Obciążanie pojazdu

Oznakowanie pojazdu

Ważne jest, aby znać rozmiar i ciśnienie opon fabrycznych pojazdu oraz TPMLM (dopuszczalna znamionowa masa całkowita pojazdu) and TPMAM (dopuszczalne obciążenie osi przedniej i tylnej.). Te informacje można znaleźć na dwóch etykietach na umieszczonych na Model 3.

Obie etykiety są umieszczone na słupku przednich drzwi i są widoczne, gdy drzwi są otwarte.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
W pojazdach Model 3 wyposażonych w akcesoryjne opony lub koła firmy Tesla może znajdować się dodatkowa etykieta z informacją, że ładowność modelu Model 3 może różnić się od wartości podanej na etykiecie.
Masa ładunku, jaki można bezpiecznie przewieźć pojazdem, jest podana na dwóch etykietach umieszczonych na środkowym słupku
  1. Etykieta Informacje dotyczące opon
  2. Tabliczka znamionowa
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Przeciążanie pojazdu Model 3 pogarsza skuteczność hamulców i prowadzenie pojazdu, co może obniżać bezpieczeństwo jazdy i być przyczyną uszkodzeń.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Nie wolno przechowywać w pojeździe Model 3 dużych ilości cieczy. Duży wyciek może uszkodzić podzespoły elektryczne.

Etykieta Informacje dotyczące opon

Etykieta Informacje dotyczące opon zawiera następujące informacje:

  • maksymalna liczba miejsc w pojeździe;
  • rozmiar fabrycznych opon;
  • ciśnienie w fabrycznych oponach przednich i tylnych dla opon zimnych. Są to zalecane wartości pozwalające uzyskać optymalny komfort i właściwości jezdne.

Format etykiety:

Przykład etykiety z informacjami dotyczącymi opon

Tej etykiet nie wolno zmieniać, nawet jeśli w przyszłości będą używane inne opony.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli pojazd Model 3 jest obciążony do limitu swojej ładowności, należy dokładne sprawdzić, czy każda opona jest napompowana do zalecanej wartości ciśnienia.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
Ostrzeżenie
Wartości ciśnień podane na etykiecie informacyjnej dotyczącej opon (Tire Information) NIE DOTYCZĄ sytuacji holowania przyczepy. Przy holowaniu wymagane jest napompowanie opon do wyższego ciśnienia. Informacje o ciśnieniu w oponach wymaganym podczas holowania patrz Holowanie i akcesoria.

Tabliczka znamionowa

Oprócz numeru VIN na tabliczce znamionowej znajdują się następujące informacje:

  • TPMLM - Dopuszczalna masa całkowita pojazdu. Maksymalna dopuszczalna łączna masa pojazdu Model 3. Wlicza się do niej masę pojazdu Model 3, wszystkich pasażerów, płynów i ładunku.
  • TPMAM - Dopuszczalne obciążenie osi przedniej i tylnej. Wartość TPMAM informuje, jakie obciążenie może przenieść każda z osi.
Warning IconA warning icon, calling your attention to a possibly risky situation
UWAGA
Obciążanie pojazdu Model 3 w stopniu powodującym przekroczenie jego TPMLM albo TPMAM może spowodować jego uszkodzenie.

Bagażniki dachowe

Model 3 — w tych pojazdach można używać bagażników dachowych dopuszczonych przez firmę Tesla, które montuje się z użyciem osprzętu firmy Tesla. Można korzystać wyłącznie z systemów bagażników dopuszczonych przez firmę Tesla, a przy montażu bagażnika muszą być użyte wspomniane akcesoria (patrz Części i akcesoria). Nieprzestrzeganie tego zalecenia może spowodować poważne szkody.