Wewnętrzne systemy elektroniczne

Oprócz schowków i uchwytów na kubki (patrz Schowki wewnętrzne) we wnętrzu pojazdu Model 3 znajdują się różne systemy elektroniczne, takie jak porty USB, ładowarki bezprzewodowe do telefonu oraz gniazdo zasilania 12 V.

Porty USB

Model 3 ma cztery porty USB. Trzy porty USB-C dają moc wyjściową ok. 42 W, a dwa porty — ok. 65 W.

  • Jeden port USB-C znajduje się w tylnej przegrodzie konsoli środkowej, która służy do ładowania urządzeń USB.
    Przednia konsola z otwartym przednim schowkiem, widoczne dwa porty USB na tylnej ścianie schowka
  • Dwa porty USB-C znajdują się pod tylnym ekranem dotykowym i mogą służyć do ładowania urządzeń USB.
    Dwa porty USB pod tylnym ekranem dotykowym
  • Jeden port USB-A znajduje się wewnątrz schowka. Ten port jest wyposażony w dysk flash USB. Dzięki bezpiecznemu umiejscowieniu ten port USB idealnie się nadaje do zapisywania materiału wideo z kamer Trybu Sentry i z rejestratora. Obsługuje również pliki audio z telefonu lub urządzenia USB (patrz Odtwarzanie multimediów z urządzeń).
    Otwarty schowek podręczny, widoczny dysk USB w porcie USB

Informacje na temat formatowania dysków flash USB, patrz Wymagania dotyczące dysku USB w zakresie nagrywania filmów.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zasilanie jest dostępne zawsze, gdy pojazd jest aktywny. Pojazd może być aktywny z wielu powodów. Na przykład kiedy używane są takie funkcje, jak Summon, lub gdy włączone są takie funkcje, jak Utrzymaj temperaturę, Tryb psa, Tryb kempingowy, Tryb Sentry itp. Pojazd jest również aktywny, gdy jest używany lub ładowany akumulator niskie napięcie, gdy jest ładowany akumulator wysokiego napięcia, gdy pojazd komunikuje się z aplikacją mobilną itp. Pozostawienie podłączonych akcesoriów nie powoduje rozładowania akumulatora niskie napięcie.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Aby podłączyć urządzenie do portu USB, użyj kabli zgodnych ze standardem USB 3.0. Korzystanie z niezgodnych kabli może prowadzić do wolniejszego ładowania, potencjalnych problemów z połączeniem lub pogorszenia wydajności.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Nie należy podłączać wielu urządzeń, wykorzystując hub USB. Urządzenia podłączone w ten sposób nie będą ładowane ani rozpoznane przez odtwarzacz multimedialny, tryb wartownika, rejestrator samochodowy itp.

Ładowarki bezprzewodowe do telefonu

Ładowarki bezprzewodowe do telefonu są wbudowane w przednią konsolę. Umożliwiają ładowanie telefonów obsługujących technologię Qi z mocą do 15 W. Aby naładować telefon, należy umieścić go na jednej z dwóch podkładek do ładowania. Telefon musi mieć bezpośredni kontakt z ładowarką bezprzewodową. Nie należy umieszczać żadnych przedmiotów między telefonem a ładowarką (na przykład kard kredytowych, kart klucza, monet, kluczyków, przedmiotów metalowych itp.). Podczas ładowania urządzenie może być ciepłe w dotyku, ale jest to normalny efekt ładowania indukcyjnego.

Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Przed rozpoczęciem ładowania telefonu wyjmij ze zintegrowanego etui karty NFC (takie jak karta klucza, karty kredytowe, karta hotelowa), aby nie doszło do ich uszkodzenia.
Ładowarka bezprzewodowa do telefonu

Po umieszczeniu na ładowarce bezprzewodowej telefon ładuje się zawsze, gdy zasilanie pojazdu jest włączone (tj. ekran dotykowy jest włączony i użytkownik znajduje się w pojeździe). Telefon nie ładuje się po opuszczeniu pojazdu, jeśli nie jest włączona funkcja, taka jak Podtrzymanie klimatyzacji, Tryb psa, Tryb kempingowy lub Tryb Sentry.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ładowarka bezprzewodowa do telefonu może nie działać, jeśli etui telefonu jest zbyt grube lub wykonane z metalu. Wyjmij telefon z etui przed umieszczeniem go na ładowarce.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ładowarka bezprzewodowa do telefonu nie ładuje urządzeń, jeśli akumulator wysokiego napięcia w pojeździe jest rozładowany.

Niskie napięcie Gniazdo zasilania

Pojazd Model 3 jest wyposażony w gniazdo zasilania zamontowane w schowku środkowej konsoli. Przednie gniazdo niskie napięcie jest dostępne po otwarciu przedniego schowka konsoli środkowej.

Konsola środkowa z podniesionym podłokietnikiem, widoczne gniazdo zasilania w schowku

Gniazdo pozwala zasilać akcesoria wymagające ciągłego prądu do 12 A (wartość szczytowa wynosi 16 A).

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Zasilanie jest dostępne zawsze, gdy pojazd jest aktywny. Pojazd może być aktywny z wielu powodów. Na przykład kiedy używane są takie funkcje, jak Summon, lub gdy włączone są takie funkcje, jak Zabezpieczenie przed przegrzaniem kabiny, Utrzymaj temperaturę, Tryb psa, Tryb kempingowy, Tryb Sentry itp. Pojazd jest również aktywny, gdy jest używany lub ładowany akumulator niskie napięcie, gdy jest ładowany akumulator wysokiego napięcia, gdy pojazd komunikuje się z aplikacją mobilną itp. Pozostawienie podłączonych akcesoriów nie powoduje rozładowania akumulatora niskie napięcie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Gniazdo zasilania i złącze podłączonego akcesorium może się nagrzewać.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Aby zapobiec nadmiernemu zakłócaniu działania układów elektronicznych pojazdu, firma Tesla odradza podłączanie do gniazda zasilania niskie napięcie akcesoriów innych producentów, w tym także przetwornic zasilania. Jeżeli użytkownik mimo to podłączy do gniazda urządzenie innego producenta i wystąpią jakiekolwiek usterki lub nieoczekiwane zachowanie, takie jak nadmierne nagrzewanie, włączanie się kontrolek lub wyświetlanie komunikatów alarmowych, należy natychmiast odłączyć urządzenie od gniazda zasilania niskie napięcie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Do rozruchu pojazdu Model 3 z użyciem zewnętrznego źródła zasilania nie wolno używać gniazda zasilania niskie napięcie. Może to spowodować uszkodzenia.