Bluetooth

Zgodność z Bluetooth®

Symbol Bluetooth
W Model 3 może być używanych wiele urządzeń Bluetooth, jeśli są sparowane i w zasięgu umożliwiającym komunikację. Na przykład można sparować telefon obsługujący komunikację Bluetooth, aby móc z niego korzystać bez używania rąk. Oprócz telefonów z Model 3 można sparować inne urządzenia Bluetooth. Na przykład sparować iPoda Touch, iPada, tablet z systemem Android itp., z których można odtwarzać muzykę.

Aby umożliwić komunikację telefonu lub innego urządzenia Bluetooth z pojazdem Model 3, należy przeprowadzić parowanie. Parowanie umożliwia pojazdowi Model 3 komunikację z urządzeniami obsługującymi Bluetooth. Maksymalnie można sparować dziesięć telefonów Bluetooth. Jeśli nie określono konkretnego telefonu jako Urządzenia priorytetowego lub jeśli telefon określony jako Urządzenie priorytetowe nie znajduje się w zasięgu, Model 3 zawsze łączy się z ostatnim używanym telefonem (pod warunkiem, że znajduje się w zasięgu). Aby połączyć się z innym telefonem, patrz Przełączanie się między sparowanymi urządzeniami.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Uwierzytelnienie telefonu jako kluczyka pojazdu (patrz Kluczyki) nie oznacza, że może być on od razu używany w trybie głośnomówiącym, jako źródło multimediów itp. Trzeba go sparować zgodnie z poniższym opisem.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Wiele telefonów wyłącza obsługę Bluetooth, gdy akumulator zaczyna się rozładowywać.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Chociaż Bluetooth zazwyczaj obsługuje komunikację bezprzewodową na odległość do około dziewięciu metrów, zasięg może się różnić w zależności od używanego telefonu lub urządzenia.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Model 3 może mieć jednocześnie sparowanych do dwudziestu urządzeń Bluetooth, ale obsługuje jednocześnie maksymalnie dwa połączenia przedniego i tylnego ekranu dotykowego (zależnie od wyposażenia) z urządzeniami Bluetooth (np. z jednym telefonem i jednym kontrolerem lub z dwoma kontrolerami).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie zostawiaj sparowanego telefonu w pojeździe (np. gdy jesteś na spacerze albo na plaży). Jeśli musisz zostawić telefon w pojeździe, wyłącz Bluetooth i/lub telefon.

Parowanie telefonu lub urządzenia Bluetooth

Sparowanie umożliwia użycie telefonu z obsługą Bluetooth do wykonywania i odbierania połączeń w trybie głośnomówiącym, zapewnia dostęp do listy kontaktów i listy ostatnich połączeń itp. Pozwala również na odtwarzanie plików multimedialnych, które są zapisane w telefonie. Pojazd Model 3 może połączyć się ze sparowanym telefonem, gdy tylko znajduje się on w zasięgu.

 1. Aby sparować telefon lub urządzenie Bluetooth, usiądź w pojeździe Model 3 i upewnij się, że ekran dotykowy jest włączony.
 2. Odblokuj telefon i włącz Bluetooth (opcja jest zazwyczaj dostępna w Ustawieniach telefonu).
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  W przypadku niektórych telefonów wykonanie pozostałej części tej procedury wymaga przejścia do ustawień Bluetooth.
 3. Na ekranie dotykowym dotknij Sterowanie > Bluetooth, aby uruchomić automatyczne wyszukiwanie nowych urządzeń obsługujących połączenie Bluetooth.
 4. Kiedy telefon pojawi się na liście, dotknij Połącz.
 5. Sprawdź, czy liczba wyświetlana na telefonie jest zgodna z liczbą na ekranie dotykowym. Następnie w telefonie potwierdź chęć przeprowadzenia parowania.
 6. Po wyświetleniu monitu w telefonie określ, czy chcesz zezwolić Model 3 na dostęp do swoich danych osobowych, takich jak kalendarz, kontakty i pliki multimedialne (patrz Import kontaktów i ostatnich połączeń). Po sparowaniu Model 3 pokazuje Twój telefon w menu Sterowanie > Bluetooth > Sparowane urządzenia.

Aby zmienić ustawienia sparowanego urządzenia, przejdź do Sterowanie > Bluetooth > Sparowane urządzenia i rozwiń menu przy nazwie urządzenia.

Jeśli występują problemy z importowaniem danych lub łączeniem się przez Bluetooth, zapoznaj się z sekcją Rozwiązywanie problemów z interfejsem Bluetooth, aby uzyskać więcej informacji.

Import kontaktów i ostatnich połączeń

Po sparowaniu telefonu przejdź do Sterowanie > Bluetooth > Sparowane urządzenia i rozwiń menu przy nazwie urządzenia, aby określić, czy chcesz zezwolić na dostęp do kontaktów, historii połączeń i wiadomości tekstowych w Twoim telefonie. Jeśli zezwolisz na dostęp, możesz używać aplikacji telefonu do wykonywania połączeń i wysyłania wiadomości do osób z listy kontaktów i listy ostatnich połączeń (patrz Telefon, kalendarz oraz konferencje online). W celu zaimportowania kontaktów może być potrzebne zezwolenie na synchronizację. Można to zrobić poprzez ustawienia telefonu lub za pośrednictwem wyświetlonego przez telefon okna z monitem. Sposób postępowania zależy od typu używanego telefonu. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji dostarczonej z telefonem.

Jeśli występują problemy z importowaniem kontaktów lub łączeniem się przez Bluetooth, zapoznaj się z informacjami podanymi w Rozwiązywanie problemów z interfejsem Bluetooth, aby uzyskać więcej informacji.

Odłączanie lub anulowanie sparowania urządzenia Bluetooth

Jeśli chcesz odłączyć telefon lub urządzenie sparowane przez Bluetooth, ale zachować sparowanie, dotknij Rozłącz w rozwijanym menu ustawień Bluetooth telefonu na ekranie dotykowym (Sterowanie > Bluetooth > Sparowane urządzenia > Twój telefon). Jeśli nie chcesz już używać urządzenia w pojeździe Model 3, dotknij opcji Zapomnij urządzenie i postępuj zgodnie z instrukcjami. Gdy zapomnisz urządzenie, musisz je ponownie sparować, aby móc znowu z niego korzystać w powiązaniu z Model 3 (patrz Parowanie telefonu lub urządzenia Bluetooth).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Telefon automatycznie rozłącza się, gdy wysiadasz z Model 3.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Usunięcie sparowania nie ma wpływu na możliwość używania telefonu jako kluczyka. Aby dowiedzieć się, jak usunąć uwierzytelniony telefon, patrz Zarządzania kluczykami.

Przełączanie się między sparowanymi urządzeniami

Model 3 automatycznie łączy się z telefonem ustawionym jako Urządzenie priorytetowe. Jeśli żaden telefon nie jest wyznaczony jako urządzenie priorytetowe, pojazd Model 3 łączy się najpierw z telefonem podłączonym jako ostatni, o ile znajduje się on w zasięgu i ma aktywną obsługę Bluetooth. Jeżeli ostatni telefon jest poza zasięgiem, pojazd próbuje połączyć się z następnym w kolejności sparowanym telefonem.

Aby połączyć z innym telefonem, dotknij Sterowanie > Bluetooth > Sparowane urządzenia. Wybierz telefon, z którym ma zostać nawiązane połączenie, a następnie dotknij Połącz. Jeśli wybranego telefonu nie ma na liście, należy go sparować. Patrz Parowanie telefonu lub urządzenia Bluetooth.

Po nawiązaniu połączenia na ekranie ustawień Bluetooth obok nazwy telefonu wyświetlany jest symbol Bluetooth, który wskazuje, że Model 3 jest połączony z telefonem.

Rozwiązywanie problemów z interfejsem Bluetooth

Twój pojazd korzysta z technologii Bluetooth i BLE (Bluetooth Low Energy), aby bezproblemowo połączyć pojazd Model 3 ze smartfonem. Ze względu na kilka potencjalnych czynników połączenie Bluetooth lub BLE mogą czasami rozłączyć się lub mogą wystąpić problemy w procesie parowania. Połączenie Bluetooth umożliwia korzystanie z funkcji telefonu, takich jak dźwięk, połączenia telefoniczne, kalendarze, wiadomości tekstowe itp.

BLE jest używany do obsługi funkcji pasywnych, takich jak klucz telefoniczny.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nie należy usuwać parowania pojazdu z telefonem ani usuwać telefonu z funkcji klucz telefoniczny bez działającej karty klucza.

Wykonaj poniższe czynności, aby rozwiązać problem z interfejsem Bluetooth, zaczynając od smartfonu.

Rozwiązywanie problemów ze smartfonem

Bluetooth może nie nawiązać połączenia z powodu ustawień i aktualizacji w smartfonie:

 • Uruchom funkcję Bluetooth w telefonie. Jeśli funkcja Bluetooth jest już włączona, wyłącz ją i włącz ponownie.
 • Upewnij się, że tryb samolotowy nie jest włączony.
 • Naładuj smartfona, jeśli stan akumulatora jest zbyt niski, gdyż w takim przypadku urządzenie może nie obsługiwać funkcji Bluetooth.
 • Prawidłowo sparuj urządzenie z pojazdem. Jeśli jest już sparowane, spróbuj usunąć parowanie i ponownie sparować.
 • Zaktualizuj telefon do najnowszej wersji oprogramowania dostarczonego przez producenta.
 • Sprawdzić, czy jako źródło dźwięku wybrano system audio pojazdu.
 • Upewnij się, że ustawienia telefonu pozwalają na połączenie Bluetooth (np.: włączona jest transmisja danych przez sieć komórkową lub masz połączenie z siecią Wi-Fi).
 • Wyłącz i ponownie włącz telefon.
 • Upewnij się, że w ustawieniach dostępności związanych z lokalizacją aplikacja mobilna ma wybrane ustawienie „Zawsze włączone”.

Rozwiązywanie problemów z aplikacją mobilną Tesla

Uruchom aplikację mobilną Tesla:

 • Upewnij się, że aplikacja mobilna Tesla jest aktualna.
 • Sprawdź, czy jesteś zalogowany w aplikacji mobilnej Tesla podczas korzystania z klucza telefonicznego.
 • Upewnij się, że aplikacja Tesla działa w tle.
 • Sprawdź dwukrotnie, czy Twój profil jest całkowicie skonfigurowany w aplikacji Tesla i wszystkie ustawienia są prawidłowe.

Rozwiązywanie problemów z pojazdem

Ustawienia pojazdu mogą mieć wpływ na możliwość sparowania ze smartfonem:

 • Naładuj pojazd Model 3: Zbyt niski poziom naładowania akumulatora pojazdu może spowodować utratę połączenia Bluetooth.
 • Zaktualizuj oprogramowanie pojazdu i upewnij się, że jest ono zawsze aktualne. Sprawdź dostępność nowych aktualizacji oprogramowania, wybierając kolejno Sterowanie > Oprogramowanie.
 • Ponownie uruchom ekran dotykowy. Patrz Ekran dotykowy.
 • Uruchom ponownie pojazd.

Jeśli funkcja Bluetooth nadal nie działa, usuń sparowanie pojazdu ze smartfonem zarówno w pojeździe, jak i w smartfonie. Następnie spróbuj ponownie sparować smartfon z pojazdem.

W przypadku problemów z funkcją BLE klucz telefoniczny, siedząc w pojeździe, przejdź do opcji Sterowanie > Blokady i usuń telefon na ekranie „Telefon jako klucz”. Następnie przywróć poprzednie ustawienia. Zrób to jednak tylko wtedy, gdy jesteś w pojeździe i masz przy sobie niezawodny klucz zapasowy (np. kartę klucza).