dowolnego numeru na ekranie uwag danego zdarzenia (ta możliwość jest szczególnie przydatna w przypadku połączeń konferencyjnych). Jeśli notatki zawierają łącze internetowe, możesz ich dotknąć i otworzyć je w przeglądarce internetowej.

Zoom

ilustracja ikony zoom
Spotkania i połączenia możesz bezproblemowo obsługiwać za pośrednictwem ekranu dotykowego pojazdu. Aby skonfigurować te funkcje, dotknij aplikacji Zoom i zaloguj się lub wprowadź identyfikator spotkania. Dotykając linka w aplikacji Zoom, możesz nawet uzyskać dostęp do spotkań wyświetlanych w kalendarzu lub w wiadomościach tekstowych. Kamera kabinowa pojazdu Model 3 może być używana do połączeń Zoom, tylko gdy pojazd jest zaparkowany. Przełączenie pojazdu z pozycji postojowej w trakcie połączenia Zoom spowoduje wyłączenie obrazu wideo i przełączenie połączenia w tryb audio. Za pomocą ekranu dotykowego można włączyć/wyłączyć wideo, włączyć/wyłączyć wyciszenie i dostosować różne preferencje konferencji.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy używać funkcji wideo, gdy pojazd jest chwilowo zatrzymany przy drodze publicznej (na przykład przy krawężniku lub w miejscu nieprzeznaczonym do parkowania).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Podczas jazdy należy bacznie obserwować otoczenie, przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów, w tym, lecz nie wyłącznie, przepisów wymagających obsługi urządzeń wyłącznie bez użycia rąk.