Informacje o podróży

Wyświetlanie informacji o podróży

Informacje o podróży są pokazywane na ekranie dotykowym w obszarze kart na wyświetlaczu stanu pojazdu lub po dotknięciu opcji Sterowanie > Podróże. Dostępne informacje obejmują odległość przejechaną podczas trwającej podróży, czas jej trwania oraz przeciętne zużycie energii. Można również wyświetlić odległość oraz całkowite i średnie zużycie energii od ostatniego ładowania, a także dane innych podróży.

Aby nadać podróży nazwę lub zmienić istniejącą nazwę, należy nacisnąć nazwę podróży, wprowadzić nową nazwę i wybrać Zapisz. Licznik przebiegu podróży można zresetować przypisanym do niego przyciskiem Resetuj.

Licznik przebiegu

Aby wyświetlić licznik przebiegu i zobaczyć przebieg pojazdu, należy wykonać następujące czynności:

  • Dotknij kolejno Sterowanie > Interfejs.
  • Dotknij kolejno pozycji Sterowanie > Podróże.
  • Otwórz aplikację mobilną i przewiń w dół do dolnej części ekranu głównego.