Zaplanowane ładowanie i zaplanowany wyjazd

Możesz przełączać się między zaplanowanym wyjazdem a zaplanowanym ładowaniem, wybierając kolejno Sterowanie > Ładowanie > Przełącz na zaplanowany wyjazd / zaplanowane ładowanie, gdy pojazd Model 3 znajduje się w trybie postojowym.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Ustawienia funkcji Zaplanowane ładowanie / Zaplanowany wyjazd są również dostępne na ekranie sterowania klimatyzacją i w aplikacji mobilnej Tesla.

Funkcja Zaplanowane ładowanie pozwala ustalić czas rozpoczęcia ładowania pojazdu, a Zaplanowany wyjazd — ładowanie poza szczytem umożliwia ustawienie czasu zakończenia ładowania.

Funkcji Zaplanowane ładowanie można używać wraz z funkcją Zaplanowany wyjazd Przygotowanie pojazdu, ale nie z funkcją Zaplanowany wyjazd Ładowanie poza szczytem.

Ustawienia funkcji Zaplanowane ładowanie / Zaplanowany wyjazd są automatycznie zapisywane dla każdej lokalizacji.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Jeżeli pojazd Model 3 zostanie podłączony do sieci przy wyłączonych funkcjach Ładowanie poza szczytem i Zaplanowane ładowanie, ładowanie pojazdu rozpocznie się natychmiast.

Korzystanie z planowanego ładowania

Funkcja Zaplanowane ładowanie służy do określenia godziny, o której użytkownik pojazdu Model 3 życzy sobie rozpoczęcia ładowania każdego dnia.

Po wybraniu opcji Zaplanowane ładowanie włącz funkcję ustawiania godziny rozpoczęcia ładowania każdego dnia.

Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
Uwaga
Funkcja Zaplanowane ładowanie natychmiastowo rozpoczyna ładowanie, jeśli pojazd Model 3 zostanie podłączony do sześciu godzin po zaplanowanym czasie rozpoczęcia ładowania. Jeżeli podłączenie pojazdu Model 3 nastąpi zbyt późno (po 6 godzinach od zaplanowanego czasu rozpoczęcia ładowania), ładowanie rozpocznie się dopiero następnego dnia, o zaplanowanej godzinie.

Korzystanie z funkcji zaplanowanego wyjazdu

Funkcja Zaplanowany wyjazd służy do ustawienia godziny, na którą każdego dnia pojazd Model 3 ma być gotowy do jazdy. Model 3 automatycznie wylicza odpowiedni czas rozpoczęcia przygotowywania i/lub ładowania. Umożliwia to ukończenie ładowania i/lub przygotowanie termiczne kabiny i akumulatora przed porą wyjazdu.

Przy wyświetlonej funkcji Zaplanowany wyjazd dotknij opcji Planowanie, aby ustawić godzinę, na którą pojazd Model 3 ma być przygotowany każdego dnia do jazdy. Ustaw konkretną godzinę i dotknij opcji Ustawienia, aby włączyć jedną z poniższych funkcji wyjazdu lub obie. Po podłączeniu pojazdu do sieci przy aktywnej funkcji Ładowanie poza szczytem pojazd przez krótki czas pobiera moc (możliwy odgłos tykania), aby wyliczyć odpowiedni czas rozpoczęcia ładowania.

Po wybraniu żądanych ustawień dotknij opcji Ustaw. Na ekranie dotykowym wyświetlana jest godzina zaplanowanego wyjazdu.

 • Funkcja Przygotowanie pojazdu nagrzewa akumulator w celu zapewnienia lepszych osiągów i komfortowej temperatury w kabinie w momencie zaplanowanego wyjazdu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Gdy pojazd Model 3 nie jest podłączony do sieci, funkcja przygotowania pojazdu działa wyłącznie przy poziomie naładowania akumulatora powyżej 20%.
 • Funkcja Ładowanie poza szczytem opóźnia ładowanie i automatycznie rozpoczyna je w momencie umożliwiającym jego zakończenie przed czasem zaplanowanego wyjazdu, jednocześnie ładując akumulator poza godzinami szczytu, aby obniżyć koszty energii. Dotknij opcji Zmień godziny poza szczytem, aby dostosować ramy czasowe do taryf.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Wybranie funkcji Ładowanie poza szczytem może obniżyć koszty energii nawet w regionach, gdzie nie obowiązują taryfy za pobór energii poza godzinami szczytu. Na przykład jeżeli ładowanie rozpocznie się zaraz po podłączeniu pojazdu, może zakończyć się znacznie szybciej. Akumulator może zdążyć ostygnąć do temperatury otoczenia przed wyjazdem, więc w celu jego rozgrzania konieczne będzie użycie energii. W związku z tym, w celu obniżenia zużycia energii, zalecamy dostosowanie ram czasowych dla funkcji ładowania poza szczytem do czasu wyjazdu, nawet jeżeli w danym regionie nie ma taryf za pobór energii poza godzinami szczytu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Jeśli nie pozostało wystarczająco dużo czasu na osiągnięcie ustawionego limitu ładowania, ładowanie rozpoczyna się natychmiast, aby pojazd został naładowany w jak największym stopniu.
  Informational PurposesAn informational icon, calling your attention
  Uwaga
  Po rozpoczęciu ładowania, jeżeli nie pozostało wystarczająco dużo czasu na zakończenie ładowania poza godzinami szczytu, ładowanie jest kontynuowane do momentu osiągnięcia ustawionego limitu ładowania.

Możesz skonfigurować funkcje Przygotowanie pojazdu oraz Ładowanie poza szczytem tak, aby działały tylko w dni powszednie.