Inteligentny garaż

Uniwersalny nadajnik-odbiornik HomeLink

Ikona domu i bramy garażowej
Pojazdy wyposażone w uniwersalny nadajnik-odbiornik HomeLink® mogą sterować maksymalnie trzema urządzeniami radiowymi, takimi jak bramy wjazdowe i garażowe, oświetlenie i systemy alarmowe.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W zależności od daty produkcji, rynku i wybranych opcji wyposażenia niektóre pojazdy mogą nie być wyposażone w uniwersalny nadajnik-odbiornik HomeLink.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Uniwersalnego nadajnika-odbiornika HomeLink nie należy używać do sterowania urządzeniami, które nie są wyposażone w funkcję bezpiecznego zatrzymania i odwrócenia kierunku ruchu. Korzystanie z urządzeń pozbawionych tych zabezpieczeń zwiększa ryzyko obrażeń i śmierci.

Obsługiwane tryby

System HomeLink obsługuje trzy różne tryby transmisji, które umożliwiają komunikację pojazdu i urządzenia RF. Wybór trybu transmisji zależy od zgodności urządzenia RF:

 • Tryb standardowy: Użyj trybu standardowego, jeśli urządzenie RF jest wyposażone w pilota, którego należy używać do obsługi urządzenia (na przykład zdalnie sterowana brama garażowa). Ten tryb jest najczęściej używanym trybem transmisji dla urządzeń HomeLink.
 • Tryb D lub UR Użyj trybu D lub trybu UR, jeśli urządzenie RF nie ma pilota, a odbiornik ma przycisk „Learn” (może być również nazywany „Program” lub „Smart”). Tryby D i UR działają podobnie, Model 3 komunikuje się bezpośrednio z odbiornikiem urządzenia, w przeciwieństwie do użycia pilota.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Tryb D jest używany głównie w Ameryce Północnej, natomiast tryb UR jest popularny w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Azji. Aby określić, z którym trybem jest kompatybilne urządzenie, skontaktuj się z HomeLink na stronie www.homelink.com lub telefonicznie, pod numerem 008000 HOMELINK (008000-466-354-65).

W każdym urządzeniu może być ustawiony inny tryb. Na przykład bramę garażową można ustawić w trybie standardowym, bramę przednią można ustawić w trybie D itp. Aby zmienić tryb nadawania, dotknij ikony HomeLink na górze ekranu Sterowanie i wybierz urządzenie, które chcesz zmienić. Następnie wybierz Programuj i żądany tryb dla urządzenia. Potwierdź, dotykając Ustaw tryb i postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

W przypadku starszych pojazdów zmiana trybu w jednym urządzeniu powoduje zmianę trybu także we wszystkich innych urządzeniach, dlatego należy zachować ostrożność. Urządzenia, które nie są zgodne z wybranym trybem, mogą nie działać. Dotknij ikony HomeLink na górze ekranu dotykowego, a następnie dotknij opcji Zmień tryb transmisji.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Sprawdź informacje o produkcie dla urządzenia HomeLink, aby określić, który tryb jest zgodny z danym urządzeniem.

Programowanie systemu HomeLink

Aby zaprogramować system HomeLink®:

Animacja przedstawiająca szczegółowo proces programowania HomeLink.
 1. Zaparkuj Model 3 tak, aby przedni zderzak znajdował się przed urządzeniem, które chcesz zaprogramować.
  Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
  UWAGA
  Podczas programowania urządzenie może się otwierać i zamykać. Dlatego przed programowaniem upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od ludzi lub przedmiotów.
 2. Sprawdź, czy pilot urządzenia ma sprawną baterię. Firma Tesla zaleca, aby przed rozpoczęciem programowania systemu HomeLink wymienić baterię w pilocie sterowanego urządzenia.
 3. Dotknij ikony HomeLink na górze ekranu Sterowanie.
 4. Dotknij opcji Utwórz HomeLink.
 5. Na ekranie HomeLink screen wpisz nazwę urządzenia, następnie dotknij Enter lub Dodaj nowy HomeLink.
 6. Wybierz tryb, którego chcesz użyć (Standard, tryb D lub UR), następnie dotknij Ustaw tryb.
 7. Dotknij pozycji Start i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeżeli w trakcie programowania pojawi się ekran „Programowanie odbiornika”, należy pamiętać, że w tym punkcie procedury istotny jest czas. Po naciśnięciu przycisku Learn / Program / Smart na pilocie urządzenia masz tylko około 30 sekund na powrót do pojazdu i naciśnięcie przycisku Kontynuuj, a następnie dwukrotne naciśnięcie nazwy programowanego urządzenia HomeLink. Rozważ skorzystanie z pomocy drugiej osoby, która zapewni wykonanie tego kroku w ciągu 30 sekund.
 8. Po zaprogramowaniu urządzenia dotknij opcji Zapisz, aby zakończyć programowanie.
 9. Sprawdź, czy system HomeLink działa poprawnie. W niektórych przypadkach może być konieczne wielokrotne powtórzenie procesu programowania, zanim zostanie prawidłowo ukończone.

Po zakończeniu programowania wybranym urządzeniem można sterować za pomocą ikony HomeLink na ekranie dotykowym. System HomeLink zapamiętuje lokalizację zaprogramowanych urządzeń. Gdy pojazd znajdzie się w pobliżu znanej lokalizacji, na ekranie dotykowym automatycznie wyświetli się menu sterowania systemu HomeLink. Zniknie ono automatycznie, gdy pojazd oddali się z danego miejsca.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ikona HomeLink pojawia się w górnej części ekranu dotykowego, gdy pojazd Model 3 wykrywa zaprogramowane urządzenie HomeLink w zasięgu, a na ekranie dotykowym nie wyświetla się aktualnie ekran lub wyskakujące okno systemu HomeLink.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dodatkową pomoc i informacje o zgodności można uzyskać u producenta systemu HomeLink (na stronie www.homelink.com lub pod numerem 1-800-355-3515).

Automatyczne otwieranie i zamykanie

Aby obsługiwać urządzenie HomeLink bez korzystania z ekranu dotykowego, możesz zautomatyzować otwieranie urządzenia, gdy się zbliżasz, i zamykanie, gdy odjeżdżasz:

 1. Dotknij ikony HomeLink na górze ekranu Sterowanie, dotknij Ustawienia HomeLink i wybierz urządzenie, HomeLink, które ma się uruchamiać automatycznie.
 2. W razie potrzeby dostosuj ustawienia HomeLink urządzenia:
  • Zaznacz pole Autom. otwórz po przyjeździe, jeżeli urządzenie ma się otworzyć, gdy pojazd zbliży się do niego.
  • Dotknij strzałek, aby określić żądaną odległość Model 3 od urządzenia, zanim się otworzy.
  • Zaznacz pole Autom. zamknij po wyjeździe, jeżeli urządzenie ma się zamknąć, gdy pojazd się od niego oddali.
  • Zaznacz pole wyboru Automatyczne składanie lusterek, jeśli chcesz, aby lusterka składały się po dotarciu do miejsca instalacji urządzenia HomeLink. Jest to przydatne w wąskich garażach.
  • Zaznacz pole wyboru Sygnał dźwiękowy dla automatycznego otwierania i zamykania, jeśli chcesz, aby pojazd Model 3 emitował dźwięk po wysłaniu sygnału do otwarcia lub zamknięcia urządzenia.

HomeLink zapamiętuje położenie pojazdu podane przez GPS podczas parowania i na podstawie tych danych określa położenie pojazdu względem urządzenia HomeLink. HomeLink nie wykrywa i nie rozróżnia procesów otwierania i zamykania (na przykład, gdy zostanie wydane żądanie automatycznego otwarcia, gdy drzwi są już otwarte, wymusi zamknięcie drzwi), ale zazwyczaj wykrywa, czy uruchomić operację automatycznego otwarcia lub zamknięcia, w oparciu o następujące dane:

Automatyczne otwarcie Wykrywa, że pojazd Model 3 zbliża się do drzwi garażu (lub innego urządzenia HomeLink) i znajduje się w określonym obszarze. Automatycznie inicjuje przewidziane operacje, jeśli pojazd ma załączony bieg jazdy do przodu i system HomeLink jest włączony. HomeLink nie inicjuje przewidzianych operacji, jeśli pojazd wcześnie znajdował się w określonym obszarze.

Automatyczne zamykanie: HomeLink zaczyna działać, gdy pojazd Model 3 przełącza się z biegu postojowego w tryb cofania, po czym wymusza przejechanie co najmniej siedmiu metrów do tyłu.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Wielokrotna zmiana biegu na określonym dystansie może zakłócić działanie funkcji automatycznego zamykania.

Aby powstrzymać automatyczne otwarcie lub zamknięcie urządzenia, odliczanie można w każdej chwili przerwać, wybierając odpowiednio opcję Pomiń autom. zamknięcie lub Pomiń autom. zamknięcie.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nie należy polegać na HomeLink w celu pełnego zamknięcia urządzenia.

Resetowanie lokalizacji urządzenia HomeLink

Jeśli zdarzają się sytuacje, w których czasami podjeżdżasz do urządzenia HomeLink, a ono nie otwiera się, lub ekran dotykowy nie wyświetla powiadomienia, gdy zbliżasz się do zaprogramowanego urządzenia, może być konieczne zresetowanie lokalizacji urządzenia. W tym celu należy zaparkować jak najbliżej urządzenia HomeLink (bramy, bramy garażowej itp.) i za pomocą ikony HomeLink na górze ekranu Sterowanie wyświetlić ustawienia systemu HomeLink. Kliknij nazwę urządzenia, które chcesz zresetować, a następnie dotknij Resetuj lokalizację.

Usuwanie urządzenia

Aby usunąć urządzenie HomeLink, należy dotknąć ikony HomeLink na górze ekranu Sterowanie, a następnie dotknij Ustawienia HomeLink. Następnie należy wybrać nazwę urządzenia, które ma być usunięte, i nacisnąć Usuń.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Innym sposobem jest przywrócenie ustawień fabrycznych, które powoduje wymazanie ustawień systemu HomeLink wraz z wszystkimi innymi danymi osobistymi użytkownika (zapisanymi adresami, ulubionymi utworami, zaimportowanymi kontaktami itp.). Patrz Usuwanie danych osobowych przy użyciu funkcji przywrócenia ustawień fabrycznych.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W przypadku sprzedaży pojazdu Model 3 dane urządzeń HomeLink powinny zostać usunięte z powodów bezpieczeństwa.

Rozwiązywanie problemów z systemem HomeLink

Tryb standardowy

W trybie standardowym Model 3 rejestruje sygnał RF z pilota urządzenia HomeLink. Na ekranie dotykowym pojawia się polecenie, aby stanąć przed pojazdem, skierować pilota urządzenia w stronę przedniego zderzaka, a następnie nacisnąć i przytrzymać przycisk, aż reflektory migną. Kiedy reflektory migną, oznacz to, że Model 3 zaprogramował pilota i możesz dotknąć pozycji Kontynuuj na ekranie dotykowym. Jeśli reflektory nie migają:

 • Sprawdź baterie w pilocie. Przed rozpoczęciem programowania warto je wymienić.
 • Upewnij się, że stoisz przed Model 3, a pilot urządzenia znajduje się w odległości pięciu cm od emblematu Tesli.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk na pilocie urządzenia, aż reflektory migną. W niektórych przypadkach konieczne może być przytrzymanie przycisku na pilocie przez nawet trzy minuty.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Niektóre piloty HomeLink wymagają kilkukrotnych krótkich naciśnięć (około jednej sekundy na każde naciśnięcie) zamiast jednego długiego naciśnięcia. Jeśli działanie nie powiodło się po wielu próbach użycia długich naciśnięć, spróbuj powtarzać jednosekundowe naciśnięcia.

Tryby D i UR

W trybach D i UR odbiornik urządzenia zapamiętuje pojazd Model 3. Na ekranie dotykowym pojawia się instrukcja, by nacisnąć przycisk „Learn” (czasami nazywany „Program” lub „Smart”) na odbiorniku urządzenia. Jeżeli to nie zadziała, należy zapoznać się z następującymi instrukcjami:

 • Zaparkuj pojazd Model 3 tak, aby jego zderzak znalazł się jak najbliżej programowanego urządzenia (bramy, bramy garażowej itp.).
 • Pamiętaj o naciśnięciu przycisku Learn/Program/Smart na odbiorniku. Aby dowiedzieć się, jak przełączyć odbiornik na tryb nauki, należy zapoznać się z danymi o produkcie dołączonymi do urządzenia RF, które ma zostać zaprogramowane.
 • Jeżeli w trakcie programowania pojawi się ekran „Programowanie odbiornika”, należy pamiętać, że w tym punkcie procedury istotny jest czas. Po naciśnięciu przycisku Learn / Program / Smart na pilocie urządzenia masz tylko około 30 sekund na powrót do pojazdu i naciśnięcie przycisku Kontynuuj, a następnie dwukrotne naciśnięcie nazwy programowanego urządzenia HomeLink. W miarę możliwości poproś drugą osobę o pomoc.
 • Większość urządzeń pozostaje w trybie nauki przez trzy do pięciu minut. Natychmiast po naciśnięciu przycisku Learn/Program/Smart na urządzeniu należy rozpocząć wykonywanie poleceń wyświetlanych na ekranie dotykowym w pojeździe.

Dodatkową pomoc i informacje o zgodności można uzyskać u producenta systemu HomeLink (na stronie www.homelink.com lub pod numerem 1-800-355-3515).