Funkcja inteligentnego asystenta prędkości

Jak działa funkcja inteligentnego asystenta prędkości

Model 3 Wyświetla informację o ograniczeniu prędkości na ekranie dotykowym i ostrzega kierowcę o przekroczeniu ograniczenia prędkości przez pojazd. Dźwiękowe ostrzeżenia o ograniczeniach prędkości można wyciszyć w każdym cyklu jazdy, ale nie da się ich wyłączyć.

Ekran dotykowy ze strzałką wskazującą na znak ograniczenie prędkości
Z wyłączeniem Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Islandii, Turcji i Izraela: W chwili przekroczenia podanego ograniczenia prędkości słychać dźwięk i miga znak ograniczenia prędkości.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Dźwięk ustaje po kilku sekundach lub po wyhamowaniu pojazdu Model 3 poniżej obowiązującego ograniczenia przy użyciu pedału hamulca.
Naciśnięcie znaku ograniczenia prędkości na ekranie dotykowym powoduje wyciszenie dźwięku i wyłącza symbol przekroczenia prędkości na resztę przejazdu. Ostrzeżenia są ponownie aktywowane przy rozpoczęciu każdego nowego cyklu jazdy (po każdym włączeniu położenia postojowego i oddaleniu się kierowcy od pojazdu).
Wyłącznie na terytorium Wielkiej Brytanii, Irlandii Północnej, Islandii, Turcji i Izraela: Znak ograniczenia prędkości pojawia się w chwili przekroczenia określonego ograniczenia prędkości i miga.
Wskazuje przyjęte ograniczenie prędkości.
Gdy funkcja ta jest aktywna, inteligentny asystent prędkości nie jest dostępny.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli z danych mapy wynika, że na danej drodze obowiązuje warunkowe ograniczenie prędkości (np. o określonych porach doby lub przy określonych warunkach pogodowych), poniżej pierwszego limitu jest wyświetlany drugi. Do kierowcy należy ustalenie, czy w danym momencie obowiązuje warunkowe ograniczenie prędkości i odpowiednie dostosowanie prędkości jazdy. Wyświetlanie warunkowych ograniczeń prędkości może wymagać aktualizacji zapisanych w pojeździe map (Aktualizacje map).
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Nie należy zakładać, że funkcja inteligentnego asystenta prędkości właściwie określi ograniczenie prędkości lub prędkość jazdy. Należy zawsze utrzymywać bezpieczną prędkość dostosowaną do warunków i ruchu drogowego.
Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Pojazd jest stale poddawany ulepszeniom dzięki bezprzewodowym aktualizacjom oprogramowania. Aktualizacje należy pobierać, gdy tylko zostaną opublikowane (patrz Aktualizacje oprogramowania i Aktualizacje map).

Dane o średniej prędkości na żywo

Podczas przejeżdżania przez strefę objętą pomiarem średniej prędkości pojazd Model 3 wyświetla średnią prędkość na ekranie dotykowym ekran dotykowy poniżej wykrytego ograniczenia prędkości.

Na ekranie dotykowym pojazdu ekran dotykowy wyświetlana jest również pozostała odległość w strefie objętej pomiarem średniej prędkości.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Wymagana łączność Premium. Aby skorzystać z tej funkcji, włącz wyznaczanie trasy online, wybierając kolejno Sterowanie > Nawigacja > Wyznaczanie trasy online (patrz Mapy i nawigacja).

Ograniczenia i brak dokładności

W następujących sytuacjach funkcja inteligentnego asystenta prędkości może nie działać w pełni lub dostarczać niedokładnych informacji:

  • Widoczność jest słaba i znaki ograniczenia prędkości nie są wyraźnie widoczne (np. z powodu ulewnego deszczu, śnieżycy, mgły itp.);
  • Jasne światło (na przykład reflektory nadjeżdżającego samochodu lub bezpośrednie promienie słoneczne) oślepia kamery;
  • Model 3 jest bardzo blisko poprzedzającego pojazdu, który zasłania pole widzenia kamer;
  • Szyba przednia zasłania pole widzenia kamer (np. z powodu zaparowania, zabrudzenia lub naklejek);
  • Znaki ograniczenia prędkości są zasłonięte przez inne obiekty.
  • Ograniczenia prędkości zapisane w bazie danych map są nieprawidłowe lub nieaktualne;
  • Znaki drogowe, takie jak cyfrowe lub tymczasowe znaki ograniczenia prędkości, nie są zgodne ze standardowymi rozpoznawalnymi formatami;
  • Droga lub ograniczenie prędkości niedawno uległy zmianie.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Lista nie zawiera wszystkich możliwych sytuacji, w których działanie funkcji inteligentnego asystenta prędkości może być zakłócone. Funkcja inteligentnego asystenta prędkości może nie generować ostrzeżeń także z wielu innych powodów.